• Allmogejakt

Folkaktionen klagar hos EU

AktuelltPublicerad: 2010-11-15 10:16

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik, FNR, skriver till EU:s miljökommissionär och klagar över den svenska rovdjursförvaltningens konsekvenser för befolkningen i de mellansvenska skogslänen. Folkaktionen hävdar att rovdjuren gör att livskvaliteten minskar och både småskalig djurhållning, fäboddrift och allmogejakt hotas av den växande vargstammen.

Med skrivelsen vill FNR överklaga Sveriges sätt att tillämpa Konventionen om biologisk mångfald, Art- och Habitatsdirektivet, Bernkonventionen samt de nationella miljökvalitetsmålen.
Förbundets syfte med skrivelsen är att återkoppla till M2010/3062/R rörande WWF, SNF och andra intresseorganisationers överklagande av svensk jakt på varg.
Sverige har ensidigt beaktat skyddsbehov för rovdjuren, men inte följt den övergripande målsättningen att alltid tillämpa en helhetssyn på biologisk mångfald och uthållig resurshushållning samt att beakta de ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala hänsyn som påbjuds vid återetablering av en art. Svensk rovdjurspolitik har även prioriterat rovdjur, framför allt varg, på bekostnad av ett flertal andra utrotningshotade vilda djur och växter och dessutom ett flertal extremt utrotningshotade lantraser genom att kvarvarande skogsbetesbiotoper riskerar utplåning förorsakat av rovdjurstrycket.
Till EU-skrivelsen har fogats en resumé från ett informationsmöte i Orsa 2010 om den svenska rovdjurspolitikens konsekvenser samt den nationella fäbodföreningens synpunkter på 2008/2009 års rovdjursproposition.
Utöver detta hänvisas till att den ansvarige veterinären för de svenska vargmärkningarna slagit larm om folkhälsorisker orsakade av vargrelaterade parasiter som dvärgbandmask och sjukdomar som rabies.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Vargmat åt folket

2010-11-16 09:21

EU har blivit en gigantisk koloss där ansvarslösa tjänstemän styr vilka förslag politikerna får att välja mellan. Därför blir mycket tokigt, långt från sunt förnuft och vett, vi minns väl böjda bananer och jordgubbars form! Dessa skrattar folk åt, men det finns tusentals andra regler och beslut som är lika tokiga men som inte bara gör livet besvärligare utan även gör oss långsamt fattigare. Jag har i en annan tråd nämnt EU:s bidragsregler till köttdjur som utan att det är avsikten (?) i onödan ökar köttimporten till Sverige, dvs. flyttar ut svensk odlingsmark till andra länder. Nyligen förbjöd Kemikalieinspektionen användningen av vissa bekämpningsmedel (Stomp/Totril) som är godkända i övriga EU. Effekten blir att grönsaksodling flyttar utomlands, eller om man vill ytterligare svensk odlingsmark flyttar utomlands. Sak samma gäller svensk grisproduktion - den flyttar utomlands. EU bygger för närvarande upp en extremt krånglig och dyr byråkrati för att kontrollera att skogsbränsle uppfyller så kallade hållbarhetskrav. Försiktiga beräkningar ger för handen att denna byråkrati blir så dyr att den kommer att helt äta upp skogsägarens netto på att sälja skogsbränsle. Då kommer självfallet inget skogsbränsle fram och sedan blir även detta en subventionerad och tjänstemannastyrd verksamhet. Tyvärr finns det en oändligt lång rad av okunniga och dumma lagar och regler som för Sveriges del medför att vi svenskar i allt större utsträckning äter polska grönsaker och fläsk, kycklingar från Thailand, kött från Argentina och Australien och mjölk från Danmark osv. Får vi bättre mat på detta vis?
I detta mönster ingår rovdjurspolitiken som en självklar dumhet, svenska politiker arbetar hårt på att bli bäst i EU på att förstöra för svensk landsbygd, varg och dvärgbandmask lär knappast öka svensk livsmedelsproduktion. Likaså ingår biologers och botanikers oseriösa forskning inom klimat- och miljöområdet, kanske inte oväntat att allmänhetens förtroende för forskning sjunker år efter år, senaste uppgiften är -12% på ett år!
Jag delar Calle Seleborgs oro, urbana människor i Sverige och EU styr och ställer med landsbygdens villkor mera i detalj än vad någon tidigare envåldshärskare lyckades med. Till detta kommer bekymren med att de urbana tjänstemännen måhända har kunskap om, men har trots detta inte förstått, vilka villkor som måste uppfyllas för om vi, och på sikt världen, skall vara självförsörjande på mat. Vi har 2000 kvadratmeter betesmark och 1000 kvadratmeter åker per människa, skall vi verkligen ta av dessa futtiga kvadratmeter för att avla rysk bastardvarg - en blandning av olika varg- och hundraser/arter som nu svenska vargar består av.

9. sakligt och mycket bra skrivet

2010-11-16 09:20

Äntligen den typen av inlägg som kan respekteras av alla. Sakligt medkännande och faktainspirerat

8. Se framåt och darra för era barn.

2010-11-15 23:01

Har just tittat på Vetenskapens värld avsnitt 13. Jag rekommenderar alla som kan att se någon av repriserna 19,20,21. Eller i SVT Play. Under det här seklet kommer livet som vi är van det att ta slut. Brist på billig energi kommer att tvinga oss tillbaka ut på landsbygden för att åter producera vår mat med muskelkraft. Våra energieffektiva lantbruksraser blir ett livsvillkor medan ingen kommer att bekymra sig det minsta om genetiska problem hos våra vargar. Om det nu finns några kvar. Vilket jag tvivlar på.

7. Gå med i FNR-bred anslutning på hela landsbygden.

2010-11-15 19:57

Det är en bra skrivelse som beskriver vrkligheten och den katastrof som håller på att hända. Gör som jag och bli medlem och vi utvecklar FNR en kraft för att rädda traditioner, näringar och aktivteter på vår landsbygd och glesbygd.

6. Tack!

2010-11-15 19:57

Nu får vi hoppas att EU förstår problemet annars är det dax för Nils Dacke och folket att resa mot Stockholm och visa var skåpet skall stå.

5. ÄNTLIGEN

2010-11-15 18:06

En stor eloge till FOLKAKTIONEN jag tror och vet att alla jägare och lantortsbor stöder även häst tjejer i fjollträsk.

4. Rätt väg

2010-11-15 17:12

Folkaktionen är otvivelaktigt på rätt väg. Nu måste ett stort antal av oss vanliga få möjlighet att instämma. EU och våra myndigheter kommer inte att ändra sig i vargfrågan om inte vi vanliga medborgare, jägare, landbygdsbefolkning,djurägaer, fäbodbrukare m.fl. talar om kosekvenserna med skenande rovdjursstammar.
Bra gjort, Folkaktionen!

3. Det bästa...

2010-11-15 12:18

...initiativet hittills. GUD HÖR BÖN! Hoppas innerligen att EU gör det också...

2. Bra initiativ

2010-11-15 11:42

Mycket bra, hoppas att byråkraterna i Bryssel lyssnar också.

1. Bra

2010-11-15 10:31

DET MÅSTE BLI SLUT PÅ DETTA - ANNARS
BLIR DET CIVIL OLYDNAD.
CARLGREN BORDE AVGÅ -CENTERN MINSKAR I VARGLÄN - EN SOM INTE RÖSTADE CENTERN PGA DETTA!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere