• Allmogejakt

Frågan om vargen ställer stad mot landsbygd i Sverige

AktuelltPublicerad: 2009-08-07 20:00

Frågan om vargen är brännhet i Sverige och nu finns forskning som visar att landsbygd står mot stad.
– Majoriteten av innevånarna Stockholm, Göteborg och Malmö vill ha varg. I de etablerade vargreviren är läget det omvända, säger Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå Universitet.

Jaktojagare.se når Runar Brännlund när han står och tänder grillen vid sommarstället. Bland fritidsintressena finns jakt och Runar Brännlund tycker att varg i Sverige är okej. Men han säger också som en majoritet i undersökningen: Inte på min bakgård.  
Runar Brännlund har gjort studien om människors attityd till rovdjur tillsammans med Maria Johansson, Magnus Sjöström, Jens Karlsson och med forskningsanslag från viltvårdsfonden. Eftersom det är vargen som är på frammarsch i landet är Runar Brännlunds slutsats att resultaten till stor del handlar om inställningen till just vargen.

2 455 personer svarade 
2 455 svenskar mellan och 18 och 84 år svarade på enkäten. För att garanterat få med befolkning i vargreviren valdes intervjupersonerna till viss del ut med vetenskapligt godkända metoder.
– Vi frågade om attityd men också om olika vanor, om man är jägare, hur ofta man vistas i skogen och under vilka former, om han har hund och så vidare.
– Vi frågade dessutom om man är beredd att bidra ekonomiskt, och hur mycket varje enskild person i så fall är beredd att betala, för de ökade rovdjurstammarna, berättar Runar Brännlund.

Tydliga resultat
Resultaten i undersökningen är tydliga. De som inte berörs av rovdjuren är mest positiva till dem. I Stockholm och Malmö är 65-70 procent av de tillfrågade positiva till rovdjur och ökande stammar av dem. Även i Göteborg är majoriteten positiv, men inte med lika starka siffror.
I områden som berörs av vargrevir är inställningen den rakt motsatta – 20-25 procent är positiva och en stor majoritet negativ.

”Svårt demokratiskt problem” 
Resultatet i hela undersökningen är att hälften av Sveriges befolkning är för varg och hälften är emot.
– Det här är ett svårt demokratiskt problem där stad står mot landsbygd. Det är ett riktigt delikat problem för politikerna att ta i, säger Runar Brännlund.
• Vad är din inställning – kan människor i storstäderna bestämma att människor på landsbygden ska hysa varg?
– Det finns uppenbart människor som aldrig kommer i kontakt med några rovdjur, men de känner ändå en tillfredsställelse över att de finns. Då bör också alla i landet få vara med och tycka i saken.
– Jag menar att det behövs ett kompenseringssystem. Om en jägare värderar sin förlorade jakt till 10 000 kronor, så måste han kompenseras för det på något sätt. På samma sätt måste alla landsbygdsbor kompenseras för de olägenheter rovdjuren medför. Finns ingen vilja att kompensera kan projektet inte drivas vidare, säger Runar Brännlund.

Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå Universitet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

69. För övrigt RMM

2009-08-15 01:04

Svarar jag att jag är beredd att avstå all älgjakt. Låt oss göra skogsbolagen tillfreds och utrota älgen. Då har vi nolltolerans på älgskador. Men då kan vi inte heller ha någon varg. Så det är inte jag som propsar på en älpopulation som leder till att människor skadas vid älgkollitioner, det är du. För jag tror inte du vill avstå från dina kära vargar.

68. Jag har redan svarat, RMM

2009-08-15 01:04

Men låt oss ta det igen. Vår djurhållning och jakt utvecklades under generationer i en rovdjursfri omgivning. Om nu någon introducerar rovdjur till denna omgivning vem är skyldig för de skador som uppkommer? Och svara nu ärligt utan en massa kringsvammel.

67. Jag ber om ursäkt Calle

2009-08-14 22:12

…men då för att jag skrev fel i den sista meningen. Det skulle stå ”felat” istället för fel, dvs ”Varför har människan i dina ögon felat när hon blivit svårt invalidiserad i en viltolycka, men inte när hon fått sina får eller jakthundar dödade?”

Jag har väl knappast lagt några ord i din mun, men jag har svårt tolka din inställning på annat sätt än att ovannämnda fråga med rätta kan ställas till dig.

Nu hoppas jag du kan ge mig svar också.

66. Lägg inte ord i min mun RMM

2009-08-14 13:27

Jag har aldrig bagatelliserat älgolyckorna men två fakta gäller.

1. Det människan som kör på älgen och hastigheten bestäms enbart av föraren.
2. Vid en bestämd population av älg får vi mera olyckor om det också finns varg.
3. Jag har sagt att för mig får man gärna ta bort både älg och varg. Då byter jag en veckas älgjakt mot 8 bekymmersfria månader av den jakt jag tycker bäst om.

Så efterlikna inte Rasmus Redelius. Du har mer i bollen än han.
Hur var det nu med rovdjur och fäbodar? Två har slagit igen hittills i år på grund av skyddade skadedjur.
Fick just ett SMS från en brukare där hans getter och kor skrämts iväg flera mil av björn. Det är ett under att han inte gett upp. Men det är hans liv. Han har inget alternativ. Hur mycket dialog tror du han har haft med Lst.
Om jag har satt upp ett stängsel för att hålla mina får på plats och någon placerar en flock vargar utanför, vems fel är det då när vargen lemlästar fåren?

65. Inga studieskulder!

2009-08-14 11:24

Man behöver definitivt inga studieskulder för att komma fram till att åsikterna fördelar sig på det här viset.
Kärleken till rovdjuren ökar med kvadraten på avståndet!
Själv tycker jag det är bra om det finns tigrar i Indien.

64. Nej Calle,

2009-08-13 21:48

inte om vi har så få rovdjur som vi har idag. Jag har heller inget intresse av att se ett slut på älgjakten, och inte heller att det bara ska få vara de fyrbenta rovdjuren som håller efter klövviltet.

Exemplet med älgarna är väl mer ett svar på dina överdrifter om vargens farlighet, och vad den kostar. Vi accepterar att ett ganska stort antal människor dödas och skadas svårt i viltolyckor varje år, med enorma kostnader för både samhälle och privatpersoner. Detta verkar inte bekomma dig ett dugg, utan du slår snabbt ifrån dig och säger ”det är människans eget fel”.

Du har inte tänkt på att det faktiskt oftast är människan som gjort fel, eller vägrat vidta åtgärder när rovdjur lyckas döda deras tamdjur – det finns ju i de flesta fall möjlighet att skydda sina djur.

Varför har människan i dina ögon fel när hon blivit svårt invalidiserad i en viltolycka, men inte när hon fått sina får eller jakthundar dödade?

63. Hur var det Roslagsmormor?

2009-08-13 17:23

Får vi mindre med älgolyckor om vi slutar jaga älg?

62. Om Sexet R-mormor, vill du veta?

2009-08-13 10:22

Älgoxarnas beteende under senhösten påminner om mäns. Korna brunstar kort tid och blev de ej betäckta brunstar de om efter ca. en månad. Tjurarna däremot vandrar omkring kåta hela hösten, ensamma i sök efter någon obetäckt eller ströjande någon lämplig ko med förhoppning om.. Sålunda kan de vara orsak till olyckor även i oktober. Jag förnekar på intet sätt jaktens roll till ströjda djur och olyckor men visar undersökningar på tidpunkten också? Då vill jag påminna om att jakt efter älg inte förekommer kvällstid och då brukar väl de flesta olyckor inträffa.

Detta var ännu ett litet utbildningsexempel från mig till dig R-mormor. Sexet står för mycket, både glädje och sorg!

61. Mormor skyller på älgen

2009-08-13 09:17

Mormor säger "däremot kanske träning att INTE väja om väjningen i sig kan riskera att förvärra skadan – som i mitt fall.", men att inte väja skulle ju ha varit lika med att försöka köra framom älgen? Självklart skall man träna i att göra rätt i varje given situation men dina berättelser ger läsaren ofta en känsla av att du skriver om icke självupplevda händelser? Händelser som är utformade för att stödja dina åsikter.
Uppenbarligen kan det vara denna viltolycka, om den inträffat, som har givit dig ditt gränslösa hat mot alla älgar så till den grad att du vill ha vargar som skall plåga dem till döds som straff för att en fjoling korsade din väg på ett sätt du inte kunde hantera.

60. Pelle!

2009-08-13 08:15

De flesta i Värmland startar nog inte älgjakten förrän i oktober, för var det samma tider 2008, som 2009, så var det bara Torsby kommun som kunde starta älgjakten redan i september, och tyvärr har jag inga uppgifter om var i Värmlands län olyckorna skedde under september.

Sedan kan man fråga sig varför siffrorna är så höga även i oktober. Brunsten hade knappast någon inverkan då – eller hur. Samma mönster ser man över hela landet. Under månaderna januari till augusti, så är det mellan ca 150 – 430 olyckor per månad, men från september till december ligger spannet på 650-730 olyckor per månad – räknat över hela landet.

Nu finns det ju möjlighet till andra förklaringar till att olyckorna ökar på hösten, och jag tror inte det gjorts någon studie på detta. Jakten och den ökade mänskliga aktiviteten i skogarna kanske bara är en av fler möjliga förklaringar – men själv har jag svårt att hitta någon annan – kan du?

59. Vad tjafsar du om RMM?

2009-08-13 08:14

Blir det mindre olyckor om vi slutar jaga älg?

58. -Mormor!

2009-08-13 08:14

Inget av länen du nämner har september jakt på älg! Jag tror det är brunnsten, då blir ju älgarna lite knäppa i bollen! Men hare får man jaga så kanske älgarna flyr ut på vägarna för en hare med stövare efter sig?

57. Jamen så bra Calle….

2009-08-12 21:36

….du visste det också! Jakten i sig ökar alltså risken för att plötsligt få en älg 5-10 meter framför bilen. Nu verkar älgar som bor i områden utan varg, vara lika benägna att rusa ut på vägarna under jaktperioden, för i Jönköpings och Kronobergs län är det nästan lika mycket olyckor som i Värmlands län – och värst är det under jaktperioden. Hur många vargar fanns det där under 2008?

Nä du Calle, någon annan anledning än just jakten har jag svårt att se som förklaring till att älgolyckorna ökar just då.

56. Men min bäste Johansson!

2009-08-12 21:35

Var tror du jag ”siktade”? Älgen kommer FRÅN vänster, och normalt springer den framåt med huvudet före, dvs åt höger från mig sett. Rumpan är alltså till vänster från mig sett, och det är till vänster jag girar.

Instinktivt försöker man undvika en sammanstötning, och då har nog de flesta klart för sig att det är väldigt dumt att försöka göra det genom att korsa föremålet i dess rörelseriktning. Tror inte alls det behövs någon träning för detta, däremot kanske träning att INTE väja om väjningen i sig kan riskera att förvärra skadan – som i mitt fall.

55. -Mormor!

2009-08-12 21:35

Hur många jaktlag jagar älg i September i Värmland? Om den där statistiken är rätt tror jag brunsten har stor inverkan. Då rör sig älgarna mycket framför allt tjurarna. Den startar ju i mitten av september och är över i början av oktober!

54. När är älgjakten, RMM?

2009-08-12 19:37

Då är det för älgen vargliknande individer som förföljer dem. Och flera har förtalt mig att efter vargen anlände skenar älgen oftare än förr.
Vad gäller dig Ragunda Tarzan har jag ofta sett älgen stanna upp innan den går över vägen.

53. Och inte bara älgar, Ragunda Tarzan!

2009-08-12 19:30

Även rådjur, hjortar, vildsvin mm. som lever invid stora vägar eller järnvägar har ett stort mått av trafikvett, väl känt av alla människor som lever i samma omgivningar. Och gott är det för annars skulle nog viltolyckorna varit mångdubbelt fler. Många bilister tycks däremot ha svårt att lära sig lite trafikvett, tyvärr. De flesta viltolyckor kan undvikas genom att bilförare får en kompletterande träning. Man skall INTE, som mormor berättar att hon gjorde, sikta framom huvudet när en älg eller annat djur kommer upp på vägen. Man skall sikta på rumpan för den är i regel borta när man kommer fram! Men man måste träna sig i att sikta på rumpan i stället för att försöka köra framför djuret. Djuren har troligen en förmåga att undvika föremål som rör sig inom deras eget fartregister.

52. Ragunda Tarzan 2009-08-11 19:33

2009-08-12 15:53

Nä faktiskt inte, han har rätt! Många djur som lever/vistas i närheten av vägar skaffar sig faktiskt en viss form av trafikvett!
Kolla den här länken t.ex!
http://www.svd.se/nyheter/vetenskap/matklimat/artikel_3296045.svd

51. Huvudet på spiken, P.H.

2009-08-12 13:09

Det du skrev: "Det är som vanligt med den rödgrönaröran. Inget ansvar och aldrig betala!" stämmer precis.
Jag vill tillägga följande om den rödgröna röran, jag undrar hur, och om de tänker.
De enda som konkret vinner på nuvarande rovdjurspolitik är de stora skogskoncernerna. Tänk att vänstern gynnar storkapitalet och missgynnar det fattiga småfolket på landet med jakt- och hundintresse.

50. Eftersom du drar upp varg här, Calle...

2009-08-12 13:08

...så kan man fråga sig varför de flesta olyckorna med älg i t ex Värmland, inträffar i september? Vargarna jagar på samma sätt året runt, men i Värmland var det 2008 det i särklass högsta antalet påkörda älgar i september (67) och oktober (51) under de resterande 10 månaderna var det färre än 36 olyckor per månad. Hur förklarar du det Calle? Liknande kurvor kan man se för övriga län.

Att hålla 70 på en 90-väg kan vara helt OK om man är ensam på vägen, men ligger det bilar bakom så kan den långsammare bilen utgöra en riskfaktor i sig, med irriterade medtrafikanter och vansinniga omkörningar som följd. Det bästa man kan göra är att försöka hålla den aktuella trafikrytmen – i annat fall får man åka åt sidan så fort det dyker upp en medtrafikant i backspegeln, och det låter sig inte alltid göras.

Jag håller med dig om att man ska använda sitt omdöme, men den s k mänskliga faktorn drabbar ibland även de mest omdömesgilla personer, och i de fallen hade bara avsaknad av större vilt förhindrat en tragisk olycka. Det går alltså inte att enbart skylla på bilföraren i alla lägen.

I det fallet när jag själv krockade med en älg, så hade det kunnat sluta i tragedi för fler än mig själv. Fjolingen dyker plötsligt upp från vänster, och rent instinktivt väjer jag något åt vänster i ett försök att undvika en kollision (såg detta efteråt, då jag kollar bromsspåren). Eftersom jag kör uppför en backe, där jag bara har ca 30-40 meters sikt innan backkrönet, så kunde det ha gått väldigt illa om en bil hade kommit från motsatta hållet, även fast jag bara kom några dm över i den andra körbanan. Nu höll jag nog inte mer än kanske 80 km/h eftersom jag börjat accelerera in mot en 90-sträcka från en 70-sträcka. Det gick alltså bra, och jag kunde t o m köra bilen de resterande 5 milen hem.

Att älgar utgör en liten risk för oss människor, ger dock ingen som helst anledning till att de ska utrotas eller att minska stammarna från det läge vi har idag – lika lite som det finns anledning att utrota vargen för att den är till besvär för en del.

Med kunskap om älgen, och när och var riskerna är som störst att de springer över vägarna, så kan vi undvika olyckor . På samma sätt kan vi med kunskap om varg och björn skydda oss själva och våra tamdjur, för att minimera skador.

Det sista får även bli ett svar till Pelle, eftersom jag tror motargumentet med älgen många gånger beror på de uppenbara överdrifterna om vargens farlighet för oss människor – inget annat.

49. Som vanligt!

2009-08-12 10:35

Jag kan utifrån debatten klart konstatera att det är viktigare att utrota älgen än vargen i det här landet! Vad ska ni mata vargen med då? Betongsuggor tror jag inte att vargen äter!
Men betala för kalaset det vill ni inte, allt ska vara gratis och betalas av någon annan. Det är som vanligt med den rödgrönaröran. Inget ansvar och aldrig betala!
Kan någon svara på vad vargen är värd för eran del och hur ni skall lösa finansieringen! Jag betalar för mitt fritidsnöje men ni vill inte betala för erat. Det ska bönderna göra i det här fallet och till viss del vi jägare! Från den så kallade forskningstjugan har en viss del under 2009 gått till vargen närmare bestämt heter ”projektet” populationsekologi, bevarande och skötsel av den skandinaviska vargpopulationen. Varje medlem i Svenska Jägareförbundet är med och betalar det. Tänk på det ni vargkramare. Bidrar ni med något förutom ett massa tyckande från era barrikader! Nä trodde väl inte det heller. Men då ska vargen bort också!

48. -Mormor!

2009-08-12 10:34

Att framföra bilen lite för fort gör även jag. Men jag skulle aldrig beskylla älgen för att jag kört på den. Det som dödar flest människor i detta land är väl cigaretter men det är tillåtet ändå. Det ända jag inte kan förstå är varför "Anonym" anklagar jägarna för att bilister kör på älgar. Vi styr ju inte över tilldelningen som ska skjutas. Hemma där jag jagar har vi ett berg där älgar brukar hålla till. Men den största vägen går precis brevid och många olyckor har hänt. Därför brukar vi försöka skjuta alla älgar som finns där,just pga att minska olycksrisken. Skulle tro att dom flesta jaktlag resonerar lika,så att beskylla jägarna är bara befängt!

47. Miraklet Seleborg

2009-08-12 10:34

Mycket stolligheter ska man behöva höra från din sida...men att älgarna vid väg 62 skulle ha lärt sig trafikvett tar nog ändå priset...

46. Upplysning om 62:an RMM

2009-08-11 16:17

Den har varierande hastighetsbegränsning, ibland 70 ibland 90. Men de har ingenting med älgfaran att göra. Skyltad hastighet är max under goda förhållanden. En journalist i Dalarna som körde för fort förbi en trafikkamera ursäktade sig med att han hade solen i ögonen och inte såg kameran.
Sen är det en liten detalj. Många av våra älgar är försiktiga innan de passerar 62:an (de andra dör fort). Men en älg jagad av varg vill dels ha fast mark under fötterna vintertid och har inte heller tid till normal försiktighet innan den korsar vägen.
Men vid 70 km/tim är risken för allvarlig olycka mycket liten. Nollvision skulle innebära att vi går tillbaka till bilismens begynnelse i England. Då var det lag på att en man skulle gå med en varningsflagga framför automobilen.
Sen vet jag inte varför du tjafsar med mig RMM. Jag skrev att vi var överens. Kan du inte bjuda tillbaka?

45. Lekstuga

2009-08-11 16:16

Det är i regel människor som betraktar vargen på avstånd som vill att de bara ska få finnas, men dem som har problemen med att vargen tar tamboskap m.m.
Ja dom ska få kämpa mot myndigheternas jä****a lekstuga. Då kan vi snacka om diktaturfasoner ifrän Länstyrelsen Naturvårsverket, jordbruksministern M:FL
För det är inget annat det handlar om att ett vist klientel ska få känna sig bedtydelsefulla.
Det blir nog snart anarki ifrån de drabbade för myndigheterna är både blind och döv.

44. Tack Pelle!

2009-08-11 13:52

Då har jag fått lära mig något nytt när det gäller bilar och hundar. Ledsen över vad som hände din hund, och man kan undra vad det är för människor som smiter när de kört på ett djur. Kanske fanns det alkohol med i bilden, eller trodde föraren att det var något annat än en jämthund? Det finns ju vissa likheter med ett annat hunddjur, när jämten håller svansen nere.

Sedan tycker jag nog att det kan vara berättigat att jämföra ”problemen” med t ex älg och vildsvin, med problem där rovdjur är involverade. Man kan vara hur omdömesgill som helst, men så länge det finns djur som hinner springa upp precis framför bilen innan man har en chans att se dom, så kommer olyckor också att ske. Jag vet inte om Calle Seleborg tycker att man ska hålla ca 30-40 km/h på 62:an istället för 70 som jag tror det är nu, med det skulle försvåra, försena och fördyra alla typer av transporter på våra vägar. För att åstadkomma 0 allvarliga viltolyckor, så måste alla vägar med fartgräns 80 km/h och över, vara omgärdade med stängsel som även hindrar vildsvin att ta sig ut på vägen, alternativt att populationerna av älg och vildsvin decimeras mycket hårt. Jag tror inte det är speciellt många som förordar sådana lösningar, utan de flesta är fullt medvetna om – och accepterar – att man alltid tar en större risk när man sätter sig i en bil, än om man tar flyg, tåg eller buss dit man ska.

43. Viltolycka

2009-08-11 13:51

Nu är vi lite offtopic. P.H, du har givetvis rätt i att man ska framföra sin bil så att man kan stanna. Men teori och praktik går inte alltid hand i hand. Du kan sätta dig vid vilken 90 väg som helst och snabbt inse att merparten inte skullle klara av att stanna om en älg/rådjur/svin/ren kommer ut på vägen. Varje år informerar VV om älgfaran vid framförallt morgon och kväll och vi bygger viltstängsel för miljoner kronor varje år ändå så kan vi räkna på att vi även i fortsättningen kommer att ha dödsfall i samband med älgolyckor. Vi människor är inte riktigt kloka i vissa sammanhand. Men krasst är det nog så att ska vi få ner dödstalen till 0 så måste antalet älgar minska radikalt. Men det tror jag inte heller speciellt många vill.

42. Anonym 2009-08-10 23:10

2009-08-11 13:51

Vad har det här med vargar och ersättning att göra?

41. Fundamental brist på kunskap

2009-08-11 11:15

Betong har en specifik vikt om ca 2300 kg/m3 och vildsvin har ca 850 kg/m3. Om vi betraktar en sugga så stor att den utgör en väsentlig fara för en påkörande billist, säg 300 kg levande vikt, så väger motsvarande sugga i betong 800 kg. Nu kanske även anonym kan inse skillnaden i att köra på en mjuk sugga som väger 300 kg jämfört med att köra på en sugga i betong som väger 800 kg! Jämförelsen är alltså dum.
Sen är det som mormor säger att kör man högst 70 km/t där fara för kollision med storvilt föreligger så är risken att dö i en sådan kollision i stort sett noll. Det är alltså upp till anonym om han har så bråttom att han vill ta risker med sitt och andras liv för att komma fram någon minut tidigare. Tyvärr gör allt för många en felaktig prioritering.

40. Anonym 2009-08-10 23:10

2009-08-11 11:14

Vad har betongsuggor med saken att göra? Konstigt argument tycker jag! Sedan skulle en sådan handling falla under en helt annan paragraf i lagen! Nämligen sabotage och då är det en helt annan sak vi diskuterar! Sedan kan du ju ta och läsa vad som står om framförandet av fordon innan du börjar föra en vettlös argumentation som inte för debatten framåt! Kör försiktigt och undvik betongsuggorna och vargmaten i framtiden:-) eller ännu hellre sluta att köra bil överhuvudtaget. Det tror jag är bäst med tanke på hur du resonerar samt dina kunskapsnivå!

39. Trams PH

2009-08-11 09:38

Låt oss ta ett exempel.
En person som inte vet bättre ställer ut en svårtmålat betongsugga mitt på vägen några kilometer norr om Sysslebäck i Värmland en svart regnig natt i oktober.
Någon stackare kör på den men enligt ditt argument så måste det ju vare förarens ansvar, (citat PH "strikt ansvar") eftersom betongsuggan stod där den stod och inte rörde sig ur fläcken, inte angrepp bilisten. Det var bilisten som körde på betongsuggan!
Hur den så kom till att stå där mitt på vägen har med ditt resonemang intet med saken att göre.

Att det finns människor som gärna vill ha betongsuggar i mängder (älgar), betongsuggor som för eller sedan hamnar på vägen framför någon oskyldig, bör det inte lastas dessa människor (jägarna), bör de inte ta sitt ansvar och se till att dessa botongsuggor inte hamnar på avvägar genom att låsa dom inne (viltstängsel) eller destruera merparten av dom (skjuta ner älgstammen)?

Fakta är att under kommande året vill 12-15 människor dödas och mer än 200 skadas svårt i viltolyckor med älgar, olyckor som INTE skulle hända om vi decimerar stammen reellt!

38. Vi vill inte ha odjuren på våra marker

2009-08-11 09:38

Vad gällde frågan? det vi alla visste förut, VI SOM HAR SKITEN INPÅ KUNTARNA VILL INTE HA DOM, PUNKT SLUT, här pratas det i de senaste inläggen om bilolyckor med klövvilt, vad har det med saken att göra?
Sprickan mellan oss som ska ta obehagligheten med storstadsborna, som inte vet vad det är frågan om, växer nu lavinartat. Men vi som har KUNSKAP om allt elände vargen med fler stället till om börjar bli riktigt förbannade och får allt fler sympasitörer, vi har fått nog nu, vänta bara, det kommer mera när odjurens avkommor blir äldre till hösten.

37. Roslagsmormor 2009-08-10 19:14

2009-08-11 09:37

Om du behagade läsa och förstå det jag skrev så hade vi återigen sluppit en dum kommentar! Man ska inte köra fortare än att man klarar av att stanna på den sträck man ser. Även åt sidorna. Köp en körkortsbok och läs igenom den! Där står det klart och tydligt! Dessutom så var min kommentar ang. älgolyckor ett svar till en annan likvärdigt dum kommentar som tillika inte har något med vare sig artikeln eller min föregående kommentar att göra. Möjligen ett försök, som tydligen var lyckat, att vrida över debatten till något helt annat!
Måste kreditera den snygga manövern! Nollvision på väg och i skog, det är det enda vettiga!

36. Mormor!

2009-08-10 21:21

Fick själv en jämthund ihjälkörd av en smitare. Hade ingen pejl på hunden då, så det blev många mils letande. Hittade efter två månader hunden gömd i ett dike. Döm om min förvåning när jag kontaktade försäkringsbolaget. Av dom fick jag hjälp genom deras advokat. Advokaten kontaktade trafikförsäkrings föreningen som stod för alla kostnader pga att bilisten hade smitigt. Hade bilisten anmält händelsen hade han försäkring gällt. Trodde inte mina öron men så var fallet. En bilförare är skyldig att kunna stanna och kör han/hon ihjäl en hund är bilisten den skyldige! Aldrig hundägaren fick jag som svar! Och jag vet precis hur älgolyckorna går till men blir ganska irriterad på "anonym" som alltid ska jämföra vargplågan med älgolyckor!

35. Helt överens, Roslagsmormor

2009-08-10 21:17

Det är mindre omdömesgilla personer som håller för hög fart när det är en klar risk för älg som råkar ut för de allvarliga olyckorna. Jag bor längs 62:an i Klarälvdalen så jag vet av egen erfarenhet att omdömet lyser med sin frånvaro på många håll. 62:an här uppe har skogen på ena sidan och Klarälven på den andra. Älgen vill gärna ned till vatten och växtligheten vid älvkanten på natten.

34. Varken P.H eller Pelle verkar klara över….

2009-08-10 19:55

….hur de riktigt allvarliga olyckorna går till.

Tänk er att en älg springer upp 5 eller 10 meter framför bilen, och ni kör ca 70 km/h. Innan ni ens har hunnit reagera (beroende på person, men mellan 2-3 sekunder), så har ni i full fart kört in i älgen innan ni ens hunnit trycka på bromspedalen. För att lyckas stanna på under 10 meter, så blir det till att hålla ungefär 30 km/h – och då är risken uppenbar att man själv blir en trafikfara om man t ex kör på en 90-väg.

Håller man 70 km/h, så är risken relativt liten att man själv blir allvarligt skadad, men händer samma sak – älgen dyker ca 5-10 meter framför bilen - och man håller en hastighet på 90 eller mer – ja då vill det till att man har en del tur, för att slippa allvarliga skador eller kanske mista livet. Vid 90 klarar man sig inte från en kollision ens om älgen dyker upp 25 meter framför bilen, såvida man inte reagerar på mindre än 1 sekund – och hur många klarar det?

När det gäller hundar, så har ägaren alltid strikt ansvar för sin hund, så jag tror inte bilägaren blir ersättningsskyldig för skador på hunden. Däremot kan hundägaren bli ansvarig för skador som uppstår på bilen. Rätta mig gärna om jag har fel, för jag är inte 100-procentigt säker.

33. Anonym 2009-08-09 17:04

2009-08-10 12:42

Man har strikt ansvar vid framförande av fordon, om alla trafikanter respekterade detta så skulle inga olyckor ske! Om du har tagit körkort så vet du att man ska hålla en sådan fart att man kan stanna på den sträcka som man ser. Gäller även åt sidorna, om du förstår det! Det är en viss skillnad mellan att bli attackerad av något eller att köra på något. Har du tänkt på om ett barn springer ut i vägen? Tänk på att föra debatten med sakliga, genomtänkta argument och inte det vanliga mumbojumbo snacket! Det kan man roa sig med på MP:s partimöten!

32. -Anonym 08-09 17:04!

2009-08-09 22:46

Dumma jämförelser finns det gått om, men din slår rekord! Du kan väl inte beskylla jägarna för att folk kör på älg! Du som bilförare ska kunna stanna om fara kommer upp på vägen. Om tex en hund kommer upp på vägen är det du som kör på den som får du stå för försäkringen inte hundägaren! Samma gäller för alla djur. Om inte så är älgen ett statligt djur, för vi får betala en statlig fallavgift för varje fällt djur. Vad jag vet har ingen älg sprungit in i en bil och dödat personer, det är personer som kör in i älgen! Har du bra sikt och vägen är bra kan du gasa. Men är dikena igenväxt och sikten minimal måste du anpassa farten så du kan bromsa för fara. Det är inte jägarna som ansvarar för att dikena är röjda utefter Sveriges vägnät. Och vet du statusen på bilarna som krockar med älg? Är lysena och rutorna rengjorda? Däckmönstret bra för kortare bromssträcka? -Nä, förmodligen vet du inte! Men att döma jägarna går j...gt bra!

31. Anonym 09-08-09 17:04

2009-08-09 21:12

Och inte bara du.
Det är mycket enkelt.
Vi skrotar alla bilar.Landsbygdsbefolkningen tar hand om naturen. Då slipper alla stadsbor ta bilen ut för att titta efter varg. Barnen går till skolan osv. Miljön blir mycket bättre på alla vis. Hela Sverige blir levande på detta vis.

30. Mycket intressant PH

2009-08-09 19:53

"Då kommer det att bli riktigt dyrt! Vad tycker du? Räcker det med en miljon eller tio miljoner eller en miljard?
För hur värderar vi en människa och vilka gränsdragningar ska vi göra för att det inte ska bli fel. Ska vi skapa en gränsdragning utifrån betyg, arbete, status i samhället. Föräldrars betyg, arbete eller status om det gäller ett barn osv! Eller ska vi sätta en schablon rakt av!"

Under kommande året vill 12-15 människor dödas och mer än 200 skadas svårt i viltolyckor med jägarnas älgar.
Det är ju i alla fall den generella uppfattningen inom jägarkåren, att det är ni jägares förtjänst att vi har den älgstam vi har i dag.

Vi, samhället har byggd vägar, vägar som vi måste ha för att det samhälle vi har ska fungera, men här färdas man inte säkert, vare sig på väg till arbeta, i sin tjänsteutövning eller i skolskjussen.
Klart kan vi sänka hastigheten men varför ska vi då hålla den standard på vägarna vi har i dag, och vad betyder det inte för möjligheten att bo på glesbygden om avstånden blir större tidsmässigt.
För pensionärer och de som lever på bistånd betyder tiden inte så mycket, men för oss som jobbar för födan är det en annan sak.

Är det inte rimligt att vi läggar denna kostnad, som älgarna är direkt orsak till, på markägarna som sedan kan ta ut den från jägarna?
Som PH frågar, vad är en förlorad anhörig i en älgolycka värd i kronor och ören, vad är ett livslångt lidande som vårdpaket efter en krock med en älg värd för honom eller henne?
Det är ju kostnader som vi inte skulle ha om vi utrotade älgen TOTALT, vilket ju till glädja för en del även skulle öppna upp för utrotning av vargen!
Ska vi utrota den ena så är det klart att även den andra arten måste utrotas, och ska den ena hållas på ett miniminivå så är det även klart att den andra arten också måste hållas på en sån!

29. P.H

2009-08-09 19:50

Vem och varför skulle någon betala dig för att du inte kan jaga som du vill? Finns det någon lag som säger att du ska få jaga på ett visst sätt helt ostört? Jag är på intet sätt emot någon form av ersättning som Runar pratar om men jag ser inte hur det i praktiken ska gå till. Hur och vem ska värdera ett fritidsintresse?

Jag är inte beredd att betala en ändå krona för frilevande varg. Jag har heller inget intresse av frilevande vargar om du nu tror det. Angående dödsfall så har det ju redan hänt. Kanske någon vet ifall den jägare som dödades av björn förra året fick pengar från staten? Tror knappast det var några miljonbelopp.

Ja, jag har inget emot att lägga mindre pengar på varg och mer på andra saker som du nämner. Men frågan är om det hjälper oss jägare i längden.

28. Ett sånt parti

2009-08-09 15:22

kommer även jag att rösta på, så nu är vi två:o)
"Tycker du samtidigt att Halländska bandyspelare skall ersättas för att de inte kan utöva sin hobby pga staten inte agerat tillfredställande i klimatfrågan?"

27. Fredde

2009-08-09 15:22

Jag ser att du fortfarande inte har läst artikeln eller i alla fall inte förstått den! Vad vi debatterar här är inte vad våra folkvalda säger utan vad Runar säger i intervjun! Artikeln handlar om värdering av förlorat fritidsintresse och ersättning för densamma, detta för att få en acceptans för varg. Inte om förlorade inkomster! Det är en helt annan fråga som du berör med att markägarna får mindre betalt i arrende. Även om du också här uttrycker dig fel! Dessutom har de flesta markägare inte rejält betalt i arrende, vare sig vitt eller svart! Spårar jag en viss avundsjuka möjligen?
Det är bara i omedelbar närhet av storstadsområdena som det går att ta bra betalt för jakten, läs ca 1 timme i bil. På landsbygden pratar vi om helt andra arrende nivåer per hektar!

Vad jag framför är min värdering av jakten som jag ut ifrån artikeln vill ha ersättning för! Det gäller att inte blanda äpplen och päron i en debatt!

Vad som vore intressant att få veta är vad du är beredd att betala för nöjet att få ha frilevande varg i Sverige! Nu ska jag blanda litet med äpplen och päron!
För ditt intresse för frilevande vargar måste väl räknas som en hobby och som alla med en hobby så borde även du få betala vad det kostar!

Dvs alla löner till forskarna, alla ersättningar till samerna, fårägarna och andra tam djur som vargen river! Det blir en ganska saftig peng varje år!

Sedan får vi innerligt hoppas att vi aldrig får ett dödsfall av en människa pga en varg attack! Då kommer det att bli riktigt dyrt! Vad tycker du? Räcker det med en miljon eller tio miljoner eller en miljard?
För hur värderar vi en människa och vilka gränsdragningar ska vi göra för att det inte ska bli fel. Ska vi skapa en gränsdragning utifrån betyg, arbete, status i samhället. Föräldrars betyg, arbete eller status om det gäller ett barn osv! Eller ska vi sätta en schablon rakt av!

Det är det här som är intressant! Vad är det värt i pengar för att få acceptans för varg i landet och vilka ska betala den notan? Det är detta artikeln handlar om!

För att ytterligare spä på debatten, är det inte bättre att lägga alla dessa pengar, som vi idag spenderar på vargen, på något vettigt istället. Cancerforskning, arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller något annat som är nyttigare för samhället!

Ja varför inte starta ett vargutrotningsparti som anonym säger! Ett riktigt enfrågeparti!

26. Min röst

2009-08-09 11:31

Ett sånt parti har min röst direkt!

25. Ph

2009-08-09 07:31

Bilda vargutrotningspartiet! Och bli själv ordförande, du verkar ju all kunskap som krävs. Tycker du samtidigt att Halländska bandyspelare skall ersättas för att de inte kan utöva sin hobby pga staten inte agerat tillfredställande i klimatfrågan?

24. Själv vore jag

2009-08-09 07:31

nog beredd på att betala dubbla arrendet, låt säga lika
mycket som i arrende även till staten för att få slippa vargen helt.
Detta under förutsättningen att inga som helst av de pengar som jägarna betalar staten delas ut till
rovdjursföreningen eller liknande tveksamma sammanslutningar...låt dom bekosta sina intressen själva som alla andra.
Troligen skulle jag vara beredd att betala än mer för att få fortsätta den livsstil jag har om jag var säker på att på
det sättet få stopp på vargspektaklet och denna
terror mot oss i glesbygden.
Jag säger det igen, ersättning (?) för förstörd jakt och liv i
glesbygd? Så mycket pengar har dom inte så de kan göra det. Och därmed blir kostnaderna för att behålla
vargen så oerhört höga, att hela Sveriges ekonomi skulle krascha...är det värt det för att några skadedjur skall få reproducera sig?? Svaret är för gemene tänkande människa ganska givet...

23. MrStraightpull

2009-08-09 07:28

Flyttning pågår väl ständigt. Man flyttar för jobb, man flyttar för kärlek så varför skulle det vara så konstigt att flytta för ett hardrev?

Att tro att någon ska betala från den egna plånboken för varg är utopi. Det tror då alla fall jag. Och även om det skulle komma in pengar den vägen lär de knappast hamna hos jägare för kompensation för utebliven jakt eller vad tror du? Däremot håller jag med dig om att det kan bli intressant om någon driver frågan om värdesänkning. Den är konkret och går att räkna på.

22. ph

2009-08-08 22:17

Men lyssnar man på våra politiker så nämner de inte ens jakt som problem, än mindre att jägare ska ersättas. Det är enbart bönder och samer där man pratar om förlorade inkomster. Att Runar säger ersättning till jägare är bra men som sagt vägen är lång innan en hobby ska ersättas för något naturligt som varg.

21. Folkförflyttningens tid är tydligen inte över...

2009-08-08 22:17

Fredde hävdar helt sonika att P.H skall flytta - detta är metoder som har använts förr, bland annat av Stalin och tydligen lär sig vissa inte av historien! Eller så saknar de den gamla goda tiden...
Som jag skrev tidigare är undersökningen intressant med tanke på hur lätt vågskålen slår över. Saknar dock information angående hur mycket de vargförespråkande är villiga att faktiskt betala ur sina EGNA PLÅNBÖCKER för sin vällust då denna fråga tydligen ingått i undersökningen. Och det är ju först då, Fredde, som vi får svar på värdet av en hobby, eller hur?
Misstänker att den pengen väger lätt i relation till den värdesänkning många fastigheter får pga vargstammens ökning. Och det handlar då inte bara om jakt utan om det totala marknadsvärdet, dvs inverkan av en sämre förutsättning för att bedriva djurhållning etc.

MP, med allierade, är ett reellt hot mot jakt och en naturlig livsstil!

20. Re. Fredde. 2009-08-08 18:58

2009-08-08 19:35

Läste du artikeln? Citat från den: - Jag menar att det behövs ett kompenseringssystem. Om en jägare värderar sin förlorade jakt till 10 000 kronor, så måste han kompenseras för det på något sätt. På samma sätt måste alla landstygdsbor kompenseras för de olägenheter rovdjuren medför. Finns ingen vilja att kompensera kan projektet inte drivas vidare, säger Runar Brännlund.
Svart på vitt eller hur! Annars får man flytta på vargarna till djurpark eller i uppstoppad form till museum. Jag vare sig flyttar eller byter fritidssysselsättning!

19. P.H.

2009-08-08 19:14

Det är väl ytterst tveksamt att staten ska kompensera en hobby. I ditt exempel så blir nog förslaget att du måste flytta. Ska bli intressant att se om markarrende ska kompenseras. Många markägare har ju rejäla inkomster av arrenden. I och för sig är det väl ofta svarta pengar men någon kommer säkert att få saken prövad rättsligt då mark med varg på får en minskad efterfrågan på vilket borde ge ett lägre pris för markägaren.

18. Utebliven jakt!

2009-08-08 18:47

Vad kostar det när jakten går förlorad? Ja, hur värderar man det? Ett exempel. Inköp av utrustning för mig personligen ca 75-80.000. Hundar 18.000, drift av dito 10-15.000/år. Arrende jaktmark ca 8.000/år. Summa kostnader/år utslaget på säg 35 år. 75´/35+18´/35+15´+8´=25.656/år plus index. Om ni undrar så tänker jag ha kvar hundarna och jaktmarkerna. Det är vad jag vill ha i ersättning per år för kostnaderna! Sedan vill jag ha ersättning för förlorat fritidsintresse med ca 25.000.000. En inte oskälig summa för min del. Hur många jägare finns det i Sverige? Säg ca 300.000 det ger med mina kostnader en årlig ersättning till oss på knappt 7,7 miljarder/år. Vad resten sedan vill ha för utebliven fritidssysselsättning vet jag inte! Men tar vi min ersättning som ett snitt så landar vi på 7.500.000.000.000 sek. För att översätta så blir det 7.500 miljarder kronor. Men det har inte landet råd med så enklast är att ta bort vargen! Så var det klart med det.

17. Ersättning

2009-08-08 15:05

Det verkar som att ersättning är det enda som kan hjälpa djurhållarna men det hjälper inte med pengar. Det påminner bara om motorcyklisten som körde på tuppen som avled och då gick in till bondmoran och ville ersätta den och fick svaret: "Varsågod, hönsflocken går där ute!
För övrigt så har ännu ingen svarat på vad vi skall ha vargen till.

16. En sammanfattning

2009-08-08 15:04

Vi är drabbade, vi får inga bidrag, vi lever i en diktatur, staten förtrycker oss, stadsboende förtrycker oss..osv.
Det är exakt den sortens offermentalitet som gör att landsbygden på många håll är döende. Det har ingenting med rovdjur att göra, bara människor.

15. Nej!

2009-08-08 14:04

Inga ersättningar skall behöva betalas ut. Pengarna skall gå till skola, vård och omsorg. HELA Sverige skall leva. Bort med all varg snarast. Folk som inte är drabbade skall inte bestämma över landsbygden. Det om något är diktatur. Snart kommer nog diverse bortförklaringar. Dom har lyst med sin frånvaro nu en tid.

14. Forskning?

2009-08-08 14:03

Det där resultatet visste väl alla på landsbyggden! Men det är ju bra att det finns på papper så inte Mormor och hennes likasinnade kommer med dravel som att dom minsann känner massor med folk som vill ha vargen! Vi som är drabbade vill inte ha vargen, så är det bara. Inte bara vi som skriver på den här sidan. Sen förstår väl jag också att stadsmänniskorna inte bryr sig om landsortsborna. Det gör dom inte i någon annan fråga heller! Och hur kompenseras man för förlorad livsglädje, tror dom att fribiljetter till skansen hjälper?

13. Intressant

2009-08-08 14:02

Undrar hur mycket fler röster oppositionspartierna, och då det speciellt det största (MP har ju inte mycket att förlora längre på landet), vågar att sätta på spel genom att ytterligare vända sig bort från landsbygden. Det behövs ju inte så många rösters tapp för att faktiskt förlora... Det behövs faktiskt inte en majoritet mot varg - det räcker med tillräckligt många i minoritet (i just denna fråga).

MP, med allierade, är ett reellt hot mot jakt och en naturlig livsstil!

12. Lägg nu inte för

2009-08-08 14:02

stor vikt på den undersökning.

Respondenterna tillfrågades om följande: Tänk dig att den rovdjurspolitik som riksdagen har beslutat om är viktig för rovdjurens långsiktiga överlevnad i Sverige. Att genomföra riksdagens rovdjurspolitik kostar pengar. Skulle du kunna tänka dig att bidra ekonomiskt till ett sådant projekt? Svarsalternativen som analyse-rades i den aktuella studien var ja och nej.

Det är ju frågor du kan ställa om allt mellan himmel och jord och få ganska så märkliga resultat ut från, eftersom vissa gärna vill vare med och ta ett ansvar medan andra inte vill göre rätt för sig och gärna lever på andras arbeta och på bidrag!

11. Man måste ha överseende med stadsbona.

2009-08-08 14:01

Dessa människor som inte har mognat och/eller vågat flytta ut på landsbygden till den friska luften och alla andra i friskvårdssyfte nyttiga aktiviteter. Varje år är det ett litet antal som vågar släppa taget och överge "ekorrhjulet" som dessa människor tidigare levt i här blir kommentaren enhällig, att vi inte gjorde detta för länge sedan. Därefter följs det hela av ett stort reportage i någon veckotidning, "dom fann lyckan på landet". Har dessa "emigranter" barn kommer kommentaren ganska snart, vadå kan inte våra barn kunna leka riskfritt utomhus, det kräver vi. Det borde ofta, väldigt ofta vara reportage om hur vi som vigt vårt liv att bo mitt i "spenaten" med all grönska omkring oss och som sorgset tvingas se på när våran tillvaro försämras. Dessutom av en grupp människor som inte har förmågan eller kunskapen att begripa vad som håller på att hända med vår tillvaro och ack den så viktiga rekreation som vi människor så väl behöver. För det som sker idag kommer att få återverkningar som blir svåra att återställa, om det nu överhuvudtaget går att återställa. Mitt tidigare tips om framförallt vargen är glasklar. Okej 200 individer kan få finnas, av dessa skall 150 vara i landets djurparker. Övriga 50 skall fördelas med två frilevande individer. Två i varje län, men först efter kastrering och sterilisering så att dom inte kan föröka sig, när dessa djur "dör av åldersskäl" skall nya djur tillåtas plockas som tidigare från djurparker efter vederbörliga fertilitetshinder och nu till det viktigatse av allt, frikort till alla djurparker så att alla medborgare som får en kick av att studera dessa fridstörare får sitt lystmäte. Detta är en lösning som borde passa alla parter.

10. Rovdjur

2009-08-08 13:59

Den som tror att rovdjur inte attackerar människor kan titta på videon, klicka på länken!
http://www.videosift.com/video/Tiger-hunting-in-India-Sometimes-the-Tiger-Wins
Skall vi ha det så här i Sverige med varg och björn?

9. Älskade LOLA, din oro lyser starkt!

2009-08-08 13:58

Jag förstår att du och alla andra vargkramare som värnar om de vilda bytesdjuren nu börjar bli oroliga. Tänk om sanningen om vargen blir allmän kunskap? Det verkar som om 40% av svenska folket redan bytt sida, från att vilja ha varg till att inte vilja ha varg. Hur många ytterligare hinner då inte byta sida innan valet? Jag förstår din oro och gläds. VARGEN är en STOR opinionsbildare.
Jag ser fram emot en ny tid då såväl vilda som tama bytesdjur kan föda sina ungar i lugn och ro och kan beta och sova utan en ständigt närvarande skräck för att bli vargmat.

8. Ersättning ?

2009-08-08 08:01

Ja du tyskterriern det där kan nog roslagsmormor svara på. Denna person verkar ju alltid ha rätt. Och vi andra läser ju inte vad hon har skrivit eller så missförstår vi det hon har skrivit.

7. Ja vad är att vänta

2009-08-08 07:18

av en professor i nationalekonomi....ersättas ekonomiskt?

Det handlar väl för f-n inte om pengar!
Det handlar om helt förstörda fritider och boenden, helt
förstörda livskvaliteter alltså. Hur tusan skall de kunna
ersätta folk för det?

6. Haha...

2009-08-08 07:17

In your dreams, Johansson...

5. Ytterligare ett trendbrott

2009-08-07 22:49

Nu är det 50-50 för och emot varg i hela riket. Hittills har kramarna på NVV och i "dotterorganisationen" SRF hävdat att kanske 10% varit emot varg. Ett saftigt trendbrott i opinionen måste ha inträffat de senaste åren eller ännu troligare är att tidigare meningsmålningar varit friserade. Med tanke på att skador och besvär ökar ännu snabbare än de snabbt ökande stammarna av varg och andra stora rovdjur, så kan man räkna med att vid valet nästa år så är det en hyfsad majoritet som INTE vill ha varg i Sverige. Det ni!

4. Inget konstigt

2009-08-07 22:48

Alla som har gjort sig besvär att följa den här frågan i alla de undersökningar som har gjorts vet att detta gäller allmängiltigt. De som drabbas av rovdjur vill inte ha dem. SRF har hela tiden krupigt bakom siffror som omfattar en stor del av icke drabbade individer. Men det verkliga problemet är röstfiskande politiker. Eftersom de flesta människor inte berörs av rovdjuren men har propagandamässigt fåtts att tro att rovdjur är bra är det dessa röster politikera vill ha. Inte förrän stadsborna upptäcker att landsbygden inte längre är en säker plats för rekreation kommmer trenden att vända.
Men då är för det sent. Alltför många värden är för alltid förlorade.

3. Driva vidare?

2009-08-07 22:19

Vad då driva vidare?
Placera vargen då i dessa områden där dom är accepterade av en MAJORITET då är väl problemet löst.
Det är väl så den sk demokratin fungerar, eller?
Jag och många med mig vill ej ha varg i våra beteshagar
här på landsbygden, så låt då dessa rovdjurskramare i storstäderna ha dom i sina bostadsområden och lekparker. Då blir väl tillfredsställelsen ömsesidig och alla nöjda, eller hur mormor och kompani?

2. På rätt plats

2009-08-07 22:17

Samla ihop vargarna och placera ut dem hos dem som vill ha dem. Där finns ju gott om sällskapshundar.

1. Stad mot landsbygd.

2009-08-07 22:17

Helt klart är att de delade meningarna i vargfrågan, det skiljer sig från stadsbor och landsbygdsfolk och specielt från de som idkar djurbruk och som vid något tillfälle blivit drabbade av rovdjursangrepp. Helheten är att de som ej är innsatta i den svåra situationen som de drabbade har och kommit i. Stadsbor ser nog med ett öga, vargen den är fin därav trubbas deras minne av vad den i verkligheten kan och har åstakommit för skada. Det tror jag passerar förbi en stadsbos ögon, de följer ej med vad som händer på fältet utan ser denna bild av ett djur och så har de inte satt sig in i verkligheten, vad den har och kommer att åstadkomma i fortsättningen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB