• Pinewood

Forskare varnar för kollaps i rennäringen

AktuelltPublicerad: 2009-03-19 10:09

Vid Vargsymposiets sista dag i Vålådalen blev rovdjurshotet mot rennäringen en het fråga. Rennäringen hotas av kollaps, anser näringen själv, medan Rovdjursföreningen anser att SLU:s och samernas beräkningar är kraftigt överdrivna.

Forskare vid SLU och rennäringen hävdar att rennäringen hotas av kollaps på grund av rovdjuren. Professor Öje Danell, vid SLU:s enhet för renskötsel, uppskattar att det i dag finns 260 000 renar och 875-1 060 lodjur i renskötselområdet. Enligt Naturvårdsverket är den senare siffran lägre, 750-1 000 lodjur.
Öje Danell bedömer att uppemot 46 000 renar dödas av rovdjur varje år vilket halverar det antal renar som kan gå till slakt. Om rovdjurens beskattning av renbeståndet skulle öka med fem procent skulle det kollapsa om cirka 20 år, hävdar han.

Rennäringen behövs för rovdjuren
– Renstammen är i akut fara och på väg mot kollaps, säger Danell till Länstidningen i Östersund.
Han påpekar att det inte är något som rovdjursstammarna är betjänta av. För utan rennäring så blir det inte några rovdjur att tala om heller. Det ligger med andra ord även i rovdjursvännernas intresse att rennäringen kan fortsätta och leva vidare under rimliga villkor.

Samernas ansvar
– Men har då inte samebyarna och rennäringen något ansvar för att rovdjuren ska överleva? undrade moderator Lena Näslund.
Svenska Samernas Riksförbunds Anders Blom svarade att det måste finnas en balans eftersom de kostnader rennäringen tvingas bära för rovdjuren i dag inte står i proportion till de ersättningar som betalas ut.
– Samerna tar ett mycket mycket stort ansvar, påpekade Anders Blom.
– Det finns nog ingen annan plats i världen där man låter merparten av en rovdjursstam livnära sig på en näringsidkares tamdjur.

Rovdjursföreningen skeptisk
Rovdjursföreträdarnas skepsis framgick dock tydligt under den korta paneldebatten. Bland annat ville man veta om Danells siffror var vetenskapligt granskade.
Svenska rovdjursföreningen anser att SLU:s och samernas beräkningar är kraftigt överdrivna, och efterlyser ökad forskning om rovdjur och renar. Däremot är föreningen ense med renägarna om att rovdjursersättningen, som legat still sedan 1996, måste höjas.

Vet för lite
Det är främst lodjur som ställer till samernas problem. Ren utgör 80 procent av lodjurets föda i renskötselområdena. Enligt ett pågående forskningsprojekt i Norrbotten, Västerbotten och norra Jämtland finns det ännu inte några säkra data om hur många renar rovdjuren dödar i renskötselområdena. Hur många renar som varje lo dödar varierar kraftigt, säger Henrik Andrén vid Grimsö forskningsstation.
– Det kan skilja mellan 0 och 31 renar per månad, säger han till TT och påpekar att forskarna ännu vet väldigt lite om hur många renar som dödas av björn, örn och järv. Järven är i första hand asätare och söker sig till lodjursdödade renkadaver.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Tack för denna upplysning Wilfred Nibbling.

2009-03-25 13:48

Inte för att det förvånar, men skadan Anders Bjärvall och co. orsakat landet är av en omfattning vi inte sett på jag vet inte hur länge. Så är det med fanatiska människor, de skiter i följderna bara det blir som de önskar och de själva får bestämma. Banne mig om inte tiden för dem håller på att rinna ut. Blev all smuts i denna rovdjurssoppa allmänt känt skulle kritikens vågor skölja över Helgeandsholmen.

24. Rovdjursföreningen mörkar medvetet !

2009-03-25 09:44

Att kräva mer forskning om rovdjurens inverkan på rennäringen är rent hyckleri eftersom Anders Bjärvall i rovdjurföreningen själv var ansvarig ( för naturvårdsverkets del) för en av världens största projekt där 200 renkalvar per år försågs med mortalitetsändare. Forskningen bedrevs inom umbyn på 70 och 80-talet tillsammans med SLU Och SVA. Dessa forskningsresultat har mörkats och inte publicerats i sin helhet eftersom de ansågs visa en för negativ bild av rovdjuren. Resultaten visade ochså att den absolut största marodören bland renarna är järven och inte lon vilket Bjärvall mycket väl vet. Men det anses förmodligen mer rumsrent att lägga skulden på den livskraftigaste rovdjurstammen så man kan hindra en nödvändig reducering av järvstammen. En summarisk beskrivning av forskningsprojektet finns i en bok som jag tror heter "rovdjurens effekter på rennäringen" Det behövs definitivt inte mer forskning för att inse att rovdjur tar tiotusentals renkalvar varje år!
Nu är ju användande av sanning tyvärr inte ett av rovdjursföreningens mer framstående drag varför ett antal frågor förmodligen får förbli obesvarade eller inlindade i perifer och irrelevant statistikförvrängning.

23. KE

2009-03-21 12:23

Håller med i mycket av det skrev. Och det är typiskt Sverige att slå sig för bröstet och försöka att vara ett världsamvete och ska veta bäst hur andra ska sköta sitt.

Men om nu ILO konventionen skulle undertecknas så blir det med största sannolikhet som du menar angående rovdjuren. Och mellan Sverige får fortsätta bära den största stammen av främst varg. Men det är finns även andra aspekter på det med. Du har jakten för folk som inte är samer, turism och andra aktiviteter för ickesamer.

Missförstå mig inte jag är för ett undertecknande av ILO 169 men av helt andra anledningar.

22. Lösningen?

2009-03-21 12:23

Lösningen på rennäringsproblemet kom från en ur massan på Vargsymposiet. Han ansåg att rennäringen överlevt sin tid och borde avvecklas, så att Europas sista vildmark (renbetesfjällen) skulle kunna besättas av vildren och rovdjur.
Öje Danell svarade att om rennäringen försvinner med utslakt av tamrenen så kommer med all sannolikhet rovdjursstammarna lida. Samt att, i mångas ögon, denna "sista vildmark" varit föremål för rennäring i hundratals år och inte är orörd vildmark.
Jag behöver väl inte nämna från vilken av intresseorganisationerna den "perfekta" lösningen kom.

21. Köttberg

2009-03-20 21:22

46 000 rovdjursdödade renar är en otrolig massa livsmedel som går till spillo i en svältade värld.

20. Jag lättar på spänningen

2009-03-20 16:56

Gråbens relevanta fråga ska få ett svar, så här resonerade jag och jag är inte same. När nu landets fanatiska rovdjursansvariga befinner sig på samernas hemmaplan i Vålådalen, kanske det vore på sin plats att reflektera över hur det hade sett ut om Sverige hade undertecknad ILO-konventionen. Då hade sannolikt problemet med de stora rovdjurens härjningar i sameland varit en ickefråga. Då hade troligen också landets norra halva av jägare och glesbygdsbefolkning sluppit den ångest som nuvarande rovdjurspolitik innebär.
Vi i Sverige är annars snabba med kommentarer och synpunkter på andras felsteg. Lår mig nämna amerikanernas utrotning av indianerna, spanjorers och portugisers fälttåg i Sydamerika liksom dagens skövlingar av urinnevånarnas regnskog i Amazonas. Det borde statens representanter tänka på när man leker rommen av sig vid sina årliga träffar i sameland. Jag förutsätter då att vistelsen i Vålådalen i huvudsak uppfattas positivt av inblandade anställda.
Jag påträffade själv en färsk lodjurslega på toppen av Hundshögen i fjol påsk och förstår till fullo samernas frustration över en orättfärdig rovdjurspolitik. Själv är jag dåligt insatt i vad den fulla konsekvensen av ILO 169 innebär (även om jag kan ana konflikter) och har alltså ingen åsikt, men det är också helt ovidkommande när jag saknar makt. Däremot förespråkar jag en decentralistisk ordning där de som berörs ska ha stort inflytande över besluten.
När vi diskuterar de stora rovdjuren är det också min bestämda åsikt att vi kan ha den ordningen när ingen av de arter det gäller står inför hot om global utrotning.

19. Den har redan inträffat.

2009-03-20 14:26

Rovdjursromantikerna ska nog få se på rovdjurskollaps så småningom NU har ju alla kramare inom NV Länstyrelsen Callgren med flera visat ett totalt förakt imot de som har blivit drabbad av vargens Lo samt järv björnens härjningar.
Man blundar för problemen om och om igen.
Det är precis som om man i slutändan vill göra stora delar av detta land till en enda stor Nationalpark där människor ska tvingas in till Storstäderna.

18. Gråben på djupt vatten

2009-03-20 14:25

Efter ett kallt 70-tal, då tidningarna hade larmrapporter om att en ny istid vara nära förestående, så steg jordens temperatur fram till sekelskiftet, men har de senaste 10 åren visat allt tydligare tecken på att vi tyvärr står inför en ny sval period. Angående att isen smälter så har Arktis under de senaste 2.5 miljoner åren drabbats av 40 istider med mellanliggande värmeperioder. Under flera av dessa värmeperioderna så har all is och alla glaciärer smält och det utan att isbjörnar och renar har dött ut. Är vi nu inne i en sådan värmeperiod så är det inte första gången och djuren klarar sig nog även denna gång. Beträffande issmältningen på Grönland och i Ishavet så behöver denna inte ha med en global temperaturhöjning att göra, liknande förlopp har inträffat tidigare. Man diskuterar till exempel vad de relativt nyupptäckta stora heta områdena på havsbottnen (”Yermak hot spots”) i området Svalbard-Grönland-Island har för inverkan. Hur det än blir så har vi att anpassa oss, att sänka CO2-halten någon bråkdels procent kommer inte att hjälpa på något vis. En idé som är minst lika galen som rovdjurspolitiken. Ett stort vulkanutbrott kan över en natt ändra alla förutsättningar.

17. ILO169 gäller all ursprungsbefolkning

2009-03-20 14:23

Förutom samerna gäller ILO169 befolkningen i Jämtland, Härjedalen, Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge och delar av Småland eftersom tidpunkten är väl känd, då dessa landområdena ockuperades och införlivades med Sverige. Om Sverige såsom normala västliga demokratier hade undertecknat ILO169 så skulle svenska staten sakna rätt att med våld påtvinga dessa områden den galna rovdjurspolitik som nu råder i detta land.

16. Gråben

2009-03-20 14:23

En ren tolkningsfråga om det gäller alla samer eller inte ...som vanligt

15. Falco,KE och Gråben

2009-03-20 14:23

Frågan är väl inte speciell bra ställd?
Undran om han är same är enligt mig mycket tveksamt om det är relevant alls egentligen då ISO 169
bara ger den lilla del av alla samer i Sverige som är renskötare (14-15 procent av samerna) tillgång till fördelarna av konventionen.

14. Tyskterriern

2009-03-20 14:22

Att konventionen främst omfattar renskötare känner vi till. Frågan som ställdes är dock intressant därför att KE-s inlägg får ses som ett flirtande med renskötare i rovdjursfrågan. En alltför vanlig företeelse på dessa sidor när flirten tillfälligt råkar sammanfalla med de egna argumenten.
Frågan gällde för övrigt, vad jag kan se, endast om KE ställer sej bakom en ratificering av konventionen.

13. Markägaren

2009-03-20 12:09

Jovisst så har det kommit diverse olika larmrapporter om som du själv nämner skogsdöden på 80-talet och så vidare.

Men forskarna ser bland annat på Grönland och i Sarek hur glaciärerna smälter undan i en allt snabbare takt och det går rasande fort just nu. Jag hoppas verkligen att det som du skriver är sant. Men jag tvivlar på det.

12. Tyskterrier

2009-03-20 12:09

Nej den är inte fel ställd och det handlar inte bara om renskötarna. Det handlar om ursprungsbefolking och då inräknas alla samer. Sen som om det är skogs.fiske eller rensamer är sak samma.

Så tillbaka till min fråga.

11. Falco, KE och Gråben

2009-03-20 11:50

Frågan är väl inte speciell bra ställd?
Undran om han är same är enligt mig mycket tveksamt om det är relevant alls egentligen då ISO 169 bara ger den lilla del av alla samer i Sverige som är renskötare (14-15 procent av samerna) tillgång till fördelarna av konventionen.

10. Gråben

2009-03-20 11:50

Glöm det "ändrade klimatet"
Solaktiviteten har nu gått in i en lugnare fas och vi kan räkna med kallare och "bättre" vintrar de kommande 10 åren! Även den "hajpade" koldioxid diskussionen kommer lugna sig nu när folk inser att det i FÖRSTA hand är solen som styr klimatet! Tror du mig ej?
Glöm ej "skogsdöden" på 80-talet, mykorizza döden på 90-talet, ozonlagret på 2000 talet... mfl...
Alla dessa larm är bra, men oftast överdrivna av forskare som då överöses av pengar....

9. KE

2009-03-20 09:12

Frågan som Gråben ställde till dej var mycket bra, så vi väntar på ditt svar.

8. Nog kan det...

2009-03-20 09:12

...tyckas konstigt att alla, JRF, SJF, LRF, de som bor i vargområden, renägare, fårägare, jägare och andra alltid överdriver så förbaskat till skillnad mot rovdjursföreningen som alltid håller sig till sakliga och sanningsenliga argument, i alla fall enligt de själva.
Kan det helt enkelt vara så att så många som bor med rovdjuren har helt fel och så få som mestadels inte bor där har rätt?
Är jag ute och cyklar om jag tvivlar?

7. Gråben.

2009-03-19 23:36

Bra frågat.

6. Skogsbolagen

2009-03-19 16:36

Det är bara skogsbolagen (planteringsbolagen) som är vinnare i vår tids "rovdjurssoppa". Deras direktörer gnuggar sina händer i takt med att hjortdjursstammarna sakta tynar bort.

5. KE

2009-03-19 16:35

Vill du innerst inne att ILO 169 ska undertecknas? Är du same så förstår jag dig.

4. Vilket trams

2009-03-19 12:37

Det är väl klart att Rovdjursföreningen inte vill vara med på att rovdjuren påverkar rennäringen eller något annat i negativ riktning.
De har lyssnat till en forskare som haft problemet under luppen i åratal och ändå kan de bara avfärda det hela som nonsens.
Det skulle vara bra om miniföreningen för rovdjur själva kunde lägga fram en forskningsrapport som styrker deras sågning av Öje Danells rapport. Kan man inte det är ju deras trovärdighet i fara.

3. Komik eller allvar?

2009-03-19 12:37

Tyvärr styrs inte denna fråga av individer som känner ansvar och kan hantera ekonomiska frågor. Svenska rovdjursföreningen består av ett gäng idealister, med bl.a. f.d. chefen för rovdjursutvecklingen i landet och den som är ansvarig för nuvarande problem (Anders Bjärvall), som uppbär statliga propagandapengar för att skriva och tycka positivt om rovdjuren. (i fjol fick de 400 000 av Naturvårdsverket). Denna förening har ett ljumt intresse för samerna, de tycker bara att ersättningarna ska höjas, men betala ska någon annan (skattebetalarna) göra. Rovdjursföreningens representanter och forskarna på Grimsö har inte ens taktkänsla nog att inte ifrågasätta samerna trots att de befinner sig på samernas hemmaplan. Sverige har inte ratificerat konventionen, ILO nr 169 om urbefolkningars rättigheter (som Danmark och Norge), den som innebär en bekräftelse av ursprungsfolkens rätt att behålla sin kulturella identitet, att leva utan diskriminering och hot och att ha tillgång till de markområden som krävs för detta. Cirkusen fortsätter!

2. jajemen

2009-03-19 12:36

Rovdjursförening vet allt, varför inte överlåta all forskning till dom. Dom har ju det bästa experterna i detta ämne.

1. Var intressant att höra

2009-03-19 11:14

Det var intressant att få höra dom olika synpunkterna. Men något som hela tidens missades där från Samernas Riksförbund och Öje Danell var det förändrade klimatet.
Rovdjuren tar sin beskärda del men att inte det förändrade klimatet skulle inverka på rennäringen vilket det redan har visat sig när renarna går in i svält på grund av isbeläggning där dom betar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons