• Allmogejakt

Forskarmöte om älgdöden

AktuelltPublicerad: 2013-10-25 10:01

Forskare från Sverige, USA och Kanada har träffats i Uppsala för att diskutera problemet med att det hittas många döda älgar, som inte bara upplevs i Sverige utan även i andra länder.

– Bakgrunden är larmen om massdöd hos älgar, på Öland och Blekinge och i viss mån även här. Det har man haft problem med i Nordamerika och Kanada också och nu ville vi träffas för att se om det finns gemensamma orsaker, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi på SLU, till Upsala Nya Tidning, UNT.

Inga tydliga orsaker
Vad som ligger bakom att så många älgar dör finns det inget tydligt svar på.
– Det kan bero på ett varmare klimat vilket gör att älgarna har svårare att klara sig. Men sedan har det också kommit tillbaka många vilda djur de senaste 200 åren, vi ser en ökning av till exempel vildsvin, dovhjort och rådjur och det kan skapa konkurrens om maten, förklarar Göran Ericsson för UNT.
Utvecklingen i Sverige ser ganska lika ut som i nordamerika.
– Där det är få andra djur går det bra för älgen, och där det blivit varmare går det sämre, säger Göran Ericsson till UNT.

Fler parasitinfektioner
Under 2012 obducerades 45 döda älgar hos SLU för att försöka ta reda på varför de dör. Men orsakerna var flera olika – bland annat bakterier, trafikolyckor eller hög ålder.
– Något som vi kunde se lite tydligare var att älgar hade dött av parasitinfektioner, men det kan hänga samman med att fjolårets sommar var väldigt fuktig, säger Henrik Uhlhorn på SVA:s viltsektion till UNT.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Många faktorer att beakta

2013-10-26 10:13

Älgpopulationen i bland annat Blekinge och Öland vacklar, det vi normalt räknar som bolagsskog är minimalt där, bolagsskog som i Norrland finns det väldigt lite av.

Är det säkert att populationen uthålligt kan vara så stor som den varit de senaste 50 -75 åren, kanske inte, kanske gick det genom "doping" under några år när moderna skogsbruket med kalhyggen gav extra,konstgjort, goda förutsättningar under några år.

Hur fungerar urvalet, vem tar hand om sjuka djur, smittar dom varandra blir ju extra känsligt om populationen är för tät.
Sedan klimatförändringar, ändringar i växtlighet, ja och så övrigt djurliv, stor stam av vildsvin - större stam av rådjur är det helt betydelselöst, troligen inte helt betydelselöst.
Hur mycket älg var det för hundra år sedan, vad är rätt storlek på Älgstammen storlek - kan den bestämmas utifrån att jämka jaktintresse och hur mycket betesskador som accepteras som viktiga parametrar, alla andra parametrar vad betyder dom.

2. Nje!

2013-10-25 16:40

...eller så kanske det finns för många av dem? Naturen brukar försöka återskapa balans i naturen, vilket vi är långt ifrån idag, både pga onaturligt stor klövviltstam, men också utbredningen av ren barrskog. Det är många djur som decimeras pga att vissa arter är för många och bristen på variation i faunan. Sedan vet vi ju idag att de bästa generna inte alltid överlever, vilket den moderna jakten är skyldig till. Jakt på samma villkor (byte/rovdjur) gör ju självfallet att de starkaste exemplaren överlever både när det gäller bytesdjur och rovdjur. Jakt på stora kraftiga genetiskt starka individer slår ut den starka genpoolen! Brist på rovdjur som kan "ta" sjuka, svaga individer under hela året saknas. Flera aspekter spelar säkerligen in som sagt! Alla dessa aspekter går att ändra på om inte den ekonomiska vinsten och egen vinning kommer emellan.

1. Svält??

2013-10-25 13:03

Det kanske är så att skogsbolagen svälter älgstammen?
Får älgen välja så går den på tall och gran sist - sälg och andra lövträd är ju det de föredrar. Men eftersom skogsbolagen röjer bort allt lövsly som finns och det inte finns något annat för älgen att äta så är det inte konstigt att älgarna går och svälter. http://svenskjakt.se/opinion/debatt/allt-ar-inte-som-man-tror-nar-man-laser-rubrikerna/

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB