• Pinewood

Första vargreviret bland renar?

AktuelltPublicerad: 2012-11-02 17:54

Den finskryska flyttvargen bedöms som för viktig både politiskt och genetiskt, för att Naturvårdsverkets tjänstemän ska våga ta ett snabbt beslut om avlivning.

– Vi vill ge politikerna en chans, att bland annat fundera på riksdagens beslut, att det faktiskt ska tillåtas enstaka vargföryngringar utanför renskötselns året runt-marker, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Ruona Burman tolkar den sammantagna bilden av de tidigare beslut som finns i saken, att enstaka vargföryngringar är tillåtna. Hon hänvisar till ett riksdagssbeslut från 2001 som hon menar gäller.

Jakt & Jägare publicerade hösten 2010 ett längre reportage där vi berättade att företrädare för regeringen i praktiken säger nej till varg bland renarna.


Klart besked 2010
– Rennäring och varg går inte att kombinera. Vargen ställer till mycket stor skada även i vinterbeteslandet, där de kan skingra hela renflockar, sa moderate talespersonen i jaktfrågor, Bengt-Anders Johansson, i reportaget.

Samma besked kom från dåvarande miljömister Andreas Carlgrens pressekreterare, Lennart Bodén

– Det finns i dag inget intresse av att det etableras varg i vinterbetesland. Allt friskt blod ska slussas vidare dit där vi har etablerade vargar. De kan slussas genom att de fredas och tillåts vandra söderut, eller också får de skjuts, sa Lennart Bodén.

Då reportaget skrevs var Ruona Burman kansliråd på miljödepartementet. Hon sa så här om saken:


Ruona Burmans tolkning
– Svaret är att enstaka föryngringar är tillåtna i renskötselns vinterbetesområden. Det ska fortsätta precis på samma sätt som enligt 2001 års proposition, var Ruona Burmans besked.

Men sedan tillade hon:

– Jag tror inte att den nuvarande regeringen är så angelägen, i nuläget, att stötta en vargetablering i vinterbetesland. I alla fall inte innan utredningen om rovdjursstammarnas utveckling, den som tillsattes i juni och ska vara klar 2014, blir färdig.


Läs reportaget i sin helhet här


Det är bland annat den frågan om renskötselområdet och vargetableringar, och den finskryska tikens betydelse, som Naturvårdsverket vill låta regeringens politiker grubbla på innan beslut tas om den finskryska flyttvargen och hennes partner.


Fattar politikerna beslut?
– Det är möjligt att politikerna inte fattar några beslut alls. Men vi vill åtminstone ge dem chansen att fundera. Dels handlar det om en genetiskt viktig varg, dels befinner vi oss i ett läge där EU driver ett överträdelseärende mot Sverige. Antingen får vi signaler hur vi ska agera eller också att vi får besluta som vi bedömer lämpligt, säger Ruona Burman.

Läget är akut för samerna i Voernese och Vilhelmina södra. De har redan börjat flytta renar till området där finskryskan och hennes partner nu har revir. Varg går inte att ha bland de vinterbetande renarna och därför har en skyddsjaktsansökan lämnats in.


Acklimatiseringshägn?
– Ännu så länge har vi bara beslutat att vi inte flyttar henne igen. Vi bedömer chansen som liten att hon stannar i området där hon släpps. Sedan måste vi fundera på hur vi förhåller oss till skyddsjaktsansökningen. Men det får ta lite tid, säger Ruona Burman.

 

• Förs det diskussioner om att eventuellt köpa ut alla renar i de båda drabbade samebyarna?

– Nej, det gör det inte, svarar Ruona Burman.

 

• Har ni planer på att försöka flytta vargtiken med hjälp av acklimatiseringshägn?

– Den möjligheten står öppen inför framtiden, men det kräver planering och förberedelse. I dagsläget har vi inget hägn och har inte fört några diskussioner med markägare som skulle kunna vara lämpliga, säger Ruona Burman.


"Bra beslut" 

Vargforskare Olof Liberg är glad över Naturvårdsverkets ställningstagande.

– Det är ett bra beslut. Då får politikerna chansen att titta över besluten och lagstiftningen. Det är ett så känsligt ärende att regeringen bör få yttra sig. Under tiden får man också se hur stora skador vargarna ställer till där de befinner sig just nu, säger Olof Liberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

47. Medans gräset gror svälter kon ihjäl

2012-11-06 17:36

och med det menar jag att under tiden vi vräker ur oss förvivlan och ilska på detta och andra forum så gör vargvännerna landviningar.
Vi behöver snabbt, väldigt snabbt hitta på ett sätt att enas och ta striden ute på plan och inte här inne i tryggheten. Tror att många är rädda för att offentligt visa var man står i frågan. Det är lätt att ha tuffa åsikter och göma sig bakom olika nicknamnpå olika forum.
Det är helt klart att går man ut med namn så finns alltid en risk att de militanta vargvännerna går till motangrepp vilket ju har hänt. Men samma sak där, man kan hota till höger och vänster och gömma sig bakom ett allias. Somliga verkar ju inte heller ha några spärrar. Allt detta gör ju att det behövs en organisation av något slag som tar striden, står på barrikaderna. I dag tycker jag inte vi har den organisationen. JRF kämpar men man kan göra mycket mer.
Energin skall ledas ut från dessa forum istället för att slösas genom att tjaffsa med varandra
Skriver inte heller under med namn ??

46. Statens tjänstemän tar regeringen som gisslan

2012-11-06 09:13

Detta visar tydligt på att NVVs tjänstemän vill hämnas på regeringen efter dess tolkning av GYBS på NVVs egna siffror.
Regeringens tolkning bygger på att det kommer in fler invandrare och här är enligt NVV en som är speciellt viktig. Tyvärr har den vargen hamnat på absolut fel plats. Nämligen i det mest rentäta området i V-norrland. Riksdagsbeslutet på att varg ej ska förekomma på renskötselns åretruntmarker är en konstig tolkning för det finns i princip inga åretruntmarker undantaget skogssamebyarna. Renen har vinterbetesområden och sommarbetesområden. Störst problem med varg kommer samerna naturligtvis att ha där de har renarna om vintern. Dessutom är sannolikheten stor att vargarna följer renarna när de flyttar mot kalvningsland och sommarbeten.
Sveriges förvaltningsplan av vargstammen och eventuell vargjakt är under granskning av EU. Regeringen har gett NVV uppdraget att utarbeta förvaltningsplanen och att hantera beslut om skyddsjakt eller delegera denna beslutsrätt till Länstyrelserna.
Genom uttalanden och agerande från NVVs personal är det tydligt att dessa tjänstemän försöker med EUs hjälp att ta regeringen som gisslan. Antingen får regeringen besluta om att vargföryngringar ska få finnas i renbetesområdet och riskera hela rennäringens framtid. Ett sådant förfarande kommer säkert att resultera i en anmälan till FN om brott mot naturbefolkningarnas rättigheter. Alternativt besluta om skyddsjakt och riskera att förvaltningsplanen inte godkänns och det ej kan bli någon vargjakt innan genetikförbättrande åtgärder vidtagits.
Att tjänstemännen på NVV inte följer sina uppdragsgivares direktiv utan istället hela tiden obstruerar för att få sin egen vilja igenom kan inte bli tydligare. Inom det privata näringslivet kallas detta illojalitet mot arbetsgivaren och kan vara skäl till uppsägning.

45. Kjelle 37

2012-11-06 08:21

vad jag vet så har då Härjedalen legat i Norrland i alla tider. Här har många slutat med eftersök. Vi har haft torgmöten mot varg, bildemonstrationer efter 45an Medborgarförslag för ett vargfritt Härjedalen. I byn där jag bor finns det med största sannolikhet 2 revir, Det har skjutits fler vargar i Jämtland o norra dalarna genom skyddsjakt än vad det har skjutits i Värmland på vargjakten. Du måste nog uppgradera dig en hel del du, Sven Erik Arvidsson. sanningen är den att i stort sett varenda ansvarig utgivare samt ledarskribent är varganhängare i detta land. Allt negativt som sker runt vargen tystas ner av dessa människor. jag har ett flertal gånger försökt kommentera vargartiklar i Östersundsposten enligt god sed, men kritiska har dom varit samt att jag lagt fram fakta som smular sönder dessa varganhängares artiklar, men dom tas nästan aldrig in. Radio Jämtlands redaktion tar tydligt ställning för varg. jag har blivit utsatt för fula knep av radio Jämtland. Ändå så har varganhängarna mage att klaga på det som skrivs och sänds !!!!

44. Ljuger för att försöka..

2012-11-05 14:16

få ortsbefolkningen i Västernorrland i medhåll. Så här säger Ruona Burman till ortstidningen allehanda.se

"Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket, berättar att honan flyttades senast i februari.
– Vi har flyttat henne ett par gånger förra vintern också, ned till mellersta Svealand, men hon har dragit sig norrut varje gång. När hon träffat en hane i Dalarna och bildat revir dödades hanen illegalt, och då flyttade hon återigen upp mot norr."

För det första skildes vargarna åt någonstans vid Örebro (pga E18/E20 är inte klarlagt). Man har inte funnit hannen men halsbandet. Vad som hände hannen är ytterst oklart och med den totala avsaknad av förtroende för myndigheter så är det inte alls klart att hannen är illegalt dödad. För det tredje så flyttades tiken till Heby trakten från Norra delen av Dalarna. Sedan tog hon sig uppåt i landet. Värt att nämna är att tiken tog sig tillbaka till Dalarna igen men att LST "följde" henne vidare upp till Västernorrland.

R. Burman Efter snö kommer tö, så tala sanning för f-n!

43. Varför når vi inte ut

2012-11-05 11:10

Väldigt fundersam, varför våra röster "jägarnas" inte hörs i massmedia.
Det är endast "bevarandesidan" som ges möjlighet att yttra sig.
Två stora jägarorganisationer, och det är så gott som tyst.
Att läsa tyckanden på detta forum, når inte ut till allmänheten, utan blir i en allt för sluten krets.
Jag råder redaktionen och Solveig Larsson att ta tag i detta.
Uppdrag granskning tar sig kanske an ämnet VARG.
Lena Ek går ju aldrig in och kommenterar på detta forum, varför?
Som nämnts tidigare så skall Helen P ges en eloge för att hon läser och kommenterade.
Kanske den lilla organisationen Svenljungagrppen får TV att ta tag i VARG.
Det är nämligen så att alla begriper att jägarkårn blir helt överkörda, utan att vi kan åstakomma något i massmedia.
Vi får kanske förlita oss på Kjell Lennartsson.
Uppdrag granskning har ju faktiskt åstakommit en hel del.
Jobba med detta ni som har kunnandet och dom rätta kontakterna.

42. Inte lätt att vara same

2012-11-05 08:19

Varenda rovdjur som ger sig på ren är ju fredat, i stort sett. Och varenda rovdjur har ökat stort de senaste decennierna. För att inte tala om tjänstemännen som livnär sig på hanteringen.

41. Rätt Åke Edlund

2012-11-03 20:34

Sverige är geografiskt ett smalt land, en etablering där nu vargarna befinner sig vore katastrofalt och inte bara i dagsläget Inom några år har dessa två tiodubblat sig, att ta sig till kalvningsområden klarar vargen på något dygn. Det kommer att bli en lång och seg historia med konflikter, lidande, anmälningar, skyddsjakt m.m allt detta för en hundliknande varg som egentligen borde tagits bort för länge sen.
Det positiva, åtminstone för en del engagerade är att hon skapat ett lönsamt arbete, därav kanske intresset att hålla henne vid liv.

40. NIKKO

2012-11-03 20:12

Vi behöver inte käbbla!För vi är väl överens om att vargen är det största hotet mot löshundsjakten, rennäringen, fårskötsel, fäbodsbruk m.m.

39. kjelle#37

2012-11-03 19:38

jag måste ha missförstått,jag fick för mig att den här artikeln handlade om varg i renbetesland....
Och till 97% jägare och samer samarbetar här uppe,du har riktigt dålig koll på vad som händer här uppe ....senaste åren har vi haft vargkontakt på våra marker.Vi tycker i grund och botten lika ,synd bara att sitta här och käbbla ....

38. R Burman söker......

2012-11-03 18:51

enbart " lebensraum " åt sina favoritdjur !

Godkänner vår Regering NVV:s önskan om vargrevir i renskötselområden, har de garanterat " sketet i det blå skåpet ".

Våran redan hårt rovdjursdrabbade ursprungsbefolkning kommer med stöd av FN-konventionen garanterat anmäla både regering och NVV.S rovdjursförvaltning till EU- kommisionen !

Så den röd-gula ryskan kan bli vargens fall i detta fallet.

37. 35 36

2012-11-03 18:21

Nu pratar vi bara varg! Och vart började eländet? Har ni Eftersöksbojkott? Har ni någon gång haft demonstrationer och manifestatoner mot varg?Ni har väl varit förskonade från varg?Här har vi 3 vargrevir som berör kommunen!Nej jag vet inget om renar men jag vet att jakten är den största gröna näringen!

36. Kjelle 34

2012-11-03 18:02

Nu måste även jag säga ifrån. Om man ser till hur många klövvilt RENEN inräknad som redan idag dödas av rovdjur i Norrland så överstiger det med flera 100% det som tas av Varg i Värmland. I Härjedalen har vi redan en av världens största uttag av älgkalvar utav björn i hela världen.Samerna mister ända upp till 50 000 renar på ett år redan i dag i landet.skall dom då dessutom ge plats för genetiska hundhybrider, en del kallar de varg, ja då går dom omkull. var så säker.

35. 34

2012-11-03 17:18

Vad vet du om rennäringen??
nada...vet du vad alla dessa örnar gör med kalvarna, överstora stammar av björn lo järv??
SLAKT!
OK om man nu säger att vi offrar rennäringen,den är olönsam och det finns inte längre plats för den...renskötarna får skaffa andra arbeten ,ja då är det väl så.
Men att kombinera varg med ren ,NÄ!

34. #26

2012-11-03 14:48

Dags att vakna nu?Ni norrlänningar har lutat er bakåt och förlitat er på samerna.Vi i värmland har blivit överkörda i 35år av projekt varg.Tycker att man skulle dra upp detta kriminella projekt i EU Domstolen!

33. ulvvän#30

2012-11-03 14:48

Vi har vinterbeten längs hela norrbottenskusten enda ut i skärgården,tror du renskötarna kommer acceptera en vargkorridor där ...dom har nog djävulska problem med örn,det kryllar av dom ute på öarna och längs kusten ...säg att det blir en korridor då måste det ju kompenceras=skjut bort var enda örn + alla järvar som följer med renhjordarna från inlandet!
Det inte många "sörläningar" fattar är att det redan är ett för hårt rovdjurstryck här uppe....
Det här kommer bara sluta på ett sätt ...käpp rätt åt ....
Vi måste få en lista på namn på alla som kan tänkas hållas ansvariga för den här ödeläggelse av djurstammar ,arbetstillfällen ,ursprungsrätter mm

32. #30 ulvvän

2012-11-03 14:47

Hur hade Du tänkt att vargarna skulle hålla sig inom "korridoren"

Med skyltar och vägvisare kan tänka?

Vargen följer naturligtvis det mobila skafferiet. Från fjället till kusten. Tur och retur. Varje år!

Så gjorde den, när det fanns vargar etablerade i Norrland och så kommer den även att göra nu, om den får återetablera sig i Norrland.

Tänk efter innan Du skriver. Du avslöjar annars Din brist på vanligt enkelt "bondförstånd".

31. ..kolar'n...

2012-11-03 13:08

..fyller på milan...
http://michaelericson.wordpress.com/

30. Nu får poitikerna bekänna färg

2012-11-03 13:08

Nu är det dags att politikerna får pröva möjligheten att låta ett vargpar etablera sig i renarnas vinterbetesmarker. Detta skulle i så fall ingå i planerna på att ha en korridor längs kusten från Finland ner till mellansverige.
Om man får en sådan korridor att fungera så kan man släppa planerna på att släppa ut nya vargar.

29. NVV

2012-11-03 13:08

Visar hur tafatta och inkompetenta myndigheter är i denna fråga!Det är oväsentligt hur viktig en varg är besvärliga vargar ska skjutas punkt slut.Korkade svenskar låter ett skadedjur kosta hur mycket som helst! I rysska yakutsk lockar man jägare med en snöskoter i första pris till dom som lyckas skjuta ner vargstammen mest!Samtidigt får man 30 000 rubel= ca 7 000kr för varje skjuten varg.Här är en isolerad vargstam viktigare än människan.Det är sjukt!!!

28. Så nu renarna oxå bli ett utsatta för varforskningen?

2012-11-03 13:07

Så nu tycker dom att Renäringen ska bli utsatta för detta idiotiska expriment som vargen är. Nu ser man ju återigen vad löften betyder för de styrande i landet. Sluta leka med folk på landsbygden och försöka göra landsbygden till nått sött som storsdadsbor kan åka o titta på med sina vänner.

Vi har för mycket varg nu nu får det vara nog.

27. Bit för bit

2012-11-03 13:07

Ge bara Fan en finger så tar han så småningom hela handen!

26. Måttet är .......

2012-11-03 13:06

Har det inhemska folket i ett annat land behandlats på detta vis har det nog varit inbördes krig nu. Hur mycket ska vi tåla? Nu måste vi ställa oss upp på tå

25. Vargen

2012-11-03 13:06

Skulle man klara av att fixa genetiken i vargstamen så kommer det att bli jakt på varg och då kommer man kunna ha lägre antal vargar.Men som det är nu så kommer den att stiga med stora problem framför allt i renbeteområden.Skjuter man bort rysstiken då står man fortfarande på ruta ett

24. Kolla på Ryssland !

2012-11-03 13:06

I Yakutsk erbjuds jägare 35 000 rubel + en snöskoter för att skjuta en varg !
Vad säger detta ?
Kanske att dom tycker att varg är det mest underbara som finns !
Jag tror inte det !
Det kommer att bli verklighet även här,när alla dessa "farbror Frej" har lekt färdigt ! Staten får punga ut med 7 000 :- + snöskotern,det lär bli ytterligare 120 000 :- kronor per varg för att bli av med dom !
Det är politisk dynamit det,Olle L.

23. ...för övrigt...

2012-11-03 13:04

..så finns det en ...
I början av augusti, om inte i slutet an juli, såg en kille av rang, historien av denna händelse i en vision.(mina ord)
Ej att förakta...
http://michaelericson.wordpress.com/2012/02/08/varldens-dyraste-varg/

Bara misstanken är illa nog att den finns...
Är det NVV'ets personals plan två eller tre, som används...Som håller på att störta...
Kanske rent ut av den sista livlinan för de högt uppsatta kvinnorna, som nu visar att de inte är kompetenta att ta beslut i ärendet...(jag kan)
Jag vill se ett mönster i detta, men de står men en fallskärm och är tre som ska hoppa...
Deras plan dyker och de vill inte ta beslut i fråga.
Avgå och denna gång tillsätt kompetent personal, som ser helheten i det hela, inte i tunnelseende.
Ta fallskärmen och Hoppa
Lena Ek och hoppas att renägare med vapen i hand, löser problemet åt dig...
Helst efter valet 2014 om du(C) fick bestämma...

22. svårt

2012-11-03 13:03

vad är det som är svårt det finns en enkel lösning

21. Intressant konflikt #9

2012-11-03 13:03

Klockrent,håller med dig fullt ut i det inlägget.

20. herde

2012-11-03 13:03

Ruona kan börja som herde då. det var det dummaste hitintills hur ska det gå att ha varg bland renar kan någon förklara det för mig men sätt denna så genetiskt varg i ett hägn så kan väl nvv vara där å leka

19. Tiden får utvisa.

2012-11-03 13:03

Jag tror inte det blir något större problem som tur finns ju Paragraf 28 och vi får väl tro att den gäller även för samer att skydda sina djur,det kommer säkert att skötas på ett snyggt sätt jag tror att det går att lita på samerna i det här fallet.

18. Otroligt

2012-11-03 13:02

Tänk om alla miljontals timmar som lagts på detta fullkomligt vansinniga projekt istället lagts på någonting vettigt! någonting som skulle ge något posetivt tillbaks.Vargen innebär 110% elände lidande och problem.

17. Man häpnar

2012-11-03 13:02

Inom någon vecka SKALL samerna flytta sina renar till det aktuella området för vinterbete och då MÅSTE vargarna vara borta.Vad är det myndigheterna inte fattar? hur svårt kan det vara?

16. Politik

2012-11-03 13:02

Gruvindustrin är ute efter lappmarkerna, in med ulven ut med samerna, fritt fram att börja gräva och fördärva vår miljö. Det har väl många fattat utom det lydiga redskapet i SNF.

15. Makalöst!

2012-11-03 13:02

Jag har aldrig hört något så dumt förut. Att på allvar föreslå att ett djur. som flera välkända internationella forskare bestämt påstår är en varghybrid, etablera sig i renskötselområdet!

Det är dags för regeringen att rensa på NVV för att statuera exempel och visa att rovdjurspolitiken inte får drivas enl tjänstemännens egna agendor.

Om Lena Ek skulle låta R Burmans förslag gå igenom, har hon ställt till det för sig för all framtid. Sista chansen att sätta ned foten, Lena Ek! Tillåt skyddsjakt direkt!

Om Du inte gör det nu, kommer Du att för evigt förknippas med en uruselt skött rovdjurspolitik. Du kommer att gå till historien som den som fullbordade misslyckandet med det redan från början dåligt genomtänkta och senare uruselt planerade "Projektet Varg".

Hoppas att Du har vanlig självbevarelsedrift och ser fällan, som NVV gillrat för Dig

14. Förmodad framtid

2012-11-03 13:01

Renskötsel fårbönder fäbodbruk och jakt på jamtli och skansen och varg i skogen om de huvudlösa får bestämma!
SKA de verkligen få bestämma NVV LST och VARGFORSKARE?

13. Jahaja

2012-11-03 13:00

Först skåne där var de genast några som fattade allvaret i de här.Och nu sista 52% av sveriges yta nu kanske vi gemensamt kan jobba mot de här vansinnet nu när ingen kan hoppas att dom ska slippa undan.De vore väl konstigt om vi inte gemensamt skulle kunna få stopp på de här

12. Kvalitetssäkrad fanatism

2012-11-03 13:00

Ruona Burman visar med all önskvärd tydlighet att hennes fanatiska vargkramande totalt fördunklat hennes omdöme. En enda varg/hund korsning anser hon vara viktigare än människors verksamheter. Måtte denna pinsamma cirkus omgående få ett avslut. Man blir bara beklämd.

11. Förhastat...

2012-11-03 13:00

..."beslut"...
Även om allt kan köpas för pengar och NVV diskuterat samerna och renskötseln som ett problem, tidigare.
Så finns det en skrivelse i en FN konvention om att rennäringen inte ska ställas under dravel som detta...
"But moeny talks"
kan ses som ett kortsiktig "illgärning" I slutändan, för rennäringen...

10. Svår beslutsångest.

2012-11-03 12:59

Nu när det börjar brinna i knutarna och NVV och regeringen drabbats av svår beslutsångest, så är de nog så fega att de hoppas innerst inne att samerna själva skall lösa NVV:s och politikernas problem, med eller utan stöd av §28.Det blir nog att förhala ärendet en tid.

9. Dåligt planerande

2012-11-02 19:52

Innan man kör ett företag i botten är det klokt att byta namn på det, så att konkursen inte drabbar det man vill ha kvar. Inte ens det har NVV gjort. De kunde väl ha använt den misslyckade djurskyddsmyndigheten som målvakt och flyttat över rovdjursfanatikerna dit, tillsammans med några extremister från jordbruksverket och ett par välkända länsstyrelser.

Hur kommer det sig att man ens kan komma på tanken att offra samerna för en varghybrid? I ett land där vi måste säga chokladboll för att ingen skall ta illa vid sig. Sverige fördömer undanträngandet av urbefolkningar i andra länder där så sker för att komma åt rikedomar. Här tränger vi undan dem för en en gul hunds skull.

8. Burman har fel, ingen framförhållning

2012-11-02 19:51

Finskryskan borde vara den minst värdefulla vargen i Sverige då just färger är ganska så dominanta anlag som är svåra att avla bort, vi ser detta på våra hundar.
Nu är det två vargar, till våren är det kanske 9, efter några år finns inget renbetesområde kvar och då har vargen trängt undan både människor och djur. Vilka politiker vill ta det ansvaret.

7. Dom tar bit för bit

2012-11-02 19:02

Det är för djäv.... dom tar bit för bit och nu tar dom en sameby i taget
Hur kan dom få hålla på som dom gör NVV. Ge dom ett landshövdings uppdrag var och resterande kan ju få bli diplomater i nått vargland

6. Vilken Cirkus

2012-11-02 18:42

Politikerna överlåter i sin feghet besluten till tjänstemän, när något händer som inte pasar in i dessa tjänstemäns värld ja då skall politikerna "få en chans".
Ja jäklar vad det har gått snett i Sverige med att våga tas beslut.
Ingen absolut ingen står till svars för inget.

5. Ruona Burman tar ton emot regeringen.

2012-11-02 18:42

Vad annat är att vänta? Hon anser en röd byracka vara värdefull, ett djur som enligt det yttre inte kvalar in som utställningsexemplar för arten varg. Vem blir förvånad? Naturvårdsverkets rovdjursfrälsta sjunger på sista versen, därför att det nu uppdagas att de stått för annat än vetenskaplig fakta, humanism och sunt förnuft. Med en aning stolthet rekommenderar jag gärna regeringens representanter att läsa vad jag skrev i somras: http://rovdjurspolitik.wordpress.com/2012/06/19/vargen-visar-sitt-ratta-jag-vid-dodsangreppet-pa-kolmarden-120617/

4. Ja nu får vi se

2012-11-02 18:41

Tjänstemännen på NVV har lyckats köra sin egen agenda under så lång tid och skitit i allt vad riksdagsbeslut heter att dom har fått storhetsvansinne. Den här frågan blev dock för stor till och med för NVV, den gick inte att mörka . Nu spänner Ruona musklerna och vi får se om Lena Ek kan sätta emot. NVV tycks för övrigt tro att det är tamdjur dom håller på med. Varga r kan tydligen hanteras hur mycket som helst med flyttningar och hägn utan att bli urbaniserade i hennes.värld. Varje gång en varg kommer i kontakt med mänsklig vittring utan att det får konsekvenser, acklimatiserar vargen till människan med förödande konsekvenser. Politikerna får väl ta sig en funderare på vem man vill bli halshuggen av FN eller EU. Den frågan kommer att ställas på sin spets nu. Jag hoppas att samerna sitter hemma och författar en skrivelse till New york under tiden politikerna funderar

3. Jaha ?

2012-11-02 18:25

Och samernas åsikt struntar Ruona Burman förstås i efter vad jag förstår ?
Det där vargparet kommer att falla för §28-kulor om de lämnar dem kvar, det är jag rätt övertygad om, för inte fasen kommer de två ulvarna att kunna säga nej till det formidabla smörgåsbord som nu dukas upp åt dem.
Det ska bli intressant att se om FN kommer att reagera om man nu väljer att köra över samerna..

2. Nog är det märkligt

2012-11-02 18:24

Här hänvisar Burman till ett riksdagsbeslut från 2001 och anser det vara gällande. Då frågar sig vän av ordning, varför i all världen gäller då inte riksdagsbeslutet om 210 vargar?
Nu får de ta mig f-n börja skärpa sig. Detta blir ju löjligare och löjligare för varje dag. LÄGG NER NVV OMGÅENDE!

1. Sjuka myndigheter

2012-11-02 18:24

Nya Ryssvargar skall nu planteras in och flyttas runt av Svenska Staten för att tillföra nya gener i en vargstam som tidigare grundlagts genom kriminella handlingar av ”Projekt varg” och en ekosofisekt som länge arbetat dolt med ekosofi och rovdjursreligion inom våra Svenska myndigheter.
Syftet med den Statliga rovdjurspolitikens inplantering av Ryssvargar är att sopa undan spåren efter att den svenska vargstammen härstammar ifrån inplanterade djurparksvargar som härstammar ifrån Baltikum och som innehåller hundgener.

Men för ett tränat ”hundöga” är det lätt att se att även den gula vargen som Regeringen nu tänker använda för att genetiskt förstärka andra blandrasvargar med också är en hundkorsning av samma slag som den ryska militären avlar fram och använder till gränsövervakning mm.

Här nedan kan ni själva se hur Ryska militärens hundkorsningar, bastarder mellan sibiriska laikor och varg ser ut.
Se och jämför själv med flyttvargen! här: http://www.youtube.com/watch?v=rXoYb7tnugQ

Här kan ni se ytterligare exempel på att i Ryssland pågår varg- eller varg-hundkorsningsuppfödning, där det med rätta kontakterna går att köpa hundar vargar eller bastarder mellan varg och hund, här: LupusLaetus lupuslaetus.org
The Orphan Wolf Pups Rehabilitation Center

Här nedan erkänner/bekräftar vargforskaren Olof Lidberg att vargstammen delvis består av vilda hunddjur så kallade varghybrider, här: Rovdjurscentret De 5 Stora - Fakta om rovdjuren / Vanliga frågor / Frågor & Svar
www.de5stora.com

Här kommer också ett - Citat, uttalande i från djurparkernas gemensamma förening i Sverige – Som bekräftar att den förvildade stammen av hunddjur som lever i Sverige härstammar ifrån Djurparker.

- Den svenska stammen av djurparksvargar kommer ursprungligen från ett finskt par och ett svensk par som infångades på 1950- och 1960-talen. Sedan tillfördes en rysk tik 1985 som fick en kull.
Dessutom har det tillförts en ESTNISK och två LETTISKA tikar.
Det finns dock omständigheter som gör att genetiker måste svara på om det överhuvudtaget är bra att använda alla svenska djurparksvargar i ett sådant här projekt. Det finns nämligen släktskap mellan de vilda vargarna i Skandinavien och djurparksvargarna. (Det här uttalandet gällde djurparksvargarna som tidigare fanns hos djurparkerna, innan de började bytas ut mor renrasig Rysk/Sibirisk varg)

Jag har också en fråga till Er som läser kommentarerna här, den lyder så här:

Om Du arbetat som chef på ett museum och museet för allmänheten skulle visa en uppstoppad varg för att visa hur en vild renrasig varg ser ut i verkligheten.
Skulle Du då kunna tänka Dig att stoppa upp Naturvårdsverkets gula flyttvarg med något mörka hundögon, som vi kan se på bilden här ovan, och visa den på museet?

Om svaret är NEJ!

Är det då lämpligt att Regeringen och Naturvårdsverket använder flyttvargens gula gener till att bygga upp en ny renrasig vargstam i Sverige?
Är det så här Sveriges vargar ska se ut i framtiden?
Är det gula hunddjur med mörka ögon som vi ska avla på?

Svaret är naturligtvis ett rungande NEJ!

Svaren bygger dock på ett logiskt tänkande och det tänket har bevisligen försvunnit totalt när sekttänk tillämpas och ekosofi och rovdjursreligion styr Staten.
Det sjuka beteendet vi alla här och nu kan se som Regeringen nu visar upp med den gula bastarden är ett symtom, en konsekvens eller ett resultat av miljörörelsens sjuka påverkan på Svenska regeringen och dess myndigheter.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB