• Älgskadefondsföreningen

För få olämpliga vapenägare anmäls av läkare

AktuelltPublicerad: 2009-04-02 16:14

Du är deprimerad och går till doktorn och talar ut. Då kan du få ditt vapeninnehav ifrågasatt. Under andra halvåret 2008 anmäldes 615 personer i Sverige som olämpliga att inneha vapen, vilket kan jämföras med hela år 2000, då 42 personer anmäldes. Det var deras läkare som anmälde. Men Carina Vangstad vid RPS, Rikspolisstyrelsen, är inte nöjd. 
– Läkarna är ovilliga att anmäla sina patienter trots att de har en skyldighet, säger Carina Vangstad. 

Skärpningen i regelverket år 2000 medförde att läkare ska anmäla olämpliga vapeninnehavare, även människor som vårdas i öppen psykiatrisk vård, till polisen. 2006 ändrades reglerna återigen så att läkarnas anmälningsplikt utvidgades till att avse varje patient som av medicinska skäl bedöms vara olämplig att inneha skjutvapen.

”615 anmälningar en låg siffra”
– Det kom visserligen in 615 anmälningar till polismyndigheter i hela landet, men enligt en rapport från Socialstyrelsen vårdades det år 2004 40 716 patienter i sluten psykiatrisk vård. Dessutom vårdades betydligt fler patienter för psykisk störning inom primärvården och den övriga öppna vården. Utifrån de uppgifterna är 615 anmälningar under andra halvan av år 2008 en låg siffra, säger Carina Vangstad, verksamhetsansvarig på vapenavdelningen vid Rikspolisstyrelsen.
Det heter att läkarna är skyldiga att anmäla olämpliga vapeninnehavare till polisen, men det blir inget straff för den läkare som struntar i skyldigheten.

Gäller för djupt deprimerade
Vid läkares anmälan kan det röra sig om människor som kan vara farliga för sin omgivning eller sig själva. Det kan till exempel handla om en djupt deprimerad människa som kan misstänkas vilja ta livet av sig.
Ändringen i regelverket 2006 medförde att läkare är skyldiga att anmäla även sådana fall där det handlar om andra sjukdomstillstånd, även fysiska, där människor kan anses olämpliga att inneha vapen. Det kan till exempel gälla människor med demenssjukdomar, vissa former av missbruk, vissa neurologiska sjukdomar eller grava synfel.

Åkte hem och sköt familjen
Ett fall som inträffade år 2000 fick politikerna att snabba på beslutsprocessen. En man blev intagen för psykiatrisk vård och det kom aldrig fram till myndigheterna att han var vapeninnehavare. När han släpptes åkte han hem och sköt både hustru och barn.
– Den första utökningen av anmälningsplikten infördes 1 juli 2000 och fram till nyårsaftonen det året kom 42 anmälningar, berättar Carina Vangstad.
Anmälningarna har ökat och andra halvåret 2008 var antalet alltså 615 stycken – en siffra som legat ganska stabil under tre-fyra år. Hur många av de anmälda personerna som verkligen är vapeninnehavare är uppgifter som finns på varje enskild polismyndighet i Sverige. Statistiken sammanställs inte på Rikspolisstyrelsen.

Ovilliga att anmäla patienter
Den 15 januari i år hade Sverige cirka 628 000 vapeninnehavare. Carina Vangstad upplever att läkarna är ovilliga att anmäla sina patienter.
– Det har bland annat framförts att anmälningar skulle skada relationen läkare-patient. Men jag tycker att det är en oansvarig inställning, säger Carina Vangstad.
Kan inte det här innebära att vapenägare drar sig för att söka läkarvård – eftersom de riskerar att förlora sina vapen?
– Det är ett argument som framförts. Polismyndigheten omhändertar vapen vid en anmälan från läkare men sedan görs en grundlig utredning innan polismyndigheten fattar beslut om återkallelse av licenserna. Om läkaren bedömer att patienten tillfrisknar och åter är lämplig som vapeninnehavare, tar polismyndigheten hänsyn till detta inför den slutliga prövningen om återkallelse av licenser, svarar Carina Vangstad.
– Vapenlagstiftningen är en säkerhetslagstiftning och vi måste göra allt vi kan för att undvika sådana fruktansvärda fall av dödsskjutningar som inträffat både i Sverige och utomlands, tillägger hon.
Är det inte lite märkligt, att läkarna har så kallad skyldighet att anmäla, men inte får något straff om de helt enkelt struntar i skyldigheten?
– Det kan man tycka, men det viktigaste är att få läkare att följa lagstiftningen och anmäla varje gång de har en patient som de anser vara olämplig att inneha skjutvapen utifrån dagens lagstiftning, kommenterar Carina Vangstad.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Ja jösses

2009-04-12 15:38

"vi måste göra allt vi kan för att undvika sådana fruktansvärda fall av dödsskjutningar som inträffat både i Sverige och utomlands"

Är hon helt från vettet? Vad får henne att tro att personen som handen som fattar vapnet i ett sådant fall sitter på bryr sig om något som har med licenser eller läkarutlåtanden att göra öht? Det är ungefär lika dumt som om någon annan än gärningsmannen skulle behöva känna skuld för att en idiot stulit en persons vapen och sedan använt det till att döda en tredje person. Det är inte vapnet som dödar, det är den som håller i det. Hon borde lära sig att det där med skolskjutningar och liknande i själva verket härrör från extremt dålig uppfostran vilken i sig bottnar i avsaknaden av fungerande familjer. Frågan är om denna yrkesarbetande kvinna ens förstår den onda cirkeln där hon sitter och beter sig samtidigt som hon ignorerar sina barn, födda eller ofödda?

3. Självklart med anmälan från läkare

2009-04-11 13:54

Det BORDE vara en självklarhet att läkare anmäler när han/hon uppfattar en patient som icke duglig att inneha skjutvapen! Det kan gälla allt från mkt depr patient, till patient m sådan sjukdom att han/hon ej anses lämplig att inneha vapen.

2. Vad säger fakta?

2009-04-05 22:35

Utan en bättre analys än att det borde vara fler än 615 anmälningar kan detta inte annat än ses som en ytterligare partsinlaga för att minska antalet legala vapen. Om nu vi leker med tanken på att det är en tiopotens fel så skulle detta innebära att, emedan de med vapenlicens utgör knappt 10 % av den möjliga populationen som kan inneha vapan, att drygt 60 000 vanliga svenskar varje år anses kunna vara så labila att de inte skulle ha tillgång till vapen. Som sagt, utan bättre fakta är detta bara en partsinlaga.

1. EN SOM VET..

2009-04-02 21:38

Om jag som psykskötare inte skulle följa lagstiftningen skulle jag få sparken direkt. Märkligt att det ska vara skillnad. Nej det måste bli en enighet bland alla Läkare inom detta område, och inte ett Tabu lagt tystnad? för då kommer det aldrig att gå bra!jag tror för övrigt att många Läkare har för lite kött på benen Ang psykiatrin i Sverige i dag SYND

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere