• Pinewood

För många tjurar skjuts även i Östergötland

AktuelltPublicerad: 2008-04-23 14:09

I Jämtland var det över hälften av de fällda älgarna förra året som var tjurar. Även i Östergötland har tjurarna en stor andel i avskjutningen.
I Östergötland sköts totalt 2 098 älgar under hösten och vintern. Nästan 60 procent av dem var kalvar. Resterande fällda älgar bestod till 51 procent av älgtjurar.

För att förbättra älgstammen i länet har länsstyrelsen rekommenderat att man skjuter 60 procent kalv.
– Äntligen har älgjägarna börjat inse att det är nödvändigt att fälla fler kalvar för att få en högre kvalitet på älgstammen. Det ska de ha en eloge för, säger Tomas Modin, länsstyrelsens jaktvårdsexpert, till Östgöta Correspondenten.

Max 30 procent tjurar
Dock rekommenderar länsstyrelsen att älgtjurar ska utgöra max 30 procent av fällda vuxna djur, så att över hälften av förra säsongens vuxna älgar var tjurar är inte bra.
– Älgar kan bli 25 år, men hos oss är det få som blir över två år. Det sätter den biologiska klockan ur spel. Tjurar bör sparas tills de åtminstone är fyra år och däröver, säger Tomas Modin till Östgöta Correspondenten.

”Jaga älg som rovdjuren”
– Älgjakten ska bedrivas på det sätt rovdjuren gör. De tar kalvar och kor. Så gör man också i Kanada och Alaska och så bör även vi agera, tillägger han.
Nu efterlyser länsstyrelsen att jägarna ska hålla bättre balans i vinterstammen. Högproducerande vuxna älgar ska lämnas. Detta förväntas också minska älgskadorna på skogsbrukets tallplanteringar.
Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Jag bör tillägga

2008-04-26 16:00

Kan ni hålla reda på de flesta av individerna är du förmodligen inne på rätt linje. Det bli m.a.o. som köttdjursuppfödaren. I Norrland klarar många inte det utan vi jagar som ursprungsbefolkningen, dvs. vi skjuter det vi kommer åt med vissa undantag. Konstigt är det att Jägareförbundet, i stort sett, föreslår samma regler överallt. Eller är det storskogsbrukets önskemål?

6. Fler frågor

2008-04-26 16:00

Vad betyder svagare individer? Och apropå naturligt (ett ord som ofta tolkas subjektivt) så finns exempel i naturen där tjuvparningar sker, där de största får bestiga men mindre ”luriga” individer i verkligheten betäcker. Och då inställer sig frågan, vad är rätt och bra?
Nej, jag är tveksam till din förklaring.. Själv verksam i mellannorrland kan jag berätta att under särskilt –80 talet när vi hade mycket älg fälldes också många guldhorn. Senare när stammen minskat sjunker antalet guldhorn också. Jag känner ej till jakttrycket i Östergötland men törs gissa att med en större älgstam och ett lägre jakttryck får ni det du efterlyser Senare födda kalvar bör inte vara något problem i Sydsverige. Principer om fortplantningen gäller nog alla arter.

5. Rätt tjurar

2008-04-25 15:24

Visst har de samma gener hela livet. Men om man släpper upp fler tjurar till den ålder då de är kapitala så kommer de svagare individerna inte att få föra sina gener vidare, då det uppstår kamp mellan tjurarna för att få föra sina gener vidare.
Idag är tjurstammen så svag på en del platser att konkurrens om korna inte finns på det sätt som är naturligt.
För mig handlar det inte om hornkronan. Det handlar att om att få en stabil och livskraftig älgstam. Idag är tjurstammarna av en generellt dålig kvalitet och antalet djur för litet. Det medför även till efterbrunstande kor och senare födsel och lägre födselvikt på kalvarna. Mindre födelsevikt ger samtidigt en lägre slaktvikt under jakten samt kalvar som teoretiskt sett får sämre möjlighet till att klara av sin första vinter. Om det blir en riktig sådan.

Jag ser gärna människan som en art i ekokedjan. Men när det gäller att jämföra människor och älgar så bör vi nog jämföra äpplen och äpplen.

4. Rätt tjurar?

2008-04-25 13:27

Är det bättre att äldre tjurar får para sig? Varför då? Har de inte samma gener hela livet?
Ser vi på människan anses det bäst att både para sig och bli gravid tidigt i livet. Äldre män medför fler komplikationer genom sämre spermier och födslarna blir svårare ju äldre kvinnan är. Antagligen är bästa tiden snarast efter könsmognaden men den rekommendationen blir väl magstark att framföra. Varför skulle andra förhållanden gälla älgen? Ursäkta mig, men jag tror det enbart handlar om hornkronan. I så fall är vi inne på en farlig väg. Jakt endast för troféer blir svårare att försvara för då handlar det inte om mat utan något annat mindre klädsamt.

3. Avelstjurar

2008-04-25 13:03

Kenneth tycker att det räcker med 30 procent tjurar. Det kanske det gör om det är rätt tjurar, men det är det sällan i södra Sverige. Hårdare jakt på yngre djur och släpp upp tjurarna och skjut sedan klenare äldre tjurar samt riktiga topptjurar som börjar gå tillbaka. Detta kan bara genomföras genom väldiciplinerade älgvårdsområden med tydliga handlingsplaner och regeler. INTE genom en massa småområden som på tre dagar vill fylla sin köttranson!

2. Avelstjurar

2008-04-25 11:50

Kenneth tycker att det räcker med 30 % tjurar. Det kanske det gör om det är rätt tjurar. Men det är det sällan i södra Sverige. Hårdare jakt på yngre djur och släpp upp tjurarna och skjut sedan klenare äldre tjurar samt riktiga topptjurar som börjar gå tillbaka. Detta kan bara genomföras genom väldisciplinerade älgvårdsområden med tydliga handlingsplaner och regeler. INTE genom en massa småområden som på tre dagar vill fylla sin köttranson!

1. Dett eviga härmande

2008-04-23 17:09

Varför skall vi i Sverige härma amerikanerna på allt? Vi har administrerat en älgstam som de bara kunnat drömma om och nu föreslås att vi skall göra som de, vilket kommer att betyda färre älgar, färre skottillfällen och mindre kilo kött.
Om höjdare i toppen sätter likhetstecken mellan bra kvalitet på stammen och stora horn finns andra som tycker annorlunda. Att hänvisa till rovdjurens uttag tyder på antingen bristande insikt eller religiositet, alltså att man tror det ska vara så för att "Gud vet bäst och därför fick rovdjuren order att göra så".
Fånigt så det förslår!
Är älgstammen svag, håll tilldelningen nere, förbjud skott mot alla tvåkalvskor och spar kor i längsta laget. Ingen ko får skjutas förrän kalven skjutits först. I annat fall riskeras kalvar bli ensamma kvar och då går det inte att prata om kvalitet i stammen. I älgstammen räcker det gott med blott 30 procent tjurar av de vuxna, tar jag mig friheten att påstå.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere