• Älgskadefondsföreningen

Forskare oeniga om inavelsproblematiken

AktuelltPublicerad: 2009-02-15 21:35

Meningarna går isär bland forskarna när det gäller inavelsproblematiken i den skandinaviska vargstammen.
Grimsö, SLU och Lunds universitet bedömer att inavelsproblematiken kan lösas utan kontroversiella omflyttningar av vargar och med en vargstam på 200–300 individer.
Däremot anser Stockholms universitets genetiker att läget är akut och förespråkar omedelbara åtgärder och en betydligt större skandinavisk vargstam, omkring 1 000 individer.

I den förskarrapport som naturvårdsverket beställt för att kunna ge regeringen förslag på hur vargstammen ska förvaltas framgår två anmärkningsvära saker:
* Forskarna gör klart olika bedömningar om hur akut inavelssituationen i den svenska vargstammen är och hur stor den behöver vara.
* I rapporten framskymtar en förhållandevis ljus bild av vargstammens situation i Skandinavien, där mycket tyder på att inavelsproblematiken kommer att lösa sig själv, eller med hjälp av ökat skydd inom vissa områden.

Bättre än på länge
– Faktum är att vargstammens framtid aldrig tett sig så positiv som just nu, konstaterar Olof Liberg, rovdjursforskare på Grimsö, i en kommentar till rapporten.
Liberg och Håkan Sand på Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) forskningsstation i Grimsö, genetikern Pär Forslund (också SLU) och Lunds Universitets genetiker, Mikael Åkesson och Staffan Bensch, ser flera positiva tecken som tyder på att inavelssituationen i den svenska vargstammen kan bli bättre utan, eller med hjälp av olika skyddsåtgärder.
De bedömer också att vargstammen kan vara 200–300 individer de närmaste 10–15 åren och ändå få en bra genetisk status – förutsatt att det sker en invandringar av varg vart annat eller vart tredje år.

Ökad invandring
Forskarna konstaterar att tendensen är att invandringarna ökar, sannolikt tack vare en snabbt växande vargstam i Finland. I snitt har det skett två invandringar om året de senaste fyra åren, även om de flesta fallit offer för jakt, både laglig skyddsjakt och tjuvjakt. Bara den invandrade vargen i Galvenreviret lyckats förra året producera en valpkull.
Forskarna från de tre institutionerna anser inte att läget är så akut att man behöver importera och sätta ut vargar. Tvärtom påpekar de att frågan är mycket känslig och medför etiska problem. Däremot kan man underlätta spontan invandring från Finland genom att skydda vargarna längs en minst fem mil bred och cirka 30 mil lång korridor från finska gränsen, längs med ostkusten och ned till sydgränsen av renskötselområdet. I den korridoren skulle man tillåta fyra vargrevir.

Vargar i renbetesland
Frågan är kontroversiell eftersom "korridoren" går genom områden som är vinterbete för rennäringen. Forskarna anser dessutom att skyddsjakten i hela renbeteslandet måste regleras hårdare och att det inte ska ges något skyddsjaktstillstånd förrän vargen i fråga är DNA-testad. Skulle vargen vara en invandrare kan flyttning av problemvargen till vargstammens kärnområde vara en tänkbar lösning.

"1 000 vargar behövs"
Stockholms universitets genetiker, Linda Laikre och Nils Ryman, anser däremot att det behövs fem gånger så många invandringar, alltså i princip ett par invandringar om året, om man ska ha en skandinavisk vargstam på 200 individer. De tycker också att den skandinaviska vargstammen bör ligga på omkring 1000 individer om inte det genetiska utbytet med den finsk-ryska vargstammen ökar dramatiskt.
Laikre och Ryman bedömer att den genetiska situationen är synnerligen allvarlig - akut - och förespråkar därför åtgärder "snarast". Däremot går de inte in på vilken typ av åtgärder, till exempel import och utsättning av vargar, eftersom det snarare är en förvaltningsfråga och en politisk fråga.

Hjälper politikerna
Olof Liberg anser däremot att man inte kan "lämna politikerna i sticket" i denna så centrala fråga:
– Vi måste kunna ge en bedömning av läget och vilka sidoeffekter olika åtgärder kan få, säger han.
– Man kan inte begära att riksdagspolitiker ska vara allvetande. Det är därför vi säger: Varför skapa mer kontroverser kring rovdjursfrågan om det inte är absolut nödvändigt? Vi kan för tillfället nöja oss skyddsåtgärder, eftersom läget för vargstammen har ljusnat så påtagligt.

Besläktade som kullsyskon
Liberg påpekar emellertid att det råder total enighet bland forskarna om att det genetiska läget för den skandinaviska vargstammen är allvarligt. Hela stammen bygger på tre individer, samt, sedan ett år, ännu en individ i form av Galvenvargen. De svenska vargarna är i dag mer besläktade än kullsyskon och vargarna visar tecken på inavelsdepression.
Samtliga forskare i rapporten slår också fast att det inte är utdöendesannolikheter eller procentuell tillväxt som är av primär betydelse för vargstammens hälsa, utan ett säkrat genetiskt utbyte med en annan och större population.
Naturvårdsverkets ska på onsdag offentliggöra sina förslag till regeringen om hur vargstammen bör förvaltas, hur den genetiska statusen ska stärkas, samt om det ska tillåtas vargjakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. Anna-Clara

2009-02-19 00:17

Och vart finner du objektivitet, knappast hos jägare. Visst kan det finnas egenintressen från forskare men även de granskas ju av andra forskare och studenter. Helt opartiska är nog omöjligt då det är människor vi pratar om, inte maskiner.

34. Mycket klokt sagt

2009-02-18 10:16

Håller helt med KE i allt. Forskare handlar i egen sak, det finns absolut ingen objektivitet från deras sida.
Varför skall man fortsätta att avla på något som redan sägs vara sjukt. Det skulle aldrig förekomma inom hundavel.

33. Tid för eftertanke?

2009-02-18 10:16

Med 500-1 000 ryska vargar i Sverige så kommer det inom snar framtid finnas anledning för eftertanke!
Hur kommer det att låta då bland alla "experter", "vargkramarna"?

32. Tid för eftertanke?

2009-02-17 23:43

Någon här som känner igen sig???
http://www.hugokrantz.se/wp/wp-content/uploads/2007/11/berglin_20070211.gif

31. Det som saknas.

2009-02-17 23:41

Detta uppdrag Andreas Carlgren gav Naturvårdsverket borde ha haft frågeställningen: Hur skall vi hantera den nuvarande svenska vargstammen. I svaren saknar jag ett uppenbart förslag. Mot bakgrund av de svårigheter med ”normal” kontakt med vargens huvudsakliga utbredningsområde, öster om Skandinavien, borde åtminstone någon ha framfört förlaget om att avveckla försöket. Med det menar jag helt enkelt att någon förståndig person borde ha sagt något liknande med: När nu vår svenska vargstam inte har en normal kontakt med den huvudsakliga vargstammens utbredning är det inte längre försvarbart att driva detta vidare, vare sig ur biologisk eller ekonomisk synvinkel. Det är förstås lätt att anta varför det inte blev sagt i vårt politiskt korrekta samhälle men inte desto mera viktigt. Detta har blivit ett svenskt projekt som gagnar svenska biologer och forskare med sina spårare och övrig personal på länsstyrelser och polismyndigheter, men det gagnar tyvärr inte arten varg i ett globalt perspektiv.

30. Hur lång tid det tar innan vi har 1 000 vargar?

2009-02-17 17:34

Med den utförliga redogörelsen experterna kommer/har lämnat om import av varg á 450 000 kronor (per styck) och det stora antal ryska vargar som finns att tillgå så borde det gå rätt snabbt. Ett par år?

29. Tusen vargar = godnatt med älgjakten!

2009-02-17 13:13

Tusen vargar innebär ungefär 100 flockar.
Om det finns 6 vargar i varje flock, innebär det att det kommer att finnas ungefär 400 "fritt omkringströvande" vargar.
100 flockar tar kål på ca 15 000 älgar per år.
400 "ensamvargar" tar ca 20 000 älgar per år.
Dagens björnstam tar troligen ca 15 000 älgar (mest kalv) per år.
Totalt kommer således ca 50 000 älgar per år att bli rovdjursmat, om vi får 1 000 vargar i Sverige
Ovanstående siffror är ungefärliga, men visar storleksordningarna på predationen.

Jägarnas avskjutning är ca 80 000 älgar per år (sjunkande trend). Älgjägarnas reglering medför att det finns ca 2 kor för varje tjur i vinterstammen.

Vargarna slår mest kalvar, fjolingar och kor, varför reproduktionen i älgstammen kommer att sjunka drastiskt, om vargarna styr "regleringen" av älgstammen. Sannolikt ger rovdjurens predation på 50 000 älgar lägre eller samma reproduktion hos älgstammen som jägarnas predation på 80 000 älgar.

Då återstår bara frågan: Hur lång tid tar det för att vargstammen skall komma upp till 1 000 individer?
Utan avskjutning kommer det att ta 4-5 år!

28. KE

2009-02-17 13:12

Touché! som fransmännen säger.

27. JL

2009-02-17 13:12

Jodå jag finns i Stockholm tämligen ofta, även om jag aldrig besökt Stureplansklubbarna på insidan. Därför anser jag mig "ha fötterna" i både stad och land. Något som jag saknar hos en del uppenbara stadsbor som kategoriskt uttalar sig i landsbygdsfrågor.

26. Flytta Grimsö till Stockholm

2009-02-17 13:11

Dags för en omorganisation? Grimsö, SLU, Lunds universitet kan antingen fråntas sina uppgifter eller också flyttas till Stockholmsområdet så ordnar det sig. Som vanligt är när det gäller att lösa något som kan hämma en ohämmad spridning av vargarna.

25. Dalle

2009-02-17 13:11

Tänk så dumt det kan bli. "Ni tycks dock ha hur mycket tid som helst......."
Du är rätt så duktig själv på att sitta här och som du säger "häva ur dig skit".
Dalle, som omväxling, TÄNK innan du skriver. Du framstår alltmer som en pajas.

24. Tack Sansad.

2009-02-17 10:44

Tack för det, då är det åtminstone någon som läst det jag skrivit.
Kom ihåg en viktig detalj bara, jag saknar makt och har ingenting att säga till om i denna fråga. Jag argumenterar bara för en stark övertygelse om att återintroduktionen av stora rovdjuren, och särskilt vargen, är ett av de absolut dummaste politiska projekt som genomförts i modern tid. Vilka jag anser skyldiga? Jo just det, rovdjursfanatiker och fixerade individer som Anders Bjärvall, Robert Franzén m.fl. individer som skapat sig själva arbete på andras bekostnad med ett resultat där mängder av människor i glesbygden står som förlorare. Det är ett skamgrep på hela landet, helt utan vetenskapligt stöd. Att påstå att rovdjur är nödvändiga bland människor och vår fauna är lika dumt som att påstå att vi behöver aids, älglusflugor och inälvsparasiter.

23. Sansad

2009-02-17 10:44

Kanske lätt att vara sansad när vargen inte inkräktar
ett dugg på ens liv.Om man däremot dagligen måste
titta efter vargspår runt huset eller i sina marker för att
kunna släppa sina hundar för jakt eller motion eller
dagligen måste ta in och ut fåren, kolla stängsel ,kolla
upp fåren ett antal ggr och oroa sig för småbarnen som skall till och från skolbussen i gryning och skymning samt ideligen tänka på att vargen finns i närheten då min vän får vargförekomsten en helt annan innebörd.När ett djur som en gång blivit borttaget för att det bara ställer till elände för de som bor och verkar i glesbygden ständigt måste finnas i tankarna och styra ens liv för att det skall kunna gå
att över huvud taget kunna leva på samma plats längre då är det något som är väldigt fel.Detta borde en som säger sig vara sansad kunna lista ut själv.
Överdrifter? Nejdå,så har livet blivit i vargland,kort och
gott och på ren svenska: förstört och raserat.

22. Sansad?

2009-02-17 10:44

Nollvison? Ryska vargar skall ha företräde i Sverige!
Det finns uppenbarligen några som har en nollvison av allt annat. Snacka om sansad? 1000 ryska vargar i Sverige! Otur när man tänkte? Nä nä man är ju "expert".
Man biter inte den hand som föder en. Inte ens när det gäller ryska vargar i Sverige.

21. Precis sansad...

2009-02-17 10:43

Samma ständigt återkommande saker mals till leda, oavsett vad artikeln från början handlade om.
Och så är det ju när man har brist på både fantasi och argument.
Man får ett slutresultat av det man säger som mest liknar ett flygfoto...små otydliga detaljer som ingen begriper vad det är.
Man bränner av Stockholmsskämt och andra "lustigheter" som är så gamla att dom troligen finns på runstenar, allt på grund av sitt rovdjurshat.
Någon av alla dessa "anonyma" tycker det finns citat:
"Vettigare saker att slänga ut pengar på" och "vettigare saker att ägna sin tid åt" Jodå...Ni tycks dock ha hur mycket tid som helst över i erat eget liv för att sitta och häva ut er en massa trams till allmän beskådan.
Nej försöka zooma in på löpsedlarna i stället om ni vill ha en vettig diskussion...som sagt, tid verkar ju inte vara någon bristvara i erat fall.

20. Magnum

2009-02-17 10:43

Jag kan inte uttala mig om Spy Bar eftersom jag aldrig har varit där. Du verkar dock veta mer om stället eftersom du associerar Stockholm med det.
Angående gener hos stadsbefolkningen så kan jag bara säga att din "oro" är obefogad. Där det finns mycket individer är risken för inavel mindre än där det finns lite individer. Det är ett välkänt faktum :-)

19. håller med sebbe

2009-02-17 10:42

varför tänker dom inte på andra djurarter som kommer att få stryka på foten av för mycket varg?? Jag menar, det är ju redan fler jaktlag som fått ställa in jakter för att det inte finns älg och rådjur, hur ska det då bli när det är 1000 tals av dom? eller är inte älg och rådjur lika mycket värda att gå i skogen?

18. KE mfl.

2009-02-16 23:04

De enda riktiga rovdjurfanatikerna är ni själva. Om någon lägger energi på att skriva 5 inlägg per dag om rovdjur (läs varg) så finns det inget bättre namn för den än ROVDJURSFANATIKER. Det verkar finnas ca. 10 st av er olyckskorpar som står för 90% av alla inlägg om rovdjur. När skall ni inse att er nollvision aldrig kommer att bli av?

17. Vilka har rätt?

2009-02-16 23:03

Vilka av cirkusdirektörerna har rätt? Så j-la långt ifrån varandra 400%.Och sånt där är vi tvugna att se skattepengarna gå till!En korridor efter kusten-HA HA!!!Inte en chans att dom går där själva,då måste dom få hjälp(som vanligt)! Alla städer och E-4:an och Bottniabanan!

16. grimsö

2009-02-16 23:03

vilken skyddad verkstad det måste finnas något vettigare att slänga ut pengar på än varg

15. Nisse F.

2009-02-16 23:02

Nä, jag tror nog att du förstår att det inte är någon som vill se landsbygden som en lekstuga för 08:or. Och självklart får man tåla lite gliringar mellan lansortsbor och Stockholmare. Det hoppas jag du också tål. Sedan finns det ju dem som ägnar sig åt smutskastning och ytterligare dem som inte har någonting emot att haka på.

14. JL

2009-02-16 23:02

Med våra landsbygdsgener mår vi prima -förökar oss som precis vargar och björnar - och blir bl.a intelligenta jägare!
Men kolla på "plattan" och utanför Spy Bar så fär du se vad litet "defekter" kan åstadkomma...

13. Dödsdommen

2009-02-16 23:01

Kommer på onsdag för fortsatt jakt det lilla man läst redan är ju en mardröm. Har dom glömt bort noll vision tro?

12. Anonym

2009-02-16 23:01

”Stockholmare är som spermier, finns en jävla massa av dom men inte många det blir folk av”

Du har just givit ordet kategorisk en ny innebörd. Eller ordet trångsynt. Välj själv.

11. Slut på vilt!

2009-02-16 17:32

Tillåter dom 1 000 vargar å när dom tagit alla älgar å rådjur å övrigt vilt kommer vi jägare inte bry oss om jakten längre. Villka ska då jaga vargen? Då kommer dom se villket j-vla missöde dom har ställt till med! Inte lär då vargkramarna gå ut å jaga dom, för då är dom rädda för dom. Men då får vi se villka som hade rätt!

10. Fjollträsk

2009-02-16 17:31

Stockholmare är som spermier, finns en jävla massa av dom men inte många det blir folk av.

9. Jl o storstan! ; D

2009-02-16 17:29

"99:or, inte fullt 100"! Klart landsbygden skall fungera
som lekstuga för 08:or. Eller hur?

8. Vandringskorridor?

2009-02-16 17:29

Har dom tänkt stängsla en 5 mil bred korridor? Nog måste väl experterna veta att gråben följer fjällkedjan?

7. Magnum

2009-02-16 14:32

"Fjollträsk har alltid varit beroende av inflyttning av friska gener från landsbygdsbefolkning för att hindra inavel...."

Nu tar du väl i? Inte för att det har någonting med varg att göra, men jag tror faktiskt man löper mindre risk för inavel i storstan än vad man gör i mindre byar eller orter.

6. Djurpark ?

2009-02-16 11:08

Finns det plats för 1000 vargar i djurparkerna i Sverige ? för det är i djurparkerna som dessa djur hör hemma.

5. Jag har påpekat det tidigare.

2009-02-16 11:07

Det största dilemmat för de styrande rovdjursfanatikerna är att den svenska vargstammen risker att utvecklas i otakt, och i en annan riktning, än den eurasiska vargen som har sitt kärnområde öster om Skandinavien. De riskerar alltså att skapa en ny variant av varg, därför kommer nu dessa hopsnickrade förslag om korridorer och genutbyte med inplantering. Om det sätts i verket så finns det verkligen fog för uttrycket att svenska staten med naturvårdsverket i spetsen leker GUD. Dessutom blir kostnaderna och de negativa konsekvenserna alldeles oacceptabla för de ännu fler människor som direkt kommer att drabbas.
Inser alliansregeringen vad som håller på att ske?

4. Att ödelägga landsbygden

2009-02-16 10:25

Tänka att ryska vargar har företräde i det svenska samhället, att vi övriga skall flytta på oss...
Att vi dessutom skall vara med och betala för detta "vansinne".
Vem har nyttan och glädjen över denna cirkus? En liten minoritet? Och hur har man trott att det skall bli i fortsätttningen? Att människor skall fortsätta vara tysta och lida?

3. Varför bara 1000

2009-02-16 09:21

Varför inte sätta målet till 3000 eller 5000.
När maten har tagit slut får vargarna gnaga på varandra, för människor äter dom inte, enligt expertisen.
Vad är syftet med en så stor vargstam? Människan har i alla tider jagat vargen, därför är vargen rädd för människan, slutar man jag varg, så har vargen ingen anledning att vara rädd för folk. Då blir människan ett byte.

2. Genetik.

2009-02-16 09:21

Hur var det med den skandinaviska björnstammen. För ett antal år endast ett hundratal - nu över tretusen -och denna ökning har skett utan inplantering av nya individer.
Att sedan "forskarna" just i Stockholm vill ha inplanteringar och en stor population är väl inte så konstigt.
Fjollträsk har alltid varit beroende av inflyttning av friska gener från landsbygdsbefolkning för att hindra inavel....

1. Vad är viktigast?

2009-02-16 09:20

Vargens långsiktiga överlevnad i Sverige eller bibehållandet av den den svenska landsbygdskulten. Dagens rovdjurspopulationer kommmer att leda till en total utarmning av glesbygden. Vilka, utöver några rovdjursbiologer, kommer att trivas i Europas nyskapade ödemark.
Vore intressant att veta hur Liberg o Co förhindrar vargens sjukdomar att sprida sig ner längs "korridoren". Men det är klart, de drabbar ju främst människor.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere