• Älgskadefondsföreningen

Forskarkritik mot vargflyttpolitiken

AktuelltPublicerad: 2011-12-14 17:19

Viltforskaren Jens Karlsson är kritisk till den svenska vargpolitiken och flytten av den finskryska vargen och hennes partner.
– Innan man tar till så drastiska metoder måste man formulera vilka mål man har med vargpolitiken, säger Jens Karlsson.

Han tycker att de svenska politikerna är väldigt otydliga i frågan om vargen. De styrande  har formulerat att Sverige ska ha en livskraftig stam, men det är också allt, anser Jens Karlsson.

”Måste sätta ned foten” 
– Man börjar i fel ända när man talar om gynnsam bevarandestatus utan att ange vilka målen är och på hur lång tid de ska uppfyllas. Man måste rada upp alla argument för vargstammen, rovdjursturism, filosofiska aspekter och så vidare och väga det mot skadorna. Sedan måste våra politiker sätta ned foten och besluta vad vi ska uppnå och hur lång tid det ska ta, säger Jens Karlsson.

Ickepolitik 
Hans slutsats är att dagens ickepolitik leder till att en grupp människor kräver färre vargar medan en annan grupp ropar efter fler. Jens Karlsson menar att varje intresseorganisation måste ta interna diskussioner och komma fram till hur stora skador man kan tolerera. 

Jägarna måste formulera var gränsen går för exempelvis vargdödade hundar och vargarnas påverkan på övrigt vilt. Fårnäringen måste ange var toleransnivån går för vargdödade får. Kort sagt: Hur stora negativa konsekvenser kan människor i Sverige acceptera?

Olika stora skador på olika platser 
– Vi behöver inte snöa in på antalet vargar, utan hur stor skada de får ställa till och på var de ska vara. Vi kan ha en dubbelt så stor stam som bara ställer till hälften så stora skador, men då kan vargarna inte vara där det finns mycket tamboskap och många jaktdagar med löshund.

• Hur menar du?
– Skulle vargarna vara i Norrlands inland skulle skadorna på hundar bli färre. Det är logiskt eftersom man har färre jaktdagar med löshund där än exempelvis i södra halvan av landet. Samma sak med fåren. Ska vargarna vara i de områdena som har allra tätast med fårbesättningar, kommer skadorna att bli långt fler än om de vistas i områden med få fårfarmare, svarar Jens Karlsson.
 Jo, han är medveten om renarna i norrlands inland. Hans poäng är att politikerna i slutändan måste väga de olika näringarna och särintressena mot varandra
Nu har snart sagt varenda talesperson för de politiska partierna sagt samma sak – att de höga koncentrationerna i vissa län är oacceptabel. Alltså ska vargarna spridas. 
Men det ger Jens Karlsson inget för.

”Bara svammel” 
– Det där är bara svammel som inte förpliktigar till någonting. Människor måste sätta press på politikerna, så att de formulerar klara mål, säger han.
Han tycker att renskötarna i Sverige ligger långt före samhället i övrigt i just den här frågan.
– 1996 lade Naturvårdsverket och Sametinget fram en rapport där man specificerade hur stora rovdjursskador man tyckte var acceptabla. Då ville regeringen inte gå med på kraven. Men nu har sametinget fått ett nytt uppdrag att utreda toleransnivåer. Om skadorna som accepteras på kalvarna får vara exempelvis max tio procent, så måste den praktiska politiken inriktas efter det, säger Jens Karlsson.
I dag finns det samebyar som får omkring 80 procent av sina kalvar dödade.

Påverkar acceptansen för vargförvaltningen 
I väntan på fasta mål tycker Jens Karlsson att det är fel att flytta vargar.
– Man måste få till ett långsiktigt inflöde av nya gener. I det läget löser vargflyttar inga problem. Istället är risken att de påverkar acceptansen för vargförvaltningen, säger Jens Karlsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Richard igen..

2011-12-21 11:32

Som vanligt väljer han alltid den väg, vilken provocerar flest människor med minsta möjliga insats. Han läser och tolkar Jens artikel på ett sätt som endast en insnöad och sektifierad person kan göra, några andra slutsatser finns tyvärr inte att dra.

Jag tolkar Jens inslag som något positivt, hans tidigare kommentarer och utspel till trots. Bättre med ytterligare en forskare/person på vargsidan som "kommer ur garderoben" än att fortsatt ha honom i sekten..

I en allt större utsträckning ser vi nu en ökad intensitet och engagemeng i vargfrågan, fler och fler människor byter sida och tar ställning. LRF, djurägarorganisationer, lokal politiker oavsett politisk färg, jägarorganisationerna, vanliga mäniskor som numera inser problemen som skapas och inte minst ett ökat antal "kramare" i min närhet som byter sida.

Framtiden ser ljus ut - "it´s beginning of the end and not "end of the beginning"

God Jul önskar Peter

23. Bra artikel!

2011-12-21 08:42

Själv väntar jag och har väntat länge på att man ska sätta ned foten och sätta på pränt vad en livskraftig stam innebär så att vi kan sluta träta om det. För att det ska vara en livskraftig stam av varg är alla styrande överens om. Jag gissar att regeringen fortfarande slickar sina sår efter att EU rivit upp deras licensjaktsexperiment med rötterna. Tror att Carlgrens fotspår på Rosenbad behöver kallna lite innan man presenterar fakta och nya mål för stammen. Människor gillar inte att ha fel vilket givetvis gäller även politiker, och att förklara bort vad de hållit på med hittills kommer kräva en del. De nya målen kommer ha en nivå som får licensjakt och ett tak på 210 vargar att framstå som pinsamheter. Jag gissar på minst det tiodubbla.

Så, fårägare. Skaffa bra stängsel och boskapsvaktande hundar så att ni kan fortsätta er näringsverksamhet. Ni som jagar, ta fram hundar som kan hantera varg så att ni kan fortsätta med eran hobby.

22. # 19

2011-12-17 09:15

Bra ylat!
Ställer du bara upp "no tolerantia lupi" så väljer vi dig till både miljö- och landsbygdsminister!

21. Mycket bra, Åke Skogevall

2011-12-17 09:15

Här kan alla som gått på en verklighetsfrämmande rovdjurspropaganda och inte har en susning om människans plats på jorden läsa ytterligare en bra kortfattad förklaring: http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=487231&context=#c13

20. Vakna samveten!

2011-12-16 14:24

Nog är vi många som förundrats över hur forskarna på senare tid kunnat säga att det fungerar inte med fäbodbruk i områden med vargrevir, MEN DET ÄR ETT POLITISKT PROBLEM.

Ändå har ingen politiker varit medveten om detta? Allt som kommit fram i remissvändor i rovdjurspolitikens framtagning har liksom bara försvunnit på vägen i beredning inför besluten.
Ett par av vargforskarna har börjat framföra lite av de oönskade konsekvenserna nu. Det är ju väl, även om det kommer 'under galgen'.

När ska samvetena vakna inom Naturvårdsverk, Jordbruksverk, departement och länsstyrelser? Liksom inom NGOer som WWF och SNF, SJF för att inte tala om journalistkåren. Alla kan inte hävda ”hade ingen aaning”.

Ser vi bortom rovdjursfrågan och jämför med djurskydd, asylärenden, barnomhändertagande så verkar det finnas ett gemensamt underliggande problem.
Borde inte granskning av den svenska konstitutionen vara hett ämne inför nästa val? Det kanske inte är så bra med tjänstemän vars göranden inte kan prövas annat än formalistiskt! Det behövs riktiga förvaltningsdomstolar eller återinfört tjänstemannansvar och mindre av maktmedel som inte kan överklagas. Granska och ifrågasätt det nuvarande tjänstemannastyret!

Granska även forskningsstyrningen – hur kan så enkelriktad politiskt korrekt styrning favoriseras? Här om någonstans borde ju långsiktighet, mångfald och kritisk granskning bli norm igen. Granska även forskarnas etiska ansvar mot tredje man!

Samveten, vakna upp i rovdjursfrågan! Det är en så uppenbar odemokratisk politik som innebär ett rent förtryck av de människor som bor i och beror av den svenska landsbygden. Stora biologiska, ekonomiska och kulturella värden riskerar utplånas om rovpolitiken inte stoppas! Endast maktmanipulerare kan ha intresse att så sådan split i befolkningen som här har skett.

19. ”det är en fråga om demokrati och där man ansåg att man inte kunde vägra”...

2011-12-15 15:52

En konsekvensanalys samt en miljökonsekvensanalys borde ha gjorts redan från början av Projekt Varg där man vägde in påverkan på människa och miljö i ett helhetsperspektiv. Man bör nu också behovspröva hela frågan; d.v.s vilken negativ kontra positiv verkan har landsbygden vs storstäderna av en svensk vargstam som tillåts växa okontrollerat i landets mellan & syd-områden.
Man kan ju se klara tendenser att det största behovet (tycks mest vara av filosofisk art) för en svensk vargstam finns i storstäderna där konsekvensen av vargarna knappt nämnvärt kommer att märkas. Det är naturligtvis därför det är så svårt för ”Urban” att se de negativa aspekterna.
Det finns också en skogsindustri i Sverige som lobbar (ej Karl Hedin) för mer varg, ty i deras ögon är en död älg = en bra älg, detta då man enfaldigt beskyller älgen för den dåliga lönsamheten, vilket naturligtvis i grunden är helt fel. (En kinesisk pappersarbetare tjänar ca. 5% av vad en svensk pappersarbetare tjänar, det är nog det största problemet, och ett nordiskt träd behöver kanske 40-50 år för att bli massaved, jämfört med t.ex. Brasilien där man skördar redan efter 5-7 år).

Kontra konsekvensen för landsbygden, ja... det finns faktiskt fortfarande människor som lever och har sin utkomst från landsbygden: Konsekvensen blir/är lemlästade och dödade tamdjur (trots rovdjurssäkra stängsel), ett raserat kulturarv bl.a. allmogejakt med löshund, sjunkande fastighetspriser, allehanda ytterst ovälkomna parasiter/sjukdomar, eftersök på trafikskadade djur har/kommer att upphöra, viltvårdsåtgärder drabbas (i brist på incitament) p.g.a. att den biologiska mångfalden utraderas, m.m. m.m... Adderar man allt detta till den nu pågående vargcirkusen så borde fler och fler inse detta nationella vansinne som belastas våra barn och äldre via skattesystemet.

Så, man kan ju fråga sig vad behovet och de positiva konsekvensera är för de som varken lever eller verkar på landsbygden, de s.k. vargförespråkarna, de som mest troligt aldrig kommer att komma i kontakt med vargar?

En helt annan sak; ang. Erlandsson och regeringens nya matvision - Sverige - det nya matlandet. När köttbonden har tröttnat och älgen har blivit vargföda, ska man importera AUS/NZ-lamm, NZ-hjort och nötkött från Sydamerika som råvara då, eller? Det går ju stick i stäv med Erlandsson’s ambitioner att erbjuda miljösmart egenproducerad ekologisk råvara.

18. Äntligen

2011-12-15 09:24

Äntligen någon som vågar säga sanningen !Nu är det upp till våra politiker att visa var de står i denna inflamerade fråga.

17. Vargmötet i Skene

2011-12-15 08:50

Beröm till Jens som på ett sakligt sätt la fram fakta på mötet 14/12, trots massiv kritik under mötet så stod du rakryggad och svarade på de frågor som vi ville ställa. Sen att hans arbetsgivare "bakbinder" hans händer från att få yttra sig som han önskar kan inte han hjälpa! Bra Jens, tack för igår!

16. Varför ?

2011-12-15 08:50

Varför skall vi ha varg? Vad bidrar vargen med i vår natur? Varför gjorde våra förfäder sig av med vargen? Lär av historien.

15. Eftertankens kranka blekhet

2011-12-15 08:49

Att Jens stiger fram ur lönndomen och skyller på difusa beslut bevisar med kristallens skärpa om rovdjurspolitikens kollaps. Trots det välkommnar jag hans utsago om den förda rovdjurspolitiken.
Att man talat med samernas utsatthet är bra. Däremot har besluten uteblivit vad människor i glesbyggderna uppfattar som tolerans av varg i deras miljöer. Det bästa vora att ett omtag gjörs där de som bor i glesbyggd fick yttra sig. Jägare av skilda slag får närmast skylla sig själva att de är jägare. Det om något gör att ilska och förakt sprids där ett seriöst resonemang uteblivit. En konsekvensutredning där besluten fattas så nära invånarna det omfattar ser jag personligen att frågan om rovdjur undanröjde det människorna idag upplever som maktutövning av beslutfattarna. Tage Erlander uppmanade alltid att man skulle lyssna till folket. Det uppmanar jag beslutsfattarna göra även i rovdjurspolitiska frågor och inte minst frågan om en livskraftig varpopulation. Idag med den förda rovdjurspolitiken är medbrgarna passiva eftersom ingen frågar omderas syn på rovdjurspolitiken som nu öppet visar sig ha kollapsat.

14. Håller fullständigt med...

2011-12-15 08:49

Lokungen!

Det var länge sedan gränsen för antalet vargar och acceptabla skador passerades, och det tack vare förödarsidans resonemang och myndigheternas agerande!

Numera är NOLL vargar och NOLL skador det enda acceptabla!

Att vissa har vaknat och vill föra en dialog i elfte timmen visar bara hur rätt nollvisionen är!

Nollvisionen den enda rätta!
VVV.

13. Intressant konflik #8

2011-12-15 08:49

Klockrent!!! Hur tänkte de då? när de ville göra ett Yellowstone mitt i Mellansverige. Man skulle nog bli mycket rädd om man fick höra hur de resonerar :-s Hur sjutton kan dessa människor fått sådan makt och handlingsfrihet. Ingen moral, empati, verklighetsuppfattning och ingen som helst demokrati i deras tankar.

12. Klockrent Åke !!!!

2011-12-15 08:48

Jag lyfter min keps för din kommentar.

Det finns inte så mycket att tillägga, jag blev bara lite full i skratt och för att citera Jens :

" Man måste rada upp alla argumenten för vargstammen, rovdjursturism, den filosofiska aspekten och så vidare, mot skadorna ".

Med de "tunga" argumenten blir det skadorna som fäller projekt varg.

11. Till Jens

2011-12-15 08:48

Du Jens har ofta proklamerat om vargpinglor och skyddsvästar till hundar och hävdat din tro om samexistens. Är det alltför mycket motstånd mot varg nu? orkar du inte älska vargar längre på grund av en opinion som sett sanningen om vargens attacker mot djuren i människans tjänst. Hur trötta och deprimerade tror du djurägare och hundägare känner sig, alla de vars hundar och tamdjur blivit torterade av era vargar. Osar det hett någonstans. Finns det spöken i garderoben som kan kliva fram. Tycker att din kovändning inte känns ärlig med tanke på alla hundar och tamdjur som fått betala ett mycket högt pris för era sociala expriment.

10. Mitt i prick

2011-12-14 20:24

Tyskterrier.I min grupp som består av min familj har vi för länge sedan diskuterat klart och kommit fram till vilka skador vi kan acceptera inga alls

9. Den som förespråkar invandring från öst,

2011-12-14 20:24

har inte förstått att vargen inte kommer ensam över gränsen. De bär på en hel del parasiter och sjukdomar.

8. För att gå vidare i karriären...

2011-12-14 20:24

måste de nog lämna landet innan bomben briserar. Tror inte det ger så hög status att stå och förklara att man trodde att Värmland var lika glesbefolkat som Yellowstone. Och hoppsan, det var visst privata marker och inte statens park.

Nej, för karriärens skull är det nog bäst att kliva vidare medan de fortfarande är på topp i omvärldens ögon.

Forskning är kul, själv skulle jag vilja veta vad som rör sig i huvudet på en tant som kallar en vild varg sitt barn.

7. Bra Jens

2011-12-14 19:44

att någon säger ifrån om denna politik.Sedan är det en helt annan sak att Jens och övriga forskare
inte är beredda att acceptera den gräns som svenska folket i vargrevir redan satt,de flesta är helt enkelt inte beredda att offra någonting för vargens skull,de i glesbygden har redan fått försaka alltför mycket som folk i städerna tar för givet,sjukvård,skola,vård och omsorg,post m.m m.m att sedan även bli av med de enda fördelar som finns med att bo i glesbyg på grund av en liten minoritets ideologi att hålla en vargstam till kolossala kostnader och en allt ökande oroskänsla är alldeles för mycket begärt.0-visionärerna
ökar inte i antal i samma takt som vargen sprider sig av ett sammanträffande,det har naturligtvis en förklaring som kanske borde beaktas...

6. Vag vargpolitik väcker stormiga känslor

2011-12-14 19:22

En riktigt bra artikel. Som det nu är verkar de politiker som tar tag i vargfrågan vara alltför rädda att bränna sina fingrar. Det är mest svammel och oklara besked om vad som gäller eller vad som ska gälla. Hade man klara riktlinjer och besked vore det enklast för alla inblandade. Det är för mycket belastning av varg i "varglänen". Det måste ske en spridning och möjlighet av invandring från öst

5. Äntligen!

2011-12-14 19:11

Äntligen en forskare, som har civilkurage och vågar peka på den totala planlösheten i den svenska rovdjurspolitiken.
Äntligen en forskare, som pekar på att konsekvenserna av förd rovdjurspolitik över huvudtaget inte inte analyserats och därför lett till en situation, där allt arbete nu går ut på att försöka reparera och dölja fatala misstag.

Dock tror jag att det är fel att beskylla enbart politikerna (oberoende av partitillhörighet) för misslyckandena. De sakkuniga , som arbetar fram beslutsmaterialen åt politikerna, sitter ju trots allt på Naturvårdsverket!

Politikernas största misstag är att de inte har insett att tjänstemännen på Naturvårdsverket går Rovdjursföreningens m fl ärenden och därför mörkat alla negativa konsekvenser, som skulle ha stjälpt "Projekt Varg" redan i begynnelsen.

Därför måste det städas upp ordentligt på Naturvårdsverket. Och när man gör det får, man inte glömma att, när man städar en trapp, skall man börja längst upp. Börjar man längst ned, så är trappen ändå ostädad, när man kommit längst upp.

Där ligger politikernas möjlighet att dels lösa problemen i nuvarande rovdjurspolitik och dels att själva komma undan något så när helskinnade ur fiaskot.

4. Forskarvärlden

2011-12-14 18:42

Läser man denna artikel ända till slutet så ser man att omvärlden matas med annat än sanningen och i slutet vilken fantastisk karriär som väntar forskarna internationellt.

Citat: – Precis som här kommer ni i Sverige att få världens uppmärksamhet. Er vargflytt ligger i viltforskningens frontlinje, det är det coolaste som går att göra. I Europa är man helt exalterad över det ni är på gång med. Det här är en stor karriärmöjlighet för de svenska vargforskarna, vräker han på.

Jag tar mig för pannan, känner mig varken stolt eller cool

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/vargen-sander-starka-signaler_5707571.svd

3. ...ochvad gör ni...

2011-12-14 18:37

...är det inte ni som är styrande organ i vad Nvv och beslutsfattarna antar för direktiv. Säg upp dig och sök jobb på Nvv om du inte kan få dem att förstå samspelet i naturen ink oss homosapians Jans och även Olof Liberg..

2. Projekt Varg var, är och kommer att förbli en utopi

2011-12-14 17:49

Det vore bra om Jens Karlsson, övriga forskare, politiker och övriga vargkramare kom till insikt om att den svenska vargstammen är och förblir isolerad och kommer ALDRIG att bli accepterad av de som skall leva med skadedjuren. När de väl har kommit till insikt om detta så kan de även komma till insikt om att så kommer det att förbli och en långsiktigt livskraftig vargstam i Sverige är och förblir en utopi, en utopi som kostar rovdjurspolitkens offer stora summor pengar, det kostar människor och djur ett enormt lidande och det kostar skattebetalarna miljarder kronor varje år. Därtill får vi vår natur nerlusad av allehanda livsfarliga parasiter och sjukdomar. När Jens Karlsson, övriga forskare, politiker och övriga vargkramare har insett detta så är det dags att inse att projekt Varg måste läggas ned omgående. Körs projektet vidare nu så kommer det ofrånkomligt att leda till mera våld och projekt Varg kommer i vilket fall som helst att stoppas. Regeringen Reinfeldt har nu chansen att visa statsmannaskap och stoppa vargprojektets galenskaper.

1. mer kritik lär komma

2011-12-14 17:26

eftersom de redan lämnat västra götaland tydligen...pengarna i sjön igen...en del lär sej aldrig någonting

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere