• Älgskadefondsföreningen

Gräl på mässa om JRF:s vargbudskap

AktuelltPublicerad: 2009-08-27 11:25

Den infekterade vargfrågan sätter känslorna i svallning i Värmland. På en jaktmässa i Grums uppstod en scen när Jägareförbundets rovdjursansvarige, Gunnar Glöersen, hade synpunkter på budskapet som fördes fram i Jägarnas Riksförbunds monter.
– Vi blev nästan rädda för honom, säger JRF-ordföranden i Värmland, Kurt Borg.

Gunnar Glöersen dök upp vid montern för Jägarnas Riksförbund och var upprörd.
– Han sa att vi inte kunde sätta upp den affisch vi hade i vår monter. Där stod att Jägarnas Riksförbund i Värmland har nollvision när det gäller varg. Han påstod att vårt budskap inte kunde vara godkänt av förbundet på riksplanet. Gunnar Glöersen var väldigt upprörd och vi som stod i montern upplevde det som obehagligt, säger Kurt Borg.

Kritik med hjälp av högtalare
Strax efter talade Glöersen i mässans högtalarsystem och kritiserade även då JRF-Värmland för hållningen i vargfrågan.
Gunnar Glöersen medger att det uppstått en hetsig diskussion och håller fast vid kritiken mot JRF-Värmland.

Kurt Borg, JRF-bas i Värmland, blev nästan rädd när Gunnar Glöersen gick till attack på jaktmässan.

– De står på mässorna och frågar folk som går förbi om de är medlemmar i Svenska Jägareförbundet. När de svarar ja säger de ”då betalar ni till vargen”. Jag sa till honom att han inte kunde stå i montern och säga så, säger Gunnar Glöersen.

Ja men, visst går väl en del av era medlemmarnas pengar till vargforskning.
– Vargforskning ja, men det är ju inte att betala till vargen, svarar Glöersen.

Han menar att JRF Värmland för människor bakom ljuset när man säger att distriktet står för en nollvision i vargfrågan.
– Distriktet tillhör ju riksorganisationen, som sagt ja till en vargföryngring i varje län. Den som går med i förbundet stödjer den inriktningen och inte noll vargar i Värmland, säger Gunnar Glöersen.

”Ingenting konstigt”
JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson slår fast att JRF Värmland har rätt att ha en nollvision.
– Det är inte hela förbundets inställning, men vår policy är att varje distrikt har rätt att bestämma vilken uppfattning de ska ha i sådana här frågor. Det är ingenting konstigt med det, så fungerar demokratin inom Jägarnas Riksförbund, säger Solveig Larsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

47. Problemet Glöersen...

2009-09-03 13:53

...är att det du tror att de flesta jägare tycker inte är riktigt med sanningen överensstämmande med vad de verkligen tycker...
f.ö har ditt sista utspel återigen fått mig att lämna SJF...

46. Svar till Jakt & Jägare

2009-09-01 10:19

Eftersom Jakt & Jägare ställer en direkt fråga, väljer jag att svara på den.
Jo, det är bra att frågan om hur JRF-riks ser på frågan om JRF Värmlands nollvision blir belyst. Ert klargörande visar med all tydlighet att det jag framförde till Borg på mässan var riktigt. JRF riks har ingen nollvision, blir man medlem accepterar man varg, det har majoriteten beslutat!
Det jag ansåg vara en bagatell var ordväxlingen mellan mig och Borg, inte Kallins klargörande. Men det kom först långt senare.
Igår träffade jag Miljö- och jordbruksutskottet. Jag är helt övertygat om att de flesta jägare i det här landet skulle hålla med mig om det som framfördes. Tillsammans organiserar JRF och SVJ långt över 200 000 medlemmar. Det ger oss inflytande och påverkansmöjlighet. Men det finns personer som hellre vill misskreditera andra jägare än att verka för en bättre rovdjurspolitik. Om dessa personer fortsätter med det kommer jag även i fortsättningen att ha åsikter om det.

45. Vetgirig.

2009-09-01 09:05

Kanske inte du, men det finns de bland dem som älskar vargar som gillar tungkyssar.

Jag framför mina åsikter på denna webbsida men har ingen makt att lösa dessa problem som skadedjuren plågar oss med. Men du får läsa diverse förslag till lösningar från min sida. Tyvärr förekommer det inlägg här som inte presenterar någon lösning alls. De har inte ens identifierat problemen.

44. Strutstaktik!

2009-09-01 09:04

Om Glöersens utbrott i Grums kan rubriceras som en bagatell vill inte jag vara med när det drar ihop sig till allvar! Däremot beskriver ordet “bagatell“ väl Svenska Jägareförbundets inställning till vargförekomst i det Svenska kulturlandskapet. Vargen är här för att stanna, vargen är inget problem lyder devisen och budskapet från Svenska Jägareförbundet. Med en sån inställning är det inte konstigt om Svenska Jägareförbundets monter för det mesta gapade tom på Bofabmässan till förmån och stöd för Kurt Borgs jägarmässiga framtoning av JRF-LJ distriktets budskap och inställning. Och att det var detta som utlöste eruptionen kan det inte råda delade meningar om. Skall till sist dom uteblivna svaren från mitt inlägg 2009-08-28 23:56 tolkas som att Gunnar Glöersen och Svenska Jägareförbundet är för varg i det Svenska kulturlandskapet och att vargen är viktigare än människors tillvaro, möjligheten att hålla tamdjur och den Svenska allmogejakten?
Fortfarande tacksam för svar!
Att sticka huvudet i sanden hjälper inte Svenska Jägareförbundet i längden!

43. KE...

2009-08-31 23:12

Visste inte att din vetorätt gällde hela skandinavien, så det var ny kunskap, och inte var det särskilt mycket klokskap i ditt utlägg som du också mycket riktigt erkänner. Och till skillnad från dig har jag inga böjelser som gör att jag vill kyssa vargar.

42. Vetgirig

2009-08-31 17:42

Jag kan hjälpa dig. Noll vargar lösa gäller hela Skandinavien.
Om du efterlyser kloka argument gör jag dig besviken, du borde redan förstått och vara medveten om varför.
Tillhör du de som har annan uppfattning så oroa dig inte, vargar kommer att finnas även i fortsättningen på våra djurparker och där är de snälla så man kan få klappa, och t.o.m. kyssa dem.

41. RFeynman kan du precisera??

2009-08-31 17:04

Du skriver att "Just nu behöver jägare ett starkt förbund som kräver noll frilevande varg överallt där människor bor eller har sin verksamhet." Skulle vara intressant om du kunde precisera inom vilken radie du menar att denna nollvision ska gälla och då gärna underbyggt med några kloka argument om hur du kommit fram till denna gränsdragning.

40. Gunnar Glöersen

2009-08-31 11:18

Jag hoppas du fortsätter att påverka din förbundsledning till att förstå att med vargen lös betyder det slutet för jakten med hund i landet. Jag vill verkligen gärna tro att du förstår det och önskar dig uppriktigt lycka till. Sveriges jägarkår, och glesbygden i stort, står inför domedagen nu i närtid när ny rovdjurspolitik ska beslutas. Det kräva av båda jägarorganisationerna att vara mycket mer tydliga medialt, och de vägar du anser SJF använder, för att nå makten så vargplågan elimineras.

39. R-mormor, bättre kan, och vet, du

2009-08-31 11:18

Fjällrävens överlevnad hänger på smågnagartillgången. Men visst drar den nytta av eventuella kadaver efter andra större rovdjur. Problemet då blir det delikata att det skulle innebära dödsstöten för rennäringen. Det är därför inget alternativ att nämna.

Och den korrekta benämningen på varg, järv, lo och björn är just skadedjur.

38. Påbud har utfärdats ...

2009-08-31 09:31

... för SJFs tjänstemän och ledning att inte gå i svaromål. Anledningen till detta är att man mycket korrekt har konstaterat att man inte kan vinna debatter som bland annat rör:
Högviltsjakt dvs. sällskapsjakt med drevkedjor och utställda, ofta ovana, skyttar kontra allmogejakt.
Förbundets varuförsäljning kontra "kriget" mot en fälltillverkare
Jägareförbundets medverkan i återinförandet av rovdjur.
Förbundets intäkter och till vad dessa pengar förbrukas kontra nytta för medlemmarna.

Likt en pressad minister talar nu Glöersen om att HAN minsann inte finner anledning svara på frågor, han har viktiga ärenden att ta hand om. Ja, ja, vi får väl se. Det finns många exempel att studera i det förgångna.

Det är synd att det är så stor diskrepans mellan förbundets policy och dess medlemmars som är allmogejägare. Men eftersom konflikten finns så är det bättre att få upp den på bordet och rensa ut så att man kan gå vidare i kampen för jaktens existens. Som det är nu så går utvecklingen snabbt åt fel håll.

Och här vill jag ge Fredde helt rätt: I kristider är det mer än annars viktigt för en organisation att ha rätt ledning. Just nu behöver jägare ett starkt förbund som kräver noll frilevande varg överallt där människor bor eller har sin verksamhet.

Att på det vis som riksdag och regering utövar blodigt våld mot en stor befolkningsgrupp är ett svårt angrepp på demokratin och kommer i slutändan att drabba alla.

37. Vargvision

2009-08-31 08:57

Det står var och en fritt att ha vilken vision han eller hon vill. Faktum är dock att samtliga riksdagspartier sagt ja till varg. Det är den värld vi alla jägare tvingas leva i oavsett förbund. Att försöka göra det till en tävling om vem som tycker mest illa om varg känns inte speciellt konstruktivt. Enda anledningen till att jag överhuvudtaget skrivit något på denna sida beror på att man valde att blåsa upp en bagatell till något stort på Jakt & Jägares hemsida. Den som vill läsa vad jag tycker i vargfrågan och i andra frågor är välkommen att göra det på min blogg på Jägareförbundets hemsida. Jag avser inte att föra diskussionen vidare här.

Redaktionell kommentar
Glösersen hävdar att han använder sin medborgerliga rättighet, att debattera här på forumet, endast på grund av att Jakt & Jägare blåst upp en bagatell. Kanske är det förmätet att fråga, men hur då blåst upp? Vi kan lova att det finns betydligt rakare, och hårdare, sätt att berätta nyheter om man vill skapa sensation.
På redaktionen tyckte vi att det var viktigt att berätta om den förvirring som uppenbart rådde i frågan om JRF Värmlands budskap, nollvision till vargen. Kan du inte hålla med om att frågetecknen nu faktiskt blivit uträtade, Gunnar Glöersen?
Alla inblandade borde vara nöjda.
Mikael Moilanen, Jakt & Jägare

36. KE, med varg i fjällområdena….

2009-08-31 08:14

….skulle vi människor säkerligen slippa behöva hålla fjällräven med mat. Det är inte alla år det är lämmelår – men vargen måste alltid äta, och lämnar rester efter sig som kommer andra till nytta.

Men det är klart – fjällräven är väl också ett av dina onyttiga rovdjur – så det kan väl gott försvinna.

35. RFeynman 2009-08-29 08:10

2009-08-30 18:04

Jag delar den (din) åsikten helt och fullt.
Svenska Jägarförbundet, och speciellt dess ordförande borde vara i etern dagligen nu, men vad hör vi?

Jakten står och faller med vargen.

Och ingen art på jorden är beroende av vargen för sin överlevnad. Ett skadedjur av första graden.

34. Vargjakt?

2009-08-30 10:25

Du har säkert rätt när du säger att vi jägare missat var dom viktiga frågorna om vargjakt avgörs, Gunnar. Men den jakten du pratar om har nog ingen betydelse alls för oss som är drabbade av vargrevir i västra värmland. Jag håller med Kurt Borg om 0-varg, för det kan väl alla erkänna som jagar mer än 5 dagars sällskapsjakt, att det var "bättre förr".

33. Gunnar Glöersen, ett påpekande ...

2009-08-29 09:59

Citat "Men ni som tror att det är Kurt Borgs argument som ger oss vargjakt i vinter, har missat var de viktiga frågorna avgörs.". Här vill du påskina att det är SJF som har kontakter med politiker och tjänstemän och därmed genom icke-demokratiska kanaler skulle kunna få riksdagen att fatta de beslut SJF vill. Men under mer än 30 år har denna metod misslyckats totalt. Det som har gjort att det kan bli jakt på varg är att vi är så många som inte vill ha varg och skadorna är så stora att den regering som nu sitter var tvungna att lova åtgärder mot rovdjuren för att kunna vinna valet. Till denna seger bidrog SJF med INGENTING! Det enda som bidrog var att vi är så många som har samma åsikter som Kurt Borg. Hos mig börjar en stor oro växa för att SJF är en av de verkligt stora hindren för att få bort rovdjuren. Jag och väldigt många med mig kommer i fortsättningen att mera kritiskt granska vad SJF gör eller icke gör i rovdjursfrågan. Denna fråga är nu den allra viktigaste för alla jägare i Sverige; kan vi inte jaga med hund så har en väsentligt del av jakten gått förlorad. En vargflock i varje län med tillhörande strövargar och nya kullar varje år kommer att stoppa all jakt med hund över i stort sett hela landet. Det är ytterst beklagligt att Glöersen inte verka förstå detta eller förstå konsekvenserna.

32. Öppen fråga till Gunnar Glöersen.

2009-08-29 00:38

Du är ju med på den här tråden och kommenterar läsarnas reaktioner, då vore det kanske lika bra att passa på och reda ut en del oklarheter på stående fot.
Är du för eller emot varg i det Svenska kulturlandskapet?
Tycker du att vargen påverkar den Svenska allmogejakten positivt eller negativt?
Tycker du det är egendomligt och motsägelsefullt om jägare och landsbygdsbefolkning inte vill bli påverkade av varg?
Tre enkla frågor som borde gå att besvara utan diplomatiska omskrivningar och djurrättsfilosofiska piruetter.
Tacksam för svar.

31. Var står JRF egentligen

2009-08-28 20:01

"Det är inte hela förbundets inställning, men vår policy är att varje distrikt har rätt att bestämma vilken uppfattning de ska ha i sådana här frågor."

Det kanske är på plats att Solveig Larsson förklarar vad JRF:s inställning till vargen är utifrån den policy man har. Ska det få finnas varg i Sverige? Om alla distrikt säger nej till varg, hur rimmar det med att man på en årstämma har fastslagit att det får finns högst 1 föryngring per län (det är ju distrikten som finns reperesenterade på stämman och föreslagit skrivningen) samt att man i ett gemensamt brev till regeringen förordar som alternativ till naturlig invandring, att varg flyttas från renskötselområdet för att klara gynsam bevarandestatus. Ställningstaganden som klart tyder på att även JRF insett att en nollversion är omöjlig. Så Solveig Larsson, gör ett förtydligande, ska det få finnas varg i Sverige eller inte och om så var ska den få finnas.
Den andra frågan är om JRF är beredd att avstå det knappa 6 miljoner man får i bidrag från staten ( viltvårdsfonden) och bli det "fria" förbund som man vill ge sken av att man är och på allvar driva den politik som somliga inom förbundet förordar.

Svar direkt:
Förbundets inställning i rovdjursfrågan framgår tydligt i vår policy. Antalet rovdjur ska bestämmas på lokal och regional nivå – ej av ”central nivå”, och utgå från att människors säkerhet och deras förutsättningar att leva på sin ort och bedriva näringsverksamhet och traditionell fritidsverksamhet på ett meningsfullt och ekonomiskt säkerställt sätt. Vi har på stämman lagt till ett minoritetsskydd så antalet föryngringar inte ska koncentreras i ett område. Varje distrikt och avdelning är fri att komma fram till sin inställning, och att några distrikt kommer fram till noll, ryms mycket väl i policyn.

Förbundet är uppbyggt demokratiskt och vi har inte fattat demokratiskt några beslut omkring var vargen ska finnas utöver det som står i policyn. Så förtydligande är att varg får enligt policyn finnas spritt i Sverige i de områden som lokala och regionala beslut kommit fram till, dock endast i undantagsfall mer än 1 föryngring per län. Om det på sikt skulle framkomma att lokala och regionala väl förankrade beslut innebär problem med dagens rovdjurspolitik angående vargar, så får vi ta den diskussionen i då.

Observer bör vara väl medveten om att i det gemensamma brevet avses att eventuell flyttning skulle kunna komma i fråga först om 5 år och endast inom Sverige.

Eventuella bidrag ansöker förbundet om utifrån den nytta bidraget kan göra i förbundets arbete med medlemmarnas bästa i fokus.
En utförligare förklaring av vår rovdjurspolicy finner du i Ulf Kallins inlägg i webbtidningen.

Solveig Larsson, förbundsordförande JRF

30. Framtiden???

2009-08-28 13:40

Varför kan inte jägare vara sams??? Det låter som om det är politiskt groll!
Tänk på oss yngre som vill ha vår jakt kvar! som någon skrev, anti jakt anhängare ser detta som en vinst!

Att inte jägare kan hålla ihop!!!!

29. Våldtagna

2009-08-28 13:40

Kunde inte sagt det bättre själv, det är precis vad vi har blivit vi som försöker driva vår näring och livsstil, just våldtagna av Vargen och dess förespråkare.
Mycket bra liknelse Kurt Borg. Men som Herr Glöersen läxa upp företrädare (om än i affekt) för Jägarnas Riksförbund inför öppen ridå tyder bara på dåligt omdömme och respekt, sådana "jägare" kan vi lika gärna vara utan!
För övrigt står det väl var och en fritt att med sakliga argument värva medlemmar utan att "storebror" kommer med pekpinnar.

28. Anonym?

2009-08-28 12:46

Du är ute och cyklar rejält nu, och den som lämnade mässan torde väl inte höra sanningen! Nämn inte jägarkår utan tala där för dig själv. Jag som en del andra kommer ej att efter denna kommentar att svara de som skriver ANONYMT, en signatur orkar ni allt med eller?

27. Gunnar Glörsen?

2009-08-28 12:45

Det du utförde i Grums säger en del av vad du är. Sedan dina tidigare klavertramp ligger dig också i fatet. Det som är mest fraperande är väl i alla fall ditt och SVJ förbundets aggerande i vargfrågan samt de förslag som utarbetades till milöminister Calgren angående in och utplanteringar av varg och en rapport från forskare mfl där ni också medverkade. Inte lyssnade ni då och ett ännu längre steg tillbaka i tiden NÄR vi jägare och djurhållare varnade er för vad som komma skulle när vargen började att visa sig mer och mer smålog ni och tyckte att vi var pjåkiga. Hade ni medverkat i positiv anda för era medlemmar och för beslut och sammtal med regerings folk i denna sakfråga hade läget varit (kanske) annorlunda idag. Det du gör nu i ditt inlägg är ett försök till överslätning av ditt dummdristiga uttalande. Därför så anser jag att du borde avgå för ditt och förbundets bästa.

26. Trovärdig?

2009-08-28 12:00

Håller med Glöersen till 100 %. Var själv på mässan i Sunne där Herr Borg körde samma race. Han jämförde bland annat att ha varg i skogen med att bli våldtagen!! Detta gjorde en besökare så bestört att denne lämnade mässan omedelbart. Vart har sansen tagit vägen? Hur ska vi som jägarkår kunna verka trovärdiga mot allmänheten med sådana uttalanden? Vi måste med sakliga argument stå för vår sak och vår verksamhet. Sådana uttalanden gynnar definitivt inte jägarkåren.

25. Gunnar Glöersen ...

2009-08-28 11:48

... JAG har inte "missat var de viktiga frågorna avgörs.", dvs. jag har inte missat var du och många med dig tror/vill att vi skall tro, att de viktiga frågorna avgörs. Tyvärr är din analys felaktig, under de senaste 33 åren har vargstammen varit stadd i tillväxt. Var tror DU beslut om detta har fattats? Varifrån har initiativ kommit till alla viktiga lagändringar, börja gärna 1965.
Jag hoppas att du inte är så fantasilös i ditt svar att du försöker bolla tillbaka frågan genom en returfråga eller att du kommer med det uppenbara svaret. Det är som med ekvationer, en del lösningar är enkla men ofta finns det andra lösningar som kräver mera arbete.

24. Trovärdighet!

2009-08-28 09:30

Varför inte flytta varg till öster-malma så att sjf får lite trovärdighet i diskussionen. Gunnar jagar förvisso säkert med varg in på knuten då han är från värmland , men det stora flertalet gör det inte. Jag skulle tro att med 5-6 revir inom bla. sörmland o skåne skulle vi höra helt andra tongångar från sjf.

23. Rätt skall vara rätt!

2009-08-28 09:21

Flera av er ondgör sig över att jag sa till Borg på skarpen. Jag sa inte som det står under bildtexten att han inte fick föra fram sitt budskap. Borg får föra fram sitt budskap precis som han vill. Men däremot skall han inte försöka värva medlemmar genom att smutskasta SVJ. Det var det jag reagerade mot, inget annat. Jag sa också till honom att han inte representerar JRF riks. Det vill säga den organsiation man stöder om man blir medlem. Det framgår ju även tydligt av det som Solveig Larsson säger. Jag delar uppfattningen att vi inte tjänar på att strida mot varandra. Det var därför jag reagerade på Borgs budskap. Man kan ju också ställa sig frågan vad syftet är att föra fram en liten bagatell, en ordväxling mellan Kurt och mig, två veckor efter det inträffade. Men ni som tror att det är Kurt Borgs argument som ger oss vargjakt i vinter, har missat var de viktiga frågorna avgörs.

22. Säters sjukhus!

2009-08-27 23:47

Om jag skulle åka på ett möte på säters sjukhus, för att möta en intagen. Så skulle jag inte hysa några förhoppningar om att få sitta och kläcka ekvationer ihop med denne. Samma inställning skulle jag nog ha inför etrt möte med denne man.

Nollvision!!!!!

21. Måttet rågat Glöersen!

2009-08-27 23:46

Mycket har jag hört och tillika varit medlem i SJF i a 40 år men detta tar alla priser. Vad menar du . Är det inte så att vi tillsammans ska arbeta sida vid sida oavsett förbund för att få en proposition för att dicimera den ökade vargstammen. Har vi tolkat SVJ förbundet fel Då i din företrädande av den och det utlägg och uttalande borde du avgå omdelelbart. Vi som tillhör SJF tar i min grupp avstånd till vad du har uttalat dig i detta sammanhang. Ett förtroende i en organissation bygger på sammverkan över gränserna, detta har du inte gjort, detta pluss dina andra övertramp gör att du inte är trovärdig. Och är dina överordnade på alerten så förstår de konsekvensen av ditt utbrott och förhoppningsvis får du en annan position i din förening eller så så ställs du i ruta ett. Det du har gjort i dina uttalande för SVJ förbundets policity är häpnatsväckande och borde bli földen av omdelbar avgång, då det inte är första gången som ovan nämnda person är i fokus. Som medlem och ascepterar både SVJ & SRJ förbund i denna talan angående varg, så fodrar jag att Glöseren avgår med omedelbar verkan, hans förtroende har ebbat ut.

20. Slut leden

2009-08-27 23:45

"Enade vi stå, söndrade vi falla" är ett gammalt talesätt som är lika giltigt idag. Trots uppriktighet kan man faktiskt vara lite mjuk och diplomatisk ibland. Håller vi gemensamt i Svärdet kan vi halshugga Hydrans alla huvuden. SRF, SNF, WWF. Ornitologerna m.fl.

19. Malte

2009-08-27 23:45

Då är det nog fler än Gunnar som inte fattat vad ni står för. Det skulle knappast har hotats med styrelsens avgång om det var så att varje län skulle få bestämma.
http://www.infocentrum.se/?page_id=414

Är det inte så att Kurt kör över sin egen styrelse som faktiskt ställde sig bakom rovdjursfrågan tillsamman med samerna, LRF och SJF. Med det är kanske så demokrati ska tolkas. Får man inte så man vill så ska man köra sitt eget race.

18. Gunnar

2009-08-27 23:44

såg väl helt enkelt sin chans att svartmåla JRF offentligt
och därigenom återigen göra vargen en tjänst å SJF's
vägnar...
En jägarorganisation med en rovdjursansvarig som beter sig på detta sätt vill i alla fall inte jag tillhöra.

17. Enade vi stå, söndrade vi falla!

2009-08-27 23:44

Jag blir verkligen ledsen av denna diskussion. Jag hoppas att det är överdrifter från"båda sidor". Jag hoppades att Gunnar var lite mer sansad i efter sitt svar till mig i sin blogg. Jag vill bara citera vad jag ansåg då 29 juni 2009.

Hej Gunnar du drar likhetstecken mellan smutskastning och lögn dvs inte sant. Citat "smutskastning innebär väl att man säger något som inte är sant" . Jag kan inte riktigt hålla med dig om den tolkningen och det var därför jag använde det ordet.

För mig innebär smutskastning att sprida illvilliga rykten om någon, vilket stämmer ganska väl med Svenska akademiens uppfattning. Men det är inte det som är min poäng.

Det som är viktigt att jägarkåren och även de båda förbunden kan lägga allt skitsnack åt sidan och verkligen ta tag i rovdjursfrågan. Den påverkar alla som kommer utanför "tullarna". I det perspektivet kanske det är bättre att hålla tand för tunga även om man tycker att "motståndaren" fått ge sig.

Vi måste få en balanserad rovdjursdebatt där hänsyn tas till alla parter och de som närmast berörs på landsbygden. Det går kanske att få acceptans för ett vargrevir inom ett län om man vet att när det gått ett antal år så kan någon annan del av länet få bära bördan under ett antal år.

16. Malte Sandström har inte förstått….

2009-08-27 23:43

…vad han själv drivit igenom. Så här står skrivet i Jägarnas Riksförbunds rovdjurspolicy:
”Samt att inget län mer än undantagsvis skall tvingas hysa mer än en vargföryngring”.
Malte Sandström förstår inte att detta tolkas som att Jägarnas Riksförbund accepterar högst en vargföryngring per län? Jag är förmodligen ovanligt korkad som tolkar denna skrivning som att vargföryngring accepteras men personligen har jag i alla fall lämnat Jägarnas Riksförbund med anledning av denna förändring av JRF:s rovdjurspolicy samt det faktum att demokratin inte längre fungerar inom Jägarnas Riksförbund. Nu är det tjänstemännen och ”en enad förbundsstyrelse” som bestämmer, medlemmarnas åsikt behöver man inte längre ta hänsyn till, tyvärr…Harry Fredriksson, Leksand, tidigare ledamot i JRF:s valberedning.

15. SLUTA

2009-08-27 16:10

Avgå Gunnar

14. Demokrati?

2009-08-27 15:18

Gunnar Glöersen och Svenska Jägarförbundet borde lyssna o lära! Jrf är en demokrati och fortfarande är sverige det också. Värmland har rätt till sin åsikt precis som övriga distrikt har rätt till sin. Sen så har Jägarförbundet inget med Jrf´s inställning i vargfrågan att göra! Sådana här påhopp visar bara vilket dåligt omdömme representanter för Jägarförbundet har.

13. Så dumt och onödigt

2009-08-27 15:17

Att gräla på en mässa!? Åsså kommer det till kännedom i media. Snyggt jobbat, grabbar!
Få av oss upplevde situationen på plats så fortsätt då inte här och tjafsa! Har vi åsikter, och självklart grabbarna på mässan; snälla använd de kanaler som finns! Vi kan självklart ha olika ståndpunkter i olika frågor, MEN glöm inte att vi alla är jägare och INGEN av oss tjänar det minsta på att vi, förbunden, har motsättningar...alla blir förlorare istället. SAMARBETA så långt som möjligt, går inte det; okey, acceptera detta då!

12. Glöersen har inte förstått

2009-08-27 15:16

Glöersen har tydligen inte läst eller förstått Jägarnas Riksförbunds rovjurspolicy.
JRF har aldrig godkänt 1 föryngring per län utan anser att varje län själva skall bestämma i rovdjursfrågan. Det är ute i bygderna som erfarenheterna gett den riktiga kunskapen.
Det är mycket beklagligt att Glöersen ägnar så mycket energi på att angripa JRF han borde i stället ägna sina krafter åt samarbete för att få en vettig rovdjurspolitik i Sverige.

11. Hallå hej

2009-08-27 13:42

Tillsammans blir vi STARKA gör inte så att vi unga jägare går miste om en framtida jakt med löshund. Sluta gnäll och bråka det är min och många andras framtid som står på spel!
Det är ju sånt här våra motståndare älskar!

10. Riksdagen och regeringen har ansvaret

2009-08-27 13:14

Glöersen är endast symptomet, för hos SJF sitter adelns troféjakt kvar som tapetklister i väggarna. Än i dag delar man upp jakten i högviltjakt som är studsarjakt på vissa djur som älg, kronhjort, björn, vildsvin och varg. Denna jakt är inte för köttets skull, är man väldigt noga med att påpeka, köttjägare är något väldigt fult hos SJF. Endast fattiga jagar för köttets skull, högviltjakt däremot är troféjakt, den mest ädla jakt man kan tänka sig, jakt för alla lyckade med pengar. (Detta är ingen gissning eller påstående utan en reflexion utifrån att jag har alltsedan 70-talet varit bekant med och jagat med personer inom riksledningen för såväl SJF som Svensk Jakt.) För att nödtorftigt dölja detta målar man över med en tunn fernissa som man kallar miljövänlig viltvård och lägger till lite låtsasforskning, lite allmänt uppdrag och leker lite polis.

Tyvärr innebär detta att SJF med nuvarande ledning aldrig kommer att vara med i en sammanslutning för att få bort rovdjuren och rädda landsbygden. JRF måste agera på egen hand och få med övriga intresseorganisationer. Men jag är orolig för att ”vargklausulen” hos JRF förlamar förbundet och inget kommer att göras innan valet. Återstår att något parti tar upp frågan och närmast till hands verkar Sd vara. Landsbygdens kamp behöver ledare, ty något måste göras, för den ur maktlöshet närda och farliga desperationen växer snabbt. Till vintern kommer många byar att få se vargflockar på nära håll och nästa vår/sommar kommer skadorna att eskalera våldsamt även jämfört med denna sommar. Många, många kommer att göra som jag redan gjort; ge upp och fly till de ständigt krympande rovdjursfria områdena. Ansvaret för detta tillstånd ligger hos riksdag och regering. Det är en formidabel nonchalans av statsminister Reinfeld att sola sig i glansen som EUs ordförande samtidigt som tack vare detta EU, blodet från sönderrivna husdjur flyter i landsbygden och folk ger upp sina livsverk och flyr.

På engelska heter människor som jag ”Conservation Refugees”, och vi är miljoner över hela världen och vi är tusentals i det såkallade välfärdslandet Sverige och antalet ökar varje dag.

9. Bra Solveig

2009-08-27 13:12

Varje distrikt är suveränt att bestämma sin uppfattning, fattas bara, och definitivt i vargfrågan. Den överskuggar ju som bekant allt.
Gunnar Glöersen visar än en gång att han och Svenska Jägarförbundet är maktfullkomliga.
"De står på mässorna och frågar folk om de är medlemmar i SvJF, då betalar ni till Vargen"
Vem tror du att du är Gunnar? skulle JRF frågat dig först?
Med tanke på "Lille Gunnars" anatomi/exteriör så är det väl inget att vara rädd för, har träffat honom ett antal gånger och han får i vart fall inte mig att darra!
Vi bönder, skogsbrukare, jägare, djurhållare av alla de slag kan inte verka och leva ihop med vargen.
Därför måste vi skjuta ut hela vargstammen, och det brådskar om inte våran livsföring skall gå till spillo!
Bygg ett par stora hägn för vargen, där vargkramarna med sina kaffekorgar kan sitta och mysa, sedan tar ni bussen hem till stora staden. Bekvämt och skönt eller hur!

8. Gick ur

2009-08-27 12:57

Gick ur Jägarförbundet för ett antal år sen, när man tydligt deklarerade att kan du inte acceptera varg ska du inte vara med i förbundet.

7. Gräv ned stridsyxan

2009-08-27 12:57

Vem som har rätt eller fel är nu alldeles fel tid att diskutera. Vi har alla som jagar ett stort reellt hot mot vår verksamhet. Själv tillhör jag visserligen JRF på grund av vargpolitiken men just Glöersen gör åtminstone på mig ett oerhört kompetent intryck, en kompetens som jag tycker i huvudsak skall användas i debatter med våra jaktfientliga organisationer. Gräv ned stridsyxan, i dessa tider måste vi dra någorlunda åt samma håll

6. Nollvision så klart!

2009-08-27 12:57

Glöersen biter väl inte den hand som föder honom.

5. Åhå

2009-08-27 12:57

ligger förbunden i schism ännu ?
jag var på en lantbruksdag utanför örebro 2001 eller 2002,minns ej riktigt
då jag blev anropad av en man...passa på och bli medlem hos oss unge man, ehm jag är redan med i sv jförbundet svarade jag, han blev synbart besviken och utbrast...är du med dom där...

4. Rädd?

2009-08-27 12:56

Kurt rädd för mig? Ni som sett mig måste också le.

3. Jag är stolt över Jägarnas Riksförbund!

2009-08-27 12:56

Som är ett äkta demokratiskt förbund, som till stor del styrs nerifrån och upp.
Till motsatts mot Jägareförbundet
Detta kommer att öka vårt medlemsantal helt klart, var så säkra.

2. heja heja...

2009-08-27 12:55

Heja Gunnar.

1. 0

2009-08-27 11:45

0=bra

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere