• Älgskadefondsföreningen

Forskare vill stoppa regionala beslut om rovdjur

AktuelltPublicerad: 2006-10-03 16:11

En grupp forskare vill stoppa regional förvaltning av vargar och övriga stora rovdjur.
Oron för vad den nya borgerliga regeringen ska göra med förvaltningen av främst vargstammen har fått en grupp forskare vid Stockholms universitet att göra ett utspel på Dagens Nyheters debattsida.

Både den nya alliansregeringen och socialdemokraterna vill föra ner beslut om bland annat skyddsjakt på varg på regional nivå.
Även Jägarnas Riksförbund tillhör de som hävdar att de som bor i rovdjurstäta områden, och drabas av de problem stora rovdjur skapar, ska få vara med och bestämma över hur rovdjuren ska hanteras.
I de dalakommuner som hade folkomröstning i rovdjursfrågan blev det en förkrossande majoritet för att utöka rätten att försvara tamdjur vid rovdjursattacker.

De som är berörda av rovdjur ska få bestämma
– Det här visar att det är viktigt att de som är berörda av rovdjursproblem får bestämma. De övriga har inget att göra med dessa frågor, tycker Jägarnas Riksförbunds ordförande, Conny Sandström.
En grupp forskare tycker precis tvärtom.
Rovdjursproblematiken är en övergripande miljöfråga som passar sällsynt illa att föra ner på lokal nivå, anser de.
– På kommun- och länsnivå saknas överblick av de biologiska effekterna och de samhällsekonomiska kostnaderna av att skjuta enskilda rovdjur. Lokalt fattade beslut om jakt på rovdjur riskerar att försvåra rovdjursstammarnas återhämtning. För att kunna göra väl avvägda bedömningar krävs centrala myndigheter med forskningsanknytning, hävdar forskarna.
Får de bestämma ska Naturvårdsverket även i fortsättningen avgöra när till exempel enskilda problemvargar ska skjutas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Expertisen?

2006-10-05 14:51

Och de här människorna kallar sig experter... Har väl sällan läst så mycket vinklad partsinlaga med så många faktaförskjutningar på en och samma gång.
Så kallade experiment i djungelområden i Venezuela och i Yellowstonens nationalpark jämställs med svenska förhållanden utan några som helst hämningar och kritik.
Man påstår att betestrycket kommer att öka och den biologiska mångfalden riskerar gå förlorad!
Häpnadsväckande påståenden som inte har i en seriös debatt att göra. Fakta är ju att vi, innan utplanteringen, inte haft någon varg i Sverige på 100 år. Varför har inte den biologiska mångfalden i så fall redan gått förlorad under hundra år utan varg!?
Nä, de här experterna (ett gäng naturromantiker i storstadsmiljö) lever så långt från verkligheten att alla deras ”fina” teorier har ätit upp det egna förståndet.
Det är till och med så att de i sin iver att kasta skit på jägarkåren, och inkompetensförklara folk ute i landet, går i skogsbolagens ledband när de hävdar att betningsskador i skogsbruket riskerar att bli en hämsko för hela den svenska ekonomiska utvecklingen! Ett påstående helt taget ur luften!
”Rovdjuren behövs för att reglera viltstammarna”, sägs det. Vilket nonsens!
Ena stunden gnälls det på att jägarkåren skjuter alldeles för mycket älg och i nästa stund klarar inte kåren av att reglera viltstammen utan hjälp från rovdjuren.
Man måste väl ändå försöka hålla någon form av miniminivå i debatten. Det sista stycket tar ändå priset där man säger: ”Om vi decentraliserar besluten om jakt på varg till lokal nivå, måste vi självfallet också acceptera om människor på Indiens landsbygd skjuter den sista tigern.”
Det är ett helt ofattbart påstående som med eftertryck visar att hela partsinlagan är ett stort skämt, som bara går hem hos människor som inte förmår tänka själva.

7. Tydligt

2006-10-05 10:08

Här ser man följande:

1. Dessa forskare tar tydlig politisk ställning när de misstror alliansen. De tillhör med andra ord västern. Och vänsteranhängare saknar oftast intresse och förmåga i ekonomiska frågor. Och just rovdjurspolitiken handlar mycket om just ekonomi (kostnader), av både privat och nationell natur.
Dessutom, seriösa människor bör kunna argumentera utan att tydliggöra sin politiska hemvist.

2. Att de talar i egen sak. Det handlar ju trots allt om deras eget eventuella arbete och lön. Det hindrar dem inte att tycka till. Det är mänskligt sett svagt.

3. Ännu svagare är dock deras underskrifter med titlar där de genom dessa vill visa oss (anser själva) att deras åsikter är mer värda än andras. Dessutom är det väl vi vanliga som betalat deras titlar?

Usch vad beklämmande och ynkligt!
Men ingen visar heller någon utbildningsgrad i empati!


6. Lagligt försvar utan byråkrati

2006-10-05 09:31

Ja se dessa forskare...
Nyligen har man fått krypit till korset och erkänt problematiken med oskygga vargar.
Nu tror man att människor tänker stå och se på bara för att Naturvårdsverket skulle vara jury.
Saken är den att det handlar om legalt eller illegalt försvarande av sina djur.
I Dalarna har man tydligt uttryckt hur man önskar och tycker. Hur man än beslutar så kommer den djurägare som månar om sina djur att gå till försvar och då skall han enligt mitt tycke ha laglig rätt till det utan byråkrati.

5. Vargproblem

2006-10-04 11:36

Typiskt Stockholmare. Så fort de inte själva drabbas av rovdjur så skall de gå in och bestämma vad andra skall göra. Begriper inte de här så kallade forskarna att de som drabbas lider med sina husdjur och att djur kanske ligger och plågas innan man kan avliva dem. Husdjur är familjemedlemar och skall skyddas på bästa sätt.
För ett tiotal år sedan var det en varg som hade kommit in i storstaden Stockholm. Det blev ett ramaskri i lokalradio och tv. Polisen gick ut och varnade folk som var ute och promenerade med sina hundar att de skulle vara uppmärksamma så inte vargen kom.
Nu undrar jag om det är skillnad på folk och folk. Bor man i Stockholm skall man skyddas, bor man i Värmland och Dalarna skall man hålla käften och lyda storstadsfolket.

4. Den genetiska framtiden för vargen!

2006-10-04 08:56

Jag vidhåller att de som drabbas skall få full möjlighet att försvara sin tamboskap. Likaså skall det gälla jägare som jagar med löshund. Om man blickar framåt så kommer den genetiska banken för de vargar som finns i Sverige långsamt förgöra sig själv! Man kan undra varför man över huvud hade en tanke att återinföra detta rovdjur (vargen) som har utrotats av våra förfäder. De hade säkert samma problem som vi har i vårt århundrade.

3. Seleborgs replik

2006-10-04 08:55

Debattartikeln visar hur skrämmande världsfrånvarande forskare kan vara. Gå till www.folkaktion.com så hittar ni min replik till DN efter artikeln. Huruvida de tar in den vet jag inte. Hur som helst har jag kopierarat alla undertecknarna på repliken.

2. Nej, det är värre än så

2006-10-03 17:31

Nej, det är värre än så, Conny.
De är professorer, doktor och docenter inom ”rätt” ämnesområden.
Tyvärr ligger de inte ett dugg rätt, varken när det gäller folkviljan från dem som berörs av rovdjursfrågor, eller vad alla partier, utom mp och v, anser.
Det här debattinlägget får nog ses som ett desperat inhopp från de forskare som är partiska rovdjursfantaster. Det finns faktiskt vettiga forskare också, som till exempel Olof Liberg.

Här är de som undertecknat inlägget på DN-debatt:

Sven Jakobsson, doktor, etologi, Linda Laikre,
doktor, populationsgenetik, Sture Hansson, professor, systemekologi, Cecilia Kullberg, docent, etologi, Tommy Radesäter, professor, etologi, Nils Ryman, professor, populationsgenetik, Birgitta Tullberg, professor, zoologisk evolutionsbiologi, Christer Wiklund, professor, ekologi.

1. Kemister eller fysiker?

2006-10-03 17:18

Smäller ju alltid högt att kalla sig för forskare. Då blir ju tidningarna ofta intresserade av deras åsikter. Dessa forskare kanske är kemister eller fysiker och då kan ju deras kompetens i frågan verkligen ifrågasättas!
Det kan ju till exmepel vara några nyutexaminerade djurrättsaktivister, som använder sin jur kand som yxa för att få komma till tals.
Maken till fånerier får man leta länge efter.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons