• Allmogejakt

Förslag om kronhjort på remiss

AktuelltPublicerad: 2015-12-29 11:00

Förslaget om att samordna förvaltningen av kronhjort med älgskötselområden har sänts ut på remiss från regeringen.

– Regeringen inser vikten av att utreda och utveckla kronhjortsförvaltningen. Vi ser ett behov av att öka samordningen med älgskötselområden samt förhindra uppkomst av för stora tätheter av kronhjort för att minska skador på skog och gröda, kommenterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande från näringsdepartementet.
– Jag ser fram emot remissinstansernas svar på hur vi kan förbättra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar förvaltning, tillägger han.
Regeringen tänker även ge Naturvårdsverket i uppdrag att försöka få med kronhjortsförvaltningen när frågan om en långsiktig stabil finansiering av älgförvaltningen utreds.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere