• Älgskadefondsföreningen

Försvarar björnbeslutet i Dalarna

AktuelltPublicerad: 2012-09-21 11:20

Björnjakten i Dalarna och hur dess riktlinjer dragits upp av länsstyrelsen har fått kraftig kritik. Martin Moraeus, delegat i viltförvaltningsdelegationen, tycker inte att kritiken är befogad.

Martin Moraeus sitter med i viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län. Han företräder ägare och brukare av jordbruksmark och är även ordförande för LRF i Dalarna. Han menar att länsstyrelsens beslut kring årets björnjakt inte förtjänar den hårda kritiken.
– Jag tycker att det är ett bra beslut och jag ska gärna försvara vårt beslut från fortsatt kritik, säger Martin Moraeus.

Jägare känner sig provocerade

Årets björnjakt styrdes upp av diverse olika regler och länet delades in i olika områden. Detta tyckte många jägare var att krångla till björnjakten onödigt mycket och en del upplevde beslutet som provocerande. Dalarna var också det enda länet i landet som beslutade om dessa särskilda regler.
Bland annat  bestämde länsstyrelsen att bara 13 honor över 80 kilo fick skjutas. Därefter skulle björnjakten avlysas, även om den totala tilldelningen inte fällts. 
Totalt har 30 av 52 tilldelade björnar hittllls fällts. Dessutom återstår bara delområde 1 i björnjakten, där det finns åtta björnar kvar i tilldelninge. Två av dem får vara honor över 80 kilo.
Att begränsa avskjutningen av björnhonor på det sättet beror på att länsstyrelsen anser att en hona över 80 kilo är reproduktiv.

”Ett försök till jämn fördelning av björnstammen”
"Vi har ett förvaltningsmål för björnstammen i Dalarna på 250 björnar. Dessutom är viljan att dessa björnar i möjligaste mån ska vara jämnt fördelade över länet. För att uppnå det senare, har vi sedan ett par år delat in länet i områden för att kunna styra avskjutningen till de områden där björnstammen är som tätast. En konsekvens av målet med en så jämnt fördelad björnstam som möjligt är att björnstammen ska tillåtas växa i södra delarna av länet, samtidigt som den ska minska i de norra delarna”, skriver Martin Moraeus, bland annat, i sin förklaring.
– Jag har svårt att förstå att några tycker att systemet skulle vara krångligt. Skjut en björn, kolla vilket kön det är och väg den! Är det en hona över 80 kilo  räknas den av från honkvoten, sammanfattar Martin Moraeus.

”Blir inte mycket klokare”
Jonny Persson, ordförande i Särna-Idre JVK, är mycket kritisk över hur länsstyrelsen har handlagt björnjakten, trots att han har läst Martin Moraeus förklaring till besluten.
– Jag blir inte så mycket klokare av det han skriver och några konstiga påståenden finns också. Hur skulle det bli andra björnar skjutna om det var ett hundförbud de första två veckorna? Han skriver att modellen har möjlighet att ge jägarna möjlighet att utforma jakten själva. Hur då? Det får vi räkna ut själva. Det viktigaste frågan är kanske när förvaltningsmålet på björn ska vara uppnått? Är det om tre, fem eller 15 år? Utifrån den frågeställningen måste väl jakten anpassas, säger Jonny Persson.
– Ett är tämligen säkert. Nu är det hundjakt med drivande hund som man ska försöka stoppa. Då det går för lätt att fylla kvoten med hjälp av dessa björnar. Åteljakten är i det närmaste död då inga björnar blir skjutna på det sättet, fortsätter Jonny Persson.
Björnjägaren Niklas Friberg tycker däremot att Martin Moraeus har rätt.
– Jag tycker att han resonerar vettigt! Mycket hellre en honkvot än hundförbud de första veckorna, säger Niklas Friberg.

Läs Martin Moraeus förklaring till björnjaktsbesluten här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. gör något.

2012-09-24 08:25

om det finns så mycket björn som ni påstår så borde väll jägarkåren vara mer än intresserad av att hjälpa till med att plocka skit.
Lrf´s jobb är inte att maximera avskjutningen av olika djur utan att se till att det finns en stam att jaga även i framtiden. dessutom så sitter det folk från jägarna VFD. Björnen är ett mycket litet problem för jordbruket, då e faktiskt jakthundar ett större problem.

10. Det blir...

2012-09-23 19:58

Lite för många och komplicerade frågor här för att jag ska kunna reda ut dem i detta forum. Ni som har frågor och åsikter kring hur jag resonerat kring honkvoten kan väl ringa mej på mobilen (nummer finns på LRFs hemsida) så kan vi diskutera saken

9. Dyngplockning ?

2012-09-22 21:27

Det finns idag en utbredd ovilja mot att gå Lst Dalarna till mötes om spillningsinventering. Varför kan väl var o en förstå. Allt för många märkliga beslut och inriktningar medför att folk till slut "skiter" i björnskiten. Bara detta att favoricera Jägareförbundet i denna "skitfråga" får konsekvenser på sina håll. detta oavsett vad vi tycker. Pröva hellre med en öppen dialog med alla i en positiv anda !

8. Lrf med i cirkusen?

2012-09-22 19:11

Ja, vad ska man säga, tom Lrf har ställt sig på kramarsidan och samarbetar med tjänstemännen på Lst Dalarna. Det verkar inte finnas någon i viltvårdsdeligationen som inser rovdjurstrycket i Dalarna. Jag ångrar mig så att jag betalade årsavgiften till Lfr för en vecka sedan.
Inför 2013 ska man vänta in spillningsinventering ?? 80% av Dalarnas jägare "skiter" i detta då samarbetet med Lst helt havererat. Har ni inte förstått någonting. Inte heller kan någon i viltvårdsdeligationen ha jagat björn, när björnen kommer rusande så ska jägarna räkna spenarna och se om det rinner mjölk ur dem (ironi), skrattretande på allt ni hittar på. Känns bekant att Lst och NVV alltid väntar på något, allt för att rovdjuren skall få växa ohejdat.

7. Byt arbetsuppgift Martin

2012-09-22 19:11

Snart förbjuder ni väl älgjakt och rådjursjakt också.Patetiska bestämmelser i Dalarna .Man börjar fundera var ni hittar alla experter som bestämmer.Stackars masar som är jaktintresserade

6. Martin.

2012-09-22 19:11

Hur många björnar tycker DU själv Dalarna ska ha?

5. Kalv jakt på ca 3500 HA.

2012-09-22 19:10

I Smedjebacken Blir älgjakten till ett fjasko.Du ska ha 700 HA för att få en vuxen älg.Markerna ligger på CA 500 HA.Dom är ej sammanslagna så då blir det kalv som gäller.Jag undrar vem som ska skjuta alla vuxna älgarna.Det finns dom som betalar 23000 KR för en kalv kan det vara rimmligt.Länstyrelsen får nog tänka om men dom vet väl allt.Tur att jag tillhör ÖREBRO.

4. Kunskap

2012-09-22 19:10

Hur kan en Lrf representant stödja en spridning av björn söderut. Om cman har lantbruk och djur på bete som många har i de södra delarna är de märkligt att kunskapen är så låg så man häpnar. Vi ska ha björn och varg men vi måste förvalta dessa utifrån vad näringarna i dalarna klarar av. Jag tycker att Martin ska gå och utbilda sig i viltförvaltning innan han sätters sig närmare i knät på länstyrelsens tjänstemän. Vad de gäller honkvoter så blir man förvånad att inte andra lst som har haft björn i fler år än dalarna har kommit på detta. Logiskt vore att björnforskare skulle rekommendera detta men nu känns de som de är en konstruktion av lst dalarna. Mycket märkligt. Till sist vill jag påminna lrf dalarna om att se om sina medlemmar istället för att försöka vara viltexperter. Arbeta för att minska riskerna för rovdjursattacker så blir de förhoppningsvis mer biologisk mångfald och öppna landskap.

3. Dalarna är krångligt

2012-09-21 16:38

Varför ska vi ens behöva diskutera ett hundförbud i Dalarna när resten av landet inte gör det.Dalarna har en jaktfientlig Länsstyrelse och att medvetet försöka blidka dom är fel väg att gå.Nej vi måste försöka att få pellejönsarna avsatta.

2. Varifrån kom...

2012-09-21 16:37

idiotförslaget att inte få använda hund i Björnjakten de första 2 veckorna? Förhoppningsvis inte från viltförvaltningsdelegationen utan från rovdjursälskande tjänstemän på lst Dalarna.
Hur hade de tänkt sig att Björnjakten skulle gå till då man inte fick anlägga Björnåtlar och inte fick använda hundar?
Det finns ju inga möjligheter att se på en levande Björn om det är en hona eller hane!

1. Hundjakt

2012-09-21 16:36

För mej personligen finns inga som helst ambitioner att inskränka eller stoppa hundjakten. Ur förvaltningssynpunkt så spelar det ingen roll HUR björnarna fälls. Det som är intressant, och som vi försöker styra är dels hur många som fälls och var de fälls. När vi har en färsk spillningsinventering så kommer det att bli mycket lättare att veta hur stor tilldelningen ska vara för att uppnå förvaltningsmålet. Precis som Nicklas säger så var detta med honkvot det sätt som jag ansåg var det framkomliga sättet att kunna höja tilldelningen, givet den osäkra kunskap vi har om björnstammens verkliga storlek. När vi väl vet det, så är min ambition att vi så fort som möjligt ska uppnå förvaltningsmålet om 250 björnar, och att dessa ska vara jämnare fördelade över länet.

Jag tycker att denna modell är bra, efterssom myndigheten inte lägger sig i, och styr jaktmetod. Om vi kan behålla detta system under lång tid, så tror, och hoppas jag att jägarna själva genom "learning by doing" hittar jaktmetoder som gör att man kan fylla hela kvoten innan honkvoten fylls.

De duktiga björnhundsekipage som finns idag är otroligt viktiga, bland annat för eftersök. Från min sida finns absolut ingen ambition att inskränka möjligheten till hundjakt, tvärt om!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons