• Pinewood

Förbudet mot bly i ammunition slopas

AktuelltPublicerad: 2007-07-11 15:46

Förbudet mot bly i ammunition slopas nästa helt.
Nu är det klart hur regeringen tänker hantera frågan som berör drygt 650 000 jägare och skyttar. Bly kommer att vara tillåtet både vid jakt och visst sportskytte. När det gäller jakt är det endast blyhagel vid våtmarker och grunda vatten som förbjuds.

Kvar finns frågetecknen vad som ska tolkas som våtmarker.
I övrigt är förordningen en stor seger för de jägare och skyttar som jobbat för att skrota totalförbudet mot blyammunition, som skulle ha trätt i kraft 2008.
Den nya blyförordningen finns än så länge bara som ett departementsprotokoll, som ska gå en vända via EU-kommissionen och världshandelsorganisationen WTO.
Det står ändå helt klart att regeringen kör över både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, som ville behålla förbudet i stora delar. I stort sett skulle bara jakt med blykulor ha tillåtits om tjänstemännen fått bestämma.

”Förnuftet segrade”
– Det beslut den förra regeringen fattade är nästan i sin helhet hävt och det är väldigt tillfredsställande. Det är verkligen ett tecken på förnuftets seger, säger Bengt-Anders Johansson, moderaternas talesman i jaktfrågor.
Han har kämpat i fem år mot förbudet.
– Jag är lycklig över att jag fått igenom så mycket av det jag hoppats på. Det finns en stor tillfredsställelse i att i flera år slita med en fråga och sen få se arbetet bära frukt, tillägger Bengt-Anders Johansson.
Den nya förordningen innebär även en stor lättnad för landets målskyttar. Skjutbanorna ska anpassas efter sina respektive förutsättningar, så att inte blykulor kan bli en fara för miljön eller hälsan.
Skrivningen innebär att de som driver en skjutbana måste agera först när problem kan påvisas.

Krav på miljökulfång slopas
Därmed slopas kravet på att allt skytte ska ske mot speciella miljökulfång, där resterna av blykulor samlas in. I fortsättningen måste det finnas farligt blyläckage från skjutvallen för att skyttarna ska tvingas agera.
– Bly är det enda alternativet för skyttar. Kulor av andra metaller har en rad brister som att de är för lätta, för hårda eller på andra sätt inte uppfyller de krav en modern jägare måste kunna ställa på sin ammunition. Undermålig ammunition ökar risken för skadskjutningar, vilket ger ett enormt lidande för djuren, kommenterar Bengt-Anders Johansson.
Regeringens ställningstagande innebär att även jaktstigsskyttet med bly kan fortsätta utan krav på dispenser. Det krävs heller inga dispenser för att provskjuta hagelvapen med bly eller att ha skytte med provledare i samband med jägarexamen.
Förbudet mot skytte med blyhagel på banor finns dock kvar med möjlighet att få dispens för sportskyttegrenar som dubbeltrap och skeet.

Vad är våtmarker?
Enda problemet blir att tolka vad som egentligen menas med våtmarker, där det inte får avlossas blyhagel.
– Jag utgår från att våtmarksbegreppet tolkas som det brukar av jägare. Politiskt nyspråk är alltid förvirrande och det är i slutändan jägarna och djuren som blir lidande om det blir konstigheter, säger m-politikern Bengt-Anders Johansson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Ammunition

2007-07-12 12:06

Detta visar att vi har fått en regering som lyssnar på de vetenskapliga fakta som finns om bly i fast form. Att som tidigare bara nedgöra eller prata bort argument helt hänsynslöst är ohållbart i längden.

1. En seger för förnuftet

2007-07-12 09:19

Äntligen en stor seger för förnuftet, äntligen ett politiskt beslut och jakt och skytte som bygger på fakta.

Många lovord kan sägas om beslutet att upphäva den gamla regeringens blyförbud. Men det går även att se det hela på ett mer politiskt plan nämligen att den borgerliga regeringen inte hade något val. De hade gått ut starkt i jaktpressen och lovat jägare och skyttar att ett utökat blyförbud inte skulle bli av.

Dock ska detta förbud ses som ett vanligt politiskt beslut och det är inte smart för förbunden att lägga sig och vila i denna fråga. Det är nu det tunga och långa arbetet börjar, nämligen att inte ge jaktfientliga partier vatten på kvarnen samt att verkligen jobba hårt med att frivilligt försöka minska blyanvändandet.

Hur som helst är det här en förnuftets och segerns dag som bör firas!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons