• Älgskadefondsföreningen

Framtidens karta över Rovdjurssverige

AktuelltPublicerad: 2011-05-13 13:14

Titta på kartan. Så här kommer Rovdjurssverige att se ut om enmansutredare Lars-Erik Liljelund får igenom sina förslag och renskötselområdet ska vara fortsatt fredat från varg. 450 vargar söder om renarna betyder att i stort sett hela den södra landsändan kommer att beröras av vargrevir.

Det är Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen, som gjort kartan. Den är en kommentar till Lars-Erik Liljelunds utredning. Han bedömer att landet behöver 450 vargar, 1 800 björnar, 850 järvar och 1 200 lodjur för att de respektive arterna ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt EU:s regler.

100 vargrevir 
– Miljöministern har sagt att vi ska upp i gynnsam bevarandestatus och då ville vi visa på vilka konsekvenserna blir. I dag har vi ungefär hälften så många vargar som Liljelund föreslår. Antalet revir är 50 stycken. Med 450 vargar blir antalet revir omkring 100 och det är vad jag ritat in på kartan, säger Gunnar Glöersen.
Liljelund har räknat med 450 vargar i hela landet, men för att det ska bli verklighet måste politikerna ta ett extremt kontroversiellt beslut – att köra över samerna och riva upp deras fredning från vargföryngringar. I dag råder en bred politisk enighet om att renskötselområdet inte ska ha vargrevir.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. En tidsfråga...

2011-05-18 19:06

innan det blir som i renskötselområdet, en bred politisk ambition att vi inte skall ha varg i Sverige överhuvudtaget.

18. Löshundsjakten

2011-05-17 11:07

Hör till kulturarven och skall därför bevaras

17. Hundägare #16

2011-05-17 07:55

Om folket i fjollträsk och deras likasinnade i andra storstäder finge bestämma helt och hållet skulle varken du eller jag behöva nån jakthund. Jakten skulle totalförbjudas. Men, sörru, idag finns inte det kurage nog hos riksdagsmän, att ens försöka. Men risken finns att nån tok gör ett försök på direkt uppmaning av förödarna.

16. 12. Till Funderar Av Larsson

2011-05-15 16:46

Finns det älg å björn där ?? Eller ska alla jakthundar bli små sällskapshundar tro ?! Katastrof på ren svenska .. En gång i tiden va nästan våran stolta Jämthund utrotad ska det bli så igen ..

15. En fråga

2011-05-15 11:14

Vart ska älgar och rådjur mm mm finnas då? På öland och gotland? Varför får inte björnen finnas längre ner i vårt land,är dom rädd för den snälla nallen????

14. Å en sak till....

2011-05-15 11:14

Politiker måste vara bottenskrapet av yrken eftersom man inte behöver ta det minsta ansvar eller konsekvens av sina fattade beslut som många gånger är fattade på rent tyckande! "Det var som fan, det hade jag ingen aning om" sa Hasse och Tage i en sketch när dom drev med tokiga politiker för ett antal år sedan, tyvärr ser det lika dant ut idag! Politiker tycks inte ha förmågan att konsekvensanalysera vad följden blir om jag gör si eller så och tyvärr finns ingen som helst kunskap i vad jakt är. Kan man ingenting så kan man bli politiker, är det konstigt att världen ser ut som den gör?

13. DE

2011-05-15 11:13

50 föryngringar motsvarar 500 vargar. Det finns betydligt fler revir, i dagsläget nästan det dubbla!

12. Till Funderar

2011-05-15 11:13

Stockholm är det väl tänkt. De behöver väl ha in varenda skattekrona de kan få om de skall beatla alla nya s.k. länkar som byggs och skall byggas. Det kanske också behöver snyggas till runt Stureplan.
Det stora problemet blir väl att hinna bygga bostäder. De är det ju brist på redan idag.

11. Funderar

2011-05-14 15:57

Vart vi ska bo ?? Någon som vet !?

10. vad

2011-05-14 15:57

Jag trode dom räknade med 10 individer per revir med 50 revir har vi ju 500 individer !
Eller har dom kommit på något nyt sätt att räkna nu ?

9. Nödvändigt ont...

2011-05-14 15:57

Kanske måste det gå så här långt innan ALLA berörda vaknar och förstår vad som blir konsekvensen av att ha varg i sin närhet. Vi som haft varg ett tag nu tas inte på allvar, vilket framkom i samband med Rialavargarnas framfart. Masar och värmlänningar var "lite löjliga" tyckte den drabbade kvinnan men efter attacken blev det annat ljud i skällan! Först när alla i landet påverkas av varg kommer opinionen att vända men då kommer vi att få ett helsikes jobb att återställa vad våra förfäder en gång fixat, tyvärr!

8. CV hos utredaren?

2011-05-14 15:57

När man ser kartan framför sig undrar man vad tanken bakom utredarens förslag är?
Jakten i Sverige har i stort sätt upphört, djurhållning med div kreatur kan kanske fungera med hjälp av rovdjurs stängsel. Allemansrätten kommer att få stryka på "foten" genom de befintliga rovdjurs stängslena som kommer att omgärda de betesdjurens hagar.
Mångfalden och den biologiska växtligheten i hagmark kommer att raderas.
Den psykologiska grundsäkerheten för oss och våra sällskapsdjur kommer att kännas otrygg.
Det är ingen skräckvision, utan en konsekvensbeskrivning av vad vi har att vänta oss.
Men mitt CV är väl inte något att ha i de här sammanhangen ...

7. Det vill vi se och höra

2011-05-14 15:57

Jag skrev fel, det är inte pengarna JRF ska tacka nej till, det är villkoren. Och det bör inte vara något stort problem när kraven grundar sig på en missuppfattning från vår miljöminister. Det kan inte vara rätt att Sverige ska tvingas lyda ett EU direktiv som inte är tillämpligt. Art- och Habitatkravet måste ifrågasättas, menas det att inavlade hybrider av okänt ursprung ska omfattas? Jag tror inte det.
Kan våra ”vargar” ha Kanadensiskt ursprung? De sägs nu vara djurparksvargar med Baltiskt blod som är grunden i vår ”vargstam” Men samtidigt säger ministrarna, och DNA undersökning, att de inte är släkt med de Finska/Rysk/Karelska vargarna. Men tittar vi på kartan kan inte det stämma. De Estniska (Baltikum) gränsar ju för fasen till Karelen (Ryssland) och bör naturligtvis tillhöra samma stam. Kommer våra ”vargar” från Baltikum bör de alltså vara släkt med de Finska/Rysk/Karelska, vilket de alltså inte påstås vara. Varifrån härstammar de då, Kazakhstan eller Kanada?
Kan EU ställa krav på vårt land som saknar bio-, ekologsikt och filosofiskt stöd? Det stora felet med EU-s Art och Habitatkrav är att där uppmanas att allt ska bli vad det en gång varit. Vi ska alltså tvingas gå historien baklänges. Arterna ska få utbreda sig till de områden där de en gång tidigare funnits. Då sätter man i praktiken ett stopp för utvecklingen, och evolutionen. För är det något alla är överens om är det just detta att evolution betyder utveckling, och förändring. Detta är ett fatalt feltänk! Dessa riktlinjer ödelägger livsrummet för de människor som bor på landet? Nog finns det väl någon trovärdig kunnig individ som kan upplysa herr Carlgren om detta. Miljöministerns formulerade rovdjurspolitik står inte i samklang med ett brett samhällsansvar. Därför bör vi säga nej, sjufalt nej, till hans formulerade krav för att få tillbaka delar av våra eget inbetalade pengar.
Och just dessa ord önskar jag få se de båda jägarorganisationernas företrädare framföra i TV- soffan tillsammans med Andreas Carlgren och Eskil Erlandsson. Eskil E. bör dessutom ange miljöskäl och säga följande: Vårt mål i Sverige nu är att vi ska bli självförsörjande på mat. Det kravet ska vi i internationella sammanhang också framföra till andra länder som en av de viktigaste målsättningarna i framtiden. Om Sverige ska bli det matland jag ser framför mig, måste vi naturligtvis använda inhemska råvaror och däri ingår ett ökat nyttjande av vårt vilt. Rovdjursstammarna måste därför naturligtvis begränsas.

6. 2 D.

2011-05-14 15:56

Ja, det är beklämmande. Med sorg kan konstateras att Svenska Jägarfeörbundet jobbar mer för frågan än vad mitt förbund JRF gör. Att de lungt låter denna utvecklig ske utan att tacka nej till Carlgrens pengar och slå på stora trumman övergår mitt förstånd. Ny ledning och ordföranden snarast. Jakten är på väg i graven. Men jag håller mitt ord var så säker, om inte JRF agerar mer kraftfullt och tar avstånd från Judaspengarna är jag inte längre medlem och avslutar mitt skrivande.

5. Motkommentar till #4

2011-05-13 22:25

Nog är det så att förbunden sitter emellan stolarna när det gäller sådant här, men det är bara att inse att vi blir ordentligt r***nullade då vi jägare inte ens är värda en blick i sammanhanget. Folkaktionen är därmed inte ens en fis i rymden...

4. "Jakten är slut"

2011-05-13 19:39

Förbunden samt jägarkåren sitter bara och tittar på när detta sker.
Utan att handla kraftfullt!!!!!!!
Tyvärr så kan uppenbarligen inte jägarkåren inte ena sig och få stopp på detta vansinne. Hoppas nu att Folkaktionen gör ett nytt kraftigt försök att ena jägarna snarast.

3. Men ...

2011-05-13 16:25

Skåne är borta är det för att de kan flytta över till Danmark för inte är det väl de stora godsen som styr hela kråksången.

2. redan uppnått som sagt

2011-05-13 15:38

är väl närmare 500 st i lilla sverige nu...man har sedan 2004 hävdat att det finns knappt 200 st i sverige..hur räknar man..och hur många missar man...vore intressant te å veta

1. Vargland

2011-05-13 14:08

Varför finns det inte någon förekomst på Öland och Gotland? Fattigdomen fördras ju bäst om den delas av alla! Här ser vi nu i svart på vitt eller i färg en förskräckelse utan slut.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons