• Pinewood

Försökstiden för paragraf 28 förlängs

AktuelltPublicerad: 2009-02-02 19:02

Naturvårdsverket föreslår en ny försöksperiod för den nya rätten att skydda sina djur från rovdjur. JRF:s förbundsordförande, Conny Sandström, är bestört över att förordningen inte permanentas i lagstiftningen.
– Alla farhågor om missbruk har kommit på skam. Jag är mycket förvånad, säger han.
Även jordbruksministern och miljöministern konstaterar i en kommentar att den nya förordningen använts på förväntat sätt.

Regeringen införde i maj 2007 på försök en ny förordning, ett tillägg till paragraf 28 i jaktförordningen, om utökade möjligheter för tamdjursägare och vårdare att skydda sina djur mot angrepp av rovdjur även utanför hägn. De har rätt att fälla ett rovdjur som angriper eller skadar tamdjur och har även rätt att skjuta om det är uppenbart att ett angrepp är nära förestående och inte går att avbryta med till exempel skrämselåtgärder.
Resultatet blev att sex vargar och en björn har fällts och att det inte har påverkat utvecklingen av stammarna negativt, enligt Naturvårdsverket.

För kort tid
– Förordningen har funnits i 1,5 år och det är för kort tid för att med stor säkerhet kunna bedöma effekterna på såväl rovdjurstammarnas utveckling som rättstillämpningen. Därför föreslår vi att utvärderingstiden förlängs med tre år innan förordningen införlivas i lagstiftningen, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Både Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten riktar emellertid allvarlig kritik mor den nya förordningen.

"Fredningen sätts ur spel"
Myndigheterna anser att fredningen av rovdjur i praktiken sätts ur spel i fall med hänvisning till förordningen. Det finns risk att den kan utvecklas till ett verktyg för de som uppsåtligen har intresse att döda rovdjur.
– Det är uppenbara svårigheter att utreda händelser när det bara finns skyttens berättelse som underlag. Förundersökningar läggs ofta ner tämligen omgående. Trots brottsplatsundersökningar kan det vara svårt att motbevisa eller styrka skyttens berättelse, säger kriminalkommissarie Gunnar Grönkvist på Rikspolisstyrelsen.
Åklagarmyndigheten anser att möjligheten att lagenligt döda rovdjur har utvidgats.
– Det är i praktiken mycket svårt att motbevisa en skytt som hävdar att hans tamdjur hotats av ett rovdjur. Samma gäller om hans berättelse är osann, säger överåklagare Peter Hertting.

Det blev ingen rovdjursslakt
Jägarnas Riksförbunds ordförande, Conny Sandström, är bestört över Naturvårdsverkets bedömning att försökstiden bör förlängas med tre år.
– Tvärtom visar den gångna försöksperioden att alla inblandade har tagit ansvar. Det blev inte alls den slakt av rovdjur som de värsta kritikerna förutspådde. Och så sent som på vår årsstämma uttryckte jordbruksministern sitt stöd och sin uppskattning över hur väl den nya regeln har fungerat.
– Därför blir jag mycket förvånad när jag tar del av Naturvårdsverkets förslag, tillägger JRF-basen.

Förtroendet undergrävs

Conny Sandström anser att det inte är någon tvekan om att förordningen ska föras in i den ordinarie lagstiftningen och permanentas.
– Att Naturvårdsverket ändå går fram med detta skapar inget bra diskussionsklimat och undergräver förtroendet mellan parterna, säger Conny Sandström.

Regeringen kommenterar
Jordbruksdepartementet ska nu jobba vidare med Naturvårdsverkets förslag. Men redan vid offentliggörandet av Naturvårdsverkets förslag gick regeringen ut med en skriftlig kommentar:
– Regeringen konstaterar att utvärderingen visat att förordningen använts på ett förväntat sätt som inte påverkat rovdjursstammarna negativt och inga överträdelser har heller konstaterats, säger miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. Tyskterrier

2009-02-08 13:39

Du glömmer (eller vet inte) i så fall att ett nytt permanentat paragraftillägg också lika gärna kan rivas upp av en ny riksdagsmajoritet. Om någon nu skulle vilja ha den viljan.

34. problemet Falco

2009-02-07 23:50

är som sagts tidigare ,att om tre år sitter miljömupparna
bland de styrande...inget att förlora,jo,jo bara hela nya
paragraftillägget.

33. Tyskterrier, jag hoppas du själv är tillräckligt klipsk.

2009-02-07 10:50

Tjuvjägare tillhör tyvärr gruppen jägare per definition så länge som de har licens på ett jaktvapen. Och de svärtar ner hela jägarkåren, även med annan faunakriminalitet. Så länge som laglydiga jägare ej aktivt medverkar till att rensa i leden har jägarkåren ett stort image-problem.
En laglydig jägare har väl ingentingting att förlora på förlängd prövotid och kan fortsätta tillämpa §28 som den är avsedd att tillämpas, så vad är problemet.

32. Visst Falco

2009-02-06 23:48

förekommer tjuvjakt helt klart.De som sysslar med detta
kommer du dock inte åt om du så förlänger prövotiden i tio år,inte heller genom att ta av dom licenserna.
Dessa människor skiter fullständigt i lagar och förordningar och kommer så även att göra i fortsättningen.Dom tillhör inte heller gruppen jägare trots att de kallas så i media...av nån konstig orsak...
Hoppas du är tillräckligt klipsk för att inse detta.

31. Tyskterrier

2009-02-06 09:32

Tyskterrier, din replik illustrerar just den paranoia som råder i vissa kretsar.
Att vi jägare skall vara laglydiga räknar jag som en sjävklarhet eftersom vi är licensierade vapenbärare. Trots det förekommer tjuvjakt på hög- och rovvilt vilket illustrerars i en av de aktuella nyheterna i webtidningen. Hur är det möjligt?

30. Nej Falco

2009-02-05 22:24

Respekt får man för personer som gör skäl för det och t.ex håller löften man ger och inte bara förhalar problem.
Och även för mig verkar det mest som att man vill att
prövotiden förlängs endast för att man inte kunnat fälla någon för tjuvjakt som använt sig av paragrafen,hur skall
man annars tolka uttrycket att de har svårt att bevisa
att nogot fel begåtts,alltså att skytten ljuger.Det kommer
även efter en förlängd prövotid att vara precis lika svårt
för dom som inte vill tro på folks ord att hitta bevis på
att paragrafen utnyttjats felaktigt.Tvärtemot vad ni kramare tycks tro så tror jag själv att jägare i Sverige
är nog en av de mest laglydiga grupper vi har , vi har
helt enkelt alldeles för mycket att förlora (hela vårt
fritissysselsättning) på att ens göra mindre avsteg från lagen.

29. Bjärven

2009-02-05 17:06

Respekt för politiken får du om den utformas av välunderbyggda beslut.
I det aktuella fallet anser tydligen tillsynsmyndigheten att det behövs bättre underlag för en objektiv utvärdering. Varför ifrågasätta detta? Förordar du snabba beslut byggda på slarviga utredningar?
Många är de försöksperioder som förlängts i diverse ärenden, så det är inget unikt.
Brist på beslut i rovdjurspolitiken har det inte heller varit, möjligen en brist på beslut du velat ha, men det är en annan sak.
Det finns definitivt inget egenvärde i att förlänga den aktuella försöksperioden men jag förutsätter att NV gjort rätt bedömning och jag har svårt för folk som ägnar sej åt paranoida konspirationsteorier.

28. Falco

2009-02-05 15:45

Det beror på vad man har för utgångspunkt, min är att jag skulle vilja ha respekt för politiken.
Vad jag menar är att när man fastställer en försöksperiod, kommer fram till resultatet att det inte är något problem för rovdjursstammarna, är det faktiskt dags att fatta beslut.
Hela rovdjurspolitiken präglas av brist på beslut.
För övrigt talar vi om ett vallöfte.

Jag förstår att de som är rovdjursanhängare vill förlänga det här försöket i ytterligare tre år och hoppas på en miljöminister från Miljöpartiet, då vet vi alla vad det blir för beslut oavsett hur jägarna och bönderna hanterat paragrafen.

Men eftersom jägarna och bönderna bevisligen skött sig så måste även politiken fullfölja och gå till beslut.
Man kan inte skjuta upp beslutet, det gör att förtroendet för politiken, inklusive alliansens vallöften, urholkas.

Det du anför, Falco, innebär att det inte spelar någon roll hur lång försöksperioden blir, det blir ändå samma resultat, alternativt att vi nu fått fel resultat, eller hur?

27. Utvärdering ännu för tidig

2009-02-05 15:06

Nej Bjärven, snarare förstärker en förlängning av försöksperioden förtroendet för den politiska demokratin.
Problemet är ju att tillsynsmyndigheten ej kunnat göra en rimlig utvärdering av tillämpningen under nuvarande försöksperiod, därför är en förlängning högst motiverad. De utredningar som gjorts har stått och fallit med skyttens utsago, därmed har ev. brott mot paragrafen ej kunnat bevisas även om skälig misstanke förelegat. Frågor och omständigheter kring händelserna har förblivit obesvarade och ej tillräckligt klarlagda.
Och vad skulle problemet vara med en förlängd försöksperiod? Tillämpas §28 korrekt kan väl försöksperioden bli hur lång som helst, kan man tycka. De som har rent mjöl i påsen borde snarare välkomna en ytterligare utvärdering.

26. Bjärven

2009-02-05 15:06

Jag förstår inte varför det skulle få sådana dramatiska konsekvenser. Om den förlängs i sitt nuvarande utvidgade tillstånd, så har väl egentligen ingenting ändrats, folk kan fortsätta skydda sina husdjur mot Varg och då kan man om tre år, med mer kunskap i bagaget ta ett större beslut om hur rovdjursförvaltningen skall se ut.
Fast inte stör det mig § 28 skulle bli lag direkt heller, tycker den verkar ganska rimlig.

25. Förödande för förtroendet för den politiska demokratin, Anders!

2009-02-05 09:21

Eftersom vi nu haft en försöksperiod för att se om en förändring av §28 skulle fungera i den nya utformning vore det förödande för förtroendet för politiska löften om man skulle besluta om en förlängning.

NVV och politikerna säger ju att det fungerat väl, inget missbruk kan påvisas och att ingen påverkan i väsentligt avseende påverkat rovdjursstammarna.

Att då föreslå en förlängning har åtminstone i mina ögon suddat ut det sista lilla förtroende jag haft för NVV.
Jag hoppas att politikerna inte fattar ett så korkat beslut som NVV föreslår. NVV har uppenbarligen en egen agenda.

Med ett sådant beslut skulle definitivt förtroendet för en havererad rovdjurspolitik fullständigt utraderas.
Klyftan mellan de drabbande och de beslutande skulle bli omöjlig att överbrygga.

Men så korkade hoppas jag att varken Erlandsson eller Carlgren är. Deras uttalanden i frågan tyder i varje fall inte på det.

24. Korrigering.

2009-02-05 09:20

230 djur i hela Skandivavien ja, 200 vargar i Sverige. Bättre ändå är att ta dem alla till ett välstängslat gärde där de får regelbunden mat av svenska staten och rovdjursföreningen.
Då slipper vi alla som klagar och upprörs.

23. Bra tror jag

2009-02-04 21:38

§ 28 förlängs i tre år, om rovdjursutredningens förslag går igenom skall vargstammen hållas på 230 djur i tre år. Låter mycket klokt att då göra en sammanhållen värdering . Om detta sköts snyggt så kanske vi kan ana en effekt, att vargarna som som är mest orädda successivt skjuts bort och, ljuva tanke, problemen med dödade får och hundar börjar minska.
Om stammen skall hållas på den nivån så får ju, grovt gissat minst 50 vargar skjutas årligen och då kanske man inte heller behöver vara så kinkig med bedömningen av § 28. Eller kanske tom utforma avskjutningen så att den i första hand riktar in sig på dom djur som rör sig nära bebyggelse.
Kanske önsketänkande bara, men jag tror det skulle vara en lämplig linje.

22. Jägarnas Riksförbunds agerande

2009-02-04 14:45

Förändringen av § 28 kom till mycket p.g.a. JRF och nu kommer förbundet att i normal demokratisk ordning yttra sig över Naturvårdsverkets redovisning. Helt i enlighet med departementets skrivelse Jo2009/385 och eftersom yttrandet skall vara inne senast den 2 mars kommer FS att handlägga frågan vid mötet den 17 feb. Vad JRF:s yttrande kommer att innehålla och vad beslutet kring § 28 blir återstår alltså att se.

21. Beklämmande...

2009-02-04 11:24

...att Naturvårdsverket faller till föga för en klick som har som främsta sysselsättning att tända eld på slakteribilar, släppa ut minkar, såga ner jakttorn, vandalisera pälsaffärer och ligga på Stockholms gator och reclaima the street. Fast de finns väl innanför deras egna väggar. Och, som sagt, utlokalisera verket till Nikkaluokta.

20. Tyskterrier

2009-02-04 11:24

Problemet med den gamla paragrafen 28 var att en tamdjursägare var tvungen att invänta ett nytt angrepp innan han fick skjuta. Det ändrades i den nya lagen så nu är det upp till bonden/jägaren att bedöma om det finns ett befarat angrepp antingen inne i ett hägn eller ute i skogen vid jakt.
Det är mycket tveksamt om den bonde som blev fälld för att skjuta en varg på Gräsö skulle ha blivit fälld efter den nya paragrafen (vargen blev skjuten bakifrån).
Det har funnits förslag från politiker i riksdagen om att det skulle vara fritt fram att skjuta rovdjur som finns nära bebyggelse även om inga hundar, tamdjur eller människor hotas, dvs i praktiken göra rovdjuren fredlösa.
Som tur är har inte dessa förslag antagits.

19. Torbjörn...

2009-02-04 10:37

...är bara att beklaga att du har så mycket att göra ,men för att dra en liknelse med den berömda lådan med knivar så är det väl så att består lådan (din förening) bara av några få knivar är det inte särskilt troligt att någon är riktigt skarp och man får använda den som i alla fall är någotsånär vass till allt arbete som skall utföras, trots att den kanske inte alltid är lämpad för det.

18. Torbjörn Eriksson

2009-02-04 09:22

Kan inte du som är förtoendevald för Miljöpartiet de Gröna, regionansvarig Svenska Rovdjursföreningen i Örebro län och ersättare på Rovdjursgruppen Länstyrelsen Örebro berätta för oss läsare hur du ser på den svenska rovdjurspolitiken av i dag och ge oss en inblick av hur du anser att framtidens rovdjursstammar skall förvaltas. Hur mycket varg skall sverige ha tycker du? Det skulle även vara mycket intressant att få ta del av hur du med dina meriter och förtroendeuppdrag ser på framtidstidsutsikterna för den svenska jakten i allmänhet men framförallt på traditionen av löshundsjakt i synnerhet. Vi är nog många som undrar!
Tack på förhand.

17. Anonym 18,14

2009-02-04 09:22

är inte hela iden med 28:e paragrafen att man skall ha möjlighet att hindra skada på hund m.m?
Då är det väl helt klart att man använder sig av den när
hunden blir anfallen och förhoppningsvis inte får några skador.Följdaktligen spelar det ingen roll hur länge dom
förlänger prövotiden,troligen kommer resultatet att visa samma sak, att det fortfarande är lika svårt att "bevisa
om inget varningsskott lossats eller för den delen att
det inte fanns tid för varningsskott och ett direkt skott
mot vargen var befogat.Vi kan vända och vrida det fram och tillbaka hur många gånger du vill,men svaret kommer hela tiden att bli detsamma.Nämligen att enda
anledningen till att de föreslår en förlängning är att
kramarna inte vill ha paragraf 28 för att värna vargen
före tamdjur.Som jägare och hundägare hoppas jag att
regeringen fortfarande menar allvar med att möjligheten till att rädda sina tamdjur måste finnas även utanför hägn och permanentera lagen,möjligen med ett
förtydligande att även andra som kommer åt får rädda andras djur.Svårt att bevisa att brott har begåtts är det jämt och ständigt vid lagbrott,detta betyder inte att
möjligheten till att skydda det som är ditt måste tas bort
för att det är svårt att fälla någon som gjort fel.
Naturvårdsverket är här ute och cyklar... ihop med rovdjursföreningen tycker jag.

16. Varför just rovdjur?

2009-02-03 22:21

Varför är just rovdjuren så skyddsvärda?
Vad gör dom mer skyddsvärda än exvis klövviltet?
Varför denna trångsynthet kring rovdjuren i förhållande till människor i glesbygd, som får sina livsförhållanden ändrade i grunden pga av den förda rovdjurspolitiken?
Nej permanenta paragraf 28 och inför ett tak på rovdjur och ett mål för vilka nivåer vi ska ha på klövviltet som reellt skapar stora värden för glesbygd, jägare och även andra som vill ha en rik fauna.
Fram för en rik fauna med mångfald och inte som vi är på väg emot, en fauna dominerad av rodjur.

15. Rätt beslut....gäsp.....rätt man på rätt plats?

2009-02-03 22:20

Förstår mer och mer varför det ser ut som det gör med
den svenska rovdjurspolitiken. Ska man skratta eller gråta? Dum, dummare o så var det en som var ännu dummare.....

14. Tre år till behövs

2009-02-03 22:20

Efter ändring av paragraf 28 där t.ex. en hund inte behöver visa några skador när den träffat på varg eller björn och jägaren då har skjutit rovdjuret så är är det i praktiken omöjligt att fälla en jägare för otillåten jakt.
En åklagare kan aldrig motbevisa en jägare som säger att han har skjutit varningsskott innan han sköt djuret.
Därför behövs det ytterligare prövotid innan vi får se om det finns enstaka jägare som missbrukar paragarfen.
Så vitt jag vet har man snabbt lagt ner alla dessa fall eftersom man inte kan bevisa jaktbrott.

13. Hej Torbjörn!

2009-02-03 22:20

Det är alltid kul att läsa dina väl avvägda inlägg.
Jag är imponerad över dina förtroendeuppdrag!
Men då borde du också veta att NVV inte fattar dessa beslut.
Dom förslår.
Riksdagen fattar beslut om lagar.
Vilken tur, eller hur?
Annars skulle särintressen som Miljöpartiet de Gröna, Svenska Rovdjursföreningen få ett allt för stort inflytande.

Som du kanske läste var inte berörda ministrar särskilt imponerade och att man ansåg att det hittills varande försöket inte påverkat rovdjursstammarna.

Det är synd att du inte engagerar dig för de vilda klövdjuren också, den mest miljövänliga mat man kan äta, det vore något för MP.
Men dom kanske inte är lika romantiska som rovdjuren.

12. Har meddelat borgeligheten

2009-02-03 15:39

Jag är eftersöksjägare som kliver upp mitt i natten i alla väder... tills nu. Snart är det slut på min frivilliga insats ( ok, inte helt frivillig, vi får typ 50 kr/t milersättning) om inte staten tar mina synpunkter på allvar. Permanenta § 28 omedelbart. Jag vill ha respekt för den insats jag som jägare tar för vår natur. Har mailat Carlgren... tror inte jag kan hoppas på något annat än en tack för visat intresse i frågan.
Men snart får Carlgren kalla ut vargkramarna eller sina lakejer på länsstyrelsen till eftersök på trafikskadat vilt mitt i natten. Min motivation är på upphällningen och jag tänker inte längre riskera min hund för dårskapen som pågår i maktens korridorer. Jag som äger en bössa kan nog känna mig säker i framtiden när björnarna stryker runt gården. För vem vill släppa sin hund på lösjakt efter rovdjur som det är idag ? Inte jag... men Carlgren kanske har ett förslag på åteljakt i fickan ? Vem vet ?

11. Rätt beslut av Naturvårdsverket

2009-02-03 15:39

Det är bra med en förlängning av försökstiden för paragraf 28. Det måste vara väldigt starka skäl för att få skjuta rovdjur. Det måste vara restrektiva regler för all framtid när det gäller att få skjuta rovdjur. I en framtid licensjakt och att man betalar en fällavgift för det rovdjur man skjuter. Jag har alltid bott på landsbygden, tidigare jägare i många år. Hela mitt liv har jag hållit på med djur och natur. Jag är förtoendevald för Miljöpartiet de Gröna. Regionansvarig Svenska Rovdjursföreningen Örebro län. Ersättare Rovdjursgruppen Länstyrelsen Örebro.

10. Klart att...

2009-02-03 11:10

Klart att "myndigheterna/överheten" vill ha några år till på sig för att försöka sätta dit någon jägare, (prejudikat)..... Politik och rävspel i vanlig svensk ordning......

9. MP-regering

2009-02-03 10:11

Brinde: Tror du träffade mitt i prick där.

8. Hmm...

2009-02-03 09:39

...här verkar ju politikerna ha snappat hur väl det fungerat. Dom verkar ju faktiskt inte gått på NVVs fint.
Nu ska vi kräva beslut om permanentande av §28.
Som sagt: Maila din politiker!

7. Maila din politiker!

2009-02-03 09:14

Gå in på hemsidan till ditt parti, och maila till politikerna vad du tycker om varg t.ex!
Hur ska de annars veta vad vi vill!

6. Inte förvånad

2009-02-03 09:13

Klart att NVV vill ha tre år till innan något beslut ska fattas, de räknar med att om tre år sitter Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet, Och Miljöpartiet kommer aldrig gå med på detta lagförslag.
Så funkar våra svenska myndigheter....

5. ALLA NI SOM SKRIVER HÄR...

2009-02-03 09:13

...bör istället maila till era riksdagspolitiker!
Vet du inte vem det är?
Då är det hög tid att du tar reda på vem du röstat på!

4. Märkligt

2009-02-03 09:13

Jägare är alltid tjuvskyttar, trots att jägaren anmäler själv att det kan vara ett misstänkt jaktbrott. Var finns det en annan grupp i samhället som ringer polisen så fort de misstänker att de begått något olagligt. Älgöverskjutning, försvar av tamdjur mot rovdjur, björnskjutning. Det hade väl varit mycket enklare att isf bara hålla käften och slippa allt obehag med förundersökning, beslag av vapen och införande i förundersökningsregistret. Fy f-n för dessa publicitetshungriga överåklagare som måste lägga sin näsa i blöt överallt. För övrigt så anser jag att naturvårdsverket skall utlokaliseras till Nikkaluokta.

3. Bestört

2009-02-03 09:12

Conny Sandström är bestört över att paragraf 28 inte permanentas och att Naturvårdsverkets utredning föreslår en förlängning av försöksperioden. Det kan väl knappast ha kommit som en överrakning för Conny. Han sitter ju i det nationella rovdjursrådet som har till uppgift att vara ett rådgivande forum för NV. Varför har han inte agerat där i stället för att verka överraskad i efterhand. Först utredningen om regionalförvaltning som verkar bli ett ordentligt bakslag för jägarena och nu detta. Det vanliga sättet att bara ondgöra sig i olika uttalanden i sin egen tidning hjälper föga i verklighetens rovdjurspolitik. Hur har Conny och JRF agerat för att vi ska få behålla 28:an och varför har man inte lyckats påverka Naturvårdsverkets utredning på ett bättre sätt?

2. Appropå detta

2009-02-02 23:50

Hörde 1 överåklagare Herting på dagens eko kvart i fem i eftermiddags. Han satt i Malmö och hade synpunkter på detta att det skulle vara totalt omöjligt att avgöra vad som skett och att rovdjuren var rättslösa. Detta eftersom det han påstod, inte gick att bevisa att det ev var olaglig jakt när man skyllade på vad som hänt vid ev anfall??? Han är ju lika dum som den förre överåklagaren där nerifrån och säkert med i samma djurskyddsförening?? Varför ska han sitta i Malmö och tycka att han har rätt att tro vad han vill, han som är skyddad från eländet med rovdjur. Fånga några vargar i de s.k. varglänen, t.ex. en 4-5 stycken opch kör ner dem till skåne och släpp ut dem utanför Lund och då har vi Sveriges sydligaste vargrevir!

1. Ofattbart

2009-02-02 23:49

"Fredningen sätts ur spel"
Myndigheterna anser att fredningen av rovdjur i praktiken sätts ur spel i fall med hänvisning till förordningen...
Hur är det med fredningen av människor, dess
sysslor och ägodelar då? Människors rätt till fredning i
glesbygden kan man visst åsidosätta hur som helst,
tydligen är rovdjuren långt mycket mer värda...
Själv tycker jag att en djurart som inte kan hålla sig vid liv utan en arme' av politiker och kramare samt
inplanteringar och kostar miljarder att understödja utan
att vara till någon nytta alls utan bara till en hel hoper av besvär inte behöver finnas.
Men så är jag ju varken politiker, kramare, akademiker eller storstadsbo heller...eller SJF:are...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB