• Pinewood

Fynd efter jägarfolk i brandområde

AktuelltPublicerad: 2016-06-05 10:48

Den stora skogsbranden i Västmanland har blottlagt spår efter jägarfolk som levde i området för 10 000 år sedan, skriver Fagersta-Posten.

13 800 hektar mark eldhärjades vid skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Det brann med sådan intensitet att torv och jord på marken gick upp i rök.

Fynd från stenåldern
Det har underlättat för arkeologer att finna spår efter tidigare kulturer. Bland annat har man funnit 16 gamla boplatser i området. Vissa av dem är från stenåldern för 10 000 år då det var havsskärgård på platsen.

Fiske och säljakt
– Efter istiden låg vattennivån betydligt högre här i trakten – drygt 100 meter högre än vad den gör i dag. Det var ett ölandskap och många människor höll till här för att fiska och jaga säl, berättar arkeolog Anette Färjare för Fagersta-Posten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Urminnes hävd

2016-06-13 08:25

Med detta som grund borde man kunna hänvisa till att jakt är en kulturgärning med urminnes hävd. Alla sådana kulturyttringar är ju skyddade enligt EU-regler!

1. Jägarna var först

2016-06-06 14:01

Långt före de så kallade miljöförstörarorganisationerna. Tvivlar på att det då fanns några som skyddade rovdjuren när de kom nära boplatser.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB