• Allmogejakt

Genetiskt värdefull varg får leva

AktuelltPublicerad: 2009-07-21 10:07

Den varg som uppehåller sig i Ängeså sameby i Norrbotten får inte skjutas. Naturvårdsverket avslår ansökningen om skyddsjakt eftersom vargen är invandrat från öster och anses genetiskt värdefull för den svenska vargstammen, skriver Norrländska Socialdemokraten (NSD).

Vargen har funnits i området sedan mars. I juni ansökte Ängesås Sameby om skyddsjakt alternativt flyttning, eftersom den uppehöll sig i närheten av renarna. Men Naturvårdsverket avslår alltså ansökningen om skyddsjakt på den sändarförsedda vargen.
Samebyns ordförande Göran Nilsson är inte förvånad över avslaget. Just nu befinner sig vargen i samebyns östra utkanter.
-Där kan han få vara. Men om han kommer närmare kommer vi att göra en ny ansökan, säger Göran Nilsson som inte tror att det rör sig om bara en varg utan flera.
- Jag tror att det är några syskon som har kommit österifrån, säger han till NSD

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. yiiieeehaa

2009-08-05 10:30

Underbart, det goda vann! Jag är jätteglad, ingen ironi, för nytt vargblod behövs.

22. Du har humor Falco.

2009-07-24 14:52

Det är bra.

Varg behövs inte. Lös frågan enkelt, låt dem som berörs bestämma dess öde. Arten är ej utrotningshotad.
EU-s art- och habitat överenskommelser behöver revideras.

21. Pja KE

2009-07-24 13:53

Faktum är att Du nog köper det mesta som jag skriver men för självkänslans skull väljer att tolka det så vinklat att inte fasaden och världsbilden rämnar. Jag har förståelse för det.

20. Pja KE

2009-07-24 13:11

Faktum är att Du nog köper det mesta som jag skriver men för självkänslans skull väljer att tolka det så vinklat att inte fasaden och världsbilden rämnar. Jag har förståelse för det.

19. Nja, Falco.

2009-07-23 22:56

Men visst, du anser att med mindre rovdjursstammar slipper vi dem inpå knutarna. Det köper jag.

Däremot anser jag mig seriös när jag påstår att jakten skrämmer vargen.

18. KE, du behöver inte ta i.

2009-07-23 22:19

Jag tror att man alltför lätt feltolkar frekventa observationer av speciellet rovdjur som ett tecken på minskad skygghet och ändrat beteende när det i själva verket beror på att populationerna ökat.
Fler människor observerar och rapporterar nu rovdjur på diverse ställen där man tidigare aldrig mött dem. Tillgången på föda i soptunnor, trädgårdar och på soptippar är en starkt bidragande orsak till ökade observationer i människans närmiljö men är knappast uttryck för ändrat beteende i stort.

När det gäller varg, lo och björn fanns de ju knappast i landet för ett halvsekel sedan så det var inte så konstigt att de inte observerades, vare sej nära människoboningar eller i storskogen. Rovdjuren mytiserades då som ytterst skygga varelser som nästan aldrig visade sej annat än för Herman Grönlund och bröderna Länta, om ens för dem.

Jakt i populationsminskande syfte ger en glesare stam vilket innebär färre observationer och detta misstolkas lätt som att rovdjuren blivit skyggare av jakten. Detta verkar ju ha varit ett lättsålt men falskt argument till vissa politiker som till varje pris vill bli av med den sega rovdjursfrågan.

De djur jag nämnde i min förra replik har i princip samma typ av flyktbeteende för människa som andra djur som aldrig utsätts för jakt i form av hagelsvärmar eller kulor.
Flyktavstånden och intoleransen för mänsklig närvaro har alltså knappast något med jaktvapen att göra. Skyggheten beror i stället på människans fysiska närvaro inom ett bestämt toleransavstånd. Detta avstånd har inte nämnvärt ändrats på grund av jakt i modern tid vill jag hävda, utan är nog detsamma nu som för några tusen år sedan.

För att upprätthålla normal skygghet för människa är skrämsel och förföljande effektivt. Kulor och hagel har däremot ingen effekt annat än om man av andra skäl vill minska populationen. Men använd inte jakten som argument för att skrämma vargen, det är oseriöst.

17. Falco.

2009-07-23 10:39

Jo, nog ”tar jag i” ibland, men jag inbillar mig att det behövs för att locka fram motargument. Svår är avvägningen för att inte bli idiotförklarad.

Men åter till frågan. Jag tror bestämt att vargbesöken i byar och bostadsområden snabbt kommer att minska om vi utsätter dessa vargar för förföljelse och jakt. Och om vissa vargar börjar jagas kommer de snabbt att lära sig att fly hals över huvud när de märker att vi ”är ute efter dem”. Av de djur du nämner är de ju samtliga (utom morkullan i sitt stäck) redan skygga för oss och ingen av dem kommer vi enkelt inom hagelhåll (pilbågshåll) som en följd av många års jakt av människan. Det är för oss möjligt att smyga inom under förutsättning att vi undviker att lämna ljud, vind eller visuell närvaro. Det kan ju aldrig någon djurart lära sig undgå.

Kanske förklarar jag det bättre genom att vända på din fråga. Som svar blir då att, varg, björn och lo har ändrat sitt beteende och uppsöker våra bostadshus med minimal rädsla som en effekt av att vi slutat jaga dem. Det har hänt på kort tid, mindre än ett halvsekel.

16. KE

2009-07-23 08:56

Du säger tvärsäkert att Sveriges vargar kommer att ändra sitt beteende och sin skygghet redan efter ett par jakter. Var har Du fått det ifrån ?
Kan Du då ge ett exempel på en djurart som påtagligt ändrat sin naturliga skygghet för människa efter att jakt med kul- eller hagelvapen införts?
Älgen, räven, haren, björnen, morkullan, tjädern och gräsanden t.ex. borde vid det här laget vara omöjliga att komma i skotthåll för som de jagats. Ändå fortsätter de ihärdigt komma inom det fysiska säkerhetsavstånd de har nedärvd instinkt om. Hur förklarar Du det?
Vi människor söker enkla , snabba lösningar. Naturen går sällan med på det.

15. Ja Du, Tyskterrier

2009-07-23 08:28

Jag tror inte Du läst och reflekterat över det jag skrivit. Än mindre förstått min ironiska kommentar.

14. nej du, Falco

2009-07-22 22:40

att vargen behöver vargen är ingen "nytta som vargen tillför"...sedan pratar vi inte om att eliminera alla risker
utan bara de vargen är upphov till.
Patetiskt egentligen att det enda positiva med vargen ni kan komma dragandes med är att vargen minsann behöver vargen...

13. Hedbolm...

2009-07-22 09:43

Ja pernilla, vi tog bort vargen så folk kunnde leva med sina djur på landsbygden. inget hände i ekosystemet inga djur försvann förutom vargen och inget djur har tillkommit nu när vi fått tillbaka vagen.

Det enda som har hänt, är att det skapats en klyfta mellan landsbygdens folk och politiker. Tycker du man lyckats med dagens förda rovdjurspolitik.

Pernilla, du hade inga vargar för ett 20-30 tal år sedan, men nu har vi 200-300. varför kan du inte nöja dig med det? Var ditt liv mindre tråkigt när inte vargen fanns här? Vad har vargen fyllt ut ditt liv med nu? Har du fått offra något med vargens tillbaka gång?

12. Ett steg vidare Falco.

2009-07-22 09:42

Nej, vargen som art värderar ingenting, det gör däremot kanske (osäkert hur och om djur tänker) de olika individerna (utifrån sin egen fostran), och vissa överlever och lär i sin tur avkomman hur att uppföra sig. Du nämner förhållandet varg-människa och menar att en förändring i beteéndet går långsamt. Jag törs lova dig att efter blott några få jakter kommer Sveriges vargar att få lära sig nåt nytt och den skillnaden (i beteénde) kommer vi att se inom kort. Alla arter har inte samma anpassningsförmåga till förändringar i miljön, det är väl accepterad sanning idag.

Framtiden är frågan, och ingen vet hur den ser ut och vilka prov vi människor liksom vår fauna kommer att ställas inför. I det perspektivet är det spilld energi att argumentera för varg för att inte älgen ska mista sin rörelseförmåga, vilket ändå inte kommer att ske så länge vi människor finns här med våra hundar.

11. KE

2009-07-21 22:05

Vargen värderar naturligtvis risken att ta skada i förhållande till starkare predator (människa) och andra riskfaktorer i sin miljö. Detta förhållningssätt ändras inte så snabbt utan är en evolutionär process för arten. Alla djur har samma förmåga och framgångsrika bytesdjur har särskild nytta av denna.
Att eliminera alla risker i livet är ju en omöjlighet. Det gäller att leva med riskerna på ett förnuftigt och energibesparande sätt och överlevare har utvecklat strategier för detta. Kalla det för anpassning till tillvarons krav.
Nåja KE, en korrektion. Vargen behöver väl vargen.

10. Falco.

2009-07-21 20:59

Frågan om vargens förmåga till rimlig riskvärdering har vi redan avhandlat på denna sida och avfört. Vargen tillför inget annat än vad vi människor med våra hundar gör. Dessutom är det ingen av oss som har framfört något utrotningsförslag på björn, lo och järv, men samtligas stammar ska reduceras.
Nej, hela denna konstgjorda andning av ett skadedjur som inte leder till något positivt är bara dumt.

Ingen behöver vargen!

9. Calle, jag har varit ute i naturen.

2009-07-21 20:58

Bara en kort kommentar till att vi inte har så mycket kvar av det Du kallar vildmark, i Sverige. Definitionen av vildmark är ju relativ men Sverige är såpass glest befolkat att vi mycket väl kan och ska hysa livskraftiga rovdjursstammar i naturligt samspel med övrig fauna. Det är ingen tvekan om det.
Bytesdjurens förmåga att värdera risker på ett förnuftigt sätt är faktiskt en mycket viktig överlevnadsfaktor för respektive art och som bara nås i samspel med predatorer. Att värdera och leva med risker på ett rimligt sätt utan att det konsumerar all vår tid och energi är lika viktigt för oss människor.
Du undrar var jag varit. Ja vår och försommar tillbringar jag all ledig tid i fält.
Jag kan, för övrigt, konstatera att debatten här stampar på samma fläck som för 2 månader sedan, så jag tycks inte ha missat något.

8. Behövs.

2009-07-21 20:56

Vargen behövs i svenska samhället.
Dock närmare storstäder och okunninga ungdomar.
Dom måste ju också få en chans att lära sig.

7. -Falco!

2009-07-21 20:56

Den bedömningen skulle vargen också få lära sig! Att fly från hotet, alltså människan! Inte springa inne på tomter och käka hundar och andra tam djur! Den ska fly minsta doftmonekyl av människa. Vi kan inte fortsätta att dalta med dessa eländiga djur hur länge som helst, dom tappar ju allt vad natyrligt betende heter! Att ha en anställd som springer efter "pessinki" Hela tiden kan inte skapa ett naturligt betende! Lägg ner forskningen på varg och inför jakt,d å kanske det blir lite acceptans! Vargen idag har då inget "riskvärdering".

6. Var har du varit Falco?

2009-07-21 19:28

Utöver skog har vi åkrar och ängar. Vi har forfarande en del hagar som betas av kreatur fast de blir allt färre. Det finns faktiskt forskning som visar att en tredjdel av våra arter finns tack vare detta blandade landskap.
Vad det gäller skogsmarken har du just erkänt att någon vildmark har vi inte i Sverige.
Det finns alltså ingen plats för djur som hör hemma i vildmark fjärran från människor. Det mår vi båda bäst av.
Vad beträffar ditt exempel av ekologisk nytta från rovdjur påminner den mig om när man berättade Rödluvan för barnen. Den skullelära dem att vargen var ett farligt djur. Djuren använder sig kanske av Kloka ugglan för att lära djurbarnen att akta sig för vargen.

5. Pernilla Hedblom

2009-07-21 17:22

När jag gick i skolan fanns kristendomsundervisning. Om du tillhör den yngre dokumentationen kanske du inte fått den versionen utan en modern biologiundervisning som påstår att de stora rovdjuren behövs i vår natur.
Jag påstår klart och bestämt att båda versionerna är fulla av falska uppgifter och modern undervisning är propagandastyrd med syftet: Att få svenska folket att acceptera rovdjur. Nej, Pernilla, så är det inte. De stora rovdjuren har ingen som helst "uppgift att fylla". Det är bara att beklaga om du gått på den "sagan". Inga djur har "någon uppgift att fylla". Vi klarar oss bra utan dinosarier, sabeltandade tiger, mammut, svartråtta, vitryggig hackspett och att det var mycket bättre utan varg, det vet vi från förra seklet. Läs Darwin och inte vår svenska rovdjurspropaganda alá de5stora.

4. Calle

2009-07-21 17:21

Det du kallar för vårt "mångfacetterade landskap" är inte skapat och format av betande kreatur. Ta gärna en titt på flygkartan över Sverige så får du se en annan bild. Här framträder ett lapptäcke i rutmönster av sönderhuggen skog och maskinbearbetade åkrar. I detta kan man, om man letar ihärdigt, se små fragmentariska öar av naturreservat som ger illusion av orörd taiga.
Betande kreatur har ingen del i detta landskap längre men väl Bolinder-Munktell med efterföljare.
Du efterlyser ett enda exempel på vargens roll i detta eko-system. Ja, jag kan ge dej ett att fundera över. Den upprätthåller bytesdjurens förmåga till rimlig riskvärdering. Något Du skulle ta lärdom av.

3. Ge mig ett exempel Pernilla.

2009-07-21 16:26

På vad sätt påverkar vargen ekosystemet i bebyggda trakter. Olof Liberg vägrade diskutera ekologi. Men du verkar pigg på det. Jag vill inte ha mantra och floskler. Jag vill ha konkreta fakta. De enda fakta jag vet hittillls är vargen utarmar vårt mångfacetterade landskap skapat av betande kreatur.
Kom igen Pernilla, visa att du faktiskt lärt dig något konkret.

2. KE

2009-07-21 16:01

KE, ärligt talat förstår jag inte ditt resonemang eller hur du tänker, men det är ok, för min del. Du som jägare, borde väl veta vad vargen bla, betyder för ekosystemet? Det fick vi lära oss i grundskolan tom. Alla har vi läst biologi. Om du är påläst så vet du också varför man "röjde" undan vargen i Sverige. Och vad vi har lärt oss av det. Vi är ju trots allt ganska smarta, vi människor, iofs på olika nivåer. Du/ni verkar tro att det är bara finns ett intresse här i Sverige (och ren, fäbo och fårägar), men det stämmer inte riktigt, kan lova dig det. En annan sak, ang. fällor, ni pratar om viltvårdare och att ni för en etisk jakt, kan bara säga fällor, lofällor....

1. Stackars samer.

2009-07-21 13:54

Att myndigheterna anser vargen, som art, värdefull syns också i denna artikel: http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=386698&context=60321

Sanningen och verkligheten är en annan och beskrivs i artiklar på denna webbsidas första sida med rapport om den vargbitne taxen Pingla och om 7 vargrivna får i Spekeröd. Det är minsann skillnad på hur folk bedömer värden. Rovdjursentusiasterna har hittills inte kunnat peka på någon positiv effekt med varg och det lär de endast få fortsätta drömma om. Övriga anhängare av vargen önskar också av hela sitt hjärta att det ska kunna presenteras något positivt med varg. Nej föresten vargkramarna är ännu värre, de påstår att vargen tillför något i ekosystemet, dock utan att kunna precisera vad. Dream on, är det en låt som heter va, det passar här.

Nu kanske jag är onödigt elak, jag förstår visst sambandet. Om den usla vargstammen i landet ska få bra gener så behövs östlig import. Denna lek med djur och gener av en isolerad stam utan betydelse för arten på ett globalt plan måste fördömas.

Går vagens väl före samernas även på myndighetsnivå?

Gör nåt nyttigt och värdefullt!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere