• Allmogejakt

Genetiker vill ha tusentals vargar

AktuelltPublicerad: 2010-04-08 11:03

Riksdagens beslut om att den svenska vargstammen tillfälligt ska bestå av 210 vargar, måste ses över, menade miljöminister Andreas Carlgren under gårdagens presskonferens. Ju mer frisk vargstammen är, desto färre vargar behöver vi ha för att vara säkra på att den är livskraftig, sade Andreas Carlgren. 

Linda Lakre, populationsgenetiker vid Stockholms universitet, ifrågasätter Carlgrens uttalande.

Hon menar att det är bra med nya gener, men att vargstammen behöver vara betydligt större för att vara livskraftig.
– Ju mer inavelsskador man har, desto allvarligare är situationen. Om man kan byta ut gener så man kan få in friska gener i det här så är det en bättre situation, säger Linda Laikre till Sveriges Radio.

”Orimligt få vargar”
Att hålla stammen nere på de nivåer som riksdagen beslutat, är inte rimligt ur biologisk synpunkt, menar Linda Laikre.
– Då hamnar man i situationen att man portionerar in gener med jämna mellanrum för att kunna hålla den under en situation som inte är biologisk möjlig.
För att vara livskraftig behöver en population i allmänhet bestå av minst tusen eller ett par tusen individer, enligt Laike.
– Pratar man om längre sikt, att evolvera, det vill säga att man har en anpassning på lång sikt kan det handla om ännu fler tusen individer, säger Linda Laike till Sveriges Radio.

Måste bli fler än 200 vargar
Fram till år 2012 ska vargstammens långsiktiga storlek utredas. Hur många vargar som är lagom vill inte Andreas Carlgren uttala sig om, men klart står att det inte blir färre än i dag.
– Jag har ingen sådan tanke, jag tycker att jag har sagt det flera gånger, att vi kommer att ha fler än 200 vargar. Hur mycket fler kommer däremot visa sig av den utvärdering och utredning som görs, säger Carlgren till Sveriges Radio.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Verklighetsförankrad?

2010-04-15 12:18

Sossar vill inte ha vargjakt...Mp vill absolut inte ha vargjakt...forskare som signalerar 400 - 800 vargar minst..Jägare som vill ha o vargar...Vilka är mest verklighetsförankrade? De som inser problemen ? De som blundar för det?
Inte är drabbade?

22. Bra idé Dalle, den ska du driva.

2010-04-13 23:04

Vi betraktar vargen som grävlingen, jaktid 1/8 till 15/2, utan kvoter och i hela landet.

21. Nollvision

2010-04-13 21:05

För mig är nollvisionen att berörda människor ska kunna bestämma lokalt om de vill ha varg eller inte. Om man på läns- eller kommunnivå bestämmer att man inte vill ha varg ska ingen "förmyndare" i en större ort utan direktkontakt med vargen kunna rösta ned beslutet. Om sedan resultatet blir att ingen bygd vill leva med vargen så blir det en riktig nollvision. I nuläget tycks det väl vara i Götaland som man är beredd att ta emot vargen, så då blir det dit den får flytta (det löser sig naturligt om man låter de sydvandrande vargarna ifrån Västra Götaland och Örebro län etablera sig ifred). Att Götaland sedan kommer att vända på klacken när de får gråben hos sig är en annan femma. Det lär man väl inte kunna övertyga någon på bevarandesidan i ett debattinlägg 2010, men den dagen kommer, var så säkra!

20. Forskare utan verklighetsförankring?

2010-04-13 08:52

Forskare som överdriver och vinklar sina synpunkter, visst, men frågar är ju vilken påverkan dom egentligen har?

Vi ser också här upprepade exempel på jägare och landsortsbor (Calle S och Anders H m.fl.) som är rätt så duktiga på samma sak.
Frågan är då vilka som gör mest nytta/skada för jägarkåren?
Är det överdrifter från jägare eller överdrifter från forskare?
Skall jägare som motpool till dessa forskare gå ut och kräva nollvision för varg?...ja kanske nollvision för alla stora rovdjur?

Är detta rätt taktik?
Är ni smarta eller dumma?
Är detta verkligen det bästa vi har att komma med i ett läge där vargjakten som vi kämpat för står och väger inför nästa val?
För mig är det viktigast att vi får behålla och utveckla jakten på varg i landet, den får också gärna avdramatiseras.
Ja, den får gärna avdramatiseras till en status som vilken rovdjursjakt som helst och jämställas med grävling, räv och björnjakt...DETTA är något vi skulle tjäna på.

19. Henry - ekosofi, inte matematik

2010-04-12 23:11

I regeringspropositioner är man noga med att ta med allt väsentligt och i regeringens Persson proposition "En sammanhållen rovdjurspolitik" finns forskargruppens uppgift om minsta antalet individer av varje rovdjursart upptaget som beslutsunderlag, inte som ett godtyckligt räkneexempel. Vi kan nog vara förvissade om att minst 5000 vargar är vetenskapens och därmed politikens ståndpunkt. Delmål, bevarandestatus, tillfällig frysning, jakt mm. är bara rökridåer för att dölja vägen till målet. Björnstammen har inom några år nått målet.
Har du inte sett Carlbergs nuna?

18. Matematik - populationsgentik!

2010-04-12 13:41

Förespråkaren för flera tusen vargar i landet använder sig av matematiska modeller för sina beräkningar och vad jag kan finna finns inte i dessa formler en enda faktor som tar hänsyn till dem som drabbas av modellberäkningarna. http://sv.wikipedia.org/wiki/Populationsgenetik
Trafiksäkerheten har ju sin nollvision om antal omkomna i trafiken och populationsgenetikern har sin vision om flera tusen vargar på ett litet område i Sverige.
Så även om forskare får utrymme i media innebär inte beräkningar bakom ett skrivbord att dennes "fakta" har relevans när fler faktorer får vara med i beräkningen!!

17. De har fel Kihlström

2010-04-11 10:14

Laikre propagerar för att vår vargstam ska bestå av 1000 individer. Eftersom renbeteslanden i Norra Sverige och Finland utgör en effektiv barriär kan du inte räkna in de ryska vargarna. Linda Laikre vet, eller borde veta, att varg i renbetslandet fungerar inte liksom att varg söder om E20 blir alltför kostsamt. Däremellan har vi säter- och fäbodmarkerna. Redan dagens vargstam ställer till med så stora problem att kulturen med skogsbetande djur är i farozonen. En vargstam i Sverige måste alltså underhållas med konstlade medel.
Vad gäller vargförekomst under 1800-talet började utrotning i Sverige efter Gysinge-vargarna. Populationen i Finland växte och kulminerade med Åbo-vargarna.
Korytins sammanställning av officiell statistik är också intressant. 1849-51 dödades 260 vuxna och 110 barn av vargar.
Ska vi verkligen ha så mycket varg igen Leif.

16. Leif Kihlström

2010-04-11 10:14

Jag måste återkomma med samma fråga som Kenneth Erikson ställde till dig! Hur menar du? Skickar med ett utdrag från de fem stora, www.de5stora.com
"I ett sammandrag på engelska redogör de ryska biologerna och forskarna Nikita Ovsiniyakov, Dimitrij
Bibikov och Vladimir Bologov för läget för vargen i Ryssland idag.
De uppskattar antalet vargar i Ryssland till cirka 40 000 stycken - den högsta siffran sedan andra
världskriget."
Man kan ju inte komma och påstå att vargen är utrotningshotad med det numeräret!
Sedan måste jag hålla med Hermansson, det kommer aldrig att bli en politisk fråga var vargarna ska finnas! Det ansvaret, rent politiskt, kommer de aldrig våga ta!
Det finns för mycket nersida på sådana beslut! Det är därför som de har skyfflat över det ansvaret redan i dag på våra två jägarorganisationer!
Det är dessa stackare som kommer att få ta ansvaret för vargen och dess konsekvenser! Under uttryckliga ekonomiska påtryckningar på dem!
Jag har aldrig varit med om en politiker som har vågat ta ansvar! Har du?

15. Leif Kihlström och Linda Laikre och konsekvenser

2010-04-11 10:06

Leif Kihlström försvarar den översittarmentalitet som Laikre representerar. Laikre är ett exempel på sådana forskare som författaren Mary Shelley insåg farorna med, vetenskapsmän som saknar det sunda förnuft som hindrar dem från att begå ohyggliga brott mot andra människor. Mary Shelley förespråkade samarbete och vänskap mellan människor som ett skydd mot brutalt maktmissbruk i vetenskapens namn. Men trots de ohyggligheter som redan begåtts så tycks inte vår tids rovdjursforskare ha lärt sig läxan, se bara på dessa exempel:
Coronation Island: Varg inplanterades på en stor ö där det fanns stammar av åsnehjort och andra växtätare. Vargarna förökade sig snabbt, dödade samtliga bytesdjur de kunde komma åt, varpå vargarna utrotade sig själva genom att svälta ihjäl.
Isle Royale: En stor ö med många människor som livnärde sig på fiske, jakt, småindustri, turism mm. På ön fanns en livskraftig älgstam men inga stora rovdjur. Här kastade man ut människorna, satte ut varg som skulle ”balansera” älgstammen. Läget nu är att både älg- och vargstammen står inför en kollaps.
Yellowstone med omnejd: Ett stort område där flera indianstammar hade sina jaktmarker. Man jagade hårt och stammarna av bison, hjort och älg var glesa. Varg förekom endast tillfälligt. För att ”bevara” naturen i Yellowstone så slängde ”forskare” ut människorna och förbjöd jakt. Växtätarna ökade snabbt och betade ner all vegetation, ”vetenskapsmännen” fick ett problem som de trodde sig lösa genom att plantera in varg i området. Nu sprider varg svåra sjukdomar till djur och människor i Wyoming, Montana och Idaho.
Sverige: Ett land med en av världens största och mest produktiva älgstam där jägare varje år hämtar tusentals ton med prima kött. Varg sattes ut och nu är vargen etablerad i hela Mellansverige och omöjliggör i stort jakt med hund. I norra Finland har varg smittat älgstammen med e. granulosus och i Estland har man funnit varg som bär på e. multilocularis. Linda Laikre och hennes kollegor anser att det är viktigare att få bort inavelsdefekter i vargstammen än att skydda folks liv, hälsa och välfärd.
De ohyggligheter som Mary Shelley använder i sin diktning bleknar när man jämför med vad MER ÄN 5000 vargar, 5000 björnar, 3500 lodjur, 3500 örnar och 3000 järvar skulle medföra för folk och fä. Ett leende kan man dock kosta på sig, dessa av regeringen anlitade ”toppforskare” anser sig kunna beräkna att man måste ha minst 3500 lodjur men att det räcker med 3000 järvar för att stammarna skall bevaras på lång sikt!
Fan tro’t för inte tror jag på dessa stolligheter. Men dessa ”toppforskare” har tydligt visat att långsiktigt livskraftiga stammar av dessa rovdjur är en omöjlig absurditet i Sverige.

14. Svar till Hermansson

2010-04-10 14:44

"Så i denna fråga är det min bedömning att vi aldrig kommer att få ett politiskt beslut" skriver Hermansson!

Efter vad Hermansson tidigare åstadkommit i detta forum har jag ingen som helst lust att debattera med honom då det inte leder någonstans. Kan bara upplysa om att vi redan har ett politiskt beslut och har haft så sedan 1965 då vargen fridlystes.

13. Hur menar du Leif Kihlström?

2010-04-10 14:44

” Linda Laikre uttalar sig endast som genetiker och har naturligtvis ingen uppfattning var alla dessa djur geografiskt skall fördela sig. Om den Skandinaviska - Finska - Ryska stammen har "rimlig" kontakt med varandra så är det totala antalet i denna gemensamma population hon avser.”
Så skriver du, och därmed faller dina argument. Räknar vi med kontakt med alla regionala stammar överskrids redan dagens numerär av målet 1000 vargar.

12. Fel, Kihlström!

2010-04-09 15:45

Citat Kihlström: "...och var de skall finnas blir slutligen en politisk fråga".
Man kommer aldrig att hitta ett ställe där vargarna är välkomna, det politiska priset för att påtvinga folk innerligt hatade vargar kommer att bli för högt. Så i denna fråga är det min bedömning att vi aldrig kommer att få ett politiskt beslut.

11. 1000 vargar???

2010-04-09 14:47

Linda Laikre uttalar sig endast som genetiker och har naturligtvis ingen uppfattning var alla dessa djur geografiskt skall fördela sig. Om den Skandinaviska - Finska - Ryska stammen har "rimlig" kontakt med varandra så är det totala antalet i denna gemensamma population hon avser. Den ungefärliga vargstammen på 1830-talet då stammen var som talrikast kan uppskattas (vid en 30% reproduktion) till 1500 i Sverige, 1000 i Finland och 700 i Norge. Och vid den tiden fanns varg i hela Skandinavien samt hela Finland inkl. Åland. Hur många vargar som skall finnas inom Sveriges gränser och var de skall finnas blir slutligen en politisk fråga.10. En forskare som tappat verklighetsförankringen

2010-04-09 09:04

Vi har idag 210 vargar. Eftersom man nu är ganska säker på att vargarna kommer bara att kunna finnas söder om renbeteslandet och norr om E20 finns det inte plats för speciellt många fler.
Linda Laikre fastslår egentligen utan att fatta det själv att vargen kan inte längre naturligt finnas på Skandinaviska halvön. Såvida hon inte anser att en stor del av vårt mellansvenska odlingslandskap ska förvandlas till en vildmark skapad på konstlad väg. En person som inte inser att man måste hela tiden ta hänsyn till människor och vad som är praktiskt genomförbart är en farlig person.

9. vart ska ulven bo

2010-04-08 18:16

Enligt flera tidigare uttalanden från ansvariga så kan tydligen inte ulven bo i hela sverige. Gränsen går tydligen i jämtland i norr och E18 i söder i värmland samt öster om Örebro. I detta område ska vi då ha alla dessa grå. Sen har vi ju märkt att så fort det kommer en ulv till renbetesmarker får den skyddsjagas inom ett par timmar från helikopter för den stör renarna. Men kommer det en ulv och stör tamdjur i övriga sverige så är det en jävla cirkus innan man ev. kan få skyddsjaga, om det nu överhuvudtaget blir av. Ulvens vara eller inte vara, det är skillnad i sverige. Nu har det setts ulv i stockholmstrakten och det ska bli spännande och se vad som händer.......?? När kommer en joggare att dö i sverige, i canada har det redan hänt!!!!

8. Rätt Bjärven

2010-04-08 18:16

Till Skärholmen lär det inte komma några vargar!

7. Nej, stövarjägarn...

2010-04-08 17:33

...och hon kommer aldrig att behöva ta konsekvenserna av hennes drömstam där hon sitter. Det får andra göra, men det rör ju inte henne.

6. Vart ska ulven bo

2010-04-08 16:18

Enligt flera tidigare uttalanden från ansvariga så kan tydligen inte ulven bo i hela sverige. Gränsen går tydligen i jämtland i norr och E18 i söder i värmland samt öster om Örebro. I detta område ska vi då ha alla dessa grå. Sen har vi ju märkt att så fort det kommer en ulv till renbetesmarker får den skyddsjagas inom ett par timmar från helikopter för den stör renarna. Men kommer det en ulv och stör tamdjur i övriga sverige så är det en jävla cirkus innan man ev. kan få skyddsjaga, om det nu överhuvudtaget blir av. Ulvens vara eller inte vara, det är skillnad i sverige. Nu har det setts ulv i stockholmstrakten och det ska bli spännande och se vad som händer.......?? När kommer en joggare att dö i sverige, i Kanada har det redan hänt!

5. OOOtroligt!

2010-04-08 13:27

Konstigt att det nu plötsligt behövs så många? Inom hundaveln blir det "utavel" redan efter några generationer. Denna dam som kommer med detta förslag är garanterat medlem i Svenska Rovdjursföreningen. Inbilla inte mig att hon är en opartisk forskare!

4. Gammal men besk skåpmat

2010-04-08 13:02

I en annan tråd citerade jag propositionen "En sammanhållen rovdjurspolitik", där framgår det tydligt för envar att "forskarnas" åsikt är:
Den NEDRE gränsen för LÅNGSIKTIGT bevarande är 5 000 individer av björn och varg, 3 500 individer av lo och kungsörn samt 3 000 individer av järv.
Politikerna insåg att dessa tal skulle bli svårsmälta för allmänheten och man lade därför lite dimridåer med delmål, bevarandestatus mm. (för att ge folk tid att vänja sig?) men propositionen antogs av riksdagen och hösten 2009 antogs propositionen "en ny rovdjursförvaltning" där man hänvisar till lagstiftningen 2001. Ingen skall därför vara i tvivel om att vad som fortfarande gäller och vad som även efter denna utredning kommer att gälla är: Den NEDRE gränsen för LÅNGSIKTIGT bevarande är 5 000 individer av björn och varg, 3 500 individer av lo och kungsörn samt 3 000 individer av järv.

3. Laikre...

2010-04-08 13:02

...menar på fullt allvar att det inte är rimligt ur biologisk synpunkt att hålla den vargstam vi har i dag. Men det är inte heller rimligt ur medmänsklig synpunkt att hålla någon större stam heller...
Lika bra att ta bort den då, tänk så mycket tjafs överallt och i alla instanser som skulle slippas.
ALLA har enkelt mest att tjäna på att vargstammen har noll individer
i Sverige...

2. Oseriöst

2010-04-08 13:01

Akademiker från Stockholms universitet tillhörde de som Naturvårdsverket inhämtade förslag ifrån när de skulle besvara de frågor Andreas Carlgren ställde till Naturvårdsverket härom året. Deras, och andras, svar kan säga utgöra grunden för det riksdagsbeslut som togs i fjol höst. Genetikerna ifrån Stockholm var de som ansåg att det behövdes mest vargar av alla tillfrågade universitet. De föreslog tusentals reproducerande par vilket skulle betyda så många som 10-20 000 individer. Inte konstigt alls att Linda Lakre upprepar sin hållning.

Men frågan måste ställas på sin spets, är hennes förslag realistiskt? Har hon rätt? Jag tror de flesta svarar nej. Svenska vargar är en betydelselös inavlad (påstår vissa men inte alla) spillra i utkanten av artens utbredningsområde. Ska vi avla fram en ny variant av arten i Skandinavien? Det blir ju konsekvensen av Linda Lakres resonemang när vi aldrig kan tolerera tusentals vargar i landet. I alla fal inte om vi ska ha någon landortsbefolkning kvar. Linda L. uttalande får därför anses hopplöst oseriöst och förklaras väl med samma argument som att Sveriges Radio sände ut detta i dagens nyhetssändningar, hon och SR, är uttalade vargvänner. Då får vi höra vilket strunt som helst.

Ansvariga myndigheter kör faktiskt på samma sidospår. Är målsättningen att försöka ”fixa till” genuppsättningen på våra vargar och samtidigt ta bort s.k. problemindivider (problemindivider för arten varg eller problem för människan?) görs ingrepp i den naturliga evolutionen och man leker gud. Varför inte lite rationell konsekvens bakom målsättningen. Om avsikten är att skapa en bättre vargstam, genom att ta bort problemindivider och förändra genuppsättningen, och därmed ändå skapa andra vargar än de i öst, varför inte vara 100% konsekvent? Lär vargen livnära sig på vegetabilier. Nej, jag skämtar inte! Det kloka alternativet är att inse följande: Vi kan inte ha frigående vargar i vårt land i det antal som betyder en genetiskt helfrisk stam i fullständig samklang med arten i öst därför att skadorna blir oacceptabla. Varför då ha någon stam över huvud tagit?

Att Andreas Carlgren inte tänker i dessa banor förvånar inte, men så är han också endast en politiker helt i händerna på en ansvarslös ekosofi. Miljöministern kunde inte ens förmå sig att nämna dvärgbandmaskarna, det visar att han är fullständigt akterseglad i frågan.

1. Gick bra med andra arter!

2010-04-08 13:01

Berg tog in Kanadagåsen var nog inte fler än en handfull mängd!
Myxoxens antal är väl då mycket viktigare att bevara de är under 30 stycken individer!
Bävern som togs in från Kanada var väl inte fler än sex stycken!
Konstigt att varg stammen behöver ett så stort antal individer!
Mycket märkligt?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons