• Älgskadefondsföreningen

Forskare vill hävda vargens ekologiska roll

AktuelltPublicerad: 2008-04-14 17:41

Sverige hyser världens minsta vargstam. Trots det har inställningen till varg hårdnat. Frågan är hur många vilda vargar Sverige ska ha. ”Vill vi bevara vargens ekologiska roll eller inte? undrar Roland Johansson, som bevakar rovdjursfrågor för TT.

Enligt Johanssons artikel belyses frågan bäst genom att jämföra vargtätheten i olika länder. Enligt den senaste beräkningen finns uppemot 180 vargar i Sverige. Det motsvarar 0,09 av hela världens vargpopulation.
Kanada har 55 000 vargar, vilket är världens största stam. Skulle Sverige vara lika vargtätt skulle vi ha cirka 2 300 vargar.
USA har 12 500 vargar, Spanien 2 000 och Italien 500. Det motsvarar tre till åtta gånger tätare vargstam än den svenska.

”Sällsynt hårt vargmotstånd i Sverige”
”Vargen är kontroversiell överallt där den finns. Men det går inte att komma ifrån att motståndet mot varg i Sverige är sällsynt hårt”, skriver Roland Johansson.
Den heta debatten handlar nästan bara om hur många vargar det ska få finnas i Sverige och vad som anses vara en livskraftig stam. Aspekten om vargen ekologiska och evolutionära roll i naturen glöms bort, enligt svenska vargforskare
I Nordamerika har studier visat att vargen har dramatiska effekter på sin omgivning.

Varg påverkar naturen i stort
Den styr storleken på stammarna av bytesdjur, vilket i sin tur påverkar växtligheten, och i förlängningen, många mindre arter, från skalbaggar till rävar och korpar.
Bytesdjuren har alltid påverkats evolutionärt av jakttrycket.
Om vargen ska bevaras, både på grund av att Sverige har ett formellt ansvar att skydda en hotad djurart och för att säkra dess ekologiska och evolutionära roll, är den svenska vargstammen i minsta laget, enligt forskare.
Henrik Andrén och Olof Liberg, vargforskare vid Grimsö forskningsstation, har nyligen skrivit en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science, där de menar att vargens ekologiska roll borde tas med när bevarandeplaner görs upp.
– Handlar det bara om att bevara arten i sig, kunde vi nöja oss med genbanker, säger Henrik Andrén till TT.

Varg sållar bort de svaga
Forskarna menar att vargarna sållar bort andra bytesdjur än jägarna. Älgarna hade knappast varit så stridbara och rådjuren så kvicka, om inte vargarna ständigt sållat bort individer som inte hållit måttet
I delar av Värmland och Dalarna har vargen börjat spela den roll den gjort förr. Vägen är dock lång tills vargen har samma inflytande på älgstammen som den har i Ryssland. Där fäller vargen 140 000 älgar varje år, medan jägarna fäller 40 000.
Forskarna menar att det är viktigt att diskutera vargens ekologiska roll. Att höja ambitionsnivån i Sverige kan dock bli svårt, tror de. Olof Liberg anser att motståndet mot varg beror just på vargens ekologiska roll.

”Varg gör älgstammen bättre”
Jägaren och naturmänniskan Inge Lund i Munkedal, håller med forskarnas åsikter om att den svenska vargstammen behöver ökas. Han anser att älgstammen förädlas eftersom vargarna tar de svaga djuren först.
– Det är de vinnande, starkaste tjurarna som gör älgkorna dräktiga och på så vis avlar fram den bästa avkomman. Det gynnar både älgen själv och vargstammen, säger Inge Lund till Sveriges Radio P4 Väst.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

52. Skriftlig fråga 2000/01:523 i Riksdagen

2008-04-24 07:11

"Fråga 2000/01:523 av Harald Nordlund (fp) till jordbruksminister Margareta Winberg om obligatorisk avmaskning av hundar.
Om EU förhindrar oss att tillämpa vår specialbestämmelse om obligatorisk avmaskning av hundar, som kommer in i landet, är risken överhängande att vi får en ofrivillig import av den typ av dvärgbandmask, som kallas rävdvärgbandmask och som också sprids av hundar."

Om vi nu tänker oss en person från mellaneuropa som skall till Sverige på semester i sin husbil. Han har med familjen och deras två hundar. I södra Sverige är de försiktiga och håller sina hundar väl kopplade. Men när de kommer till Dalarna så hittar de en skogsväg som går in till en liten vacker skogssjö. Något av det första de gör är att släppa sina hundar lösa så de får springa av sig. En av hundarna bär på smitta av rävdvärgbandmask men det är inget som märks. Hundarna rusar längs stranden men möter tyvärr några vargar som dödar hundarna och äter dem delvis. I området finns det gott om smågnagare som fungerar som mellanvärd för bandmasken och snart är alla vargarna i området smittade och smittan går inte längre att stoppa.
Detta är ett troligt scenario för hur dvärgbandmasken kommer att etablera sig i Sverige, men trots detta så finns det människor i Sverige som tycker vi skall ha varg här.

51. Dalle och andra.

2008-04-24 07:11

Håll dig till att förklara vargens fördelar men gör det så det går att förstå.

50. Dalle

2008-04-24 07:10

-Vargen lemlästar och plågar sina "offer" i form av det vilt den dödar. En usel avlivare, plågoande.
-Vargen är farlig för människan. Inte ofarlig.
-Vargen är inplanterad av staten. Troligen av fanatiker.
-Vargen är svårt inavlad. Forskarna påstår det.
-Vargen utarmar älgstammarna. Sant och illa.
-Vargen tillför ingenting och har ingen funktion. Ja.
-Vargen är ett problem vid jakt med löshund. Ja tyvärr.
-Vargen konkurerar med oss jägare om viltet. Absolut.

Bäst om regeringen tog ansvaret och tog bort denna vargstam som bara är till bekymmer. Det får till och med du som önskar skjuta vargarna (som att jaga hundar) acceptera.

49. Dalle

2008-04-23 17:25

-Vargen lemlästar och plågar sina "offer" i form av det vilt den dödar. En usel avlivare, plågoande.
-Vargen är farlig för människan. Inte ofarlig.
-Vargen är inplanterad av staten. Troligen av fanatiker.
-Vargen är svårt inavlad. Forskarna påstår det.
-Vargen utarmar älgstammarna. Sant och illa.
-Vargen tillför ingenting och har ingen funktion. Ja.
-Vargen är ett problem vid jakt med löshund. Ja, tyvärr.
-Vargen konkurerar med oss jägare om viltet. Absolut.

Bäst om regeringen tog ansvaret och tog bort denna vargstam som bara är till bekymmer. Det får till och med du som önskar skjuta vargarna (som att jaga hundar) acceptera.

48. Och här kommer Sven...

2008-04-23 14:14

Ännu en i raden av konspirationstroende, denna gång gäller det mina påstådda infiltrationsambitioner...Suck, hur vore det med lite beröm, Sven? Herregud vad jag mår dåligt av allt skäll jag får utstå, jag kan ju inte övertala en endaste skäl och dessutom får jag oerhört dåligt betalt för detta slit.

47. Nej se Dalle har en annan mission.

2008-04-23 13:34

Att Dalle förvarar rovdjuren beror på hans uppdrag, som jag tror är att försöka infiltrera jägarkåren och speciellt Jägarnas Riksförbunds medlemmar som är kritiktiska och argumentera för vargen. Allt tyder på att han är en produkt av rovdjurspropagandan, beklämmande att läsa hans rader. Om han inte fick betalt borda han ha lämnat forumet för länge sedan för något beröm får han inte och därför knappast några kickar heller. Tror han att han kan övertyga oss kanske? Nog för att finns finns otroliga optimister, men jag tror han får börja med en annan teknik. Varför inte börja förklara rubriken och försöka ge forskarna stöd med tydliga exempel?

46. Nej, se Dalle har en annan mission

2008-04-23 11:39

Att Dalle förvarar rovdjuren beror på hans uppdrag, som jag tror är att försöka infiltrera jägarkåren och speciellt Jägarnas Riksförbunds medlemmar som är kritiktiska och argumentera för vargen.
Allt tyder på att han är en produkt av rovdjurspropagandan, beklämmande att läsa hans rader. Om han inte fick betalt borda han ha lämnat forumet för länge sedan för något beröm får han inte och därför knappast några kickar heller. Tror han att han kan övertyga oss kanske? Nog för att finns finns otroliga optimister, men jag tror han får börja med en annan teknik. Varför inte börja förklara rubriken och försöka ge forskarna stöd med tydliga exempel?

45. Vilka forskare?

2008-04-23 11:39

Sedan jag läste artikeln har jag undersökt vilka forskare som arbetar med dessa frågor. För att kunna kalla sig forskare bör man ha en master (eller magister) och ha doktorerat i ämnet. Skall man bedriva självständig forskning bör man efter dokotorsexamen även arbetat med forskning och skrivit åtminstone något "paper" i en erkänd internationell vetenskaplig tidskrift.
Jag har hitta ett antal som arbetar med dessa frågor, (Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, länsstyrelser, Jägareförbundet) men inga forskare utan folk som studerar (ofta biologi) men som inte ens har tagit master. Några har kandidatexamen osv, men var finns forskarna? Jag kan säkert ha missat många i min undersökning, men är det inte dags att myndigheterna redovisar kvalifikationerna hos dessa forskare som gör av med en miljon kronor per år och varg?

44. Vargens försvarare, Jalle?

2008-04-23 11:38

Snarare är jag för en acceptans för att vi har rovdjur i vår fauna, och att vi inom snar framtid är så många som möjligt som rättar oss efter detta faktum. Vargen, som det handlar om i detta fall, förekommer det många påståenden om bland läsare här:

-Vargen lemlästar och plågar sina "offer" i form av det vilt den dödar.
-Vargen är farlig för människan.
-Vargen är inplanterad av staten.
-Vargen är svårt inavlad.
-Vargen utarmar älgstammarna.
-Vargen tillför ingenting och har ingen funktion.
-Vargen är ett problem vid jakt med löshund.
-Vargen konkurerar med oss jägare om viltet.

Som jägare, jagande och fiskande nära norska gränsen i Värmland köper jag dom tre sista påståendena, visst stämmer det att jakten på löshund drabbas, dock är det vissa jägare som själva fortsätter att släppa hundarna i reviren som drabbas värst.
Vargen är en konkurent om viltet, visst men inte den enda och långt ifrån den svåraste. Vargen tillför ingenting och och har ingen funktion i det stora hela. Sant, men det gäller väl för alla vilda djur vi har i landet, vi kan utrota vilken art som helst och trots det leva lika gott som idag?
Vi är 300 000 registerade jägare, hur många jagar regelbundet, dvs flera gånger i månaden under jakttiden? Vet inte exakt, men en gissning på hälften? Vi är alltså 150 000 som skall försöka få acceptans för verksamheten, där en av dessa verksamheter är jakten på rovdjur. Jag ser gärna som sagt licensjakt på varg, får vi börja jaga i alla revirområden vore det en framgång. 30 vargar första året skulle bara det vara en framgång? Fortsätter en del folk som jagar däremot att "muppstämpla" vår förhållandevis lilla kår med dom 5 första argumenten, tror i alla fall jag vi ligger risigt till när det gäller att få vara med och bestämma, vad tror ni?

43. Varg och rabies en farlig kombination.

2008-04-22 17:47

Dalle, jag vill inte gärna vara övertydlig, det känns som en ringaktning, men nu känner jag det som om jag måste förtydliga det tydliga för dig. Med tamdjur avsåg jag alla sällskapsdjur, försöksdjur, husdjur, mm mm. Kort sagt alla djur som inte är vilda.
Med "återinföra" avses att införa lagar som gör det möjligt för varg att åter etablera sig i landet, på vilket sätt det har gått til vet jag inte och jag har inte vid något tillfälle sagt mig veta att vargen är inplanterad.
Dock är det så att inaveln kan förklaras om vargen är inplanterad, ex vis om någon haft tillgång till en kull vargvalpar och släppt ut dessa. Har vargen kommit mera slumpmässigt på egna ben via Finland så är det mycket märkligt om nära besläktade vargar skulle komma en så lång väg under så lång tid. Men som sagt, jag vet inte.
Att EU:s gränser är öppna innebär inte att en smittad varg behöver simma över något sund, tvärtom så är det så att mängder av turister från kontinenten kommer till Sverige varje år och har med sig sina hundar.
Sannolikheten att en del av dessa hundar bär på rabiessmitta är ganska hög och med en ökande vargstam så kommer oundvikligen det inträffa att en varg dödar en smittad turisthund och blir själv smittad.
Med tanke på inavelsgraden så saknar de svenska vargarna genetiskt värde för den stora vargpopulationen på det europeiska-asiatiska fastlandet och ett politiskt beslut om att ta bort alla de inavlade svenska vargarna blir nog ganska lätt att ta.
Att låta den inavlade svenska vargen fortsätta sin gruvliga och plågsamma förstörelse av en av världens finaste älgstammar är grovt meningslöst djurplågeri och ansvariga är människor. Hoppas du har förmågan och viljan att sätta dig in i vad som nu sker med hjortviltet i Sverige.

42. Vargens försvarare

2008-04-22 16:39

Det är Dalle, främst av allt. Men varför framgår aldrig.

41. Schooner

2008-04-22 16:09

Tamdjuren? Vad dom utsätts för har jag inte ens nämnt. Jag nämnde katter som ett exempel, det är vad dom utsätter andra djur för jag pratar om. Får vi rabies i landet igen är det nog troligare att hundar sprider detta från sydeuropa än att vargar med fradgan stänkande simmar över sundet. En del snor in sig ganska rejält i sina påståenden och yttranden. Du skriver "införandet av varg" och hänvisar som så många andra, förmodar jag, till skrönan om "statlig" utsättning. Visst, tro du det. Hur går detta förresten ihop med att vargstammen samtidigt skulle vara svårt inavlad?

40. Inavlade svenska vargar en genetisk bomb

2008-04-22 15:19

Dalle, att många tamdjur (inklusive spanska skogssnigeln) behandlas brutalt och utsätts för rått djurplågeri håller jag med dig om och jag fördömer det starkt, men det ger å andra sidan inte dig rätt att å det grövsta plåga våra vilda djur genom ombud (vargen). Inget djurplågeri är accepterat. Jag saknar belägg men det är min tro att största antalet plågade tamdjur ägs av stadsbor som också i huvudsak är de som förespråkar att våra vilda klövviltstammar skall utsättas för detta grova djurplågeri som införandet av varg innebär.
Men aggressiviteten i din inlaga säger mig att det kanske börjar dallra lite i ditt samvete, hopp finns.
Du hade inga synpunkter på att man i städerna (kommunjägarna) de facto bedriver utrotningsjakt på en massa djur, inklusive spanska skogssnigeln?
Det brutala och hämningslösa sätt på vilket man behandlar sina vilda och tama djur i städerna får mig att tro att i det ögonblick den inavlade svenska vargen blir politiskt obekväm, så kommer den att tas bort.
Detta är den enda rimliga lösningen eftersom skäl att behålla den saknas. Bespara mig från snacket om att människan inte skall lägga sig i vilka djur som finns i naturen. Det har vi gjort och det kommer vi fortsätta att göra samtidigt som vi på det viset blir direkt ansvariga för vad som händer, t ex bör ingen normalt funtad människa acceptera det vildsinta djurplågeri som nu tilldrar sig i våra skogar.
I och med EU:s öppna gränser kommer vargen troligen att smittas av rabies, vad gör man i det läget?

39. Moral, "Försöksversamhet"?

2008-04-22 13:42

Vad finns det för sådan i att vi människor håller hundratusentals katter som lösspringande husdjur helt för nöjes skull? Dessa står för ett "ruggigt oacceptabelt djurplågeri" både runt stugknuten och i våra skogar, och här det verkligen "vi människor" som är ansvariga.
Är det då bara älgen ,ett jaktbart vilt som vi jägare tar för oss av som räknas? Allt annat djurplågeri kan alltså accepteras? Plågade köttberg i form av älgar går före allt annat som plågas "naturligt" runt om oss?
Går du och hoppas på en utrotning av varg, sanktionerad av staten lär väntan bli för jäves, min vän. Vad vi kan hoppas på i frågan är jakt på vargen, det torde vara mer realistiskt att sträva efter eller? Till V. Arg: Vad du eller för den delen vi andra jägare "vill" är tyvärr ointressant. Det är väldigt mycket man vill här i livet som man inte får. Jakten lär vi kunna fortsätta med trots 300 eller 500 vargar i skogarna, har man åsikten att vi som jagar skall ha "enkelriktad motorväg" till allt vi gör, skogen för oss själva och utan några som helst hinder i vägen, förstår jag gnället och då är det som sagt inte bara vargen vi skall räkna in.
Sune, du behöver inte gilla "naturliga fenomen" om du inte vill, men du får nog, om du inte vill utrota allt utom människan, som alla andra acceptera dessa.

38. Inavlade vargar skall bort, björn och lo skall jagas.

2008-04-22 09:15

Dalle, läs gärna om vad jag skrivit. Jag betraktar inte något djurs beteende som inhumant eller onaturligt.
Vad jag säger är att vargens sätt att döda bytesdjur medför att det nu pågår ett ruggigt oacceptabelt djurplågeri i våra skogar och att det är människor som är ansvariga för detta meningslösa och grymma våld mot våra vackra hjortdjur. Det är denna moraliska fråga du måste förhålla dig till Dalle. Jag kan förstå om du ryggar, det kan inte vara lätt att acceptera att man är en djurplågare genom ombud.
De som tar bort eller icke tar bort djur är politikerna, så du kan nog inte förlita dig på att den rådande rovdjurspolitiken är evig; det var inte särskilt länge sedan det var skottpengar på varg och 1988 beslöt riksdagen att vildsvinen skulle utrotas. För närvarande är bland annat vitsvanshjort drabbade av denna bannbulle.
Det allra senaste är att Mona Sahlin och socialdemokraterna skall fundera ut ett sätt att utrota den spanska skogssnigeln i Sverige. Rent sakligt måste väl ändå skogssnigeln ställa till mindre besvär för folk och fe än vad de stora rovdjuren gör? Kan det vara så att skogssnigeln stör stadsborna medan rovdjuren finns i glesbygden? Kan det vara av samma skäl som kommunjägarna får jaga i stort sett alla villebråd årets alla dagar och dygnets alla timmar? Blir rovdjuren ett politiskt besvär, ja då åker de nog ut.
"Försöksverksamhet" syftar till att man i Sverige brukar testa alla ändringar man gör med lite försöksverksamhet, exempelvis när en så viktig ändring skulle genomföras som att Systembolaget skulle ha lördagsöppet så hade man en lång försöksverksamhet i några utvalda län. Men när man beslöt återinföra de stora rovdjuren (en bagatell?) så ansågs det inte vara nödvändigt med försöksverksamhet. Hoppas du nu har fått klart för dig vad försöksverksamheten avser.

37. Vissa tror sig veta framtiden.

2008-04-22 09:14

Dalle är en av dem, och vem har sagt att vi ska gilla "naturliga fenomen"? Men åter till frågan, forskare som påstår detta om vargen får visa det på bättre sätt än hjälplöst hopkokade gissningar.

36. Försök då...

2008-04-22 09:14

..fatta Dalle, det naturliga i att vi jägare (också rovdjur) inte vill att våra möjligheter till jakt försvinner med vargens inträde. En naturlig reaktion av jägaren, med andra ord är inte ditt synsätt naturligt, om du nu vore jägare som du hävdar. För de som sätter vargen främst
före allt annat är dock din inställning normal (naturlig).

35. OK "Mr försöksverksamhet"...

2008-04-21 17:02

Vi tar "vargens sätt att döda och människornas ansvar för för den pina som villebråden fullständigt utan mening utsätts för". Varför bara vargen? Den torde inte stå för 1 procent av allt detta lidande eller vad tror du? Det går att rada upp hur många exempel som helst på både rovdjur och rovfåglars sätt att "inhumant" döda, skada eller till och med leka med sina "offer", alla dessa varelser är djur förstår du. De allra flesta av dessa beteenden, så också vargens, är vad de flesta normala människor anser vara ett helt naturligt fenomen ,så varför som sagt i så fall på dessa grunder bara nöja sig med att ta bort vargen? Vågar du inte gå ut på grund av förekomsten för rovdjur har du valt fel ställe att bo på, vi kommer att ha dessa inslag i vår natur även försättningsvis, bara att gilla... eller förlåt FATTA läget.

34. Människans ansvar att djuren plågas

2008-04-21 14:25

Dalle och Berit. Ni är båda utmärkta exempel på att de som vill ha rovdjur, på andras bekostnad, aldrig för fram några argument till stöd för er åsikt. Jag har förståelse för detta, ingen, inte ens forskare har lyckats hittat ett enda bärande skäl till varför man skall återinföra de stora rovdjuren. Ta t ex när en (1) björn tog sig in i södra Tyskland i Bayern sommaren 2006, den ansågs så farlig att den avlivades och det utan några EU-protester.
När argumenten saknas då tvingas man skriva meningslösa inlagor, har Berit t ex överhuvudtaget mött någon älgjägare i skogen? Jag tror inte det.
Det beror på att jag under mitt långa liv jagat i stort sätt i alla ändar av Sverige och under denna tid har jag knappast någon gång mött representanter för det rörliga friluftslivet. I rovdjurstäta områden existerar det i praktiken inte längre något rörligt friluftsliv och jag tror inte Berit varit ute och tältat i björnmark vare sig under jakttid eller annars..
Dalle vill gärna diskutera rovfåglar mm. och tydligen vad som helst som inte har med vargens sätt att döda och människornas ansvar för den pina som villebråden fullständigt utan mening, utsätts för. Detta bör han diskutera, men det egna ansvaret kanske ändå känns för svårt och tungt att ta på sig. Sen kanske han kunde nämna den vansinninga skogspolitik som bedrivits de senaste årtionden och som hänger ihop med den likaså vansinninga rovdjurspolitiken; den granförbrukande industrien är på grund energi- och klimatpolitiken och ryska tullar på väg att lämna Sverige. Kvar satt folket, markägare och villebråd i en värdelös granskog, men ingen av dem log.

33. Ja du Dalle, och din sista mening

2008-04-21 13:14

Men det är dessa "människor" som burit människan fram till dagens datum, nej förresten, inte ända fram till idag. Nu har vi förlorat makten till sådan som du Dalle. Och av resultatet och åsikterna i varglänen att döma har det blitt "skit".

32. Något slags nutida koncentrationsläger...

2008-04-21 09:32

..för alla våra rovdjur, där de skall lära sig och "bete sig" samt att kalasa på hästar? Kanonförslag av någon som kallar sig (inte utan att man förstår det) "försöksverksamhet" och Sune håller förstås med, är någon förvånad?
Vad skall vi då göra med våra rovfåglar? Jo, bygg stora burar över alla fotbollsplaner där lag från division 4 och neråt spelar, de lagen fyller ju ändå ingen funktion, då de är så dåliga att bara cirka 50 personer ser matcherna.
Vi lär örnar, hökar, falkar och vråkar att äta kycklingfileer och utgången hundmat genom gallerluckor på bestämda tider. Får se nu...har vi fått med allt?
Nej massor av andra djur, utan någon som helst "funktion" återstår ju. Javisst, de kan vi ju helt enkelt bara införa fri jakt på och skjuta bort, så var det problemet borta. Visst är det tur att det finns människor med känsla och kunskap om hur naturen bör fungera?

31. Hägn

2008-04-21 09:31

Flytta all jakt till hägn så vanliga mäniskor kan gå riskfritt i skogen utan att riskera att få en kula i sig. Särskilt farligt är det när det är dags för älgjakt, då verkar alla skjutkåta jägare vilja ut och panga. Det är både halvblinda och halvdöda gamlingar som raglar omkring och skjuter om det prasslar. Skogen är väl inte jägarnas privata lekstuga!

30. Håller också med...

2008-04-21 09:31

...fullt ut. Dit kan "alla" turister också bege sig.

29. Tack

2008-04-18 12:52

Tack din utförliga beskrivning. Jag har inget att tillägga. Jag håller med.

28. Hägna rovdjuren

2008-04-18 10:30

Vargen har varit utrotad i Skandinavien i 150 år och längre i andra länder. Någon degeneration kan ej spåras hos bytesdjuren. Arter som försvunnit/uppstått till följd av detta är okända likaså kan konstateras att klövviltstammarna är talrika och friska.
Några negativa ekologiska effekter har inte uppstått, inte inte ens i England där vargen varit borta under mycket lång tid.
Frågan om vargen har några ekologiska effekter eller ej är därför ointressant och är bara svepskäl för forskare för att ha något att syssla med.
Denna långa tidsrymd utan varg har visat att vargen inte ur någon synpunkt behövs i Skandinavien och trots ivriga försök har inga forskare lyckats komma upp med något förhållande som skulle visa på att vargen är nödvändig i denskandinaviska faunan.
Argumentet att vargen gör älgstammen friskare bortser jag från av två skäl: Mängden sjuka djur i den svenska älgstammen är mycket litet och kan inte föda många vargar dels så får man flera (inte färre) sjuka älgar med vargar därför att många älgar överlever inledningsvis ett vargangrepp men får stora sår på frambenen, i sidorna etc. som infekteras och gör att älgen efter lång tid dukar under.
Genom sitt sätt att döda förorsakar de stora rovdjuren ett enormt djurplågeri som nu pågår i våra skogar och som ökar för varje dag.
Rovdjursaktivisterna och politikerna kan inte dra sig undan ansvar för detta genom att hävda att detta är naturligt ty stora rovdjur fyller inte någon funktion i dagens Sverige och det är politiker som bestämmer om där skall finnas rovdjur eller ej.
Sedan har vi argumentet om att rovdjuren behövs för att inte klövviltet skall orsaka stora skogsskador. Detta argument är helt fel för det går mycket väl att reglera klövviltstammarna medelst jakt, vilket ger stora mängder förstklassigt kött.
Tyvärr är det nu uppenbart att de föregående socialistiska regeringarna har med hjälp av en inkompetent Skogsstyrelse tvingat markägare till en felaktig skogsskötsel.
Varg och björn är farliga för människor, ett faktum som inte kan bestridas och av denna orsak känner många människor stor fruktan för varg och björn.
Detta medför att områden som hyser björn eller varg blir otillgängliga för bär ochsvampplockning , friluftsliv, barns lek och skolgång samt jakt och skogsskötsel.
Fastighetspriserna sjunker och andra investeringar sjunker i värde eller blir aldrig av och folk flyttar. Detta medför kostnader som folk i glesbygden får bära och till detta kommer allt lidande som skadade och dödade människor och vilt utsätts för.
Den officiella förklaringen till varför Sverige skall bära denna börda är att "vi måste har livskraftiga rovdjursstammar". Men varför måste vi det när vi inte har haft det på 150 år och övriga Väst-Europa inte har det och inte har några planer på att återinföra stora rovdjur?
Svaret är fullständigt klart: Vi måste inte ha några livskraftiga stammar av rovvilt. Vargstammen i Sverige är samma art som i Ryssland där den är talrik, någon Fennoskandinavisk varg existerar inte trots att Naturvårdsverket (som för att bevisa sin inkompetens) har börjat använda denna term.
Vargstammen i Sverige är kraftigt inavlad vilket i sig är ett skäl till att avveckla den snarast. Norge tycks heller inte tro att varg är nödvändigt, efter svenska påtryckningar har man gått med på att varg får finnas i ett mindre område intill svenska gränsen, alla vargar utanför detta område skall dödas. Norska staten har även ställt upp med helikopterjakt för att man skall kunna slå ut hela vargflockar som kommit utanför gränsområdet.
Återinförandet av stora rovdjur i Sverige är ett vänsterelitiskt politiskt projekt med stöd av skogsindustrin och tjänstemän på Naturvårdsverket.
Tokvänstern (mp+v) måste därför få en chans att "rädda ansiktet" och ett sätt att göra detta är att uppföra ett stort hägn för björn, varg och lo. Sveaskog kan utan problem upplåta 5 kvadratmil skogsmark och vägverket kan stå för en del av stängselkostnaden och frivilligarovdjursaktivister kan svara för utfodring , ex vis kan man i hägnet föda upp hästar och använda som vargmat.
Det går åt ca 1 häst/vecka och varg. För att kunna skjuta 1 häst/vecka till vargmat behövs att man har ca 200 hästar på kolchosen. För att kunna föda ex vis 100 vargar behöver man därför vid varje tidpunkt ha ca. 20 000 hästar och då kan man skjuta 100 hästar i veckan och ge till vargarna.
Eftersom nuvarande vargstam är dödsdömd p g a inavel så kan man skaffa nya vargar från Ryssland till hägnet.
En stor kolchos förrovdjursaktivister och forskare kan anläggas i hägnet och ge dem möjlighet att vistas i skog med stora frilevande rovdjur. I ett så stort hägn ges stora möjligheter för forskare att studera vargens eventuella ekologiska effekter och inavel mm.
Alla som är för återinförande av stora rovdjur skall ha en skyldighet att under viss tid vistas i hägnet så att forskarna kan studera hur farliga rovdjuren är. Alla stora rovdjur utanför hägnet tas bort enligt amerikansk modell. Glesbygd och vilt skulle besparas enorma kostnader och lidande och glesbygden skulle ges en chans till en framtid.

27. Alldeles för få, Anonym

2008-04-18 10:27

Lon har fortfarande möjlighet att ta ett och annat, det smärtar, men så är det...
För övrigt så sköts inte 100 000 älgar i Sverige vid senaste älgjakten i alla fall. Vargen tar för många vet du.

26. Till Tyskterrier

2008-04-17 15:24

Hjälper man till att nära nog utplåna dem, skriver Tyskterriern. Ändå skjuts 100 000 älgar om året. 75 rådjur dör i trafikolyckor varje dag. Kan du svara mig här då? Hur många rådjur fälls i Västmanland varje år?

25. Nej, Dalle...

2008-04-16 18:02

...med detta menar jag att man släpper upp alldeles för stora stammar av rovdjur alltför fort. På kort sikt gynnar detta bara rovdjuren och missgynnar bytesdjuren och på lång sikt gynnar det ingen av dom alls utan bara tvärt om. Rovdjur äter andra djur, vet du? Det är därför dom kallas rovdjur, inte för att de äter rovor...

24. Tyskterrier

2008-04-16 16:11

Har inte påstått att dagens rovdjurpolitik är optimal på något sätt, du vet själv att jag gärna ser jakt på varg, men vad i herrans namn betyder egentligen följande påstående?: "För närvarande förvaltar man inte alls de övriga viltbestånden, istället hjälper man till och utplånar dem, till förmån för rovdjuren" Menar du med detta att vi jagar för mycket och vad skulle rovdjuren i så fall ha för förmån av detta?

23. Dalle...

2008-04-16 13:19

...om utrotningen av vargen är ett utmärkt exempel på dålig förvaltning råder det delade meningar som som du vet.
Själv tycker jag att dagens rovdjurspolitik är en mycket sämre förvaltningsmodell av våra viltstammar.
Förvalta måste initialt betyda att man har för avsikt att göra det mesta möjliga bättre,inte bara en sak, i det här fallet rovdjursstammarna.
För närvarande förvaltar man inte alls de övriga viltbestånden, i stället hjälper man till att nära nog utplåna dom, till förmån för rovviltet.
Detta är inte att förvalta naturen i högre utsträckning än att utplåna rovviltet och låta de andra viltstammarna få företräde.De övriga viltstammarna klarar sig bättre utan rovviltet. Rovviltet klarar sig dock inte alls utan övriga viltstammar, vilket innebär att den "förvaltning" som i dag drivs bara leder till en utarmning av naturen med mindre populationer av alla viltstammar, även rovdjuren.
Tommare skogar helt enkelt.Jag kan bara helt enkelt inte få in i skallen att man kan kalla detta för att förvalta och vårda naturen.

22. I fall man inte bryr sig...

2008-04-16 10:04

...om att bemöta svar på sina egna inlägg, Kenneth, behöver man väl överhuvudtaget inte kommentera dom?
Calle, visst ledde "Gysingeepisoden" till att vargen utrotades i landet och det är väl också ett utmärkt exempel på "dålig förvaltning", när man till stöd för en tamvargs härjningar, som dödat och skadat människor, kommer till slutsatsen att man urskilningslöst bör utrota hela det vilda beståndet?
I dag får vem som helst kliva in till en kennel och införskaffa sig en kamphund, rotweiler, dobberman eller liknande ras, samtidigt som avel okontrollerat fortsätter.
Vi människor har bestämt att detta är helt OK, trots att dessa raser säkerligen skadat och dödat tusentals människor i bara i Europa dom senaste 30 åren. Detta är det inget ramaskri om, men vild varg skall utrotas av samma skäl enligt dig, trots att inga dokumenterade fall av vargattacker i landet finns.
Menar du att vi skall gå tillbaka till fri jakt på allt vilt, året runt, utan tilldelningar? Inga jägare jag känner "tvingas" skjuta bort älg, tvärtom väljer jaktvårdsområdena själva om man vill lägga sig på en lägre avskjutning än årets tilldelning, det är faktiskt ett alternativ vi som jägare själva kan ta ställning till lokalt. Att det inom vissa områden pririteras att frysboxen skall fyllas, som förr i tiden vet jag om, också dom eviga frågorna om vilka djur som skall fällas.
Bara skjuta kalv, koförbud, tjurförbud, förbud 6 taggare etc. Detta är något vi själva fått förtroendet att förvalta, alltså borde väl inte detta vara "utanför vår kontroll" som du skriver?. På vissa ställen funkar det, på andra inte alls, men vargen har inget med detta att göra.

21. helt rätt L-H

2008-04-16 08:39

L.H har helt rätt. Äntligen nån som vågar ifrågasätta den Disney-biologi vi får oss iproppade av naturprogramen på teven. Evolutionsteorien har misshandlats länge nog. Först av 1800-talets godsägare som skulle idka "viltafvel" så att deras marker skulle producera så "högkvalitativa" viltstammar som möjligt, vilket i de flesta fall var liktydigt med så stora troféer som möjligt att pryda slottshallarna med. Stora djur, stora horn och tunga kalvar var "elitdjur". Cervina, små, svankryggiga var "mindervärdiga". Det var inte fråga om hur väl de var anpassade till sin miljö.
Nu har "naturmupparna " tagit över elittänkandet. Rovdjurens "roll" är att ta bort "mindervärdiga". Hanar slåss, den "bäste" vinner och får para sig med alla honor/hönor.
Är inte detta lite gubbsjukt??
Varför välja ut en elithane (med elitgener) att para sig med kreti/pletihonor. Honorna för väl lika mycket gener vidare, eller?Borde inte honorna också slåss för att välja ut den med bäst gener?
Älgar är störst norrut (Alaska),minst söderut (Manchuriet) = Bergmans lag.
Om man köper att älgarna i norr blivit så stora genom att de största (elittjurarna) parat sig och att rovdjur tagit de små (mindervärdiga) älgarna, måste man också köpa att Manchuriets älgar blivit så små genom att tjurarna slagits, de små har vunnit och sprider sina elitgener vidare, samt att rovdjuren här tar de stora älgarna och de små "elitälgarna" blir kvar.
Den enda hållbara regel man kan säga om rovdjur är: så mycket mat som möjligt, med så liten ansträngning/risk som möjligt. Därför tar rovdjur i första hand kalvar. Nåt mer ska man inte lägga in i det.

20. Kenneth Erikson

2008-04-16 08:36

Jag förstår att du är förbannad, att bara finnas för sig själv kan inte vara roligt.

19. Seleborg

2008-04-16 08:36

Detta prat om att jägarna inte har kontroll och att skogsbolagen styr, skall det tolkas som att jägare inte har en egen vilja eller ett eget ansvar? Det är inte trovärdigt att skylla på någon annan när det är man själv som skjuter. Man är fri att låta bli om man nu säger sig värna om älgstammen.

18. Vargar

2008-04-16 08:35

Att vargen är ett hotat djur verkar ganska överdrivet när vi ser vad som finns i den vägen. Om vi nu skall ha 1 000 eller 5 000 vargar eller flera i Sverige så får vi ju facit efter en tid. Vi som jagar behöver ju inte skjuta några djur om rovdjuren gör jobbet i stället och någon hund behövs heller inte och den kostar ju bara pengar. I Kanada får man inte jaga med drivande hund och det är förståeligt av olika orsaker - den blir ju till och med uppäten.
Vargen tar hand om allt skadat vilt och då behövs inte några eftersök. Allmänheten kan ju tro att vi som jagar tjänar stora pengar på allt kött som vi bär hem till frysboxen men det är ca 10-20 gånger billigare att köpa över disk om man vill ha kött.
Vill forskarna ha flera rovdjur och våra riksdagsledamöter också så måste det bli så. Men nu vill tydligen våra styrande att vildsvinen skall decimeras och där har vi inte hört ett ord från forskarna. Den stammen är inte hotad och går inte att skjuta ut heller så det blir nog tji. Jägarna tillhör numera en utrotningshotad ras och minskar vi med ca 20 000 skyttar varje år så kan ju forskarna säkert räkna ut när vi inte finns. Det finns ju så mycket annat trevligt att göra - golf kanske, om inte gräset är uppbökat av vildsvinen.

17. Du får ursäkta Dalle....

2008-04-15 16:02

...men jag bemöter inte dina ord, när jag anser du skriver galimatias.

16. Hela bilden, Dalle

2008-04-15 15:33

Gustav den III släppte allmogejakten fri av rädsla för en svensk kopia av franska revolutionen.
Någon viltvård eller kvoter fanns inte utan man jagade allt året runt.
Bristen på vilt gjorde att rovdjuren sökte sig mot tamboskapen.
Tillsammans med Gysinge-episoden ledde detta till att vargen under 1800-talet utrotades i större delen av landet.
Svenska jägareförbundet bildades så småningom för att försöka få tillbaka viltstammarna av vilka det då endast fanns spillror kvar. Efter ett sekellångt arbete hade vi en av världens rikligste klövviltstammar.
Myndigheterna försökte nu reglera jakten genom jakttider och genom licenstilldelning.
Första missen var när man trots jägarnas varningar inte slog till bromsen i tid under älgexplosionen. Nu lyssnar man på skogsbolagen och ignorerar rovdjurens inverkan och ger alldeles för stora avskjutningstillstånd. De är i mycket få fall under jägarnas kontroll. Där de försökt protestera hotades man med att förlora arrendet.
Så att anklaga jägarna för något som är utanför deras kontroll är inte rent spel.

15. Sverige har varit bäst i världen...

2008-04-15 14:10

...på att förvalta älgen. Jotack du Kenneth, du behöver bara gå tillbaka 100 år för att surt konstatera motsatsen.
Först utrotade vi vargen, sedan när detta uppnåtts och vi trodde allt var frid och fröjd, forsatte vi, helt själva och utan "hjälp" från några rovdjur att nästan totalt utrota älgen. idag har vi kanske 300 vargar. Det finns gott om älg norrut även om bestånden lokalt varierar, inget konstigt med det. Söderut är det värre, där har älgstammen minskat kraftigt på senare år, och varför det tror ni? Nej, att varg och björn på något sätt deltagit i denna "förvaltning" kan nog inte ens Kenneth eller Calle Seleborg vränga till, där kommer vi jägare in i bilden, med felaktiga uttag både mängd och individmässigt, bara att kallt konstatera. Ta förresten vilket vilt ni vill, ingen art har påverkats mer av rovdjur än av jakten vi själva bedrivit genom åren. Utplanteringar som gjorts (bortsett från vildsvinen) är bara "jaktbart vilt" i form av tyskhare, rådjur, fasan och bäver, bra så men vad har dessa arter för "nytta" som Kenneth skriver, utom för att tillfredställa oss som jagar? Vill man prata "ekologisk roll" i frågan bör man börja med att se om sitt eget hus och sina egna beteenden innan man skyller allt på konkurrenten, som i detta fall är rovdjuren. Och visst, "den anpassade överlever", det är väl det vi får försöka leva efter?

14. Att bevara topprovdjur i ekosystemen

2008-04-15 12:49

"Conserving Top Predators in Ecosystems" är en liten artikel i Science som tar upp en artikel som redovisar betydelsen av rovdjur I EN AV MÄNNISKAN EJ STYRD OMGIVNING, Yellowstone National Park.
Medan frågeställningarna och resultaten är intressanta och troligen gällande i den omgivning kan de inte överföras till vårt av människan formade och underhållna landskap. Vad bra det vore om man framlade all fakta och inte förteg väsentliga delar. Artikeln är inte större än den enkelt kunat översättas i sin helhet.

13. Reflektion

2008-04-15 12:49

Helt överens om att det är "slump eller öde".

12. En liten reflektion bara, LH

2008-04-15 11:21

Du skriver "naturen hela tiden provar". Det låter som om någon styr "naturen" eller att "naturen" har egen vilja och kan styra sig själv, så är det naturligtvis inte. Det handlar om slump eller öde från början till slut. Vi är förhoppningsvis helt överens om detta.

11. Darwin missuppfattas

2008-04-15 10:41

Darwin sade "survival of the fittest" och detta har felaktigt översatts till "den starkaste överlever". Men det var inte vad Darwin menade. En något bättre översättning är "den anpassade överlever". (Jag hävdar inte att jag gjort en korrekt översättning.)
Man skulle kunna säga att naturen hela tiden provar en massa lösningar och går det så går det, annars kvittar det.

10. Prestige ger dumheter

2008-04-15 08:39

Jag tar för givet att Roland Johansson ger ett korrekt referat.

Det har sedan lång tid gått prestige i denna fråga. Inblandade försvarar sina djur och verksamheten (sina arbeten) med rovdjursstammarnas tillväxt in absurdum.
Forskning anses bedrivas för att söka kunskap och gäller det statlig finansierad sådan skall resultatet förhoppningsvis dessutom resultera i underlag för att kunna fatta riktiga beslut som gagnar inte bara människan utan hela vår omgivning.
Du måste vi fråga oss, har rovdjursforskarna inte åstadkommit något alls utan måste fortsätta att med dåliga exempel fortfarande referera till andra länder?
Forskarna har lika väl kunna skriva att orkaner, tyfoner och åska är bra för att de åstadkommer ”dramatiska effekter på sin omgivning” för att hålla sig till samma resonemang.
I slutet på texten framförs fantasier av Inge Lund om att vargen resulterar i att ”Det är de vinnande, starkaste tjurarna som gör älgkorna dräktiga och på så vis avlar fram den bästa avkomman”. Oklart om det också är forskarnas åsikter, och vad är den bästa avkomman? Men, om vi skulle applicera dessa tankegångar till oss människor skulle bara de största och starkaste, inklusive internerade våldsverkare, misshandlare och våldtäktsmän, vara de lämpligaste att för människans gener vidare.
Med bristen på vetenskaplig substans verkar framförda teorier ”fattiga”. Kan det vara så illa att det inte alls handlar om vetenskap utan endast är ett resultat av beslutat ekonomiskt stöd till positiv rovdjurspropaganda?

9. Herregud...

2008-04-15 08:38

Först detta, och sen läser man kommentarerna på Aftonbladet om björnstammens täthet i Jämtland.
Nu få man snart bara nöja sig med att grilla korv på gräsmattan hemma vid huset.

8. Vargvänners halmstrån

2008-04-15 08:38

För den som vill veta något om älgen rekommenderar jag "Moose - Beaviour, Ecology, Conservation" av Dr Valerius Geist. Han visar vilka faktorer som påverkar älgen utveckling i olika biotoper. Faktiskt en mycket spännande bok med ett fantastiskt bildmaterial.
Vill vi ha en liten stam av vresiga tjurar och aggressiva kor kan kanske en stor vargstam hjälpa till att skapa det. För dessa vargars underhåll få vi avsätta större delan av ungdjursbeståndet och de nyfödda kalvarna. Vilka jägare, eller andra, önskar detta som ett önskescenario? Det viktigaste naturliga urvalet, kampen om korna eller getterna, minskar när djurtätheten sjunker.
Vad gäller vargtäthet så undrar jag om inte vargreviren i Värmland-Dalarna ligger bland världens högsta alla kategorier. Enda orsaken till att det inte orsakat mer problem är att vi också har världens kanske tätaste klövviltstam. En stam som befinner sig i nästan fritt fall.
Det enda jag kan hålla med våra forskare är att vargens ekologiska roll i VÅR miljö skall belysas. Däremot är rena vildmarksmiljöer ointressanta.
För övrigt anser jag det skandalöst att en nyhetsbyrå som ska vara objektiv i sin rapportering ger utrymme åt en journalist som kan skaka hand med Alhem som vargälskare.
För övrigt vore det kanske på tiden att forskarna börjar studera samhällsnyttan av rovdjuren. Visserligen är det kanske det mest fruktade ordet i dessa kretsar, men i alla fall.

7. Bättre älgstam

2008-04-15 08:37

Jodå, men försök övertala dessa tjurskallar som klottrar ner detta forum med en massa nonsens och skitprat. Det är klart att viltstammarna blir starkare om de får reglera sig själv utan inblandning av en massa amatörexperter som tror att jägare kan göra samma jobb som djuren själva. Nej, i grund och botten är det bara en massa gnäll för att det blir mindre att skjuta för jägarna. Det argumentet håller inte.

6. Nya grepp...

2008-04-15 08:37

...av Liberg med bihang. Börjar de bli oroliga vartåt det blåser kanske? Dags för våra myndigheter att syna dessa människors lek med glesbygdens invånares liv och leverne ordentligt.

5. Och Rödluvan åt upp vargen

2008-04-15 08:36

Jaha.. Forskarna har talat. Är det någon som bryr sig?
Så hög status hava de.

4. Ren desperation från forskarna, vargen saknar ekologisk roll!

2008-04-15 08:36

I denna artikel finns flera fantastiska, obevisade, fantasifulla och falska påståenden. Inget av de större rovdjuren i Sverige har någon uppgift att fylla, det är lögn från början till slut och strider mot evolutionen. Man kan drömma, tro och inbilla sig att så skulle vara fallet med vår tidigare världsbild förmedlad av kyrkan men idag vet vi bättre. Arterna finns inte till för andra utan bara för sig själva.
I botten på näringskedjan däremot finns många arter som andra är mer eller mindre beroende av med det gäller inte toppredatorerna som i stället utgör ett ständigt hot mot de flesta andra. Det är rent strunt att påstå att vargen gör älgstammen något gott, ren och skär lögn. Den direkta motsatsen gäller, vargen innebär slutet för en stor välmående älgstam.
Vi i Sverige har varit bäst i världen på att förvalta detta stora klövdjur, delvis tack vare att vi sluppit dessa rovdjur, men nu skall vi tydligen rasera densamma. Artikeln är så häpnadsväckande så man måste verkligen fråga sig om författarna menar allvar eller varit påverkade av något. Är detta resultatet av svensk rovdjursforskning så kan de kasta in handduken omedelbart. Vi har ju facit för bövelen. Vi har sluppit alla dessa rovdjur under 100 år i stort sett och inga, jag upprepar inga, negativa effekter har vi blivit varse. Får forskare i Sverige betalt för att skriva vad strunt som helst?

3. Efter 40 år

2008-04-15 08:36

Efter 40 år med vargar och forskare kan de tydligen inte ännu hitta en enda vetenskapligt bevisad positiv effekt av vargar. Det som artikeln är full av är gissningar. Kan det beskrivas tydligare för politikerna att det är ett fatalt misstag att återinföra vargen. Låt dessa personer syssla med något som producerar värden som gagnar oss i stället för denna lek med djur.

2. Uselt

2008-04-15 08:36

Att nämna att det i Ryssland förspills 2-4 gånger mer älg till vargen är som kommer människorna till godo visar om något på en usel älgstam. Inge Lund i Munkedal är bara att beklaga. Kom hit upp till norra Norrland får du se på fina älgar som sluppit varg i många år. Vilket skitprat att påstå att vargen gör älgen gott.

1. Ekologiska roll

2008-04-15 08:35

Om vargen sållar bort de svaga i älgstammen, så blir det nog slut på de sörländska älgarna, eftersom de svaga älgar finns där. I de norrländska skogarna skulle således inte vargen gör sig något besvär, för där finns det ju bara kapitala djur, hur låter det?
Konstateras kan att de länder som blivit uppräknade i forumet hyser en betydligt större älgstam än Sverige. Med herrarnas drömmar om vargstammar, skulle allt vilt försvinna ganska snart, tror jag. Om motståndet är stort mot varg i vårt land, är det nog därför att befolkningen inte vill hysa varg, är det svårt att räkna ut?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB