• Pinewood

Gemensam vargstam för hela Nordeuropa

AktuelltPublicerad: 2011-02-08 13:33

Det är dags att samarbeta i Nordeuropa om vargstammen, anser rovdjursutredningens internationell forskarpanel, som bedömer att det bör finnas sammanlagt minst 3 000 vargar i Skandinavien, Finland och ryska Karelen.

Panelen, med forskare från Nordamerika, Damark, Finland och Sverige, går i dag ut i Dagens Nyheter med en debattartikel där huvudbudskapet är samarbete och att se Nordeuropa som ett gemensamt vargområde där länderna gemensamt ska förvalta en vargstam.
– Vår bedömning är att vargpopulationen som helhet, och i synnerhet den skandinaviska delen av populationen, inte är långsiktigt livskraftig för närvarande och därmed inte uppfyller EU:s kriterier för gynnsam bevarandestatus. Åtgärderna för att skapa en livskraftig vargpopulation måste omfatta hela populationen och alltså genomföras tillsammans med andra länder, skriver forskarna.

Renskötseln isolerar
De konstaterar i stort de redan kända problemen med inavel i den isolerade sydkandinaviska vargstammen, vilket framför allt orsakats av politiska beslut och att renskötselområdet i norra Finland och Skandinavien i praktiken bannlysts för varg.
Därför ger de regeringen stöd för de planerade akutåtgärderna, med bland annat inplanteringar för att motverka inaveln.

3 000 vargar
Sammantaget bedömer forskarna att det finns mindre än 1 000 vargar det område som forskarna anser ska innehålla en gemensam nordeuropeisk vargpopulation på minst 3 000 vargar.
Området omfattar alltså Norge, Sverige, Finland och ryska Karelen – sammanlagt närmare 1,4 miljoner kvadratkilometer varav Sverige utgör cirka en tredjedel. Det kan i sammanhanget nämnas att dagens svenska "varglän" utgör cirka 25 procent av Sveriges yta.
I en kommentar säger den svenska vargforskaren Olof Liberg:
– Det är på tiden att vi får en gemensam internationell plan och en gemensam målsättning för Nordeuropas vargar. Vi har hittills inte ens lyckats med ett sådant samarbete med Norge.

Fel områdesbeskrivning
I stora delar anser Liberg att expertpanelen har tänkt rätt, men han vänder sig mot områdesbeskrivningen:
– Att se vargstammen i Skandinavien Finland och Karlen som en population är helt fel. Vad jag vet hänger finska vargstammen ihop med övriga Ryssland hela vägen till Uralbergen. För att man ska se en population som isolerad måste det finnas ett genetiskt gap någonstans.
– Dessutom förstår jag inte varför man inte räknar in Baltikum, där vi vet att det finns en vargstam med utbyte mot den finsk-ryska. Jag kommer att kontakta mina kolleger i Finland för att diskutera de här frågorna, säger Liberg.

JRF välkomnar samarbete
I ett pressmeddelande välkomnar Jägarnas Riksförbunds ordförande, Solveig Larsson, forskarpanelens syn på en nordeuropeisk vargstam, som bekräftar att det egentligen inte finns någon unik svensk vargstam.
– Naturlig invandring är att föredra framför konstgjorda åtgärder, skriver Solveig Larsson i pressmeddelandet.
Även JRF påpekar att det inte finns någon anledning att begränsa sig till till ryska Karelen, Finland och Skandinavien.
– Hänsyn ska tas till hela den ryska och nordeuropeiska stammen och därmed anser vi att det inte föreligger någon fara för vargens genetiska status, avslutar Solveig Larsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. Som

2011-02-15 16:17

lovt återkommer jag, met uppgifter om dom danska "experter". Alla i undersøkningen er genetikere, och har inte været i felten. Alt er fra et genetisk synspunkt. Dom mente inte der var nogon forskning i Rysland,hallo, darfor er gransen ved Karelen.Endnu engang et skrivebordsjobb ifrån forskare.

34. Mats J.

2011-02-15 12:15

Det kunde man göra, en del modifieringar behövs dock säkert. Bl.a genom att de betesytor vi talar om inte går att jämföra ö h t. Samerna hävdar från sin sida en (rätt?)att lägga en död hand över ca 40 % av landets yta. Argumentationen för stöd till samerna går ut på att stödja tradition och kultur. Den traditionen inbegriper idag helikopter, långtradare, fyrhjulingar, crossmc och snöskotrar. En del av dessa fordon dessutom på tid och plats som för alla andra svenska medborgare skulle innebära dryga böter eller fängelse. Vaddå tradition??????

33. i dag neutral kommentar

2011-02-12 09:53

Jag har varit stark sida mot vargen,men inte utan att man får en o annan tankeställare...
***
Jag var nyligen o besökte ett nystartat parti med många intressanta punkter. Partiet som jag ser det nu, har ej tagit ställning just om vargen i deras program..
**
Men däremot vill dom ha in förslag ifrån allmänheten,beträffande vargfrågan,antagligen vill dom föra en vargpolitik som folk i allmänhet i slutändan kommer att acceptera,innan dom lägger in det i sitt partiprogram...

Dom heter *Sveriges Framtids Parti* SFP

http://sverigesframtidsparti.yolasite.com/

Det är definitivt ej rasistiskt parti , för mig känns det som om dom vill föra en politik som ej likt något annat.Värt att slänga ett getöga på.

32. Gugner

2011-02-11 23:04

Kunde man inte göra samma för boskapsskötseln i södra Sverige-Inga vargar och rovdjur = Inga arealsbidrag, enhetsbidrag, miljöbidrag och allt vad dom olika EU-bidragena heter? Vore inte det rättvist och demokratiskt?

31. Krypskytte?

2011-02-11 18:26

Att köra över samerna vad gäller i vargen, det är inte svårare och/eller värre än vad som hittills förekommit. En enkel, billig och konkret förändring vore att det statliga stöd som idag utgår för rennäringen(som f.ö. överstiger saluvärdet av det renkött som produceras) direkt omvandlas till rovdjursstöd. Ingen varg i samebyns område=inget stöd.

30. Krypskytte

2011-02-11 11:15

Man kan om man är lite konspiratorisk ana ett begynnande krypskytte mot rennäringen i den här idén.
Rennäringen pekas ut både här och där som ett stort problem av olika personer och organisationer.
Även regeringen pekar på den som ett problem, men man säger inte rent ut att man tänker köra över den, inte ännu iallafall.
Här finns anledning att vara vaksam.
Samerna har efter århundraden av förtryck och ringaktning äntligen fått ett visst självbestämmande och för varje demokratiskt sinnad människa borde det vara en självklarhet att försvara dessa rättigheter.
Jag har svårt att se annat än att varg i Sapmi är vädigt nära dödsstöten för rennäringen och även om bara ett fåtal samer fortfarande är renägare och näringen dras med svåra ekonomiska problem, så måste beslutet om varg i Sapmi fattas av samerna själva.
Allt annat är rent omoraliskt.
Jag har också väldigt svårt att tro att samerna skulle säga ja till varg, så därför står vi där vi stod innan, nämligen att vår vargstam behöver konstgjord andning för att klara sig.
Däremot tror jag inte som vissa att det måste vara ett oöverstigligt problem.
En och annan avmaskad och vaccinerad ryssvarg då och då borde kunna planteras ut och om man inför en regel att skjuta bort lika många eller fler inavlade djur innan utsättningen så borde man väl kunna få acceptans också.

29. Grundlurade

2011-02-11 01:52

Vi är grundlurade av forskare och politiker, det är bara att inse detta. Hur kan vargen gå från fredlös till fridlyst? Det måste ju ha varit ett samarbete mellan forskare, statsråd och politiker. Är det någon som vet vilka som varit involverade , har själv försökt följa tråden men misslyckats. Samtidigt tycker jag att DN-artikeln börjar lukta lite eftertanke , det kanske går åt rätt håll likväl. Att Minister Mats skulle svänga 180 grader kan man väl bara drömma om , han verkar dock lite försiktigare i sina hot mot jägarkåren än han var tidigare.

28. Ett tillägg

2011-02-10 12:29

Självklart skall alla företagsamma ungdomar som reser dit det finns arbete ha all heder för detta. Men det är just sådana ungdomar vi behöver i Sverige för framtiden, ungdomar som vågar och vill och själva skaffar sig arbete och utbildning.
Regering och riksdag borde skämmas som inte satsar på ungdomarna. Regering och riksdag borde skämmas för att de lägger stora resurser på skadedjur.
Vet hut! är befogat.

27. ”Nordeuropeisk vargstam”?

2011-02-10 10:58

En sak måste stå klart: En norsk-svensk-finsk-rysk vargstam KRÄVER att renskötseln i Norge-Sverige-Finland upphör. Den omöjliggör fäbodbruk och den fria betesdrift som i Norge omfattar bland annat flera miljoner får. Kan dessa stater förhandla och komma överens om en sådan sak? Svaret är NEJ. Finns det en ”varggräns” som skiljer ryska Karelen från övriga Ryssland? Svaret är NEJ, vargarna i ryska Karelen är en del av Rysslands vargstam som är mycket stor och på intet sätt hotas av utrotning.
Ytterligare en sak måste stå klar: En sådan vargstam skulle på kort tid smitta ner Skandinavien med dvärgbandmask, rabies mm., totalt enligt SJV ett sjuttiotal vargburna parasiter och sjukdomar skulle drabba djur och människor i Norge-Sverige. Får staten göra så? Svaret är NEJ.
Hela förslaget är med andra ord omöjligt och kan inte genomföras, vilket forskarna inklusive Olof Lidberg mycket väl känner till. Trots detta skriver de en stor artikel i DN dagen före riksdagsdebatten, forskarna ägnar sig därmed åt politisk verksamhet långt utöver vad som är förenligt med deras uppdrag som vetenskapsmän och dessutom betalas de med alla medborgares pengar. Skamligt och lika lågt som fältbiologernas lik.
Det finns ett talesätt som säger att när forskare publicerar sig i dagstidningar i stället för i vetenskapliga tidskrifter så är det pengar de begär. Så vad är det forskarna vill ha - vill ha? Jo, de säger att GE OSS MERA STÅLAR och sedan säger de att de struntar i hur det går för människor och deras näringar, forskarna är grymt själviska och anser att renskötseln, djurhållning, fäbodbruk, jakt, bär- och svampplockning mm. är underordnat forskarnas intresse av att ha en stor vargstam i Sverige. De vill nu höja nästa delmål så mycket det går genom att säga att stammen måste vara minst 3000 djur, annars hotar inavelsspöket. Och skulle de verkligen få sina galna önskningar uppfyllda så skulle det inte dröja länge innan de skulle hitta nån varg med svanskrok på grund av påstådd inavel. Sedan blir det fritt fram för nästa delmål, 5000+ vargar väntar om hörnan.
Den slutsats man kan dra av forskarnas artikel i DN är att en i Sverige långsiktigt, livskraftig vargstam är en OMÖJLIGHET. Politikerna bör därför skrapa ihop tillräckligt civilkurage och tala om detta för allmänheten och fatta beslut som avslutar projekt Varg. Detta skulle politikerna tjäna på och de skulle dessutom bli av med den allstädes närvarande vargen som varböld i det politiska livet. Det finns mera ära för politikerna att hämta i att använda rovdjursmiljarderna på våra ungdomar, så att dessa kan få arbete och utbildning i Sverige och inte slösa bort sin tid med att skala bananer i Oslo.
Det är politikernas ansvar.

26. Det som är bra..

2011-02-10 10:58

...med rapporten är att den tar livet av myten om en svensk vargstam. Det finns ingen sådan punkt och slut.
Bara en inavlad del av den ryska populationen.

25. Forskarpanelen borde besöka Verkhoyansk...

2011-02-10 08:13

Rovdjursutredningens internationella forskarpanel, som bedömer att det bör finnas sammanlagt minst 3 000 vargar i Skandinavien, Finland och ryska Karelen.
Ganska skrämande med tanke på artikeln om Verkhoyansk.

24. En positiv följd av forskarnas förslag

2011-02-10 01:02

Ryska Karelen skulle ingå i området. Tätheten av vargreviren i Dalarna-Värmland överskrider den i Ryska Karelen. I Ryska Karelen delas det ut skottpengar på varg. Då samma regler bör gälla i hela förvaltningsområdet bör vi också tilldelas skottpengar.
Med andra ord. Forskarna ser knappt längre än till näsroten. Man vill alltså ha en tredubbling av varg i angivet område. Inklusive det område där skottpengar gäller. Hade förslaget kommit från SRF hade man kunnat oja sig över idioten. Nu bevisar det bara att forskare är totalt imbecilla när man kliver utanför sin lilla specialitet.

23. Vi får tacka för den lysande framtid de EU-stödda förödarna planerar för oss

2011-02-10 01:01

Skyltmakarindustrin går en gyllene framtid till mötes (ger säkert några arbetstimmar på våra anstalter). Snart kommer skyltar som denna att möta oss på väg ut i skogen: http://www.buddelbini.de/aluminiumschild-hinweisschild-grundstuecktollwut-gefaerdeter-bezirk.html (Rabiesfara inom området). Möjligen jublar även tillverkarna av rabiesvaccin.
Men vad är egentligen nordeuropa? Forskarnas beskrivning är en beskrivning, enligt Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/Nordeuropa) kan även de länder som har kust mot Östersjön och Nordsjön räknas in. Då blir det ju roligt, 2790 vargar i Belgien och 210 i Sverige. Eller, kanske 1395 i Belgien och 1395 i jakthatarlandet Holland och så bara 210 i Sverige. Det är nog närmare för avelsvargarna att gå igenom Polen och Tyskland till Belgien än att behöva korsa stora delar av Sverige för att komma till Dalarna. Dessutom så slipper vi problemet med renhållningen (i Polen och Tyskland finns ju inga renar bara tamdjur och de har ju inget reellt värde enligt bland annat SNFs Bagdad Bob i SvD). Forskarna har ju redan brutit mot grunddefinitionen av nordeuropa genom att lägga till valda delar av Ryssland. Som vanligt har helgar målet medlen för förödargänget...

22. Mats Torparn

2011-02-09 11:31

Återstår då bara problemet med att Svensk lag säger att inga nya arter
som inte redan finns i våra nationalparker får planteras ut...
När det gäller redan existerande arter får man heller inte bättra på stammarna med djur/fiskar från andra områden då man riskerar en
uppblandning av den "inhemska" för området speciella dna:et...
Där finns tydligen ingen risk för inavel...
Ur led är tiden och man ändrar spelreglerna efter hur det passar
bäst för tillfället...

21. Frippe

2011-02-09 11:30

Omröstningen gjordes i samband med valet 2006 i Rättviks,Mora,Orsa och Älvdalens kommuner.Resultatet blev att ca.70-80 % ville ha bort §28.10-15 % blankröster och ca. 10 % som inte tyckte att folk skulle ha rätt att skydda sina djur mot rovdjur.Det blev ett jävla rabalder. Vi skulle inte ha rätt att på lokal nivå rösta på något som hela Sverige skulle vara med att bestämma om,osv.Annars är väl den här omröstningen den enda som genomförts på demokratisk väg, till skillnad mot alla Musse-Pigg undersökningar som presenteras i olika sammanhang.

20. Mats Torparn.

2011-02-09 09:43

Nej, du har inte fel i ditt resonemang, jag bifaller dina idéer. Alternativet är att, som du skriver, inse att det är utsiktslöst att hålla varg inom våra gränser över huvud tagit. Det finns varken vetenskapligt (biologiskt - ekologiskt) eller moraliskt stöd för det. Dessutom är risken stor att man gör den eurasiska vargstammen en otjänst genom att fortsätta avla på våra redan, enligt utsago, inavlade vargar. Det enda skäl vår miljöminister anför som varför vi ska ha varg i sverige är: "Det finns en bred uppslutning bakom att vi ska ha livskraftiga vargar i de svenska skogarna och samtidigt kunna förvalta vargstammen.” Mot bakgrund av att uppslutningen är ett resultat av 40 års förljugen rovdjurspropaganda, samt vargens skadebild anser jag Andras Carlgrens argument vara alltför tunna. De räcker inte m.a.o.

19. Intressant resultat

2011-02-09 08:52

Jag har noga läst artikeln i DN idag från forskarpanelen, lyssnat på debatten i Riksdan idag och såg inlägget i Aktuellt i kväll. Min tolkning blir följande.
1. Utredningen konstaterar, och det verkar alla parter vara överens om, att det inte går att ha färre än 3000 vargar isolerade ur genetisk synvinkel, utan att genetiska skador uppstår. Detta stämmer också hyfsat med vad det krävs för att hålla en hundras i god kondition.
2. Att öppna en korridor till Finland och Ryssland är en lösning som innebär att vi importerar rabies och dvärgbandmask. Dessutom kommer aldrig samerna att gå med på det. Alltså är den dörren i praktiken stängd.
3. Att ha 3000 vargar i Sverige och Norge är en omöjlighet. Det känns rätt säkert efter att ha lyssnat på riksdagsdebatten.
4. Alternativet att införa vuxna Ryska vargar i tillräckligt stor volym – alltså vilda avmaskade, rabiesvaccinerade och behandlade i karantän – är förmodligen ogörligt.
5. Alternativet som återstår – om vi nödvändigtvis måste föda/göda några hundra – är en inhägnad gigantisk nationalpark i norskfinsksvenska gränstrakterna. Den skall då ha en hägnad korridor till finsk/ryska vargstammen. Detta är ju inget annat än vad Åke Siikavaara har föreslagit för länge sen.
6. Utredningen från forskarpanelen är i själva verket dödsstöten till lekstugan med 300 till 500 vargar i Sverige
Denna utredning är – rätt använd – precis vad vi behöver. Eller har jag tänkt fel?

18. Malte

2011-02-09 08:52

Jo då jag förstår att frågar du områden med en stor täthet av jägare så är det säkerligen en stor chans att det finns en majoritet till färre/inga vargar. Nu skall ju dock beslutet tas på en högre nivå och här mig veterligen så finns det ingen majoritet. När man gjorde en folkomröstning i Orsa och Mora så handlade det om man skulle få försvara sina djur mot vargangrepp. Denna omröstning vart väl sedan av någon anledning ogiltigförklarad?
Vad jag försöker säga (och fler med mig) är att skall denna debatt vinnas i längden så måste förbunden göra ett starkare intryck. Lobbying, marknadsföring och en långsiktig plan måste vara det som gäller. Tjuvskjutna vargar och idiotförklarande av alla som inte bor med vargen utanför knuten vinner ingen respekt eller förståelse. Det är en brant uppförsbacke men det går att ta sig upp!

17. Lätträknat

2011-02-09 08:52

Ser man en varg så finns det för mycket ser man ingen så ligger det på en lagom nivå!!!

Lär er detta alla förståsigpåare så har vi inget problem längre utan kan göra en ganska kraftig skattesänkning åt oss alla istället!!!

16. Inte farlig för människan!

2011-02-08 20:30

Hur kan man påstå att det inte finns belägg för att varg är farlig för människan? Senast var det en lärarinna som joggade och blev tagen av varg. Varför skulle den inte vara farlig för människan? Vargen är en mycket potent predator som styrs helt av signaler och får den inte tillräckliga hotsignaler från en människa eller djur som fångat dess intresse, så är den eller det ett solklart byte för vargen. Eller tror man att vargen vet att vi är människor och tillhör en finare ras som inte får röras? Knappast. I min hemtrakt i slutet av 1800-talet blev ett fiskarpar
som vandrade över isen på väg hem från notfiske, upphunna av några vargar, dödade och uppätna, man fann bara några klädtrasor och deras fem barn blev föräldralösa.
Jag vill se den, ofta stadsbo från förödandesidan som har en stuga i exempelvis Dalarna och små barn som bruka vara på gårdstunet och leka,
lämna dem utan tillsyn någon minut det är fullt tillräckligt för en varg som inte läst tidningen och lärt sig att man inte får ta barn och hundar/katter. Jag är övertygad om att vargen inte ser någon större skillnad på ett litet barn, hund eller katt. När dess naturliga byte i skogen tryter kommer den att göra som nu skett i Ryssland, vargen tog först ca 30 hästar och sedan står människorna på tur. Där, för ett par år sedan, belägrade en vargflock en by i flera veckor och dödade åtminstonde en eller ett par kvinnor. Man måste förstå sammanhangen och att det är djur vi talar om inte sagofigurer.
Vad skall vi göra med samerna och deras renar? Skall dom raderas ut och försvinna för att vi skall har varg som inte behövs?

15. Låt vargen vandra...

2011-02-08 20:30

i en lång korridor av stängsel eller göra ett levande stängsel av alla vargkramare,ner till södra och östra sverige där alla
"vargkramare" verkar bo. För här i inlandet vill vi inte ha dem.

14. Och ryssarna? Och samerna? Danskar???? Amerikaner???

2011-02-08 20:29

"Panelen, med forskare från Nordamerika, Damark, Finland och Sverige, går i dag ut i Dagens Nyheter". Men va f-n, varför inte fråga någon från Argentina eller Tonga eller Seychellerna vad de tycker när man ändå är igång...
Kan det inte bli ett slut på dessa av skattebetalarna avlönade proffstyckare i rovviltsfrågor?

13. Frippe

2011-02-08 20:29

Ta kontakt med Orsa och Mora kommuner där har man gjort undersökningar som visar att en mycket stor majoritet av befolkningen inte vill ha varg.
Men det är så att de som inte har varg vill ha dom , människorna som har varg runt knutarna vill bli av med dom

12. Först och främst skall någon kunna räkna

2011-02-08 18:03

För den svenska vargstammens numerär är en fruktansvärd tråkig läsning, där det med en sagolik envishet sägs att vi har en vargstam på runt 200 individer. Innan det faktiska antalet redovisas får dom tillsätta hur många förståsigpåare dom vill för forskarnas enfaldiga räkneexempel börjar bli ganska uttjatat och dessutom dessa forskare var har dom sina sympatier någonstans. Rota gärna i detta ni som vet hur man gör.

11. Larsson och Dieselpower

2011-02-08 17:27

Nej tack til varg i Danmark. At 2 danskare er met i detta "forskningsprojekt" er jag forvånad over, har aldrig hørt om dom, och get gør bestemt inte projektet mer seriøst.Jag skal ta kontakt til dom, och vad f..n dom holder på met.SNS(er Naturvårdsverk), har inte til nu taget nogon stilling til varg om den skulle krydsa gransen fra Tyskland.Och der finns faktisk en liten vargstam i Belgien,delat met granslander.Holland har ingon stamm av varg, och troligen kommer den inte heller, for mycket manniskor på liten yte!!. Et tilfælde av rævens dværgbandmask er just for 14 dage sen konstaterat på en kat på Sjælland.

10. Hans-Ove Hansson

2011-02-08 17:14

Javisst, men det är ingen nyhet att den svenska rovdjursförvaltningen spelar högt med fakta och sanning. Det är inte värda någon respekt, och det är ett understatement.

9. Frippe

2011-02-08 17:02

Du gör en korrekt reflektion. Men vi får försöka bäst vi kan att fortsätta informera dem med lägre kunskaper. Att sympatierna är som du misstänker beror på den orättfärdiga propagandan som pågått i 3 decennier. Genom Tv, radio, tidningarna, ”färgat” skolmaterial och frälsningsresor i obygden och tusan vet allt övrigt har vargens välsång ljudit, och propagandan fortsätter. Det blir första målet, sätt stopp för åsiktsstyrningen. Kunde Jägarförbunden ta till sig förståndet att göra sig fri den statliga tvångströjan med bidragspengarna och göra gemensam sak med oss fria skribenter att verka för rim och reson ser jag det inte som långsökt att opinionen kan vändas. Vi behöver ju bara informera om fakta. Vi kan lyfta diskussionen till att informera, eller påminna, om hur människan behandlar andra oönskade arter och berätta att frågan om vargen handlar om samma principer. Det är en bra början att diskutera frågan med sin vänner och bekanta, jägare och inte.

8. Kenneth Eriksson

2011-02-08 17:01

om du läser viltskadecenters Åke Aronssons kommentar till varför det sköts så många parlevande vargar under licensjakten så finns det enligt honom redan idag ca 570 vargar i landet!! För parlevande vargar motsvarar ca 14% av det totala baståndet enligt honom. Och det finns minst 40 parlevande par i Sverige idag.

7. Så ni menar...

2011-02-08 17:01

...att enda sättet att vända opinionen är att någon dödas. Detta är ju inte ens troligt då det inte sker i andra vargockuperade länder. Att varg är farlig för människan finns det ju inget belägg för. Vi har ju björn idag där vi har haft dödlig utgång och jag kan inte se att det finns någon stark opinion mot björnen!? Nä skall man få med sig opinionen så behövs nog andra argument typ sjukdomar, lantbruk mm.

6. Opinionen svänger

2011-02-08 15:40

den dag något barn skadas eller dödas av varg. Tyvärr är det nog så att vi närmar oss en sådan händelse, vilket ingen av oss vill uppleva. Då kommer majoriteten att vara mot och inte för varg i Sverige.

5. 2 danskar, 1 amerikan och en finne...

2011-02-08 15:34

...skall alltså bestämma hur många vargar vi skall ha. Hur många är danskarna villiga att husera? Men det är väl som vanligt, NIMBY!
Jag är så less på s.k. forskare, så jag spyr snart.

4. Danmark

2011-02-08 15:34

Danmark är med på ett hörn, borde det inte finnas en vargstam i vårt södra grannland och likaså i Belgien och Holland, alla borde vara med och dela glädjen med att ha varg kring hus och hem :))

3. sant men.....

2011-02-08 14:19

Kenneth jag håller till stora delar med dig i dina synpunkter. Enda biten där det hela faller är att svenska befolkningen inte önskar varg. Vad jag kan minnas så har jag inte sett någon undersökning där det finns en majoritet mot varg. Det är detta dilemma och inte EU som är det första att försöka påverka. Kan man inte få någon rejäl uppslutning kring detta så blir det svårt att driva frågan om färre/inga vargar på svensk mark.

2. Väldigt bra skrivet !

2011-02-08 14:19

Väldigt bra skrivet K Erikson!
Saklighet och kunskap är det vinnande konceptet!

1. Vi i Sverige ska begära bättre ordning

2011-02-08 13:47

I dagens DN Debatt står en artikel med rekommendationer om vår vargstam men inget om dess konsekvenser.
Nu ser vi vad vi kunnat ana. Regerings tillsatte utredare, tillika f.d. GD för Naturvårdsverket med bl.a. ansvar för rovdjurspolitiken Lars Erik Liljelund, kommer med ett delresultat. På DN Debatt presenterar några speciellt utvalda forskare sina synpunkter på vargstammen i Skandinavien. Professor Michael Möller Hansen har lett arbetet tillsammans med dr Liselotte Wesley Andersen, dr Jouni Aspi och dr Richard Fredrickson. Med 2 danskar, 1 finne och en amerikan från Montana USA (Som nyligen fått inplanterade vargar) kan vi med fog misstänka att dessa personer var kända redan tidigare för dessa åsikter. Deras förslag om en vargstorlek på flera tusen djur ska förmodligen ses som deras önskemål men ett orealistiskt sådant. Konstigt nog säger de i artikeln att trots att vargen rör sig långt, kan de fastslå en gräns i öster mot övriga Ryssland . Men genom att ”dra till” med en hög siffra kommer den mest troligt att kompromissas ner till, säg 500-1000 djur i Sverige. Men även denna numerär kommer att visa sig helt ödesdiger. Konstigt i grunden är det att blott 1 år efter riksdagsbeslutet, En ny Rovdjursförvaltning, där beslut togs om max 210 vargar i 5 år framåt, tillsätts en ny utredning. Miljöminister Andreas Carlgren, en av centerns sänken, går själv ifrån riksdagsbeslutet med sina uttalanden. Han driver själv frågan och då är det klart ministerstyre. Eller menar han verkligen det han också uttryckt, att han blott är Naturvårdsverkets röst? Vad blev det av vår demokrati i riksdagen?

Det mest allvarliga i hela denna idiotiska soppa och cirkuspolitik är emellertid att vi har aldrig fått höra anledningen till varför vi ska tvingas hålla en stor vargstam i landet. Det finns inga positiva effekter att hänvisa till, inte ens något de hoppas på att kunna presentera. Varför ska vi hålla varg, med denna arts mängder av faktiskt konstaterade negativa konsekvenser? Vi bör kunna kräva att bli presenterade en anledning och förklaring inför varje politisk åtgärd. Annat är diktatur och galenskap, och det är nuvarande rovdjurspolitik, ren idioti. Vi ser förslag och metoder från vårt parlament som starkt påminner om Stalins Ryssland, jag räds ordningen. Otroligt nog sker detta under en borgerlig alliansregering.

Det går inte att bara skylla på EU-s art och habitatdirektiv. Kan Tyskland tillsammans med Frankrike själva diktera ekonomiska riktlinjer för hela EU kan Sverige och Finland tillsammans med Norge göra exakt detsamma när det gäller varg i Skandinavien. Vi kan gemensamt besluta om att inte tillåta lösa vargar bland vår befolkning och våra tamdjur. Det borde vara självklart när det saknas vetenskapligt stöd för att hålla varg.

Kenneth Erikson, Kälarne 110208

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons