• Allmogejakt

Förhandlingar om Junseletiken

AktuelltPublicerad: 2013-04-30 10:59

(UPPDATERAD VERSION) I dag inleddes förhandlingarna i Förvaltningsrätten i Stockholm angående den stoppade skyddsjakten på Junseletiken. Tre organisationer – Nordulv, Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen – överklagade Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt.

De olika parterna ska redogöra för sina ståndpunkter i frågan.
Jakt & Jägares Leif Andersson följer förhandlingarna i rätten. 
– De tre organisationerna ser överklagandet som principiellt viktigt, då det handlar om att man ska kunna etablera varg i hela Norrlands kustland och i stora delar av renskötselområdet, säger Leif Andersson under en paus i förhandlingarna.
Han återkommer med en mer utförlig rapport om rättsprövningen, som är avgörande för hur det ska gå med den svenska vargpolitiken.

”Ingen annan lösning”
”Under de muntliga förhandlingarna, som genomfördes efter önskemål från berörd sameby, har Naturvårdsverket redogjort för hur omfattande skadorna var för renskötseln vid tidpunkten för ansökan om skyddsjakt och att det inte fanns någon annan lämplig lösning. Naturvårdsverket har också förklarat att beslutet inte påverkar gynnsam bevarandestatus för vargstammen”, skriver verket i ett pressmeddelande om dagen i Förvaltningsrätten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Regeringsbeslut

2013-05-01 14:29

Om inte jag missförstått allt så finns det väl ett regeringsbeslut på att det inte ska finnas varg i renskötselområdet. Så det är väl Reinfeldt som ska vara i rättsalen och försvara ett regeringsbeslut. Det ska väl inte mupparna på naturvårdsverket vara.NEJ TILL FRILEVANDE VARG I SVERIGE.

11. Det är skillnad på folk och "folket i buskarna"

2013-05-01 14:29

Tänk om denna förhandling gällde den fridlysta vitkindade gåsen i stället. Då vore utfallet av förhandlingen självklar, SKJUT GÄSSEN.
I Danderyd behöver inte kommunen redovisa till Länsstyrelsen att golfspelarna har testat med paraply, gummistövlar och bandvagn i stället för golfbil för att hantera kocentrationen av fågelskit vid ansökan om skyddsjakt. Där beviljar Länstyrelsen genast avskjutening av sjuttio fridlysta fåglar. När samerna ansöker om skyddsjakt på varg och lodjur som hotar deras levebröd då får de avslag på sin ansökan med hänvisning till att skadorna inte är att betrakta som allvarliga. Visst är det konstigt att lite fågelskit på en golfbana kan betraktas som en allvarlig skada men inte att samerna får sina renar dödade och psykiskt förstörda.

10. Förhandlingen borde gälla !

2013-05-01 14:28

1. Hur mycket ska rovdjursvänliga organisationer bidraga med vid skadeståndsutbetalningar .
2. Vilken ammunition ska användas vid avlivningen .
3. Hur många skyttar ska ställas ut .
4. Hur många ska gå i drevkedjan .
5. Eller ska vi använda helikopter .
Då drivs en förhandling på ett Förståndigt sätt !

9. Lagar

2013-05-01 14:28

Att regering och riksdag styr landet och stiftar lagar har varit rådande sedan urminnes tid. Nu stundar tydligen en ny epok som är högeligen förvånande för en rättsstat som Sverige. Sätts lagen åt sidan så uppfattas så småningom det nya tillståndet - det tar en tid för man tror ju att lag och rätt finns - och då kommer allt att anpassa sig till den nya ordningen och rättstänkandet och tilltron till de styrande sjunker som en gråsten i djupt vatten.

8. Är förvaltningrättern i detta ärende jävig?

2013-04-30 17:00

Angående den s.k Junseletiken.
Där dessa som överklagat är betraktare och ska definitivt inte ha beslutande eller bestämmande som ej berörd part i målet.
Det handlar väl om överklagandet av skyddsjakten de ska framföra sina argument.
Förvaltningsrätten ska väl inte ta ställning åt dessa föreningar och tvinga igenom permanenta ettableringar av varg inom renbetesland.
För texten i artikeln här ovan ger sken av att beslut skall fattas om att det skall tillåtas varg inom renbetesland?

7. Är förvaltningsrätten en rättsinstans?

2013-04-30 16:53

Frågan är väl motiverad då rätten tydligen jobbar övertid för att stoppa jakten, men efter detta tar det flera månader innan man får fram nya beslut. Är det så att man går vissa organisationers ärenden? Man verkar inte alls intresserad av de som drabbas och egentligen är de riktiga sakägarna. Man undrar var Sverige är på väg? Sverige är inte en rättstat längre, ej heller en demokrati. Och hur kommer det sig att vissa grupper gynnas av förvaltningsrätten? Att skriva på denna sida ger naturligvis inte någon effekt då det verkar vara en begränsad skara inom JRF man når.
Jag har då inte räknat djurvän o var inte rädda, men det ger lika resultat, 0.

6. Kanske har fel

2013-04-30 15:38

Är inte den här förhandlingen gällande skyddsjakten som skulle ske före sista flytten? Om så är fallet så avsätt förvaltningsrätten omedelbart. Ett stopp tar några timmar och fortsättningen följer efter flera månader.

5. expressen

2013-04-30 14:16

ettan expressen skrev om det
http://www.expressen.se/nyheter/sven-uttalade-sig-mot-varg---misshandlades/

4. Reaktionen är bra MEN..

2013-04-30 13:46

Låt oss slippa svordomar och missbruk av Jesu namn!! Annars är jag helt överens med inlägget.

3. Förhandla..?

2013-04-30 13:17

Bara det faktum att det går att överklaga och få tillförhandlingar är anmärkningsvärt.
Nästa steg - obskyra organisationer ska kunna överklaga fängslande av dömda mördare och få till förhandlingari en domstol..? Herre Jesus...

2. Agörande?

2013-04-30 13:16

Om detta är avgörande för rovdjurspolitiken och det utfaller till värnarsidans fördel finns det ingen som helst anledning att jägare, fårägare, samer och deras organisationer fortsätter att arbeta för bättre förhållanden. Då har vi en situation där de som har minst med rovdjuren att göra bestämmer allt.

1. Idioti!

2013-04-30 13:16

Varför, varför, varför får detta fortsättas ge utrymme? Jag börjar bli riktigt irriterad på att dessa så kallade "miljöorganisationer" får sånt stort inflytande och makt! Fy för den dag så samhället kommer på att vargen slagit ut både näringar och ekosystem. Jag saknar ord för vad jag ska skriva, frustrationen är hemsk. Jag tipsade Aftonbladet om misshandeln av den 70-åriga man i Dalarna, inte ett enda intresse! Det måste hända något nu, något mer än att bara skriva och få ur sin vrede på olika internetforum.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB