• Allmogejakt

Förebyggande skyddsjakt tillåts

AktuelltPublicerad: 2011-12-15 15:04

Naturvårdsverket och länsstyrelserna i varglänen ska på eget initiativ kunna besluta om skyddsjakt på stora rovdjur utan att ansökningar lämnats in. Tidigare gick det bara att besluta om skyddsjakt efter ansökan av den som riskerar att drabbas av skada. 

Beslut om skyddsjakt ska i fortsättningen även kunna tas i förebyggande syfte.
– Det gäller för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

Idag torsdag kom regeringsbeslutet om nya regler för skyddsjakt. När licensjakten på varg stoppades, för att runda EU-kommissionen, lovade regeringen i augusti att det i gengäld skulle bli utökad skyddsjakt på varg.
Resultatet av det löftet, som offentliggjordes idag, är i praktiken ett förtydligande i jaktförordningen. Det innebär att det kan bli förebyggande skyddsjakt på varg eller andra stora rovdjur ”om det är stor sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå”.


Varglänen ges beslutsrätt
Dessutom delegeras besluten tydligare till berörda länsstyrelser.
– Naturvårdsverket ger alltjämt tillstånd till skyddsjakt, men de kan delegera sitt beslutsfattande till de länsstyrelser som uppfyller kraven i jaktförordningen, förklarar miljöminister Lena Ek.
De länsstyrelser som kan få delegation på beslut om skyddsjakt är länen Värmland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Örebro och Västra Götaland.
Samtidigt skriver regeringen att skyddsjakten endast får bedrivas om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos vargen i dess naturliga utbredningsområde.
Detta kan betyda allt från en vargstam på 450 individer, som rovdjursutredningen nämnt, till 3 000 som vissa Stockholmsgenetiker hävdar att det krävs.
När det gäller licensjakt blir det också ett förtydligande. Om det går att ha licensjakt ska ”hänsyn tas till de olägenheter som täta rovdjurspopulationer orsakar vid utformningen av beslutet. Exempelvis genom att förlägga jakten där olägenheterna anses vara störst”.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

32. Dalle...

2011-12-22 13:34

...du glömmer en sak. Vad händer den dagen jägarkåren helt tröttnar på vargpolitiken och tar saken i egna händer? OM jägarna verkligen blir så trötta på politiken och tillräckligt uppgivna då är vargens dagar räknade i landet. Oavsett vad du, politikerna, LST, NVV och kramarföreningarna tycker. Det är en realitet. Från min synvinkel och så tycks vi närma oss den tidpunkten. Tyvärr måste man säga.. But it´s society to blame...

31. Civilisationens uppgång och fall

2011-12-22 12:23

Inte trodde jag att jag skulle hinna uppleva nedgången i vår civilisation och med egna ögon se vad Romarna gick igenom.

Det är synd att vår art inte kan lyfta sig över lämmel-nivån.

30. På ångtågens tid...

2011-12-22 09:24

Hade vi 5000 vargar Foxen...
På ångtågens tid var också djurhållning ett heltidsarbete.
Och på ångtågens tid ingick också frilevande rovdjur som en naturlig del i spelet.

Ser man det krasst ser det ut så här i dag:
Fäbodbruk, och fårskötsel sker med "vänster hand" som en bisyssla eller ett rent fritidsnöje.
Vi har blivit "moderna" även på landet, även om det är svårt att acceptera för vissa.
10-åringar försvarar inte längre boskapen nattetid med käppar och bjällror, nu är det elstängsel, skoter, GPS och mobiler som gäller.
Ingen av oss tvingas svälta på grund av att rovdjuren konkurrerar ut oss.
Det samma gäller jakten, vi jagar för skojs skull, allt annat är bara "bullshit".
Dom små fragment (vilka du och några till) tillhör kommer aldrig att ha något att säga till om Foxen.
Det blir att "stå kvar" och frysa ett bra tag till.
Men det har ni ju själva valt, man får vad man förtjänar om man säger så.
Kan man inte acceptera frilevande rovdjur kommer man aldrig längre. Se bara på Gunilla och Åke (LD,ND) Man ligger i "promille träsket" och harvar, och där lär man bli kvar.

Vill du fortsätta att stå inmålad i ett hörn och skrika i bakgrunden utan att någon lyssnar så gör det ,det är ditt val.
Men det är inte min ambition.
Jag kompromissar för att det är det enda sättet vi kan komma framåt med vargproblemet, och det viktigaste av allt är argumenten Foxen.
Det är där ni faller tyngst...och det är också därför ingen tar er på allvar.

29. vargen är inte längre bara ett landsbygdsproblem.

2011-12-22 09:23

Här i Örebro har varg setts inne i stadskärnan flera ggr. Samt har fotograferats 5km från centrum. varit närgången upprepade ggr mot människor bla ca 2mil från centralorten svansade vargen 3m från barn som väntade på skolbussen; dom sprang in i bussen så fort de kunde när den kom. Hundar attackeras i närheten av stan vid jakt ,senast 13/12-11. Hur anmäler man att man vill ha skyddsjakt? Eller måste en tjänsteman på Lst drabbas först?

28. Dalle #27

2011-12-21 15:50

Du får hoppa på det där tåget själv du Dalle, ditt tåget går inte dit vi skall.
Vi får vänta på perrongen en stund till kanske, men mitt tåg går dit jag skall, och det är dessutom ett X2000 som passerar ditt ångtåg om en liten stund, då ditt tåg har stannat. Du hade lite otur som hamnade på ett ångtåg, för järnvägen har förändrats sedan ångtågens tid. Det finns inga möjligheter att få det en längre sträcka då det är helt andra förutsättningar nu än vad det var när det var ångtågens tid. Men hjälp till att elda på i pannan du, en liten sträcka kanske kolet räcker.

27. Fantastiskt...

2011-12-21 11:32

Är det hur en del får till det.
Det är väl dom 98% som röstade som räknas eller?
Övriga kan ju inte vara så angelägna eftersom dom inte ens bryr sig om att gå och rösta?
Och så "Sveriges största miljöproblem"?
Och det skulle alltså vara 300 frilevande vargar?, Ja, ja!

Bättre då att jobba för realistiska förslag och åtgärder i vargfrågan tycker jag.
Jobba för något vi har möjligheter och förutsättningar att uppnå.
Vi måste se på det nyktert?
Inhängning eller utrotning av stora rovdjur??
Frilevande rovdjur är "omöjligt" i dagens Sverige?

Ställ er den här frågan i stället:
Hur stor är chansen att jägarintressen får vara med och styra rovdjurspolitiken om kraven och förslagen är helt orimliga?
Vill vi gnälla, eller vill vi vara med på tåget?
Jag får väl då slutligen passa tillbaka ett LYCKA TILL till er som genom er orealistiska inställning valt att "stå kvar på perrongen"...det kan ni behöva.

26. Inte helt rätt Dalle #24

2011-12-21 08:38

De som fick flest röster fick inte 98 procent av rösterna, det var inte ens 98 procent som röstade. Jag är helt säker på att om det var enbart moderaterna eller socialdemokraterna som fick regera så skulle vi inte ha detta problem. Min uppfattning är att det är extremistpartierna som får lobba och utpressa de större partierna som bär ansvaret för Sveriges största miljöproblem nu. Det viktiga (tror jag) är inte vilket parti som blir störst, utan att så få som möjligt INTE röstar på MP. En annan sak som är förödande är att det är så många av journalisterna i media som är nollställda när det gäller Sveriges natur och djurliv, samt att de knappt vet vad landsbygd är för något. Det har gjorts undersökningar som visar att MP är överrepresenterade i media. De regerade politikerna måste ha större opinion mot vargen för att våga sätta ned foten. Så länge NVV bjuder ledande politiker på spännande helikopter färder och övertygande släktträd över vargstammen och vi alla andra stångar oss blodiga med att försöka tala om för dem att NVV ljuger. Det är fler vargar i Sverige än vad dessa grafiska bilder visar. Vargarna är INTE utrotningshotade. Jag vill inte utrota dem men det går inte i dagens samhälle ha dem här. När det fanns varg i Sverige var befolkningen bara en bråkdel så stor som nu. Det går inte att bara titta på en sak, de måste se helheten.

25. Driv din linje du Dalle...

2011-12-20 16:55

...i vilket jägarförbund du nu tillhör. Du kommer att bli utbuad och måste framträda i verkligheten. Lycka till, det lär du behöva.

24. Varför detta ständiga gnäll?

2011-12-20 14:14

Vad hade ni väntat er?
Det är inte LD eller några vilsna "naturdemokrater" vi har att påverka här.
Det handlar om "riktiga" politiker, valda med ett 98 procentigt stöd av Svenska folket.
Dom finns på riktigt!
Dom går att påverka!

Det kanske inte alltid blir så det passar alla.
Men dessa politiker har också att jobba mot acceptans för frilevande rovdjur för denna lilla del av er som inte kan acceptera detta.
Jag tror inte heller (och det bör givetvis inte vara så)att våra jägarförbund någonsin kommer att ställa sig bakom utrotning, alternativt inhängning av nuvarande stammar.

Välj i stället att se på det som ett steg i rätt riktning.
Att dom "vaknar" och börjar ge oss förutsättningar för en acceptabel rovdjurspolitik.
300 vargar kan vi ha för dom som så önskar, bara vi får dom rätta verktygen att förvalta och beskatta stammen.

23. Kommer ni ihåg?

2011-12-17 09:25

I slutspurten av förra valet åkte Reinfeldt till Orsa för att fotografera sig med bl.a Nisse Björklund från FNR. Det var lättfiskade röster den gången...

22. Skendemokrati i rovdjursförvaltningen!

2011-12-16 16:20

Så länge beslutanderätten ligger kvar hos rabiata tjänstemän - som tex. i Dalarna - kommer inget att förändras!
Och var tog den skendemokratiska inrättningen "viltvårdsdelegation " vägen i sammanhanget??

21. Vad som krävs.

2011-12-16 11:42

Regeringens utspel bör granskas. De försöker lura oss ännu en gång. Det är helt uppenbart med de formuleringar pressmeddelandet från regeringen har. Precis som Anders Hermansson påpekar finns det 2 riksdagsbeslut som visar att de ljuger. Med dessa beslut överlämnade regeringen beslutsrätten till Naturvårdsverket genom föreskriftsrätten. Regeringen kan inte frångå dessa beslut. Och de har inte aviserat att det ska tas nya beslut i riksdagen om ”En ännu nyare rovdjursförvaltning blott 2 år efter den senaste”.

Ni som ser något positivt i detta utspel bör tänka om, det vi ser nu är ännu värre maktmissbruk, det är ett öppet hån mot oss (direkta lögner) när de ger sken av att ordningen ska bli en annan (bättre för oss drabbade). Finns det intressen från våra intresseorganisationer att värna sina medlemmar är det hög tid att visa det. Då tänker jag inte bara på de båda jägarorganisationerna utan samtliga föreningar och organisationer som har medlemmar med aktiviteter som drabbas negativt av lösa vargar i omgivningen. Det handlar alltså om åtskilliga organisationer samt alla som ibland rör sig i naturen på egen hand (de riskerar nu bli sjuka pga. vargens spridning av dvärgbandmaskar och annat skit). De har med detta utspel visat sig strunta i människor som bor utanför städer och tätorter med aktiviteter i ”det fria”. För oss jägare ska vi ställa krav på jägarorganisationernas förbundsledningar. De har ett val att göra, antingen går man samman eller var och en på sitt håll och tar strid med regeringen med full kraft. Eller så hamnar man i historieböckerna som utmärkta exempel på fega svikare som gett begreppet nyttiga idioter ansikten. Det skulle vara ett lyft för jägarkåren om JRF visar handlingskraft enligt ovanstående resonemang.
Mvh.
Kenneth Erikson; Kälarne

20. Jaha...

2011-12-16 09:34

... och NVV kommer att delegera till de lst som inte beviljar skyddsjakt. Dom som vill ha skyddsjakt kommer NVV att hålla i strama tyglar. Makten är således kvar i NVV.
Ett icke-beslut helt i linje med den icke-förda rovdjurspolitiken.

19. Ett slags blidkande

2011-12-16 08:41

När jag läser inläggen om förebyggande skyddsjakt tillåtst skymtar jag ett svag, och jag menar svakt ljus i horisonten.Det svaga ljuset av delvis insukt hos beslutsfattarna.
De som lever på landsbyggden och valt att leva där kommer fortfarande att vara skeptiska som helt följdriktikt återges i inläggen.Det regelverk som är knutet till skyddsjakt förändrar ingenting. Förslaget som sådat är bara ett blidkande för man inser, men kan inte erkänna, att rovdjurspolitiken avseende varg har havererat totalt.Jag är böjd att hålla med Larsson Gävleborg. SVAMMEL!

18. God dag yxskaft!

2011-12-16 08:41

"Naturvårdsverket och länsstyrelserna i varglänen ska på eget initiativ kunna besluta om skyddsjakt på stora rovdjur utan att ansökningar lämnats in."

Få se här nu.. Har vi med detta, fått en till mellanhand, som kommer att göra liknande utredning och sedan "med livrem och hängsel" köra samma stil.
- Det går inte att idag säga vilka individer som står till risk för de angrepp.. bla bla, så skyddsjakt kan ej beviljas.

Ärligt talat, det finns endast en utväg på detta. Att en varg tar en människa kommer inte att vara vägen (man kommer hitta utvägar och infallsvinklar från SRF mfl pajas org.)
Ju fler som blir berörda desto fler kommer att titta åt annat håll när vargen minskas i likhet med hur det blivit i land, öster om Sverige. Så tror jag att det blir.

17. Av det stora tygstycket.....

2011-12-16 08:41

blev det endast kvar en tummetott !!

I klartext betyder detta enbart en ännu större handlingsfrihet för NVV, även delegationsrätten för LST kommer att bli totalt verkningslös, så länge som det tillåts medlemmar ur NSF och SRF att arbeta med beslutande arbetsuppgifter inom rovdjursförvaltningen.

M a o jag betvivlar att den här förändringen i jaktförordningen medför någon reell skillnad mot den verklighet vi ser idag.

Luddigheten i underlaget är påfallande när begreppet " gynnsam bevarandestatus " anges som underlag för beslutsfattarna. Vad är den ????

Resultatet blir då helt avgörande av den tolkning / åsikt den beslutsfattande myndigheten fastslår. Troligtvis nuvarande rovdjursförvaltning, då kan vi anta hur det går.

Så det här får vi nog anse som ÅRETS julklapp, TILL NVV OCH LST !!!

16. Djurrätt - NVV skyddsjakt

2011-12-16 08:41

Jag hittade en länk http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=4186295 som publicerats av NSD-bloggaren Patrik Boström den 14 december 2011 som anknyter till NVV och dess tjänstemän samt hur djurrättsrörelsen slår ut försörjningsmöjligheterna för inuiterna i Canada genom att få till stånd ett förbud mot handel med sälprodukter via EU-parlamentet. Mönstret går att känna igen även av vargens införsel i Sverige.

15. Kenneth Erikson #3 - tack

2011-12-16 08:40

Du har givit en mycket välformulerad, koncis och korrekt beskrivning av läget. Jag vill bara lägga till att allt detta är att återföra på lagstiftningen år 2001 och den tillhörande lagstiftningen år 2009. Det är således SVENSKA lagar som styr landets galna rovdjurspolitik. Dessa lagar MÅSTE bort och i samband med att ny lagstiftning genomförs kan det bli aktuellt att förhandla eller bekämpa EU. Men så länge de svenska lagarna är på plats så är det fullständigt meningslöst för till exempel jägareförbunden att låtsas förhandla med EU-tjänstemän.

14. Det duger inte.

2011-12-16 08:40

Det tycks råda en villfarelse bland beslutsfattare och tjänstemän. Nämligen den att människor på landsbygden saknar förmåga att själva analysera den verklighet vi nu befinner oss i.Dom lever fortfarande i tron att infomöten och vaga löften ska övertyga folk om att de problem som rovdjuren skapar enkelt åtgärdas med staket,västar och annat krams.Det förutsätts att man som landsbygdsbo i vanlig ordning hukar sig för överhetens påfund men det är slut nu.Det är nu hög tid för alla organisationer som med minsta uns av framsynthet kan se sin verksamhet äventyras att bilda allians.Visa handlingskraft och auktoritet.Det brådskar.

13. Lena Ek och co...

2011-12-16 08:39

...kan börja se sig om efter nya jobb. Det finns inte en chans att Centern kommer att klara 4 procents spärren vid nästa val. Sent skall syndaren vakna!

12. Lättlurade ja

2011-12-16 08:39

Håller fullstädigt med sign dalmas att nu åter igen har man lyckats med att köpa de mest lättlurade läs bara Svenska Jägarförbundets pressmedelande de har lyckats med att återigen se något positivt med det nya från regering,hur kan någon vara medlem i detta pajasförbund som till stor del har samtyckt till denna vettlösa vargodling som vi har i mellansverige hade detta förbund slagit näven i bordet i ett tidigt skede tilsammans med Jägarnas Riksföbund, att ska vi ha varg i Sverige så hägna in dom,men tyvärr så finns det inget mer passande än Stalins uttryck nyttiga idioter på jägarförbundets ledning som Regering och NVV säkert tycker i denna fråga

11. Alla frilevande vargar medför stor sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå

2011-12-16 08:39

Eftersom alla frilevande vargar med en sannolikhet gränsande till 1 medför att allvarlig skada kommer att uppstå, så borde alltså rimligen alla frilevande vargar skjutas i Sverige. Om det inte vore för brasklappen: "skyddsjakten endast får bedrivas om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos vargen i dess naturliga utbredningsområde". Det innebär alltså att definitionen av detta är det som bestämmer huruvida det blir någon skyddsjakt överhuvudtaget. Eftersom NVV och LST alltid vill ha så många vargar som möjligt och tolkningsföreträdet tydligen ligger hos dem, så kommer det INTE bli någon utökad skyddsjakt. Med hänvisning till GYBS.
Det sorgliga i det hela är att ingen ifrågasätter detta. VARFÖR ska vi försöka uppnå GYBS för vargen i Sverige överhuvudtaget, det är ju helt vansinnigt. Bara för att det står i något gammalt EU-direktiv, hur korkat det än är? Nej, jag tror att förhoppningarna om att politikerna ska stoppa detta vansinne är helt borta. Enda sättet att åstadkomma färre vargar i Sverige är tyvärr på olaglig väg genom att förgifta dem och ta kål på dem på annat sätt som man redan gjort i Finland. Det är nog det som kommer att hända även här tyvärr när förtroendet för myndigheterna är totalt kört i botten. Samma visa i USA och Kanada vad gäller vargen, samma sak i Sverige vad gäller skarv. Folk tar saken i egna händer. Förfärligt.

10. Det spelar ingen roll!

2011-12-16 08:38

Löshundjakten är förstörd och jag inte tänka mig att den är skäl till förebyggande skyddsjakt av varg. I Skultuna har vi nu sett 7 vargar på ett par dagar, gissa om jag kommer att släppa mina hundar?!

9. I Sovjet fick inte allmoge äga räfflade vapen...

2011-12-16 08:38

...eftersom det var ett hot mot diktaturen, vi lär hamna där likaså om vi inte protesterar NU!!

En konsekvensanalys samt en miljökonsekvensanalys borde ha gjorts redan från början av Projekt Varg där man väger in påverkan på människa och miljö i ett helhetsperspektiv. Man borde också behovspröva hela frågan; d.v.s vilken negativ kontra positiv verkan har landsbygden vs storstäderna av en svensk vargstam som tillåts växa okontrollerat i landets mellan & syd-områden.
Man kan ju se klara tendenser att det största behovet (tycks mest vara av filosofisk art) för en svensk vargstam finns i storstäderna där konsekvensen av vargarna knappt nämnvärt kommer att märkas. Det är naturligtvis därför det är så svårt för ”Urban” att se de negativa aspekterna.
Det finns också en skogsindustri i Sverige som lobbar (ej Karl Hedin) för mer varg, ty i deras ögon är en död älg = en bra älg, detta då man enfaldigt beskyller älgen för den dåliga lönsamheten, vilket naturligtvis i grunden är helt fel. (En kinesisk pappersarbetare tjänar ca. 5% av vad en svensk pappersarbetare tjänar, det är nog det största problemet, och ett nordiskt träd behöver kanske 40-50 år för att bli massaved, jämfört med t.ex. Brasilien där man skördar redan efter 5-7 år).

Kontra konsekvensen för landsbygden, ja... det finns faktiskt fortfarande människor som lever och har sin utkomst från landsbygden: Konsekvensen blir/är lemlästade och dödade tamdjur (trots rovdjurssäkra stängsel), ett raserat kulturarv bl.a. allmogejakt med löshund, sjunkande fastighetspriser, allehanda ytterst ovälkomna parasiter/sjukdomar, eftersök på trafikskadade djur har/kommer att upphöra, viltvårdsåtgärder drabbas (i brist på incitament) p.g.a. att den biologiska mångfalden utraderas, m.m. m.m... Adderar man allt detta till den nu pågående vargcirkusen så borde fler och fler inse detta vansinne som belastas våra barn och äldre via skattesystemet.

Så, man kan ju fråga sig vad behovet och de positiva konsekvensera är för de som varken lever eller verkar på landsbygden, de s.k. vargförespråkarna, de som mest troligt aldrig kommer att komma i kontakt med vargar?

En helt annan sak; ang. Erlandsson och regeringens nya matvision - Sverige - det nya matlandet. När köttbonden har tröttnat och älgen har blivit vargföda, ska man importera AUS/NZ-lamm, NZ-hjort och nötkött från Sydamerika som råvara då, eller? Det går ju stick i stäv med Erlandsson’s ambitioner att erbjuda miljösmart egenproducerad ekologisk råvara.

8. Skönt.

2011-12-16 08:36

Ett steg i rätt riktning. Om det här får sätta sig och bli lite avslappnat kanske vi når till normdjuret Räven där det finns en vettig praxis för skyddsjakt.

7. Svammel.

2011-12-16 08:36

Dom har redan bränt sina ljus i bådar ändar. Liberg, Bjärvall och kompani. Detta min vänner är dom namn som skall stå på plakatet vid gränsen, över landsförvisade medborgare.
Åsynen av dessa namn, kommer i generationer att minna om personerna som förstörde ett helt land på så kort tid.

6. Svammel!

2011-12-15 16:46

Detta förändrar inget! Problemet är förståelse, empati för landsbygden som lever med problemen som vargen för med sig! Regeringen,NVV och Lst forsätter med sitt maktmissbruk! Rovdjurspolitiken är död!

5. Länsstyrelsens skyddsjakt

2011-12-15 16:45

Det här får dom sköta själva helt och hållet. Det är deras ansvar att se till att folk och fä inte råkar ut för något. Hoppas att ingen jägare är så dum att dom hjälper Myndigheterna med detta. Före beslut om nollvision.

4. Förebyggande?

2011-12-15 15:51

Ännu en liten vink från regeringen att försöka köpa dom mest lättlurade inom vargmotståndarna. Även att tysta ner och dämpa alla anmälningar och protestmöten mot naturvårdsverket och regeringens vargpolitik. Innan jägarkåren börjar planera eller över huvudtaget fundera vargjakt, skulle vargjakten släppas fri från ex. januari-februari utan nån översyn av länsstyrelserna i varglänen. Ingen inblandning av någon översittare inom eu. Varg och vargjakt sköter vi själva bara det finns nån rakryggad politiker med pondus.

3. Tro det den som vill

2011-12-15 15:50

Detta ser jag som en kombination av förhoppningar och lögner. Så länge beståndsmålet för varg i Sverige ej fastslagits, så länge man skriver om en livskraftig vargstam i landet, så länge man kräver andra åtgärder först, så länge man inte törs nämna vargen som parasitspridare, så länge man inte erkänner att det saknas vetenskapliga skäl att hålla vargar i landet, så länge NVV styr personerna på Länsstyrelserna och så länge samma personer sitter kvar på Naturvårdsverket och beslutar blir det ingen skillnad. Bevisa att jag har fel!
De kan börja med att Dalarnas Länsstyrelse tar beslut om avlivning av samtliga vargar som rör sig i Idre samebys område.

2. Vad hjälper det?

2011-12-15 15:50

Vad hjälper det när beslutsfattarna går i NVV, NSF och Fältbiologernas strypkoppel. Om man forskar lite i beslutsfattarnas historik så skulle det inte förvåna mycket om de har haft samröre med nån eller några av dessa organisationer. Kanske skulle kontrollera deras CV.
Det blir väl en skyddsjakt så att pöbeln hålls glad, eller vad tror ni andra?

1. Och?

2011-12-15 15:50

Kan någon som bor i vargbältet förklara vilken skillnad detta innebär?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons