• Pinewood

Försök med vildsvinsfällor stoppas igen

AktuelltPublicerad: 2010-02-04 22:32

Djurförsöksetiska nämnden stoppar åter försöken med med vildsvinsfällor och kräver svar på om djuren plågas i fällorna.

Nämnden är inte nöjd med de svar man fick från Statens veterinärmedicinska anstalt.
– Vi ska väga nytta mot lidande. Vi har inga problem med nyttan av att fånga vildsvin, men för att kunna väga nytta mot lidande har vi försökt att få SVA att förklara hur djuren uppfattar att sitta i en fälla. Och det har vi inte fått svar på, säger, Mats Sjöquist, ordförande i gruppen som berett ärendet till nämnden, till tidningen ATL.
Enligt svensk lag betraktas test av vildsvinsfällor som djurförsök. Att däremot jaga ett djur med fälla, som jägare och lantbrukare gör med fällan Sinkabirum i dag, är inget djurförsök.

Filma djuren i fällan
SVA har hävdat att den vedertagna metoden att undersöka djurens lidande är obduktion. Mats Sjöquist ifrågasätter inte den saken, men menar SVA bör komplettera ansökan med en videoinspelning som visar hur djuren beter sig när de sitter i en fälla. Annars kan nämnden inte utfärda tillstånd att låta vildsvinen sitta i fällan i 24 timmar.

Dubbla stolar
Mats Sjöquist riktar också kritik mot att Jägareförbundets ordförande, Torsten Mörner, är ansvarig för testet på SVA.
– Det är lite konstigt med den dubbla sitsen. När en myndighet gör en myndighetsbedömning borde man ha en tydligare jävspolicy, säger han till ATL.
Torsten Mörner har inte nåtts för en kommentar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Sven och Anders

2010-02-12 10:45

Det är ju mycket trevligt att diskutera på den här respektnivån än på den som ibland råder i trådarna.
Vi är ense om väldigt mycket men oense om en del.
Själv tror jag att det krävs bättre samverkan mellan jordbruket och jägarna avseende vildsvinen. En ömsesidig förståelse för vad vi förväntar oss av varandra.
Samma problem har vi med skogsbruket, fast då är det älgarna och brukningsmetoderna som behöver styras upp.
Att jag sedan inte gillar fälljakt på det jag kallar högvilt över huvud taget är ju min åsikt, andra får ju tycka annorlunda.
Om nu NVV kommer fram till att fler fällor blir godkända och det blir en lösning på problemet så är det väl OK. Sinkabirum är ju trots allt godkänd, så den kan ju användas.
I höstas strök 15 grisar med i en sådan, men det kanske berodde på mer på den som ägde fällan än fällan själv. Jag vet ju inget om hur ofta fällan kontrollerats eller hur den var placerad.
Angående ammunition vid vargjakt så skulle man ju önska att den typen av ammunition Anders nämner vore godkänd. Logiskt sett så borde det vara så då man får använvända slugs mot både dov och gris.

16. Bjärven

2010-02-11 22:14

Jag beklagar att jag tolkade dig fel angående "högvilt". Tyvärr så används detta begrepp lite överallt och det stör mig. Det finns bättre termer, exempelvis storvilt och småvilt. Angående min åsikt om priser på svinjakt så framgår den av mitt inlägg 2010-02-07 21:55. Det är svårt att veta hur svin upplever fällfångst kontra drevjakt med hund. Min personliga uppfattning är att svinen normalt inte är särskilt stressade i någondera situationen. Jag hoppas att det går att finna lösningar för jordbruksarrendatorer därför att svinen kommer att bli ett viktigt villebråd som nog tål varg bättre än åtminstone rådjur och hjort. Goda svinhundar är en förutsättning för att svinjakten skall bli effektiv och minska skadorna för jordbruket. Och mot varg hoppas jag varmintkalibrar som 22-250 blir tillåtna och även .222R, .243Win mm., slugs samt hagel 6-9 mm buckshot. Det finns absolut ingen anledning att inte använda dessa mot varg, det som hindrar är föreställningen om varg som "högvilt".

15. Bjärven.

2010-02-10 19:02

Tackar för ditt svar,trevligt med folk som läser vad man skriver och försöker förstå det.Jag har tillgång till effektiva jägare som ställer upp när helst det är lämpligt både på mina marker och hos närstående lantbrukare.Trots det kvarstår problemet att de som inte själva är drabbade vill öka stammen och gör det med ohämmad utfodring.Men du har helt rätt svinen är inte dumma därför inser jag att enbart fällor löser ingenting men som ett komplement kan de hjälpa till.Sedan är det givet att antingen accepterar man skadorna och hyr ut jakten och gnäller INTE eller försöker man lösa problemt bäst man kan.Delvis samma sak med älgen skjuter du produktiva djur minskar du snabbt stammen och därmed problemen.

14. Sven

2010-02-10 10:09

Nej, jag är inte lantbrukare, men jag tror att det jag påstår faktiskt är ett problem.
Jag tror att jakt vid vallar och ängar är det säkraste sättet att hålla svinnen borta därifrån, dom är ju inte dumma, svinen. Jag tror inte fällor är i närheten vad gäller effektivitet.
Där man har stora svinskador har man också svinhöga jaktpriser, kolla bara vad folk får betala för att få sitta på pass en natt. Med dom priserna blir det ingen uthållig jakt som skrämmer bort svinen, men det blir ju fina intäkter, var så god och välj.
Eller om din jakt är gratis och du inte har möjlighet att jaga så intensivt som du kanske skulle vilja, och vem har inte det problemet, så finns det säkert marklösa jägare i din närhet som gladeligen skulle betala dig ett anständight pris för att få passa på gris vid dina vallar.
Däremot är jag bekant med kostnader för älgskador i tallungskog, det problemet är ju svårare att lösa med jakt. Där krävs andra lösning i skogsbruket såsom andra gallringsrutiner.
Jag har full förståelse för att det är problem med svinens härjningar, men lösningen tror jag inte ligger i att det sätts ut fler fällor.
Men det kanske är enda lösningen eftersom grisjakt blivit så dyrt att endast ett fåtal har möjlighet att utöva den.

13. Bjärven.

2010-02-09 20:52

Vet inte vilken din relation till svinskador på lantbruket är men ditt inlägg ger i vart fall inte sken av att du förlorat några skördar pga svinen.Snarare tycks du ha svårt att skilja lantbrukare,markägare o jägare åt.I bästa fall är det samma sak men oftas inte och då uppstår det lätt problem eftersom svinen ställer till stor ekonomisk skada för den som drabbas av deras härjningar.Känner många jägare som vårdar sina svin ömt men inte drabbas av deras härjningar på mina vallar.Hjälper föga att min jakt är gratis då.Att kalla ett skadedjur som svinet för högdjur tycker jag är helt felaktigt.Jämförelsen med älg tyder på stor brist på kunskap om BÅDA arternas beetende.

12. Anders H!

2010-02-09 20:52

Nu tolkar du in synpunkter i mitt inlägg som jag inte gett uttryck för.
Jag ser en hare som lika värdefull som gris. Att jag använder "högvilt" som benämning beror på att då vet alla som har jägarexamen vad jag menar.
Sedan handlar artikeln om vildsvinsfällor, inte om man får skjuta varg med hagel eller inte, vilket jag i och för sig håller med dig om att man borde få göra!
Min poäng, som du inte kommenterar, är att problemet till stor del orsakas av höga priser på vildsvinsjakt. Om någon arrenderar en jakt på långt avstånd, kanske t o m från annat land, för höga priser så vill troligtvis denne att det ska vara gott om gris de få tillfällen han har möjlighet att jaga på marken.
En lokal jägare har inte riktigt samma krav på "action" varje gång, utan kan ägna sig åt uthållig jakt och samarbete med markägaren på ett helt annat sätt en utlänsk eller långväga jaktarrendator.
Den lokal möjligheten är att föredra, tycker jag.

11. Låga svin och höga vargar

2010-02-09 10:22

Gris ses nog i allmänhet numera som en tillgång av jägarna och även av många markägare, och eftersom allt flera grishundar kommer fram, så kommer jakten att öka i popularitet och få en omfattning som kommer att göra fällfångst onödig.
Men jordbruket måste ha möjlighet att använda fällor mot skadedjur. För jordbruksarrendatorer innebär gris på marken endast nackdelar. Dessa problem måste in i arrendeavtalen på något vis, det är helt orimligt att arrendatorn skall stå för kostnaderna.
Jag tog naturligtvis i när jag sade att varg ynglar som gris, men eftersom varg är statens viktigaste tamdjur och lever en extremt välskyddad tillvaro, så är det frågan om inte nettotillväxten är likvärdig.
De jägare som hoppas att svinen skall klara varg tror jag kommer att bli besvikna. Det finns gott om exempel från Ryssland mm där vissa vargflockar till och med specialiserar sig på gris.
Till Bjärven vill jag säga att jag tror inte vi skall dela in villebråd i "högvilt" och låg(?)vilt. Detta är ett syn på det vilda som stammar från adelns jaktprivilegier, omhuldas i vår tid av SJF och har den märkliga konsekvensen att Naturvårdsverket betraktar varg som "högvilt". Endast kulvapen klass ett är tillåtet, trots att det på drevjakt i trånga pass absolut mest effektiva vapnet mot varg är hagelbössa.
Folk tvingas underkasta sig statens krav på skydd för statens tamvargar, medan vildsvinen är ständigt tillåtna för jakt.
Vargen kommer därför att bli mer och mer hatad medan svinen kan se fram emot ökad popularitet. Detta är förtrycket kontra frihetens absoluta logik.

10. Problem?

2010-02-09 09:13

Vildsvinen är det problem som lantbruket själv gjort det till med sina svinaktiga arrendepriser och jaktavgifter.
Upplåt jakten till lokala jägare till anständig kostnad och ställ krav på jägarna så ska ni se att det löser sig.
Vem f-n vill betala 2000 för att sitta en natt och vakta på svin och sedan betala för att ta hem köttet?
Då tycker jag gnället på vildsvin klingar falskt.
Fälljakt på högvilt känns generellt fel, när får vi älgfällor för att ta hand om betande älgar i tallplanteringar?
Stoppa fälljakt på högvilt och lös problemet med konventionell jakt i stället.

9. Anders Hermansson

2010-02-09 09:12

Du har helt rätt det finns mycket jag som egen lantbrukare kan göra åt problemet på min egen mark.Däremot betydligt svårare på arrendemark som har en jaktarrendator o en markarrendator.Svårigheten med svinen är just deras stora rörelsechema.Många svin kan röra sig tillf på små marker.Största orsaken till problemet är de jägare som bedriver ohämmad utfodring för att höja stammens numerär.Deras skador är inte heller begränsade till vissa tider utan kan uppstå 365dagar om året.Det är väl ändå tveksamt om vargen ynglar av sig lika mycket som svinen,2kullar o tidigt könsmogna?Min kunskap om varg är begränsad men inte helt obefintlig.

8. Sven Hansson

2010-02-08 21:42

Som företagare måste man ju vidtaga de åtgärder som är lönsamma, åstadkommer varje gris en skada om x kronor så är det lönsamt att betala en jägare x/2 kronor samt låta jägaren ta svinet. Sedan finns det annat man kan göra, man kan köpa in fällor och låta någon sköta dem mot att de får behålla svinen, man kan upplåta utrymmen och låna ut maskiner mm. Sätt upp så många fällor du behöver för att få ned skadorna, tag kultingarna först och sedan suggan. Det är synd att myten om illasmakande fällfångade svin har spridits, det är en osann myt. Tvärtom i de flesta fall, beroende på att man har ingen skottskada och att kötthanteringen är mycket bättre för fällfångade svin. Men kanske måste många jägare ta på sig ett visst ansvar, jag har varit med i jaktlag där vi konsekvent sålt alla brunstgaltar och brunst-kronhjortar samt dåligt skjutna djur. Ingen av dessa smakar särskilt gott om man nu inte gärna vill ha en stark "viltsmak", jag fick nämligen beröm av en krögare en gång som tyckte att de hjortar jag levererat hade en sådan "stark, härlig viltsmak"! Nåja, smaken är verkligen som baken i detta fall.
Vargen ynglar som svinen men vandrar längre, sprider parasiter och sjukdomar och kommer med hjälp av ovettiga lagar att ta död på sig själv så småningom. Får vi varg i jordbruksbygderna så kommer vi att få lära oss att varg sprider mul- och klövsjukan, blåtungesjukan och andra virussjukdomar.

7. Vildsvinen utrotades en gång

2010-02-08 21:42

Därför att de orsakade så mycket skador. Lika lite som vargen hör vildsvinen hemma i odlade trakter. Så låt oss ta bort båda arterna från människans närhet igen. Svin i hägn och varg i djurpark ger inkomster. När de springer fria orsakar de mest kostnader.
Vargar sprider bandmaskar och vildsvin trikiner. En biologisk mångfald som åtminstone jag betackar mig för.
Vad gäller vildsvin kan naturligtvis ett tillräckligt stor vildsvinsskötselområde skapas där genom klok förvaltning skadorna minimeras och jaktligt utbyte erhållas.

6. Anders Hermansson

2010-02-08 17:26

Tack för ditt inlägg. Trevligt att någon vågar stå upp för att det inte är något fel på fällfångade svin. Trots jakt året runt dygnet runt ökar stammen lavinartat. Likheten med vargen är att både den och svinen utrotades av våra förfäder. Klart skillnaderna är stora mellan deras skador. Jag är den förste att skjuta varg om bara möjligheten uppstår, kommer hävda §28 till varje pris och om det inte går får jag ju ta mitt straff. Vi kan inte ha vargen bland tamboskapen. Skadorna som svinen ställer till på lantbruket löses inte enbart med att skjuta någon kulting vid åkerkanten utan kräver avskjutning på produktiva hondjur. Tveksam om det är rätt tänkt att jag som enskild skall betala skottpengar på ett djur som rör sig 5 km per dygn, kanske det borde falla på svinskötselområdets (vuxendagis) ansvar el viltskadefonden om den finns kvar.

5. Sven Hansson

2010-02-08 11:17

Få jägare upplever grisarna som problem, många har ett hopp om att grisjakten blir kvar när rovdjuren förstört övrig jakt.
Vad gäller köttets kvalité så håller jag med dig, jag vill bestämt hävda att man kan inte känna skillnad på fällfångat eller under jakt fällt svin, om i övrigt lika omständigheter. Genomsnittligt tror jag att köttkvalitén är klart bättre hos fällfångade svin.
När det gäller skador på lantbruket så är en stor skillnad mot vargen att vildsvinen är tillåtna för jakt nästan året om, hela dygnet. Så har du provat en annons i någon tidning där du erbjuder hågade jägare, säg 500 kr per svin i ersättning, samt att jägaren får ta svinet?
Sedan vad gäller vargens kostnader så är dessa mångfasetterade och jag tror att de är ofantligt mycket större än vad som syns vid en ytlig analys. Vildsvinen har ett antal plus som måste räknas dem till godo, vargen har ingen lyckats visa något plus med. Vargen representerar den galenskap som uppkommer hos människor som lever för långt ifrån den natur de vill återställa till något slags för-mänskligt tillstånd.

4. Uppdaterad.

2010-02-07 21:06

Tyvärr Calle detta tyks bara vara ett forum för vargåsikter.Att svinen ställer till mångdubbel skada för landet kontra vargen är det ingen här som bryr sig om.Beror klart på att vargen tar bytet fån jägarna,i första hand älg men även rådjur.Svinens härjningar drabbar mest lantbrukare och de tyks inte bruka detta forum. Mig veterligen hann de testa några svin(7st?) innan försöket blev stoppat och dessa visade INGEN stress.Vi behöver fällorna som ett kompliment till den övriga jakten för att hålla nere skadeverkningarna från svinens härjningar.

3. Möjligt att du har rätt

2010-02-06 13:25

Gris som jag har ätit har varken varit stressade av hundar eller fällfångade. Då får vi hoppas att man lyckas övertyga uppköparna. Jag passar. Det kanske finns någon mer på det här forumet som har erfarenhet.

2. Undersök hörslen Calle!

2010-02-05 23:23

Om du inte har mer än hörsägner att gå på är det illa. Har du aldrig smakat på vildsvinskött? Om det "hänger" ett flertal aggresiva hundar i hasorna på svinen vid drevjakt,tror du svinen blir stressade då?Vid ett dåligt skott på åteljakt med efterföljande eftersök med hund,tror du svinet blir stressat då? Varför tror du uppköpare sprider falska rykten om dålig smak o betalar sämre för suggorna,svaret är enkelt ;det gynnar deras egen plånbok!Har ätit svin från både åtelskjutet o fällfångade svin ,det finns ingen skillnad.

1. Fällfångade grisar odugliga som mat

2010-02-05 09:38

Efter vad jag hört vägrar restauranger ta emot kött från fällfångade grisar. Stresshormonerna gör att de smakar illa.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB