• Älgskadefondsföreningen

Försenat beslut om vargnivån

AktuelltPublicerad: 2012-09-24 15:51

Naturvårdsverkets beslut om vilken nivå gynnsam bevarandestatus för vargen ska ligga på är försenat.

– Vi hinner inte klart till första oktober som vi tidigare sagt utan någon gång under oktober ska vi vara färdiga, säger Ruona Burman på Naturvårdsverket.

Vilka forskare Naturvårdsverket väljer att lyssna på avgör om gynnsam bevarandestatus ska hamna på 100 eller kanske 3 000 vargar.

Som Jakt & Jägare tidigare berättat är det tjänstemännen på Naturvårdsverket, och inte politikerna, som ska avgöra hur mycket varg det ska finnas i Sverige. Därmed blir det formellt sett inte möjligt att utkräva politiskt ansvar för hur beslutet i framtiden kommer att påverka landsbygden.

Beslutet om gynnsam bevarandestatus ska vila på resultat från forskarvärlden. Men frågan är vilket expertunderlag som tjänstemännen väljer för att fatta sitt beslut.


Hundratals eller tusentals vargar?
Beroende på hur man räknar kan gynnsam bevarandestatus variera från något hundratal vargar till 3 000.

Om man exempelvis skjuter bort de mest inavlade individerna och tillför nya, obesläktade vargar kan gynnsam bevarandestatus landa på något hundratal. Om man däremot ska bygga vidare på den starkt inavlade vargstammen, som bygger på tre individer från början av 80-talet och två från 90-talet, kan det behövas flera tusen vargar.

Därför är det centralt vilka forskare och vilka beräkningsmodeller som tjänstemännen på Naturvårdsverket väljer att lyssna på. Allt är möjligt från 100 till 3 000 individer.


Anonyma forskare
Ruona Burman kan inte säga vilka forskare det är som nu tar fram underlaget för tjänstemännens beslut.

– Beslutsunderlaget kommer från Skandulv, som i sin tur tar in uppgifter från hela forskarvärlden, kommenterar Ruona Burman.

• Kan man säga att Skandulv är den tratt som alla forskaruppgifter ska passera genom innan de hamnar hos Naturvårdsverket?

– Ja, så kan man kanske uttrycka det, svarar Ruona Burman.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. Kalasbra Leif Andersson

2012-09-26 09:23

med din info artikel. Här har vi ett tydligt bevis på att politikerna inte vill ta sitt ansvar.
Jag förstår till viss del NVV,s tjänstemän som dröjer med sitt svar. Naturligtvis känner de av trycket att hela den viltvårdande verksamheten står och faller med en utökat vargstam i lilla Sverige.NVV kan inte vara omedveten om vilken ekonomisk resurs som går förlorad i stora områden där vargen tillåts att få fotfäste med oacceptabla förryngringar.

18. Antal vargar helt virrigt.

2012-09-26 08:21

Nu har man kommit fram till 40 st enl. sveriges främsta forskare. Och betydligt större antal tycker jag kunde vara kanske 80 st.Det är ju i alla fall det dubbla. som Dag beskriver det så är ju genetiken inlagd i dessa 40 st. Man har ju även lagt in alla katastrofer. Man har ju gjort dessa simuleringa på befintlig stam.Och en vargstam som ökar med 40 procent förra året kan ju inte vara så inavlad. Jag känner fullt förtroende för Dag Lindgren. Verkar vara en mycket vettig person. Men var skall dessa vargar finnas. Tror ingen vill ha dem springande runt det egna huset. Jag är ännu inte drabbad.
Kanske det skall vara 0 ändå.

17. Vargarna från 3+2 individer????

2012-09-26 08:21

Har sagt det tidigare och här kommer det igen. Läs "Vargmannens testamente", som finns på Biblioteket, där framgår hur vargen kom till Sverige och den behövde inte gå själv!

16. Rätt så Fredde

2012-09-25 13:23

Dag Lindgren tycker att vi kan ha varg i Sverige, även några revir i samernas vinterbetesområden. Men det är hans personliga åsikt, inte vetenskap. Dag Lindgren säger också på annat ställe att han inte anser vargens närvaro nödvändig för vår civilisations överlevnad. På den punkten får han naturligtvis även mitt stöd.

15. Information

2012-09-25 13:23

Det blir en grannlaga uppgift att meddela vargstammen hur många dom skall vara men det klarar säkert vår eminenta miljöminister med hjälp av centerns kansli. Beslutet måste sedan fattas hur många människor som skall bo på landsbygden - men det är kanske lättare att reda ut. Frågan är som vanligt om man kommer "ända fram".

14. Stockholmaren

2012-09-25 11:35

Den länk du hänvisar till säger ju MVP=100. Sen säger dock samma länk att Gynnsam bevarandestatus inte behöver ligga avsevärt högre än 100 eftersom vi i 100 tagit höjd för genetik och katastrofer. Samma skribent har ju själv föreslagit 200 vargar som lämpligt mål för Sverige.

13. Förtroende

2012-09-25 08:21

Förtroende är något som statliga myndigheter inte kan klara sig utan.
Redan i sårbarhetsanalysen där, MVP (Minsta livskraftiga population) i Skandinavien räknats fram till 40, förvränger Naturvårdsverket fakta, vilseleder sina uppdragsgivare och propagerar för SINA egna intressen. Naturvårdsverket hävdar att: "gynnsam bevarandestatus, vilken enligt rovdjursriktlinjerna, 2008, ska vara betydligt högre än minsta livskraftiga population.” när det i själva verket står: "Populationen ska vara som minst lika stor (men gärna mycket större) än minsta livskraftiga population" i direktivet.

Det är alltså så att Naturvårdsverket ljuger. Vi har det svart på vitt och att någon enda människa som är insatt i denna fråga någonsin kan ha förtroende för ett statligt verk som ljuger och där tjänstemännen helt tydligt och ogenerat driver sina egna personliga agendor, är uteslutet.
Att varken Svenljungagruppen eller JoJ verkar ha förstått att MVP=40 helt i enlighet med EU-direktivet tillåter att GYBS sätts till 40 är ju tråkigt.
Här kan man läsa mer:
http://vargdag.wordpress.com/2012/07/12/behovs-fler-vargar-an-sarbarhetsanalysen/

12. Avrustningen av landsbygden.

2012-09-25 08:21

Ett tydligt svek från samtliga partier i riksdagen ligger bakom hela denna fars! Se bara i Rättvik där kommunen trots det tidigare kommunvalet inte kan backa upp kommuninnevånarna. Rena skämtet till kommunledning. Lika är det på riksdagsnivå lägga detta beslut på Naturvårdsverket, vilken förankring har de?

11. Jag gissar på 400-450 vargar

2012-09-25 08:21

Eftersom forskarna har så stora skillnader i uppfattning om hur många vargar vi ska ha för överlevnad på lång sikt så hamnar man nog kring det tal som utredingen kom fram till dvs på sikt 450 vargar.
Om man skulle hamna på en mycket lägre nivå t.ex. 100 vargar så skulle man tvingas tillåta licensjakt på kanske uppemot 150-200 vargar.
Jag tror inte att miljöministern har presenterat en sådan lösning i EU.

10. Snälla säg 3000 vargar

2012-09-25 08:21

..då är dom nog borta på ett år

9. Vem eller vilka...

2012-09-25 08:21

...anonyma personer ska avgöra en så viktig fråga?Har de någon som helst erfarenhet och kunskap om att leva i vargrevir? Eller lever dom på tryggt avstånd från detta problem som vargen faktiskt är? Nu i jakttider går det inte en dag utan att man går och är bekymrad! Jag kommer aldrig att acceptera detta fega, fula tilltag! I nästa val röstar jag på SD. DE är ialla fall rädda om sveriges kulturarv.

8. En tarvlig sanning!

2012-09-25 08:20

Anonyma forskare eller "hur det egentligen var", när vargarna kom till Svealand på 1970-talet, är hemligt och höljt i dunkel. Skälen till ovansående, är att sanningen är för känslig och för tarvlig för att den skall kunna tåla en rejäl granskning, som är öppen, ärlig och neutral.
Man kan lugnt räkna och kalkylera med, att det än en gång kommer att gå ohederligt tillväga.
Vad annat är att förvänta?

7. Vetenskapligt eller...

2012-09-25 08:20

...vi hittar på något och provar! Det första som måste bestämmas är väl för sjutton hur inavlad el ens renrasig nuv vargstam är. Hur många tror på att dagens varg härstammar från 2 + 3 vargar från 80 och 90-talet? Om vi nu mot majoritetens vilja ska ha detta odjur i markerna för genetiska arvets skull är det då inte mycket viktigt att de är renrasiga till att börja med? Vilken seriös hunduppfödare skulle blanda hej vilt i sin stamtavla? Vet myndigheterna mer om detta än vad som sägs? Prova ett tak på 3 000 ind så får ni se att det tar hus i helv...

6. visar centern...

2012-09-25 08:19

...nåt intresse i frågan eller låter de bara det här hända, utan att säga ett ord? De har väl bara mat och eu i huvet.

5. Vilket drabbel!

2012-09-25 08:19

Varg kramare kommer nu att avgöra detta, det är så dåligt att man skäms över att det får gå till så i ett demokratiskt land som Sverige. Politikerna vågade inte stå upp för detta och beslutade att naturvårdsverket får bestämma, och dom tar i sin tur hjälp av Nordulv. Finns nog inte en vargmotståndare som får komma till tals i detta ärende. JÄV är ett bra uttryck för denna soppa!

4. Cirkus

2012-09-25 08:18

Det stora sveket mot landsbygdens folk är på upploppet nu.
Det blir att låta åkrar och ängar växa igen.

3. Cirkus stupidus.

2012-09-24 17:34

Det finns inget vetenskapligt svar på frågeställningen, det är endast fånigt att framställa det så. Frågan är filosofisk och politisk. Tror fasen att de behöver mer tid, de vet ju varken ut eller in. Rovdjursförvaltningen kan aldrig svära sig fria från misstanken att deras beslut tas efter vad som gagnar dem bäst, om de får fortsatt syssla och inkomst från något som är helt meningslöst och inte alls förankrat bland berörda. Hur var det med lokal förankring? Tar vi också in frågan om vargarna överhuvud tagit är rasrena eller inte borde dumheten synas lång väg, för alla som törs öppna ögonen. Svensk seriös vetenskaplig forskning? Nope, inga Nobelpris på detta!

2. Strutsmetoden, funkar den?

2012-09-24 16:46

Tror alliansregeringen att om man lämnar över ett politiskt beslut in blanco till tjänstemannaorganisationen så upphör det att vara ett politiskt beslut och man slipper ta ansvar?
Det kommer att bli ett tufft uppvaknande för dem eftersom vi jägare och landsbygdsbor har en mycket mer rakryggat förhållningssätt till ansvar och trovärdighet än vad Lena Ek m fl visat!

1. Kolmården

2012-09-24 16:44

Två eller max fyra vargar räcker i Kolmårdens djurpark om ni frågar mig!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons