• Pinewood

Fyra gånger fler skyddsjakter

AktuelltPublicerad: 2013-03-13 16:01

I Norrbotten har antalet skyddsjakter ökat explosionsartat med en ökning från 22 år 2011 till 79 år 2012. Det motsvarar en ökning på nästan 400 procent.
Siffrorna gäller skyddsjakt på björn, lo och järv.

– Det är inte så enkelt att det är en ökande rovdjurspopulation bakom siffrorna. Det finns många faktorer. Man ska ha klart för sig att 2012 var ett exceptionellt år, inte minst på björnsidan. Våren var sen och vi hade mycket björn i kalvningslandet, säger Lars Dahlberg, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen, till Norrländska Socialdemokraten, NSD.
Enligt Lars Dahlberg finns i dag runt 300 lodjur, 900 björnar och ungefär 400 järvar i länet. Järvrelaterade skador på renskötseln är en ökande faktor i statistiken. 2012 gjordes skyddsjaktsansökningar mot 45 järvar och 15 föryngringar. 

”Svåra skador för samebyarna”
De värst drabbade samebyarna finns kring Torne Träsk, Talma och Gabna. 
– I Norrbotten förekommer järven huvudsakligen i högfjällsområdet och finns på förhållandevis små områden, vilket gör att järvtätheten blir stor och ibland leder till svåra skador för samebyarna. Det måste vi hantera. Samtidigt finns merparten av alla järvar i Norden i Norrbotten vilket ger oss ett stort bevarandeansvar, säger rovdjurshandläggaren Stefan Andersson till NSD.

Lättare för förebyggande skyddsjakt
Det har inte blivit lättare att få skyddsjakt beviljad under de senaste åren, men enligt Lars Dahlberg har man fått ett förtydligande i lagstiftningen som ger större möjlighet att bevilja skyddsjakt i förebyggande syfte. 
Ökningen har gjort att det är en högre arbetsbelastning på länsstyrelsen.
– Det krävs allt mer resurser. Vissa perioder är det väldigt hårt jobb för exempelvis fältpersonalen, konstaterar Lars Dahlberg enligt NSD.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Flytta!

2013-03-14 08:24

Precis som Edvin skriver, flytta alla problemdjur söderut. Flytta järv, björn och lodjur till Blekinge och Skåne med mjuka släpp från hägn och låt sen djuren spridas därifrån norrut... det är tyvärr dags att alla lantbrukare, markägare, hundägare, hästägare, jägare och andra som lever nära naturen i de södra delarna av landet får uppleva samma problem som bröder och systrarna i mellersta och norra Sverige lever med dagligen.

Det finns två andra alternativ... minska antalet rovdjur med 400% eller riv viltstängslet utmed E18 från Stockholm till Oslo... Först när majoriteten av naturens brukare ser problemen på samma sätt kommer vi få en enad front mot rovdjursvärnarna som på sin höjd sträcker sig till en picknick i den vilda kungsträdgården...

1. Ring...

2013-03-13 17:50

...Naturvårdsverkets taxiverksamhet, dom flyttar gladeligen omkring rovdjuren, och är villiga att vältra över problemen på någon annan.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons