• Älgskadefondsföreningen

För låg björntilldelning i norr

AktuelltPublicerad: 2010-06-23 10:53

J&J ställde några frågor till Jägarnas Riksförbunds viltvårdskonsultent i norr, Stig Engman, om årets björntilldelning för Norra rovdjursförvaltningområdet.

• Vad tycker du om tilldelningen på 241 björnar som ni fick i Norra?

– Helt klart för lågt. När stammen inte beskattas ordentligt blir det problembjörnar, och så startat cirkusen med nya skyddsjakter. När skyddsjakterna tenderar att bli färre, då börjar vi att närma oss den rätta avskjutningen.

• Hur många björnar anser JRF i norr att det ska skjutas?
– 2009 begärde JRF Norrbotten en ökning till 75 björnar inom länet, vilket inte hörsammades.
Snart startar spillningsinventeringen i det här nordligaste länet, det ska bli väldigt intressant att se resultatet.
– Det skulle inte förvåna mig om det behövs lite mer drastiska åtgärder snart – som att beskatta björnhona med ungar, åteljakt med mera. En beskattning på 400 björnar i hela avskjutningsområdet är inte att ta till i överkant, och är enligt min mening en väldigt försiktig ökning

• Varför fick inte JRF någon plats i viltförvaltningsdelegationen (VFD) i Norrbotten?
– JRF Norrbotten fick brev från landshövdingen där det klart och tydligt framgick att JRF och SJF i samråd skulle ta fram personer som ordinarie och ersättare till VFD. Jag kontaktade omgående SJF, som skulle kontakta oss för ett möte. Jag blev uppringd och lämnade namnet på en av våra delegater, men denne blev aldrig kontaktad.
– Personen som hade ringt upp mig gick sedan inte att få tag i. Därefter damp beslutet om delegaterna ner i postlådan. Där var både ordinarie och ersättare SJF:s folk. En överklagan gjordes och ärendet hamnade i förvaltningsrätten, där vi inte fick något gehör. Nu ligger ärendet i kammarrätten.
– Inom VFD använder sig länsstyrelsen av vad man kallar varannan damernas, och vi hade en herre och en dam till förfogande.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Stå på dig Stig.

2010-06-29 18:26

Skulle vara kul att höra en komentar från sjb om vaför de är så som de är.Menar varför de inte är en från varje förening?.
Annars tycker ja sj tilldelningen är för låg här uppe,Ja med hjälp av stig(rjb)sökte själv ökad tilldelning efter kvoten var fylld förra året.

1. 600 måste skjutas för att stoppa tillväxten.

2010-06-26 12:10

Bara i Jämtland, med Vattudalen mm, måste 200 skjutas och hela Swe ca. 600 björnar. Det skiter bevararna i för man räknar att lite spill får vi landsbygdsbor tåla. Det blir problem, som för det unga paret som tältade i djällen o björnen vaktade dom o dom fick evakueras med hkp. Vi måste sluta upp tillsammans o ge katten i att varje valår gå på lögner och en massa lovord, vi måste få egna landsbygdens beskyddare i riksdagen o nu finns ett alternativ, landsbygdsdemokraterna, vår röst i politikens högborg. Enade vi stå, söndrade vi falla.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons