• Pinewood

Födda: 31 vargkullar

AktuelltPublicerad: 2011-06-03 09:05

Riksdagens frysning av vargstammen på 210 individer håller inte. Viltskadecenter rapporterar att 31 föryngringar konstaterats i Sverige och Norge 2010. 25 av dessa är helsvenska revir.

I Norge har det fötts valpar i tre revir. Dessutom finns tre revir på gränsen mellan Sverige och Norge. I Ytterligare ett revir har det sannolikt fötts valpar, Petsjön, men där är uppgifterna ännu inte kvalitetssäkrade.
De svenska och norska vargrevir där det föddes valpar 2010 är följande.
Skrälldalen, Fulufjället, Sjösveden, Korsån, Tansen, Kloten, Färna, Loka, Riala, Dals Ed-Halden, Kynna, Galven, Siljansringen, Brattfors, Görsjön, Sången, Gimmen, Trång, Aamäck, Ulriksberg, Sandsjön, Slettås, Äppelbo, Glaskogen, Linnekleppen, Gräsmark, Skugghöjden, Jangen, Gåsborn, Rotna, Acksjön.
Enligt vargforskare Olof Liberg föds det i snitt fyra valpar per föryngring. Det betyder att 100 valpar kom i världen bara i de helsvenska reviren 2010.
I vår har dessutom årets kullar fötts. Hur många de är kartläggs i vinter.
När forskarna beräknar vargstammens storlek tar de antal föryngringar gånger tio.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Amerikanska och svenska vargar

2011-06-08 19:24

Lite data från Idaho. 1995 inplanterades 35 vargar. 2008 fanns 88 flockar och 39 verifierade kullar, totalt ca 850 vargar. DVS 20 vargar per föryngring. Våra degenererade vargar klarar alltså bara 10 per föryngring? Finns det någon anledning att behålla dessa?
P.S. Vargen höjs inte precis till skyarna av Idahos landsbygdsbefolkning. Läste om en sheriff som ordnade ett lotteri. Priset. Ett gevär och en spade.

9. Intressant hur staten medvetet verkar undanhålla fakta!

2011-06-07 09:42

Läser denna officiella rapport och inser att staten väljer att mörka?
Varför tar man på sig ansvaret att informera, och så uppenbart undanhålla fakta, som är så lätt för allmänheten att genomskåda.
Kroppefjäll har enligt rapporten ingen föryngring. Detta är helt fel, då alla som bryr sig om svensk viltstam och fauna, och vår gemensamma framtid i skog och natur, vet att minst 2 föryngringar skett på fjället 2011.
Är det en medveten mörkläggning?
Är det taktik?
Har man planer på att fortsätta utplantering av valpar från närliggande Arker?
Min personliga uppfattning är att man väljer att mörka pga att de senaste 2 årens vargjakt, varit lyckosamma sett ur svensk faunas framtid och skogens mångfald. Det står klart att där det tydligen skjuts varg under lagliga och kontrollerade former, bestraffas skogens djur med att staten mörkar med antal och reproduktion !!!!
Bedrövligt, lågvatten varning och skandalös hantering av ansvarsfrågan.
Som naturälskare och ansvarsfull jägare, blir man förbannad hur lätt det verkar för staten att ta sig friheter långt utanför seriositetens och lagens riktlinjer, nämligen att bestämma stammens storlek och beskydd, genom att undanhålla verkligeten för allmänheten.
Det är bara att ta sig till nordöstra delen av Hallesjön, eller strax norr om Karolinerstugan så kan man räkna ihop 7 valpar utan att för den skull vara blind.
Staten har återigen bevisat sig ha en egen agenda, och politikerna verkar inte bry sig....IGEN !!

8. Forskarna fortsätter att mörka och vilseleda

2011-06-05 14:56

För det första så är det ett års eftersläpning på den uppskattade vargstammens storlek.
För det andra så räknar man inte kringströvande vargar (de uppskattas utifrån gamla siffror då vargstammen var mycket liten och man hade något hyfsad kontroll på stammens storlek).
För det tredje så det mycket svårt att kvalitetssäkra utifrån NVV:s föreskrifter - det är i princip omöjligt med den täta vargstam som vi har idag i framförallt Värmland. För att få säkra siffror så måste man samla ihop spillning och göra DNA analys.

Antalet frilevande vargar i Sverige (inklusive de vargar som lever i vargrevir som gränsar till Sverige) är idag minst det dubbla jämfört med Riksdagsbeslutet 2009.

Botten är verkligen nådd för acceptans av en frilevande vargstam i Sverige, en vargstam som ökar explotionsartat till men för den biologiska mångfalden, det vilda djurlivet och människors rekreationsmöjligheter. En vargstam vars utbredningsområde är enormt stort och som det finns tiotusentals av.

Syftet med en frilevande vargstam i Sverige kan inte vara att vårt värdefulla klövvilt skall lida. Syftet kan inte vara att öka den biologiska mångfalden. Syftet kan inte vara att öka acceptansen. Finns det någon som har förstått det faktiska (outtalade) syftet?

7. Felskrivning..

2011-06-04 00:19

av mig i nr 6. Det skall stå.
450 vargar - licensjakt och övriga dödsorsaker ca 11% = 50 vargar.

6. Uppskattning av vargar i Sverige!

2011-06-03 17:50

28 av de kvalitetssäkrade föryngringarna berör alltså Sverige. Sedan har vi ett antal föryngringar som ej säkrats. Min uppskattning av dessa är ca 20% = 5-6 föryngringar. 32-33 föryngringar x 10st = 325 vargar år 2010. Nu har ytterligare en föryngring fötts år 2011. Uppskattning av denna 32-33 föryngringar + ca 20% tillväxt 6-7st = ca 38-40 föryngringar 2011 + 20% ej säkrade föryngringar = 7/8 st summa ca 45 föryngringar X 10st = 450 vargar - licensjakt och andra dödorsaker ca 20% = 50 st.
Sveriges vargantal ligger alltså kring 400 vargar. Det betyder att 190 vargar ca 90% överskrids taket med som vår Regering beslutat om att det skall få finnas i Sverige. Konsekvenserna av denna underskattning från forskarna gör att rovdjurspolitiken ej efterlevs! Den drabbar landsbygden hårt vi får betala dyrt med bla blod,svett och tårar!

5. Tandsjöreviret?

2011-06-03 17:49

Hur mycket kvalitetssäkring behövs?
Enligt tidigare uppgifter har det fötts fyra stycken hanvalpar i Tandsjöreviret i Härjedalen, varför är inte den föryngringen med?

Redaktionell kommentar:
Valparna i Tandsjöreviret föddes i år. Det som redovisas i artikeln är förra årets valpkullar.

Mikael Moilanen, reporter

4. Tappat kontrollen!

2011-06-03 17:48

Det är som med björnen dom har redan tappat kontrollen över vargstammen. Nu måste myndigheterna visa lite kurage och bromsa utvecklingen. Utsättning av valpar behövs inte utan avvakta nästa jakt och kolla den genetiska effekten och då märker man att det inte är någon fara med den.politeker slå nu stopp på forskning och allt som gör att vargen ökar, den sköter sig själv nu har ni inte märkt det så är ni förblindade av forskarnas propaganda.

3. Gått i taket.

2011-06-03 12:03

Då kan vi konstatera att taket är nått både vad gäller antal vargar och antal föryngringar. Men räkna med att förutsättningarna kommer att ändras ganska snart. Visa nu, Carlgren, att du står för ditt ord och höjer årets kvot till åtminstonde 100 djur på avskjutningslistan

2. Ej kvalitetsäkrade

2011-06-03 10:55

Mikael, finns det någon möjlighet att få fram uppgifter om ej kvalitetsäkrade revir? Eftersom det är en myndighet så kan det ju finnas rättigheter att se dessa dokument om det inte definierar dessa dokument som arbetskopior då kan det vara svårt att få se dessa.

1. Vi sätter skygglapparna på...

2011-06-03 10:55

... och fryser taket på antalet till ca 210 vargar ett tag till, så kanske ingen märker något? På samma sätt som landets viltstammar tömts av div skyddsvärda rovdjur! Den trenden kommer inte att minska, och jakthatet kommer inte att minska när det haglar påståenden om illegal jakt på fridlysta rovdjur, utan att det finns belägg för att det förekommer.....

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons