• Älgskadefondsföreningen

Forskarnej till GPS för skyddsjakt

AktuelltPublicerad: 2015-02-16 18:08

Personalen som jobbar med avlivningen av vargarna i Tandsjöreviret nekades hjälp av vargforskarna på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Vargtiken bar sändare och med hjälp av GPS-signalen från hennes halsband hade avlivningen kunnat starta redan i fredag. Vargforskarna vägrade dock lämna ut GPS-positionerna.

För ganska precis ett år sedan GPS-märktes bland annat hannen och tiken i Tandsjöreviret på gränsen mellan Jämtland och Dalarna. Det var forskarna som försåg vargarna med halsband.

Akuta problem för samebyn
Den gamle hannen i reviret försvann och en ny hanne dök upp. Sedan försköts reviret, så att de fyra vargarna i flocken kom att ställa till stora problem för renägarna i Ruhvten Sijtes sameby.
Trots flera försök att skrämma bort vargarna har de återkommit till renflockarna och i torsdags beslutade länsstyrelsen i Jämtland att vargarna ska avlivas.

SLU nekade information
Eftersom tiken var märkt med forskarnas GPS-halsband vände sig länsstyrelsen till SLU och begärde ut pejlingspositionerna. Men länsstyrelsen fick nobben på sin begäran.
– Det sker en juridisk prövning i samband med ansökningen om att märka vargarna. Enligt SLU finns det inte tillstånd för att använda GPS-märkningen för jakt, berättar Mikael Wallén, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Jämtland.

• Men det är ju en av samhället finansierad sändare. Ska inte den kunna användas så att jakten blir så snabb och effektiv om möjligt?

– Det tycker jag. Det var därför vi begärde att få tillgång till pejlingsuppgifterna. Vi har i tidigare fall använt uppgifter från forskarnas sändare för att avliva skadegörande vargar i renskötselområdet, svarar Mikael Wallén.

Kynna sköts med hjälp pejl
Det finns även andra exempel där skyddsjägare fått använda GPS-informationen från märkta vargar, exempelvis i fallet med den vargtik som kom att kallas Kynna och avlivades i Kronobergs län i november 2011.
Beskedet från vargforskarna på SLU fördröjde jakten i Tandsjöreviret i två dagar. Mikael Wallén bedömmer att de tre vargar som sköts i söndags hade kunnat avlivas redan i fredags, om personalen haft tillgång till forskarnas pejluppgifter.
Istället för att direkt flyga till platsen där vargtiken lämnat sina senaste GPS-positioner, fick samebyns anställda börja med att söka spår på marken och ringa området.

Vill avliva snabbt och effektivt
– Vi ska titta närmare på de juridiska aspekterna. Naturligtvis vill vi inom förvaltningen att skyddsjakterna skas utföras så snabbt och effektivt som möjligt, när det tagits beslut om skyddsjakt, säger Mikael Wallén.
Jakt & Jägare har inte lyckats nå chefen för vargforskarna på SLU, Håkan Sand, för en kommentar.
Tiken och två valpar avlivades på söndagen. Nu fortsätter avlivningspatrullen jakten på hannen.

FOTNOT:
En uppföljning av denna nyhet visade att det var länsveterinären som ansåg att det var fel att lämna ut GPS-positionerna för skyddsjakt på de vargar som sändarmärkts i forskningssyfte.
Den nyheten kan läsas här:

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Otroligt...

2015-02-17 14:47

...att man fördröjer en beslutad skyddsjakt och inte lämnar ut info till länsstyrelsens personal, men fördröjer skyddsjakten som kostar tid och pengar. Detta borde ut till media och regeringen borde informeras.

9. Har du verkligen försökt Mikael?

2015-02-17 14:47

Det borde inte vara så svårt att få en kommentar från SLU. Så här beskriver de själva sin värdegrund:
"SLU:s värdegrund uttrycker organisationens gemensamma grundläggande värderingar. ... Samtliga SLU-anställda omfattas av värdegrunden.
Grundläggande värderingar är:
•vetenskaplighet
•kreativitet
•öppenhet
•ansvarstagande

(tredje punkten...)

8. Björn Törnvall

2015-02-17 14:47

Ja hela den här soppan med Tandsjöreviret är pinsam. Hösten 2013 fanns det bara 3 vargar inom reviret. ( Enligt LST) även då var tiken märkt, samt 2 valpar från 2 olika kullar!!!. Hanen var även då borta enligt LST. (men flera fiskare kontaktade mig under vintern och hade sett 4 vargar varav 2 sändarförsedda). Och ingen kull skulle då givetvis inte kunnat födas den våren. LST gjorde 2 spårkontroller på hösten utan att se spår efter mer än 3 st !!
När så en jägare tar bilen och åker runt inom reviret i några timmar så hittar han spår efter 6 vargar ( vilket det sedermera visade sig vara). Då kontaktar jag en av LST bevakare och får höra denna otroliga historia. Den gamla hanen hade återvänt och parat sig med tiken i APRIL !!! För enligt bevakaren så följdes inte tiken av nån hane under hela vintern enligt LST inventering och därmed var hon inte betäckt. Valparna hade fötts i midsommartid och var väldigt små i JULI !!!! enligt bevakaren. Det påstods att hon gjort ett omlöp enligt Dalarnas LST.!!!! Att myndigheter som handskas med dessa frågor inte kan vara informativa och lägga korten på bordet för att skapa tilltro är för mig en gåta. Vad vinner man på att öka misstron?
Och som du också påpekar Björn så finns det väl ingen som på allvar tror att den ena sändaren slutade fungera samma dag som älgjakten startade!!
Vi får nog räkna med att det bland både forskare och myndigheter finns folk med egna agendor som varken gynnar oss jägare eller den förda debatten.
Men enligt Jan Bergstam på SRF så är med största sannolikhet den gamla hanen tjuvskjuten. Vad jag förstår så startade ju SLU upp pejlarna och då borde väl dom sitta inne med sanningen om vad som hänt den gamle hanen? Om viljan finns förstås!

7. Pinsamt SLU

2015-02-17 10:01

All heder åt rovdjursansvariga på Länsstyrelsen i Jämtland för ett riktigt beslut. Det är nu än en gång klarlagt, att vi inte skall ha några vargrevir inom renbetesområdet, punkt och slut. Men, att SLU tvärtemot vad man påstått, visst manipulerar informationen om var vargarna befinner sig, är numera lika klart. Viltskadecenters chef, Inga Ängstegs tidigare försök till förklaringar om okända ”datafel” blir bara än mer pinsamma, när vi nu fått bekräftat att man har informationen, men väljer att inte lämna ut den ens till länsstyrelsens anställda. Det är nog inte datorerna det är fel på hos SLU, det brister däremot uppenbart i omdömet och insikten om den roll man har, som statligt anställd på SLU. Detta förvånar dock inte oss, som upplevt alla mer än märkliga turer kring vargarna i Tandsjöreviret i Lillhärdalstrakten.

6. Apropå GPS-halsband...

2015-02-17 10:01

...så vore det intressant att få veta hur mycket det kostar i tid och pengar att sätta ett sändarhalsband på en varg, eftersom de ju sägs vara väldigt skygga och svåra att få tag på.
Hur många helikoptrar, hur många människor, hur många bilar, mantimmar o.s.v. går det i genomsnitt åt för att märka och sätta halsband på en svensk varg? Vad blir då den genomsnittliga kostnaden? Till vilken nytta? Kan forskare försörja sig på vargen hur länge som helst? Det verkar ju som om en stor del av den svenska vargstammen har någon typ av sändare, det måste kosta enorma summor av skattemedel! Om det någonstans finns en ärlig kostnadsredovisning, var snäll att i så fall hänvisa till den.

5. Två frågor...

2015-02-17 08:27

1. Hur många "vargforskare" finns det i Sverige som du och jag avlönar?
2. Hur många av dessa har missförstått sitt uppdrag och ägnar sig åt subversiv verksamhet?

4. Otroligt...

2015-02-17 08:27

...att de som är skattefinansierade ska kunna neka en myndighet att använda de redskap som behövs. Det är statens egendom och då skall staten också bestämma hur de används. Personliga åsikter är ovidkommande.

3. Är det då klart?

2015-02-17 08:26

Då är det väl också helt kristallklart att sändarna inte får användas för att lokalisera honor med ungar för att plantera ut vargar från djurparker?

2. Helt otroligt

2015-02-17 08:26

Det börjar bli många inom denna vargcirkus som inte kan skilja på sina privat intressen och sina arbetsuppgifter.

1. Hmmm..

2015-02-17 08:26

Förvånande? Inte mycket...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere