• Allmogejakt

Förra vargjakten var olaglig

AktuelltPublicerad: 2014-12-24 14:09

(Uppdaterad) Det juridiska trixandet med svensk vargjakt fortsätter. Dagen före julafton och några veckor före vinterns vargjakt meddelar Förvaltningsdomstolen att senaste vargjakten var olaglig.

Vargjakten 2014 stoppades av Förvaltningsdomstolen efter bara några dagar. Sedan dess har domstolen utrett om det var rätt av Naturvårdsverket att besluta om jakt på 30 vargar.
Svaret är nej, enligt Förvaltningsdomstolen.

"Inga problem med koncentrationerna"
Det är Svenska naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden WWF som överklagat.
Naturskyddsföreningen skriver:
"Naturvårdsverket har inte hänvisat till något underlag som visar att just koncentrationen av varg skulle vara något problem eller att förekomsten av varg skulle ha några allvarliga konsekvenser vare sig för tamdjurshållningen eller vad beträffar socioekonomika aspekter."
Inga allvarliga socioekonomiska problem, alltså, om koncentrationerna av varg ökar, enligt Naturskyddsföreningen.

Efterlyser socioekonomisk konsekvensbeskrivning
Förvaltningsrätten finner att det är acceptabelt att skjuta vargar för att minska de socioekonomiska konsekvenserna.
Men rätten framhåller att Naturvårdsverket inte kunnat presentera vilka de sociala och ekonomiska konsekvenserna är och därför underkänns beslutet om förra vinterns vargjakt.

"Borde bli lite pinsamt..."
Tidigare har Kammarrätten underkänt den så kallade urvalsjakten på varg, som syftade till att skjuta bort de mest inavlade individerna.
Naturskyddsföreningens jurist, Oscar Alarik skriver på twitter:
"Efter Kammarrättens och Förvaltningsrättens avgöranden borde det bli lite pinsamt för Naturvårdsverket att inte stoppa vinterns vargjakt?"

Analyserar domen
Sektionschef Gunilla Skotnicka på Naturvårdsverket säger till TT att verket ska analysera domen och fundera på om den ska överklagas.
Det är oklart hurvida den planerade vargjakten i vinter påverkas.
– Naturvårdsverket kanske inte kommer stoppa jakten, men det kommer definitivt ge mer bränsle åt EU om de svenska myndigheter går vidare med jakten trots domstolsbeslut, säger Tom Arnbom på Världsnaturfonden WWF till TT.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Enligt förvaltningsrätten...

2014-12-26 20:54

...saknas en ekonomisk kalkyl . Det kan man ju hålla med om. Kostnaden borde inte vara svår att ta fram för drabbade län(stängsel,tamdjursförlust,fastighetsvärdeminskning m.m
Det intressanta med domen är ju att inte uttaget (30st) påverkar den troliga kostnaden . Om jag inte misstar mig helt så betyder det att stammen kan skjutas ner enligt fv till minsta möjliga gybs utan att bryta mot vare sig eu eller svensk lag. Med förra årets siffror borde då licensen gällt ca 200 vargar om bara en kostnadskalkyl funnits. Så var fick naturvårdsverket siffran 30 ifrån. I princip kan alltså nvv ändra vinterns tilldelning till 100 djur (370-100=270= gybs) samt ha en kalkyl som inte är tilltagen i överkant den kan rent av va mycket lägre än verkliga kostnaden.Licensen borde även gälla hela landet då gybsen nationell inte regional. Ett sånt beslut skulle kunna vara klart på måndag kl08.05 och vara oantastligt för framtida överklagningar i svensk o eu domstol. Men vill man inte så vill man inte.

11. Tubbiz

2014-12-26 20:54

Och sen när är SD emot varg? Vill ni ha en förändrat invandring och asylpolitik så lägg en röst på SD. Men glöm att SD kommer att driva en aktiv vargpolitik. SD är för dagens golv på varg. Varg är en icke fråga för SD. SD kommer att frysas ut av övriga partier i detta val. Hur framtiden blir vet vi inte men just nu kommer ingen att med SD. Så vad återstår då, en röst på S med Mp som miljöminister?

10. # 9

2014-12-26 11:23

Du säger att en röst på SD inte får någon genomslagskraft. Om övriga partier får igenom att en minoritetsregering ska´ få igenom sin budget, finns det stor (chans-risk, bara att välja) att SDpolitiken får genomslagskraft, nämligen om SD blir största parti i Riksdagen, vilket inte alls ska´ ses som en omöjlighet.

9. #5 och 6

2014-12-25 20:48

Till fem vill jag säga att höger eller vänster kvittar bara vargen försvinner. Och till sexan så är uppräkningen av partier bara din åsikt. Jag skulle rösta både rött, blått eller gredelint om bara vargen får stryka på foten. Kan även blanda in lite brunt men det får ingen genomslagskraft då alla bojkottar dem

8. Ställ ALLA svenska politiker...

2014-12-25 20:47

...oavsett vilket parti de representerar mot väggen och låt dem, efter att ha läst domen nedan), svara på varför de inte är beredda på att arbeta för en förändring av EUs A&H-direktiv. Jag vill höra deras förklaring till hur de kan sätta rovdjuren före deras egna svenska väljare på landsbygden innan jag bestämmer mig för vilket parti som får min röst om det blir val i mars.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7956355/Licensjakt/Dom_F%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tten_Licensjakt_varg_jan_2014_141223.pdf

7. VANSINNIGT

2014-12-25 20:47

Än en gång visar det sig tyvärr att Sverige fungerar som en bananrepublik.

6. Ny regering

2014-12-25 11:15

"Jag tror att de ledande partierna utan tvekan skulle ta med LPo i en regering" skriver Kenneth J. LPo ska alltså samarbeta med socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet?

5. Keneth J

2014-12-25 11:15

LPo har inga muskler(pengar) eller ledande politiker som kan leda dem till Riksdagen detta val. LPo får än så länge nöja sig med kommunala val. Tolka inte detta nu att jag är emot LPo men ni har helt enkelt inte den organisation som krävs än. Så vill du vara vänster eller höger?

4. Tänk om

2014-12-25 10:30

Alla ni som röstar på SD i vargfrågan bör kanske tänka om. Som vi har sett så får det inte någon genomslagskraft. En röst på Landsbygdspartiet oberoende där emot skulle med tillräckligt stort stöd, och då menar jag en riksdagsnivå, ge genomslagskraft. Jag tror att de ledande partierna skulle utan tveka ta med LPo i en regering. Och LPo står som väl alla vet för noll frilevande varg

3. Grattis Sverigedemokraterna

2014-12-24 19:54

Miljöpartiets, Naturskyddsföreningens och andra organisationers sabotage mot vargjakt stärker Sverigedemokraterna och tillståndet i vårt land blir allt mer kaotiskt.

2. Hur kan en....

2014-12-24 19:54

...jakt som aldrig blev av vara olaglig ?
Börjar bli löjligt detta nu men samtidigt som nvv beslutar om jakt så skriver dom inte ner det som behövs i besluten tydligen och när dom då på nästa sida betalar snf för att ''överklaga'' och bidra dom med de juridiska så verkar det ju ganska klart på vilken fot nvv står på .

1. Behöver

2014-12-24 19:53

Huvudfrågan i vargdebatten är om vi ska mer varg än vi behöver (kramarna/MP) eller inte mer varg än vi behöver (jägarna/landsbygd).
Frågan är politisk och därför är förvaltningsrättens tänkande också politiskt. Vad menar domstolen 'att något underlag' inte finns för folks oro och skada. På vilket sätt ska man visa sånt då ... kanske en enkätundersökning i täta vargområden borde genomföras av domstol.
Förvaltningsrättens yttrande måste betraktas som utan värde då rätten inte kan visa på motsatsen dvs. att några socioekonomiska faktorer av vikt alls finns i frågan.
Tycker att NNV (suck) måste överklaga domen även om sakfrågan inte gäller längre.
En förvaltningsdomstol får inte syssla med tyckande om känslostämningar lika lite som Åse S. får väcka tunga åtal på basis av indicier endast.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons