• Pinewood

Foderprognoser för älgförvaltningen

AktuelltPublicerad: 2013-07-02 10:13

Som en del av den nya ekosystembaserade älgförvaltningen tar Skogsstyrelsen för andra året i rad fram en översikt över fodersituationen för de 147 älgförvaltningsområdena i Sverige.

Bland annat visar översikten hur utvecklingen av foderproducerande ungskog förväntas se ut de närmaste åren.
Denna översikt ska sedan vara underlag för beslut kring älgförvaltningsplaner.
– Vi hoppas att prognoserna ska vara ett stöd för en proaktiv älgförvaltning. Balansen mellan älgstam och fodermängd avgör hur stora skador det blir på skogen, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Hyggen gynnar älgen
I allmänhet finns ett starkt samband mellan ungskogsarealens storlek och antalet älgar. Att ha ett aktivt skogsbruk med återkommande hyggesfaser är gynnsamt för älgen, eftersom de äter mycket av den ungsjog som etableras på hyggen. Älgarna föredrar tallungskog framför annan ungskog.
– Att ha koll på ungskog är viktigt för både jägare och skogsägare. Den har stor betydelse för älgens hälsa, såväl kondition som vikt och reproduktion, säger Christer Kalén i pressmeddelandet.

Foderprognoserna finns här:

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. ejnert...

2013-07-04 09:43

Är det något ställe du har problem med oskötta skogar så är det ju hos icke aktiva privata skogsägare. Dessa verkar bli fler och fler. Säger inte att bolagen gör 100% rätt, men man bör ju inte kasta sten...

1. Hart när okontrollerad avverkning

2013-07-02 12:40

Hur vill vi ha det med skogen, alla sk. förståsigpåare när man pratar om den stora skövlingen av skogen dom propagerar nämligen att vi nu inte förr haft mer skog förr, men stoppa bandet där, vad skall kallas för skog växande sly som har en knapp banans tjocklek är ingen skog jo kanske om 50år om inte bolagen hinner före med avverkning, skamligt att kalla detta för skog. Att detta scenario föder viltet med hur mycket mat som möjligt är inget unikum, däremot att ingen röjning i sker i detta "salladsland" är för den tänkande en gåta, visst ja det det ger ingen inkomst där har vi problemet, men mat åt älgen det finns hur mycket som helst som i sin tur ger mat åt vargen, gratulerar cirkeln är sluten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB