• Pinewood

Forskare sågar DN-krönika

AktuelltPublicerad: 2014-01-14 15:02

I Dagens Nyheter publicerades en krönika om att jägare inte klarar vargarnas jobb. Vetenskapsredaktören Karin Bojs hänvisar till en forskarstudie som publicerats i tidskriften Science, där betydelsen av rovdjurs närvaro tas upp.
Hela DN-artikeln sågas av SLU-forskaren Håkan Sand i Svensk Jakt.

I den vetenskapliga tidskriften Science avhandlas de stora rovdjurens kaskadeffekt på naturen. De forskare som nämns i artikeln har studerat områden som Yellowstone och Amchitka i Alaska, platser där människan har liten eller ingen påverkan på ekosystemet.
Denna artikel har refererats i flera svenska media under den senaste tiden. Bland andra har
Karin Bojs skrivit en artikel i Dagens Nyheter, där den vetenskapliga artikeln överförs till svenska förhållanden.

”Jägarna gör inte vargens jobb”
Hon anser att jägare inte klarar vargarnas jobb, eftersom rovdjurens effekt på ekosystemen är mycket större än man trott. Bland annat tar hon upp att lövträd kan öka i hundrafalt när vargar kommer tillbaka till ett område, och att det har en gynnsam effekt för fåglar och andra små djur.
”Forskarna ser även positiva effekter för klimatet om rovdjuren håller nere bestånden av betande hjortdjur, så att träden och biomassan ökar. Färre vilda hjortdjur kan också påverka sjukdomssmitta hos både husdjur och människor, till exempel fästingburen Borrelia”, skriver Karin Bojs i artikeln.

Kan inte jämföras med svenska förhållanden
Nu kritiseras DN-artikeln av Håkan Sand, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, i en artikel i Svensk Jakt. Han menar att studien som publiceras i Science inte kan appliceras på svenska förhållanden eftersom studierna gjorts områden där människan har ingen eller väldigt liten påverkan. 
– De har jobbat i ekosystem som är väldigt lite påverkade av människan och de effekter forskarna pratar om kommer inte att komma till uttryck i Skandinavien. Det skriver de faktiskt också och refererar till Camilla Wikenros som är min före detta doktorand. Det står: ”där vi förväntar oss minst kaskadeffekter är just i ekosystem där människan har en stark påverkan”, säger Håkan Sand till Svensk Jakt.

Som att jämföra äpplen och päron
Han tycker att jämförandet av studien och svenska förhållanden är som att jämför äpplen och päron, eftersom Sveriges natur till stor del är påverkad av mänsklig aktivitet som jakt, jordbruk och skogsbruk.
– I Skandinavien har människan redan satt en målnivå med klövviltet och tillkommer rovdjur kommer människan dra ner på avskjutningen. Det är en form av adaptiv respons från jägarna. Så det är inte så att klövviltstammarna minskar drastiskt när det kommer in rovdjur. Utan människan buffrar detta med jakttrycket, säger Håkan Sand till Svensk Jakt.

Vill du läsa artikeln i Dagens Nyheter, klicka här!

Vill du läsa artikeln i Svensk Jakt, klicka här!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Varför

2014-01-15 22:30

Går Håkan Sand i svaromål i svensk jakt?
I och med det är Bojs tolkning den rätta för allmänheten. Nu för tiden är det ju en minoritet av jägarna som läser SJ än mindre allmänheten. Sand kanske inte fick möjlighet att yttra sig i DN i sann svensk journalistisk anda

2. Forskning

2014-01-15 17:45

I USA pratar man om "skräpforskning" . Det är "forskning" som går ut på att bevisa vad man så gärna själv vill att det ska bevisa.
I Sverige har överheten länge fört en kamp emot dom människor som lever och bor i sina skogar. Dom kan ingenting, dom är vidskepliga och tror på sägner och sagor. Dom tror att älgar inte kan böja på benen,utan är tvungna att sova mot ett sovträd, dom tror att rovdjur kan ta deras hundar eller boskap. Här är den urbane forskaren i sin Fjällrävenjacka alltid hjälte. Han kommer och visar med sin forskning -som (konstigt nog) - varje gång- visar att dom som bor på trakten har fel. Det är fler hundar som körs ihjäl av trafiken, älgar med palmata horn har mycket bättre gener än cervina, osv. osv.
Dessa "forskningsrapporter" har inte större trovärdighet än naturprogram på TV, eller ett sjukintyg på gymnasiet, det är bara att inse. Dom har för länge sedan förlorat sin status som allvarliga vetenskapsmän eller -kvinnor.

1. Varför

2014-01-15 08:29

Går Håkan Sand i svaromål i Svensk Jakt?
I och med det är Bojs tolkning den rätta för allmänheten. Nu för tiden är det ju en minoritet av jägarna som läser SJ, än mindre allmänheten. Sand kanske inte fick möjlighet att yttra sig i DN i sann svensk journalistisk anda?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere