• Pinewood

Forskare: ”Vargrädsla bör tas på allvar”

AktuelltPublicerad: 2011-10-27 11:05

På Lunds universitet har forskare kartlagt människans rädsla för varg och björn. Man har tagit reda på vilka psykologiska faktorer som styr rädslan. Resultatet kan förhoppningsvis leda till bättre beslutsunderlag när myndigheter fattar beslut kring rovdjursförvaltning.

Maria Johansson och hennes forskarkollegor på Lunds Tekniska Högskola, LTH, har studerat människans rädsla för björn och varg och vad som orsakar den. 

Studien visar att människors rädsla idag i huvudsak bemöts med fakta och information om rovdjuren. Men för att lättare nå en bättre samexistens mellan människa och rovdjur måste man förstå och utgå från människors upplevda känslor, menar forskarna. Idag finns inget sådant arbetssätt, eftersom man inte har kunskapen inom området.

”Rädsla begränsar människors vardag”
– Våra resultat visar att rädsla för björn eller varg kan begränsa människors vardag och därför bör tas på allvar, säger Maria Johansson.
Människans relation till myndigheter påverkar också rädslan för varg, konstaterar forskarteamet. De menar att det är väldigt viktigt att myndigheter bemöter människor bra och med förståelse.
När det gäller varg är upplevelsen mer inriktad på björnen som djurart.

Måste bemötas olika
– Eftersom vi ser att rädslan har olika bränsle både när vi frågar människor i enkäter och när vi studerar hur de kognitivt och fysiologiskt reagerar på bilder av björn och varg i labbstudier krävs differentierat bemötande av människor från myndigheters sida, kommenterar Maria Johansson.
– Det viktigaste med studien är att vi nu har fått en inblick i det komplexa samspelet mellan de olika psykologiska faktorer som spelar in när människor känner sig rädda, tillägger hon.

Belyser den enskilda individen
Maria Johansson vill framhålla att en del människor upplever närvaron av varg och björn som något positivt. Att man valt att studera de som upplever rädsla är på grund av att man behöver lyfta den enskilda individens perspektiv och därmed bidra till en förbättrad dialog kring förvaltningen av rovdjur.

Enkätundersökning
Forskningen har genomförts av Lunds Tekniska Högskola, Högskolan i Gävle, Grimsö Forskningsstation/SLU. 
Cirka 400 personer som bor i varg- eller björntäta områden har fått svara på en enkät. Ett 40-tal personer, som sagt sig vara mycket rädda eller definitivt orädda, har fått delta i fördjupade studier. Forskningen har finansierats av Viltvårdsfonden, Formas och Crafoordska stiftelsen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Anders #12

2011-10-29 22:56

Det är bl.a just därför som Kenneth Eriksons rubrik i inlägg #3 är så träffande...

12. Rådjur är enligt regeringen BETYDLIGT farligare än björnar

2011-10-29 15:20

I propositionen 2000/01:57 finns otaliga grodor, exempelvis denna, citat: "I detta sammanhang bör också uppmärksammas att risken för skador till följd av angrepp från andra djurarter – exempelvis aggressiva älgar och rådjur –
... är betydligt större än de risker som är förknippade med förekomsten av björn.”
Alltså: Det är bara att förklara för alla som lider av vargrädsla att enligt en regeringsproposition så är AGGRESSIVA ÄLGAR och RÅDJUR inte bara farligare, utan BETYDLIGT farligare än björnar (och därmed även varg). Dessa "sanna" ord ur regeringens Persson mun bör väl kunna lugna även de mest oroliga, eller? Denna "sanning" är del av underlaget för dagens rovdjurspolitik!
I nämnd proposition återfinns även påståendet, citat "Rovdjuren kan hos många människor också skapa rädsla för den egna
eller för barnens säkerhet. Det gäller främst varg och björn. Denna oro kan få till följd att livskvaliteten minskar ....
Lägg märke till att "rädsla" blir till "oro" i andra meningen, regeringen Persson påstår således utan tillstymmelse till underlag att människors rädsla för stora rovdjur är obefogad, det är ju endast "oro"! Även denna fräcka propaganda ingår i underlaget för dagens rovdjurspolitik!
Regeringen Reinfeldt skämdes uppenbarligen inte när man hösten 2009 i propositionen "En ny rovdjursförvaltning" bekräftade Perssons galna rovdjurspolitik, som i sig var en betalning till Mp för deras stöd. Skamligt av riksdagen att så låta sig luras, riksdagen kan utan förlust ersättas av partiledarna.

Rovdjurspolitiken måste rivas intill dess första paragraf och göras om helt och hållet.

11. tack vare

2011-10-28 13:27

bössan vågar jag mig ut i skogen.

10. Forska kring förnekandet i stället

2011-10-28 13:27

Som bl.a. Nisse F och Einberg påpekar så verkar det här forskningsprojektet ha utgångspunkten att oron för varg är ogrundad, att det rör sig om irrationella känslor.
Det är nog begripligt att den allmänhet som inte lever i vargområden och inte aktivt sökt information, fortfarande kan tro så, eftersom verkliga fakta sällan tas upp i TV och tidningar, annat än - i bästa fall- lokalt när ett vargangrepp skett. Men att de som forskar om saken inte skaffat sig bättre kunskaper är förvånansvärt, ja bedrövligt.
Den samlade informationen sedan flera år tillbaka om vargattacker på hundar och betesdjur är ju - tillsammans med erfarenheter och forskning i andra länder - så talande att det borde vara omöjligt att avfärda människors bekymrade reaktioner som ogrundade.
Mera relevant vore att forska kring hur vissa grupper - tyvärr inkluderande somliga s.k. experter - lyckas förneka innebörden av faktiska, konkreta händelser. Händelser som i de flesta fall är dokumenterade via fotografier, som överensstämmer med de drabbade djurägarnas vittnesmål samt officiell bekräftelse om att det rör sig om vargattack.
Björn är jag mera okunnig om och har därför valt att inte kommentera den delen.

9. Ja, känslan av trygghet

2011-10-28 13:27

när man rör sig ensam i skogens mörker är borta. Den känslan kommer tyvärr våra barn aldrig att få uppleva, för det dröjer nog ett antal år innan frilevande varghybrid är ett otäckt minne blott.
Tyvärr kommer det väl inte att bli de som gapar om obefogad rädsla som blir angripna av varg eller björn. Balkongerna ligger för högt upp.
Intressant att länsstyrelsens folk har pepparspray när de rör sig i vargtrakter, deras rädsla tas tydligen redan på allvar. Eller skall det ses som förberedelse till djurplågeri...

8. Friluftsliv

2011-10-28 08:39

för flera år sedan var jag ute o joggade, mötte en STOR varg, det var inte trevligt, dessa gula stickande ögon glömmer jag aldrig, det var jag som fick lämna vägen, sedan har det varit lungt, nu är det tydligen flera vargar här igen. Är nu pensionär efter 43 års arbete brukar åka skidor tillsammans med min kära fyrbenta vän, detta törs jag inte längre, livet har blivit begränsat.

7. #4. Håller verkligen med.

2011-10-28 08:39

Det där med vargrädsla är ju vargkramartermer. Det finns inte många som är (ogrundat) rädda för vargen. Det är ren kunskap om vargen som gör att vi inte vill ha den här. Men den kunskapen tycks många människor vara för slöa för att skaffa sig.

6. Skadar absolut inte, tvärtom!

2011-10-28 08:39

Läs dessa 30 sidor, det handlar om bl.a. rädsla: http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/varg/vargflytt/N-slu-sol-varg.pdf

5. Vem bör vara rädd?

2011-10-27 17:00

Jo dessa människor som, utan skicka en enda tacksam tanke till dom som försörjer dom, envisas med att forska för jägarnas pengar på meningslösa områden. Att sedan hånflinande komma med nollvisande resultat är än mer förbluffande. För säg mej vilken rädsla man inte ska ta på allvar. Kanske den om politikernas rädsla att deras pensionspengar skulle minska. För det lär dom ju aldrig göra.
Dessa människor borde vara lite mer rädda, för det kommer en dag när det inte är självklart att dom ska kunna leva på våra pengar. Dom har förbrukat all sin trovärdighet.

4. Rädsla?

2011-10-27 15:17

Det handlar om insikt och inte om rädsla. Att människor skulle vara rädda för varg är bara ett påhitt av politiker, forskare m.fl. Det handlar om insikt och det är något helt annat än rädsla.

3. Jag är mer rädd för politiker än för varg.

2011-10-27 13:17

Rädsla för politiker bör också kartläggas. Man kan inte lita på en enda politikers löften och det är riktigt illa. Hur skall man göra för att få politiker att sluta att tänka på sin egen vinning ifråga om röster och ersättningar och istället leverera en acceptabel politik? När skall de börja ta hänsyn till landsortsbefolkningen som nu plågas av det politiska översitteriet som sker med hjälp av EU?

2. Vräk på bara

2011-10-27 12:28

Det spelar ingen roll hur många navelskådande undersökningar det görs. Det blir ändå bara akademisk trivselforskning för trivselns egen skull.
Allt handlar i slutändan om att det är jobbigt att leva med stora rovdjur.
Kanske dags att börja granska de psykologiska drivkrafterna hos människor som tycker att de kan pådyvla andra människor ett helvete.

1. Kul att forskningen kring varg blomstrar

2011-10-27 11:51

Det kanske är det som är syftet med hela baletten.
Någon borde ansöka om anslag för att göra en studie i hur myndighetsföraktet ökar när befolkningen utsätts för ett fullskaleförsök av denna typ. Kan nog räcka till en doktorsavhandling, och med lite tur kan det startas en grupp inom totalförsvaret som har till uppgift att bevaka befolkningens tilltro till myndigheter.
Mera skattekronor till stolleprov...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons