• Pinewood

Fyra skott mot vargar hittills

AktuelltPublicerad: 2010-01-02 09:59

Fyra skott mot varg har avlossats i jakten som startade på morgonen. Redan 08.45 påsköts ett djur i Torsby kommun i Värmland. Strax därefter meddelades att en varg fällts i norra delen av Örebro län.
Strax före klockan tio kunde länsstyrelsens personal i Värmland berätta att ytterligare en varg påskjutits.
Några minuter före klockan tio meddelade också länsstyrelsen i Dalarna att en varg påskjutits.
Samtidigt rapporterar Jakt & Jägares utsände, Rävpär Andersson, att jägarna i Siljansringen ringat in flera vargar.
Tidningen Jaktjournalen skriver att jägare strax utanför Laxå ringat in sammanlagt sex vargar i en såte.
I Värmland återstår nu sju vargar på tilldelningen och i Örebro en i Hasselforsreviret och en i övriga länsdelen. I Dalarna återstår åtta vargar att skjuta.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Mormor

2010-01-09 00:10

Vargen dödar djur för att få mat, vet du inte det? Vi har hundförbud en period under djurens yngelperiod. När skapas en lag so förbjuder varg under samma period?

24. Ja vad ska man säga om det du skriver här Lars Bergqvist?

2010-01-07 16:51

Om du med etik menar det lika värdet på olika djur, så menar jag med etik att göra allt för att inte SJÄLV göra några ungar föräldralösa så att de riskerar att dö av svält.

Har moderlösa räv- eller vargungar lika värde som rådjurskid för dig? För mig har dom det.

Fjällräven skulle klara sig betydligt bättre om det fanns varg i området. Då skulle vi inte behöva stödutfodra dom under dåliga lämmelår. Närvaro av varg, eller andra större rovdjur, är många gånger en FÖRUTSÄTTNING för att andra arter ska överleva.

Nej, jag är inte biolog. Jag vågar påstå att jag antagligen har en kortare skolutbildning än de flesta här i trådarna. Det har dock inte hindrat mig från att lära mig saker kring sådant som intresserar mig. För mig är inget vilt djur viktigare än något annat så länge de ges förutsättningar att kunna överleva som art.

Ja du Lars Bergqvist – att naturen inte är en skyddad verkstad för de varelser som lever i den, borde vara en kunskap som alla med intresse för det vilda, borde veta och förstå. Varför tror du vargen dödar djur överhuvudtaget? Vad skulle du själv göra om du och dina barns överlevnad hängde på att ni hade kött att äta? Skulle du hellre låta dina barn svälta ihjäl och dö, än försöka döda de djur som kom i din väg?

23. Etik mormor

2010-01-07 01:32

Är att tycka att moderlösa rävungar är lika mycket värda som varungar!Eftersom, varg tar hund tar de räv och polarräven när den kommer norröver! Så, vargen är ett hot mot fjällräven, på sikt. Du siktar enbart på att bevara varg. Alla andra djur är ovesäntliga. Just nu matar jag rådjur och räv, inte långt från dig och de är fullständigt lugna här. Barnbarnet, sa när hon var här att hon såg rådjur 1 m från trappan. Men du är väl som så många här varit sista veckan? Utbildad biolog? Det har varit väldigt många sådana här? Jaktider är för att yngelperioden ska vara fredad. När fredar vargen yngelperioden? Tar de modern när kiden trycker, Vad händer då?

22. Lars Bergqvist!

2010-01-05 22:41

Undrar om du vet anledningen till att vi har särskilda jakttider för de olika arterna, såvida det inte gäller skyddsjakt (listningen av djur som du själv angav)? När det gäller skyddsjakt, så inkluderas f ö även varg, lo och björn m fl skyddade arter.

Till saken hör också att många avstår från att använda rätten till skyddsjakt på t ex vuxna rävar och grävlingar under tider då eventuella ungar är så små att de omöjligt kommer klara sig själva, utan går en plågsam svältdöd till mötes. Själv ser jag det inte ens som försvarligt att döda en skabbräv, om man inte dessförinnan kunnat säkerställa att det inte är en hona med ungar. Då gäller att ungarna också ska kunna avlivas så att de slipper dö av svält.

Det är vad jag kallar god jaktetik.

21. Svar Roslagsmormor

2010-01-05 20:27

Stockholm Rödräv 1 aug 15 mar Även skyddsjakt
Skyddsjakt årsunge rödräv 2) Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas. Inte Protesterar ni att Rödräven får skjutas i Augusti när ungarna är små och enl. punkt 2 ang. skyddsjakt, till nöds även året runt. Många moderlösa där med!

20. Lars Bergqvist!

2010-01-05 13:52

Det jag och Norrlänning ifrågasatte, var det T-terrier skrev tidigare: ”Släpp jakten på dom redan i augusti eller september eller absolut senast efter första älgjaktsveckan så blir jakten bra mycket lugnare….”.

Vad anser du själv om att riskera att vuxna vargar skjuts när de har avkomma som bara är 3-5 månader gamla?

Inte ens valpar som föddes 2009 är särskilt gamla ännu – ca 7 månader – och har mycket de måste lära sig genom sina föräldrar, innan de lämnar flocken vid ungefär 11-12 månaders ålder.

19. När vargungar föds!

2010-01-04 11:10

Till T-terrier
Av Norrlänning 2010-01-02 23:15

kolla upp när valparna föds så du inte far fram med osanna uppgifter, det skadar bara dig själv och gör dig icke trovärdig för vi som vet.

Enl. det uppslagsverk jag nyss läste=Parning sker i februari–mars och de 5–6 ungarna föds i en lya efter 65 dygn. Så de som är skjutna nu verkar inte lämna valpar efter sig, som är övergivna! De från i fjol är ungvargar, skulle jag se det som.

18. Ang. tysterrier

2010-01-03 13:18

Okunnighet om vargar kännetecknar många jägare. Man vill inte veta något om dom verkar det som!

17. Till T-terrier

2010-01-02 23:43

kolla upp när valparna föds så du inte far fram med osanna uppgifter, det skadar bara dig själv och gör dig icke trovärdig för vi som vet.

16. Till T-terrier

2010-01-02 22:44

Vet du vilket datum det är och när vargvalparna föds, tror inte det

15. Ingen rolig jakt

2010-01-02 19:48

men ett måste! Har man tur kanske det går att jaga in en unghund på hemmamarker en höst till,utan att köra en massa mil och förstöra miljön. Och så kanske djur får föda upp sina ungar utan att stressas av ulven, för den jagar ju året runt!

14. T-terrier!

2010-01-02 19:48

Min poäng var att väldigt många älgjägare, är ”utomsocknes”, eller fulltidsarbetande som tagit ut en semestervecka just för älgjakten.

Hur har du tänkt att jakt på varg och lo ska gå till när det finns ungar som inte är äldre än 4-5 månader, dvs oförmögna att klara sig själva? Skjuts något, eller båda av föräldradjuren bort från loungar eller ungvargar, så kan det förorsaka problem, eftersom de unga djuren ännu inte klarar av att döda större djur. Det riskerar att de dras till bebyggda trakter för att finna något att äta, eller så svälter dom ihjäl. Antar att du själv inte skjuter en råget eller älgko innan du är helt övertygad om att de inte har kid/kalvar i följe.

När det gäller hortdjuren, så kan man ganska enkelt se om det rör sig om hondjur – som kan ha ungar med sig, med när det gäller rovdjur så är det definitivt inte lika enkelt. För vargen, så är dessutom båda föräldradjuren viktiga för ungarnas ”utbildning”.

Efter att de 27 vargarna skjutits, så återstår fortfarande möjligheten att få skyddsjakt på besvärliga individer – och numera då beslut närmare de ”drabbade”. Till detta kommer 28:an, så nog finns det möjlighet för den som har ”rent mjöl i påsen”.

Själv tycker jag det skulle ha varit bättre om all jakt på varg inriktade sig enbart på ”besvärliga” individer, men då också lite mer ”frikostigt” än vad som varit fallet tidigare.

13. Visst har jag uppfattat det Ingemar Löfqvist….

2010-01-02 19:48

…..men detta gäller bara varg, och under vargjakten – dvs fr o m idag!

Du vet säkert lika väl som jag att spårning av varg förekommit även tidigare i de områden där jakt på varg skulle bedrivas, för hur ska man kunna belägga någon som kör på skogsvägarna att de spårar varg, under jaktperioden på annat vilt?

12. Både rätt och fel mormor

2010-01-02 17:20

Rätt har du att älgjakten har man minst
en hel vecka på sig och har man mark som
tål en beskattning på dom så har man hela
januari ut också...
Vid jakten på varg och Lo så har du på papperet kanske "lång" tid enligt er kramare.Men verkligheten ser helt annorlunda ut,skjuter du inte någon helst under första dagen eller i bästa fall andra så har du missat möjligheten att minska trycket från dessa djur på din mark då det är fullskjutet redan...
Släpp jakten på dom redan i augusti eller september eller absolut senast efter första älgjaktsveckan så blir jakten bra mycket lugnare efter dessa djur och de djur som visar sig mycket,alltså de som bör tas bort,även tas bort...
Svårare än så behöver man inte göra det för sig...

11. bynn

2010-01-02 17:19

Nu kanske "dom" ser hur mycket varg det finns i verkligheten,när alla vart skjutna så fort!!!

10. Till RMM.

2010-01-02 17:19

Tror att de flesta jägare inte ser nåt större nöje i denna typ av vargjakt utan tar det mer som ett nödvändigt ont för att decimera vargstammen.Med en smartare rovdjurspolitik från början hade detta gå att undvika.T.ex.en större spridning av vargen och inte "smeta ner"ett fåtal län med allihop.Hoppas att vargjakten i framtiden blir legal med kvoter lika som med björn och älg varje år hädanefter och då ska tilldelningarna vara rimliga.Inte snåla.

9. Mormor

2010-01-02 17:18


Motordrivet fordon
Naturvårdsverket beslutar vidare att tillåta användning av motordrivet fordon för att på befintligt vägnät söka efter vargspår. Det innebär att sökande längsmed väg får ske för så kallad ringning av djuren för att fastställa djurets ungefärliga vistelseplats. I samband med jakt med stöd av detta beslut får djur sökas från motordrivet fordon som färdas på väg som återfinns på lantmäteriets karta i skala 1:50 000.

Förvånande att du inte uppfattat det:)

Beslutet ger inte rätt att från motordrivet fordon skjuta, spåra, förfölja eller genskjuta
djuret. Man får heller inte använda motordrivet fordon för att förhindra att vargen kan undkomma eller för att avleda dess uppmärksamhet från den som jagar.

8. Ja du T-terrier…..

2010-01-02 13:51

…..det är väl ungefär som under första älgjaktsveckan.

Alla ute på en gång, och de flesta har kanske bara en vecka på sig att pricka en älg. Jakten på lo och varg är under betydligt längre tid än så, och det är ingen myndighet som tvingar ut alla på en gång.

Är man så ”stressad” att man inte, vid tillfällen som dessa, klarar av att hålla inne med skottet, då ska man definitivt inte ta med bössan ut i skogen.

Jakt på varg och lo liknar varandra i mycket på så sätt att man vid bra snöförhållanden kan ägna mycket tid INNAN jaktstarten med att spåra djuren, så att man vet ungefär var de finns när det är dags. Att köra runt med bilen är inte olagligt om man inte är ute för att söka spår, och med hjälp av in- eller utspår, så är det nog inte så omöjligt att lista ut var djuren befinner sig. Lodjursjakten startar dessutom strax efter att inventeringen är avslutad – verkar ju lämpligt ur jägarperspektiv.

Jag håller med dig om att jakt ska bedrivas under lugna former, och där är det bara jägarna själva som kan göra något åt saken – men vad är det som hindrar dom från det redan nu?

Jag tror snarare problemet ligger i ingen vill missa chansen att själv få döda ett av djuren man har på licensen.

7. Påskjutits...

2010-01-02 12:23

jag hoppas då väl att dom även är döda
så det i alla fall blir 27 döda och inte färre än så...
Men så här blir det när myndigheterna
skapar en stress utan dess like under jakten.Alla vill naturligtvis att de få
vargar som får skjutas skall tas bort på just deras mark och alla tillfällen till skott tas,även sådana som normalt
inte skulle avlossas...fenomenet har
vi sett fler år under lojakten,och går
skotten bra är överskjutning inom
endast ett par dagar ett faktum likväl som skadeskjutning är det om det minsta klickar i skottögonblicket.
Jakt skall bedrivas under lugna former
och inte på detta stressbetonade sätt som naturvårdsverket framtvingar år efter år.Kanske dags att folk som vet vad det är frågan om får ta fram regler för hur jakten skall bedrivas framöver?

6. Kanonbra!

2010-01-02 12:23

Ni sköter er pågar o töser! Bräck fler ben.

5. vargjakt

2010-01-02 12:23

Ser ut redan som skadeskjutning skett
snyggt jobbat jägare
Så många jägare till så få vargar

4. Ann Dahlerus

2010-01-02 11:36

Hon är med i tv4 idag och snackar men ingen från andra lägret. Är media vinklat eller! Kanske hon skulle va ute i skogen i stället en hel dag, 10 till 20 minusgrader. Men hon pallar väl inte för kylan. En eloge till er som är ute. Lycka till.

3. Snabbt

2010-01-02 11:26

Den här jakten kommer att gå fort. Säkerligen klar till 13 helgen.

Hoppas en annan får chansen nästa år, om det nu inte blir regeringsbyte.

2. Tummen upp

2010-01-02 10:47

Följer med stor spänning er vargjakt, hoppas till hundra procent att jägarna lyckas med avskjutningen och den hela orginisationen av jakten i dessa län.

1. Gratulerar

2010-01-02 10:26

Till ett väl utfört viltvårdsarbete

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons