• Älgskadefondsföreningen

Gråsälarnas rörelser karläggs

AktuelltPublicerad: 2010-06-21 13:03

Nu ska sälarnas rörelser för första gången kunna studeras i detalj. 150 svenska gråsälar ska i september förses med GPS-sändare så att forskarna kan följa dem fram till våren nästa år.

Sälarnas rörelser har hittills varit ganska okända, samtidigt som kunskapen om detta blivit allt mer intressant – i takt med bland annat vindkraftutbyggnaden och problematiken kring det kustnära fisket.
Genom att limma fast en liten apparat i pälsen på sälarnas nackar kan forskarna få information om var sälarna befinner sig, hur fort de simmar, hur djupt de dyker och hur länge de dyker. Kort sagt: hur de rör sig omkring 90 procent av tiden – något som hittills varit dåligt känt.
– Vi hoppas sändarna kommer att sitta fast i tio månader, fram till pälsbytet på våren. Det finns inget annat bra sätt att fästa utrustningen på grund av sälarnas kroppsform, säger Olle Karlsson, sälforskare vid Naturhistoriska Riksmuseet.

Ny teknik
Tekniken som gjort det möjligt att få en helt ny inblick i sälarnas liv och rörelser har funnits några år. Forskarna använder en lite apparat som är en kombinerad GPS-mottagare och GSM-sändare, stor som en stor tändsticksask, som skickar data när den får kontakt med GSM-nätet.
– Det är första gången vi kan göra sådana här noggranna studier. Det blir värdefull kunskap med tanke på det växande gråsälsbeståndet och alla aktiviteter i skärgården, konstaterar Olle Karlsson.
Djurförsöksetiska nämnden har nyligen gett klartecken för forskningsprojektet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons