• Älgskadefondsföreningen

Föreslår skärpt vapenlagstiftning

AktuelltPublicerad: 2013-01-31 18:00

Maxstraffet för vapenbrott höjs från fyra till sex år, helautomatiska vapen förbjuds och halvautomater för målskytte får endast gå att ladda med sex skott.
Dessutom kommer vapenmagasin kräva tillstånd som skjutvapen och ett nytt system införs för prövning av jakt- och målskytteföreningar.

Det är några av förslag till ny vapenlagstiftning som pressenterats av utredaren Doris Högne Rydheim.
När det gäller maxstraffet för vapenbrott föreslår utredaren en skärpning genom att synnerligen grovt vapenbrott införs utöver dagen grovt vapenbrott.
För synnerligen grovt vapenbrott blir straffskalan två till sex år fängelse medan grovt vapenbrott kan ge från sex månader upp till fyra år.

Helautomater
Utredningen föreslår att alla helautomatisk vapen förbjuds för privatbruk. Det är främst gamla k-pistar som tidigare användes inom frivilligorganisationerna som avses. De här vapnen har också använts vid målskytte, men det vill nu utredare ha bort.
Utredare menar att vapnen är så farliga att redan meddelade tillstånd ska upphöra att gälla med en övergångsperiod på fem år för redan utfärdade tillstånd.

Halvautomat för målskytte
Utredaren föreslår vidare att det inte ska vara möjligt att få licens på halvautomatiska vapen för målskytte som har löstagbart magasin.

Vapen med fast magasin ska maximalt få laddas med fem patroner i magasinet och ett i loppet. Dessutom ska tillståndet för att inneha vapnet gälla i maximalt fem år, sedan ska det omprövas.

Förslaget om tidsbegränsning för tillstånd att inneha ett vapen ska dock inte gälla för den som redan har tillstånd.


Vapenmagasin
Utredare förslår att vapenmagasin ska jämställas med skjutvapen och kräva tillstånd. Det gäller dock inte magasin som hör till ett vapen som ägaren har tillstånd för utan endast andra magasin.


Jakt- och skytteföreningar

Utredaren vill ha ett nytt system för föreningar för jakt- eller målskytte som innebär en prövning i två led.
Det gäller dels ett auktorisationsförfarande, dels ett tillståndsförfarande.
Vid auktorisationen ska prövas om föreningen är ideell och har en stabil organisation, kontinuerlig skytteverksamhet och bra vapenhantering.
Till dessa auktoriserade föreningen ska sedan andra föreningar kunna ansluta sig. Det blir sedan den auktoriserade föreningen som ska se till att de ansluten föreningar följer lagar och regler. Annars kan den auktoriserade föreningen besluta att en förening ska uteslutas.
Nästa steg för en förening blir att den ska få tillstånd från polisen vilket kräver att förening är auktoriserad eller ansluten till en auktoriserad förening.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Illegala vapen

2013-02-02 11:14

Det är i dagens samhälle,med en urban syn på natur och ekosamhälle,väldigt lätt att föra över sina egna problem till landsortsbefolkningen.
Att de flesta illegala vapnen finns,att de flesta brotten begås av de urbana människorna i dom urbana miljöerna, säger väl det mesta.
Vi på landsbygden ska inte ha nåt svårare att få vapenlicenser eller att jaga för det.

6. lyssna på förslaget

2013-02-02 11:14

http://www.regeringen.se/sb/d/16891/a/208139

5. jaha och

2013-02-02 11:14

vad löser detta för problem?
det är redan för många licenser och fortfarande är det inte jaktvapen som är inblandade i brott denna fråga måste ställas till rikstaden och detta blir en fråga innan nästa val

4. vapenlagstiftning

2013-02-01 14:37

Det är bara en tidsfråga innan någon klyftig politiker eller tjänsteman föreslår licens på riktmedel.

3. Fånerier!

2013-01-31 20:49

De kriminella kommer säkert att lämna in sina automatvapen nu, eller? Dom kommer nog inte att bry sig, de lever ju redan utanför lagen, och har man bara pengar, så kan man köpa vilka vapen man vill. Det här förslaget är ytterligare ett spel för gallerierna, som endast kommer att drabba oss laglydiga, som redan dignar under alla konstiga lagar som finns. Polisen bör ges mer resurser för att komma åt den organiserade brottsligheten istället för att trakassera oss som följer lagen.

2. Vafan

2013-01-31 20:48

Det är väl inte de legala vapnen som är problemet. Lägg tid och pengar på de illegala vapnen istället!!!

1. Nya förslag

2013-01-31 18:14

Och som tidigare skjuter man över målet. De som får ta smällen igen är de som enligt lag har licenser och tillstånd som behövs och de kriminella får även i förtsättningen leva efter egna lagar. Vad gäller klubbarna så har vi redan idag regelbundna kontroller om banornas utförande och har sedan klubben vapen för utlåning så är vi noga kontrollerade av polisen. Men det innebär väl många sköna miljoner till staten för jag misstänker att en auktorisering inte kommer att vara gratis. Det vore bättre om allt krut lades på illegala marknaden istället

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons