• Älgskadefondsföreningen

Genetiker kritiserar vargjakt

AktuelltPublicerad: 2012-11-05 09:37

Stockholmsgenetikerna Linda Laikre och Nils Ryman är kritiska till vargjakt redan i vinter, berättar Dagens Eko. Miljöminister Lena Ek vill utreda om de mest inavlade vargarna kan skjutas, men det motsätter sig de båda genetikerna.

– Jag tycker det vore direkt olämpligt, säger Linda Laikre till Ekot.

Den 19 oktober redovisades alternativen för hur många vargar Sverige ska ha för att stammen ska ha gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverkets tjänstemän förordar 380 vargar med sju invandrare var tioende år. Miljöminister Lena Ek tycker att åtta nya vargar på tio år är bättre, för då kan stammen hållas på 180 individer.

I samma veva meddelade Lena Ek att det kan bli fråga om så kallad urvalsjakt redan i vinter. De mest inavlade vargarna ska skjutas.


”Inavlade kan vara värdefulla”
Det möts nu av kritik från två av landets mest framstående populationsgenetiker, professorerna Linda Laikre och Nils Ryman. Laikre anser att en sådan jakt äventyrar den svenska vargstammen.

– Ja, jag tycker att det vore dirket olämpligt att göra det i det här läget. Även om individer är inavlade, så har dom genetiskt material som kan vara värdefullt, säger Lindra Laikre till Ekot.

Hon menar att man inte kan förutse vilken genetisk variation som är värdefull för framtiden. Och kollegan Nils Ryman håller med:


”Gynnas av hög numerär”
– En hotad population gynnas av en hög numerär. Det är alltid bättre att vara många än att vara få. Och börjar man skjuta av djur, då minskar ju storleken på det här beståndet, säger Nils Ryman, professor i populationsgenetik vid zoologiska institutionen vid Stockholms universitet till Ekot.

Vargforskare Olof Liberg ger Laikre och Ryman rätt, men bara till viss del.

– Det är rätt om man skulle utgå från att det inte kommer in några nya vargar. Allt bygger på att att det ska föras in nya gener. Men man glömmer medvetet den biten i de här uttalandena, säger Olof Liberg.


”Det samma som att ljuga”
Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen reagerar på Laikres och Rymans utspel.

– Det är inget fel i det dom säger, men att undanhålla vissa delar av sanningen är det samma som att ljuga, säger Glöersen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

30. Linda Laikre ...

2012-11-10 10:13

Laikre & co får stora summor att forska för, trots, att hon inte vill berätta om resultat eller hur forsknignen fortskrider.
Linda Laikre tycks mena att hårt inavlade vargar som parar sig, på sikt ger genetiskt friska sådana. Statsunderstött hokus pokus!

29. Sveriges nya professorer

2012-11-07 13:37

En forskare som tar sitt kall seröst håller sig för god för att parti i ev. debatt. Man hänvisar helt enkelt till underlag, sina egna eller andras. Var finns forskningsresultaten som laikre och ryman stöder sig på? Har någon sett dem? Ånej, i dagens svenska vetenskapliga rum gäller en nyordning. Man anser sig inte längre behöva agera professionellt och vetenskapligt objektivt. Nu är det fritt fram att använda sig av sina titlar för egna åsikter skull. Det är bedrövligt, med detta fula utspel mister vi tilltron till forskning, akademiska betyg och det vetenskapliga Sverige.

28. Säg nej!

2012-11-07 08:25

Det är fan i mig dags att VI som betalar för "forskningen" får vara med och beslut om VEM som ska få ta del av pengarna för det här är skandal! Den här Linda Laikre har alltså tilldelats 1,2 miljoner kronor för sitt "arbete" fördelat på två år...Hur i hela helvetet kan Stockholms Universitet tillåta en av sina så kallade professorer vinkla och förfalska data på ett sätt som utom allt tvivel INTE är neutralt utan helt vinklat utifrån en personlig agenda?

Hon borde få gå från sitt arbete under morgondagen utan slutlön!

27. #27" Jo detta har hänt..

2012-11-06 11:31

Allt efter att Liberg kommit med för "förödarna" obekväma sanningar , börjar media vända sig till de kvarvarande fantasterna typ Laikre och Ryman.

26. Forskarna förstår nog,

2012-11-06 08:25

men vill behålla sina jobb. Fast helt säker kan man inte vara, för man behöver inte vara klok för att man har en hög akademisk titel. I de kretsarna kan man hitta många stollar. Då kan det vara trevligt att läsa något av Eirik Granqvist, en av de klarsynta. http://stovarjagaren.bloggagratis.se/2010/02/14/2539884-eirik-granqvist/

25. Vad har hänt?

2012-11-06 08:25

Vad har hänt med Olof Lidberg? som var vargkramare "hardcore" tidigare,men nu kommer med det ena förnuftiga uttalandet efter det andra.
Det är naturligtvis glädjande att fler och fler inser vilket fulspel dom vargfanatiska forskarna pysslar med.

24. Alla ni som inte vill jaga!

2012-11-06 08:24

När första människa bli uppsliten av vargarnas kirurgiska ingrepp, hoppas jag verkligen att ni tänker om.
Jag har gissat att det händer i vinter.
I Minnesota gick nästan 4000 jägare ut och jagade.

23. Laikre argumenterar emot sig själv.

2012-11-06 08:23

Risken är att man plockar bort genetisk variation om man inför genetiskt riktad urvalsjakt säger Laikre i inslaget. Men om man tar bort en hårt inavlad varg, som regeringspartierna vill göra, så tar man ju bort en individ med liten genetisk variation. Låter man i stället en varg med större genetisk variation (en mindre inavlad varg) ta denna plats så ökar ju den genetiska variationen i populationen. Laikre argumenterar ju därmed mot sig själv om målet är en större genetisk variation i vargstammen. Men anledningen till att hon väljer att kritisera Lena Ek är att hon utgår i sitt resonemang att det inte finns någon annan lösning än minst tusen vargar, helst vill hon upp i fyratusen vargar. Men att som forskare utgå från en lösning som är orealistisk är inte särskilt seriöst. Vi som måste ta smällen och finansiera detta ekonomisk ser inte denna lösning som realistisk. Tusen vargar kommer att kosta landsbygdsbefolkningen minst 1,4 miljarder om året. Det är absolut inte realistiskt att ha tusen vargar i Sverige om man samtidigt skall kunna producera mat åt befolkningen. Det är lika orealistiskt som att förbjuda konstgödsel för då får ju befolkningen svälta. Men Laikre har ju tidigare sagt att hennes uppgift inte är att väga in övriga hänsyn som behöver tas utan hon är ju endast genetiker. Därmed menar hon att hon svär sig fri från att ta ansvar gent emot oss landsbygdsbor när hon nu ger sig in i vargdebatten. Även hon borde kunna tänka utanför boxen och i stället utgått från befolkningen. Då hade hon ställt sig frågan hur gör vi för att befolkningen skall drabbas av så få skador som möjligt? Så har Professor Dag Lindgren tänkt när han presenterat sin lösning på genetikproblemet. Forskare har ett stort ansvar att hitta lösningar för befolkningen, inte bara för de djur som skall skyddas. Att som forskare gå ut och stödja en linje som är totalt hänsynslös mot den befolkningen som skall leva med vargen är taktlöst. Att det är vi som kommer att drabbas som finansierat hennes forskning gör hennes subjektiva och orealistiska uttalanden än mer provocerande. Här ser vi ett riktigt bra exempel på att nu måste det till en ändring av vildvårdsfonden så att vi jägare får inflytande över våra pengar.

22. Ekofascismen får ett ansikte

2012-11-06 08:23

Laikre och Ryman stämmer exakt in på definitionen av Ekofascister: "Extremistiska eller totalitära åsikter hos miljöaktivister eller gröna ideologer"
De vill påtvinga andra människor ett stort problem, skadedjuret varg. Samtidigt bor de själva i staden och Laikre kan ha sin hund utan koppel och utan risk för vargangrepp. Andra människor som bor i det stora välmående Sverige ska däremot tvingas att ha dödsbringande skadedjur omkring sig så att hon kan känna sig varm inombords.
Det är dessa kvasireligiösa djurrättsterrorister som måste stoppas. De kan INTE tillåtas få makt över andra människors liv. Sådana radikala och dogmatiska ekofascister saknar förmågan att tänka empatiskt och rationellt och har inga skrupler vad gäller att sprida lögner och halvsanningar. Hoppas verkligen att politikerna kan genomskåda detta och även börja rensa upp bland ekofascisterna på statens Naturvårdsverk. Man kan inte ha myndigheter som konsekvent anlitar extremister och fanatiker för att driva sin egen agenda. Det ger ofelbart ett lågt förtroende för myndigheten och totalt motsatt effekt mot vad som önskas.
För en välinformerad svensk som VET vad sanningen är låter sig inte hunsas eller förtryckas av några fanatiker i myndighetsställning. Detta har aldrig hänt och kommer aldrig heller att accepteras. Var så säkra politiker!

21. Forskarna

2012-11-06 08:22

förstår men inte politikerna. Om politikerna gör det så är dom för rädda om sina röster. Då dom vet att de sk forskarna inte drar sig för att häva ur sig den ena osanningen efter den andra.
Forskarna typ Laikre tjänar bara sig själva. Som dom säger " själv är bäste dräng"
De enda dom är rädda för är att folket skall inse vidden av detta faunabrott och lek med skattemedel.
Dom enda som kan ställa detta tillrätta är politikerna därför måste VI få dom att förstå att vi oxå är röster.
De sk forskarna är okontaktbar, glöm alla diskutioner med dom. Dom är inte intresserad av något som helst som har med sanningen att göra.

20. Hoho, Linda

2012-11-05 16:58

det finns tusentals liknande individer bara några tiotals mil öster om oss, att då hävda att dessa vargar är värdefulla är nonsens, förutom för de som har sin utkomst från dem förstås. Absolut ALLA vargar kan tas bort i landet utan att för den delen äventyra vargens existens som art. Det förstår inte de så kallade forskarna, och än mindre politikerna

19. Förverkat förtroende

2012-11-05 16:57

Ni har förverkat ert förtroende, Linda Laikre och Nils Ryman! Ert sätt att agumentera går ju inte ihop! Den Svenska vargstammen är inte hotad! Däremot är ert resonemang ett stort hot mot hela den svenska viltstammen som jägarna byggt upp under många år! Fattar ni inte att med nuvarande rovdjurstryck kommer rådjur, hjort och älgstam att haverera och sedan går även rovdjursstammen ner! Vem vill detta? Vakna! Vi jägare med hjälp av kritisk media osv kommer aldrig att ge oss! Lägg ner detta extremt dyra expriment!

18. Håller med

2012-11-05 15:40

Håller fullständigt med dig Calle Seleborg, efter alla dessa år så är det enda som gäller landsbygdsuppror.

17. Sluta odla myten...

2012-11-05 15:40

om den "svenska" vargstammen. Den utrotades på sextiotalet! De "återuppståndna" från Värmland 20 år senare är således av noll och intet värde mer än för en samling penningkåta forskare som Naturvårdsverket använder som köpta megafoner.

16. Svammel!

2012-11-05 14:18

Dessa genetiker borde också fatta att det råder ingen som helst risk för den svenska vargstammen på grund av inavel. Vargstammen ökar stadigt för varje år. Trots skyddsjakt, trafikdöd, tjuvskyttar, skabbangrepp mm. Det finns ju flera hundra vargar, och dom är inte ens i närheten av utrotning i Sverige. Sluta svamla om inavel, utrotningshotad art, och flytta vargar. Sveriges befolkning är så korkade (urbaniserade) så det kommer inte bli någon vargjakt innan asfaltbefolkningen förstår vad det handlar om. Och det är bara TV, Radio och tidningar som är verklighet för dom. Så vargen kommer att fortsätta sprida sej tills måttet är rågat, och det är nog tyvärr flera år till.

15. Dem vill...

2012-11-05 14:18

med säkerhet försöka mildra fallet och undergräva Dag L:s slutsatser skulle jag tro.

Har inget med själva forskningen att göra.....

14. Vadå svenska vargstammen?

2012-11-05 14:17

Bort med skygglapparna och utred vilka vargar det är som är så värdefulla.
För att vinna något som helst förtroende ute i de bygder som skall härbärgera dessa vargar,så är det ett absolut måste att härkomstfrågan en gång för alla lyfts upp på bordet.
Allt talar för idag att en olaglig utsättning skedde av dessa.
Denna olaglighet verkar ingen av ivrarna idag att ens bry sig om.
Har sagt det tidigare, tåls att upprepas, nämligen att tillsätta en helt oberoende grupp som tittar igenom alla turer kring de första vargarna.
Lyfter fram ett exempel från 80-talet som också är på "tapeten" just nu.
En vuxen varg ville till varje pris hålla sig kvar i närheten av Malmö.
Till slut så sövdes den och transporterades till, ja vad tror ni,det blev upp till Dalarna där den återvann friheten i bolagsskogarna väster om Siljan.
Redan efter ett par dygn iakttogs den vandrande söderut i Äppelbo.
Vargen fortsatte målmedvetet söderut genom Värmland och Dalsland. Vargen hade stor respekt för en vanlig eltråd, kunde springa kilometervis längs med enkla eltrådar. En tid senare var vargen i Halland, fortsatt kurs söderut.
Där rev den ungdjur hos några bönder som också blev vargens öde. Den avlivades.
Vad forskningen sparade från denna varg intressant idag med tanke på DNA-tekniken. Hur är det experterna säger idag om flyttning av vargar från djurparker och ut i markerna?

Ett annat exempel, nämligen ropen på nytt vargblod i början på 90-talet. Dessa rop aktualiserades i samband med att ett vargrevir med ungar hade etablerat sig längs gränsen mellan Dalarna och Värmland vid Lisjön.Under vintern meddelade personal från forskningen till polisen i Filipstad att de tagit hand om en vuxen död varg som legat under en gran på vägkanten till Inlandsvägen strax väster om Lisjön men inne på värmlandssidan.
Polisen var aldrig ut och gjorde ngn platsundersökning. En tid senare rapporterades att vargen inte hade blivit påkörd eller skjuten. Okänt vad den dött av. Denna händelse skrevs det om i länstidningen Dala-Demokraten, där framgick det att folk på trakten misstänkte förflyttning av en sövd varg där det gick fel vid uppvaknandet. Hursomhelst, säkert intresssant forskningsmaterial från denna varg också?
Det här är bara ett par exempel med klara frågetecken.Det finns många fler, men vad jag vill säga är att detta bygge kommer aldrig att fungera fullt ut utan dialog och medverkan av oss som ännu bor kvar ute i verkligheten. Detta krav är väl också skäligt i en demokrati?

13. En länk

2012-11-05 14:17

Den här länken visar vad hon står:http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/djur-och-natur/rovdjur/visar-vargens-genvagar/

12. Cirkusen fortsätter

2012-11-05 14:17

Enbart två saker kan sätta stopp för detta. Ett gemensamt landsbygdsuppror mot plågoandarna eller en opartisk konsekvensutredning av samhällskostnaderna för rovdjuren. Det som Liljelund struntade i för han visste att den skulle bevisa att vi har inte råd vare sig nu eller för framtiden med stora rovdjursstammar i Sverige. Vår självförsörjningsgrad på livsmedel är nu nere i 40%.

11. Kvalitetssäkring

2012-11-05 12:34

NVV har mycket höga krav, när det gäller kvalitetssäkring, när man skall bestämma vilken sorts djur, som dödat olika tamdjur.
Varför har man inte samma höga krav, när det gäller kvalitetssäkring, när det gäller undvikande av hybridisering av den svenska vargstammen?
Det verkar som om det inte gör något, om den den ökade variationen i den svenska populationens genbank består av hundgener. Bara det blir fler rovdjur, som kan döda de flesta sorters tamdjur och ställa till med elände för samerna landsbygdsbefolkningen.
Men dessa konsekvenser mörkar man och basunerar man inte ut i pressen.
Björn Isaksson har nog rätt i sin analys i inlägg #4. (Vaket Björn!)
Finns bara ett betyg på Laikres m fl:s agerande : Obegripligt, ruttet och ovärdigt en, som kallar sig vetenskapsman.

10. Korrekt

2012-11-05 12:34

Det är bara att se till utfallet av licensjakten 2010 som inte alls blev som förväntades. Bra att riktiga experter tar till orda för det viktiga är ju en sund vargstam inte för att några ska få jaga.

9. Riksmedial uppmärksamhet.

2012-11-05 12:33

Hur kan forskare plötsligt upplåtas riksmedialt utrymme då vargfrågan förut tigits ihjäl av "färgade" reportrar? Tidigare i år(vid barmark och vissa kullar oräknade)spred radio och TV uppgiften att vargantalet inte ökat i landet. Vintern och snön kommer att bevisa rätt antal. Får den rätta summan också nyhetsutrymme?

8. Linda Laikre??

2012-11-05 12:33

Har inte Linda Laikre gjort bort sig tillräckligt redan? Skall hon få bidrag av våra jaktkortspengar med miljontals kronor? Nej dra in bidragen med omedelbar verkan från dessa oseriösa s.k. forskare. Lyssna på Olof Liberg han har ju i allafall ett ärligt uppsåt och kunskap, även om han har insett att vargen inte passar i vårt land, numera ägt av EU.

7. Vi

2012-11-05 12:32

jägare, naturmänniskor och landsbygdsbor måste inse fakta. Dessa organisationer NVV, LST, SRF, NSF, APU, etc etc Laikra och co ger sig inte förrän jakten och landsbygden är död och dom skyr inga medel. Inte ens hedern i sin profession.
Allt är byggt på lögner och undanhållanden av bevis, sanningar och från början sprunget ur ett brott. Illegal inplanteringen. Tyvärr har ju en av våra egna organisationer, SJF, varit med och blivit lurad så långt att inte ens dom kan erkänna samt staka ut en ny väg.
Anmäl NVV till riksrevisionsverket för en utredning i sin profession , användande av skattemedel etc.
Oavsett vilka fakta som framkommer kommer NVV och dess anhängare att vrida sig som en hal ål, sanningen har ingen plats i deras värld och framförallt inte landsbygdens värden. Allt kan offras för deras utopiska drömmar. Se bara de 5 storas möten där man har föreläsare som föredrar om ett " rewilded Bergslagen" där vi jägare kunde jaga med digitala kameror för att sedan, i jaktcampen, jämföra våra skott. Fårfarmare finns det överhuvudtaget inte plats för.
Det är en mörk och dyster framtid om inte JRF, SJF, LRF, Sveriges fårfarmare, Svenljunga och " näven i bordet" inte samarbetar bättre än nu.

6. Jakt eller ej?

2012-11-05 11:11

Är det inte lika bra att de säger att de är emot jakt överhuvudtaget? De är emot jakt på inavlade vargar och de är emot genetiskt friska vargar. Då finns det inget kvar att jaga. Månntro de är för jakt på varghybrider? Då är ju nästan alla jaktbara. Man säger att Centerpartiet velar, men vad gör då naturvårdsverket? För mig blir det lika illa när angreppet görs i fårhagen. Oavsett gener, så gillar dessa ''vargdjur'' att döda.

5. Alltså ...

2012-11-05 11:10

det är nog inga större fel på de vargar vi har här i landet och det var ju inte heller några genetiska fel på de som blev skjutna när det begav sig så jag - så jag förstår "genetikprofessorernas" uttalande - de vill helt enkelt bevara alla för att snabbt öka populationen!
Skulle oxå vara intressant att veta om dessa "genetikprofessorer" är medlemmar i SNF m fl "bevarandeorganisationer"!

4. Dom har helt rätt...

2012-11-05 11:10

...under förutsättning att ingen invandring förekommer.
Då är det större chans till genetiska mutationer med en stor stam. Med det menas siffror på 3000 till 5000 vargar.
Bevisligen förekommer redan nu en sparsam invandring, i kombination med jakt ger detta en snabb genetisk förstärkning i en liten stam.
Tyvärr är Laikre och Ryman inte intresserade av en liten genetiskt sund stam utan ser hellre en stor stam som förhoppningsvis muteras.
Att inte ens diskutera alternativet med en liten genetiskt sund stam tyder på en låsning som är föga forskarmässig. Kom ihåg att Laikre nyligen beviljats forskningsanslag på en miljon från de pengar vi betalar in för jakten. Vem delar ut pengarna? Jovisst är det NVV.
Visst är det provocerande?

3. Var det inte...

2012-11-05 11:10

...den här kvinnan som fick en rejäl summa i bidrag nyligen för att bedriva "forskning" kring vargen?
Hennes resultat speglar väl hennes inställning till hela vargfrågan. Hon är inte bara "genetiker" utan i allra högsta grad värnare. Vem litar på sådana personer oavsett om det gäller varg eller cigarettilvérkares lobbying..?

2. Vad kallas dom?

2012-11-05 10:04

Ekosofer...

1. Och..

2012-11-05 10:03

..då dessa två inte kör med rent spel, alltså tar med alla parametrar i sin forskning, så visar de tydligt att de har en dold agenda i detta, och ska självfallet ställas utanför allt som har med rovdjursforskning att göra, såvida de inte börjar bete sig seriöst.
Inte undra på att dessa två är kramarnas älsklingsforskare, de har ju lika svårt med sanningen som kramarna..

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB