• Älgskadefondsföreningen

GPS-björn dödade 21 renkalvar

AktuelltPublicerad: 2010-06-10 13:18

Den GPS-märkta björnhonan Tjirsa, som ingår i projektet Björnpredation på ren i Norrbottens län, har fram till den 9 juni redan dödat 21 renkalvar. Dessutom har honan tagit en vaja (vuxen renko), två älgkalvar samt ätit på tre älgkalvar.

Vad gäller de tre älgkalvarna går det inte att avgöra om det var Tjirsa som dödade djuren.
– Vi vet att björnen är en betydande predator på framförallt renkalv. Däremot är omfattningen omöjlig att beräkna, förklarade renägaren Lars Stokke i samband med att Udtja skogssameby försedde 1 000 renkor med en GPS-sändare. 
Renarnas GPS-sändare aktiverar märkta björnars sändare när avståndet mellan björn och ren understiger 100 meter.

Besannade farhågor
Nu börjar de första resultaten från projektet att strömma in. Ett första delresultat visar att Lars Stokkes farhågor har besannats.
Björnhonan Tjirsa har under mindre än en vecka ensam satt i sig renar motsvarande hela Udtjas samebys årsersättning för björnskador.
Björnhanen Holkok har dödat sex renkalvar medan björnhonan Jouvva har ätit på två renkalvar, där man inte kan fastställa vilket djur som dödat kalvarna.
I samband med att björnarnas brunstperiod startade har ytterligare ett par björnar kunnat märkas.

Tre björnar tog 28 renar
Totalt har de tre björnar som hittills kunnat följas dödat sammanlagt 27 renkalvar samt en renko. 
Dessutom har en av björnarna ätit av två renkalvar där man inte vet vilket djur som dödat dom. Även fem älgkalvar har ätits upp. Det framgår att två av dem är dödade av björn.
På www.viltskadecenter finns mer uppgifter.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Anders Åberg

2010-06-16 19:52

Nej vi behöver inte traggla det mer, min kommentar var bara för att belysa vår situation. Vet ej vart du bor men säkert mindre med rovdjur där. Håller med dig om att rovdjuren måste minskas här uppe. Och nån större ökning av älg lär vi aldrig tillåtas att få till stånd, men en avskjutning på 2/1000 hektar vore önskvärt

8. Hans-Ove

2010-06-14 22:42

Vem som har gjort vad har vi tragglat ett antal gånger du och jag och det kanske vi inte måste ta igen.
Däremot tror jag vi är ganska överens om lösningen; decimera rovdjuren tills älgstammen har hämtat sig.

7. När skall

2010-06-12 18:56

regering och myndigheter/personer börja lyssna på folk/samer som är drabbade av rovdjurstrycket, skulle "stureplans företagarna" acceptera sådana avbräck som samerna och landsbygdsfolket får utstå medan de försöker att livnära sig på vad landsbygden har/haft för möjligheter att bedriva boskapsuppfödning m.m. En sak är säker att "stureplans företagarna" skulle skrika sig hesa och snabbt få hjälp av myndigheterna oavsett parti färg, denna så urbota dumma rovdjurspolitik som förs i sverige är tyvärr unik i världen och förespråkas endast av våra svenska politiker/myndigheter och som vanligt är totalt avsaknad av kännedom av vad som sker i det verkliga livet.
Vår räddning är rösta på"LANDSBYGDSDEMOKRATERNA"

6. Anders Åberg

2010-06-12 01:26

Nu kanske du börjar inse att det inte är vi jägare som skjutit sönder älgstammen till en spillra här uppe i norra sverige.När dessa björnar på så kort tid dödat ett 30 tal klövdjur. I huvudsak ren men ändå har 5 älgkalvar fått sätta livet till, ganska säkert björn i alla 5 fall. Situationen här uppe är helt ohållbar. Ett exempel på det, Igår varnades det på radion vid 2 tillfällen för björn efter vägen mellan Lillhärdal och Sveg, Totalt 5 st!!! Ändå sköts det i dessa trakter närmare 20 björnar vid förra höstens jakt!!

5. Svart på vitt!

2010-06-11 08:59

Samerna har alltid vetat detta men ingen har lyssnat. Öje Danell på SLU har också genom sin forskning visat vad rovdjurens predation får för konsekvenser för rennäringen. Tyvärr har han inte fått gehör därför att man på myndighetshåll istället slagit in på linjen att misstänkliggöra de beräkningar han gjort. Av de siffror som Öje Danells forskning visar så har det södra renskötselområdet redan passerat vad renpopulationen klarar av och nedgången har redan börjat. Han tror att när vi ser 2010 års slaktsiffror så de har det dykt ner ännu mycket mer såvida folk inte börjar slakta ut renar för rädda sina tillgångar, och då är det riktigt illa ute.

4. Det har inte behövt bli så här.

2010-06-11 00:01

Hur klarade sig mänskligheten före tiden före gps? Om makten endast kunnat respektera samernas påståenden har det aldsig behövt gå så här långt och fel. Men det verkar som om dagens riksdag och regering, politikerkåren och makten, inte tror på landets innevånare, vi ses som okunnaiga lögnare och brottslingar. Är det någon som tror att det leder till något gott? Kan en samhälle styras framåt endast av order uppifrån?

3. Instämmer...

2010-06-10 23:14

med Anders. Det är mycket bra att fakta kommer fram och att man verkligen tar till sig den och inte flummar ut i något trams. Det här visar det orimliga i den rovdjurs-politik som förs. Samhället måste ta sitt ansvar och ersätta drabbade fullt ut och inte låta enskilda näringsidkare stå för den kostad som rovdjuren för med sig. Sedan är det som vanligt att björnarna fått namn och namngives i reportaget och vän av ordning undrar vad renarna och älgarna hette ?

2. Gårdsbruk är renbrukets räddning!

2010-06-10 23:13

Det här är ohållbart. Man måste skilja mellan kreatursskötsel och rovdjur (jfr "Gårdsbruk i rennäring...", av Henrik Sandström, Kultur, vol 30, www.rondellen.net). Då kan djurskötarna beviljas en utvidgad rätt till självförsvar. Och rovdjuren hålls skygga.

1. Bra

2010-06-10 13:47

Bra att detta blev belagt, nu finns ju hårda fakta att gå på när ersättningsnivåer och avskjutning skall bestämmas.
Man har svårt att se hur myndigheterna nu kan motivera både den nuvarande ersättningen och avskjutningen.
I varje fall borde väl en sådan renspecialist som denna björnhona tas bort omgående.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere