• Allmogejakt

Hägnar in renar mot varg

AktuelltPublicerad: 2014-01-29 11:07

Ohredahke sameby i norra Jämtland har bestämt sig för att hägna in delar av renhjorden för att hålla dem på samma plats. Anledningen är att förekomst av varg i området gör att renarna blir oroliga och sprider ut sig över stora områden.

En av renägarna, Örjan Åhrén, såg spår efter varg på vinterbetesmarkerna.
– Vi såg spåren efter två vargar som gick in i renhjorden ett par dagar innan jul, berättar Örjan Åhrén för Sveriges Radio Sápmi.

Innebär mycket merarbeten
Att renarna skingrats över stora områden orsakar mycket merarbeten för renägarna. De får dagligen mota tillbaka renar som är på väg till platser där de inte ska vara. De har även hittat spår efter vargarnas jakt på renarna, både döda renar och blodiga spår.
– Vi ska inte behöva freda renarna från rovdjur, inte i den omfattning som vi nu gör. När jag började med renskötsel var det ganska lugnt, men nu är det ju något hela tiden. Man sover dåligt på nätterna, säger Örjan Åhrén till Radio Sápmi.
Nu har samebyn ansökt om skyddsjakt på varg men beslut i frågan är ännu inte taget.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Djurvän

2014-01-30 07:58

Vet inte om jag ska skratta eller gråta över er rovdjursanhängares totala brist på kunskap!!! Ok stängsla in renarna för jösse namn!! Då slipper Samerna mista 50 000 renar till era rovdjur!! Men vad sker då ? Jo rovdjursstammarna kraschar i norr på grund av matbrist hahaha, Ni som anser att ni kan allt om ekologi och balans. Kan ni inte räkna ut en så enkel sak ???. Ojojoj Det vore bättre om ni vore tysta så slapp ni avslöja era bristande kunskaper!

10. Djurvän!

2014-01-30 07:57

Det är aldrig viltets, eller i förekommande fall, renens fel att olyckor sker! Det är du och jag som sköter ratt och gas och det är vi som ska ha tillräckligt omdöme för att minimera risken för olyckor.
Det är med andra ord du och jag som orsakar samhället de kostnader du hela tiden refererar till.
En älg har inget trafikvett, har aldrig haft och kommer förmodligen aldrig att få!

9. Djurvän (OBS endast vän med rovdjur..)

2014-01-30 07:57

Vad tror du ägarna av marken tycker om permanenta stängsel i hela Norrland.. skogsbruket, jägarna och friluftslivet samt övrigt viltskall måste ju kunna röra sig och vara fritt. Funkar inte med stora stängsel mitt i skogen..

8. Djurvän

2014-01-29 16:55

vi kan ju hägna in Sverige i två hägn, ett med varg och övriga rovdjur samt varg och rovdjursvärnare och det andra med klövvilt och övrigt vilt, men utan varg samt folk som vill slippa vargen, vem tror du överlever längst? kanske en lite löjlig och enfaldig komentar, men med dina inlägg djurvän kan de ju inte bli något annat..

7. # 5 rovdjursvännen

2014-01-29 16:54

Min kommentar gällde vad EU direktivet anger för riktlinjer för rovdjur, som bekant finns det även Riksdagsbeslut på att varg EJ får finnas inom renskötselområdet.
Om Svensk rovdjursförvaltning strider mot gällande lagtexter SKA de drabbades givetvis kompenseras ! förvaltningen åtalas och skyddsjakt verkställas !
Om du störs så över vägverkets viltstängsel för att minska olyckor, varför jublar du då över att Samerna tvingas hägna in stora delar av Norra Sverige ?
Enbart för att varg olagligt tillåts etablera sig norrut.

PS läs hela SLU:s beräkning av vilka intäkter / kostnader jakten genererar.
Vilka intäkter menar du rovdjuren inbringar ?

6. Inte möjligt stänga ut vargen

2014-01-29 15:33

Jag tror inte det är möjligt, i alla fall inte till en rimlig kostnad att stänga ute vargen. Dom kommer att hitta in i hägnet och då har dom alla renar samlade.

5. Dalajägare och Claes

2014-01-29 15:33

Då kan vill ni ta tag i den nätta summan på dryga 3 miljarder kr som klövviltet kostar samhället årligen. Det är väl rättvist? Rätt ska vara rätt eller hur?

4. Bra!

2014-01-29 15:33

Ett mycket bra initiativ tycker jag. De stora summor som vi alla i samhället bidrar till rennäringen skulle kunna användas till att sätta upp hängn till renar i områden med varg och andra rovdjur. Vi har ju inhängnat nästan hela Sveriges vägnät för våra klövdjurs skull, vilket samhället (alla) har fått bidra till mer eller mindre. Kostnaderna skulle säkerligen bli mindre i längden om man börjar ta hand om sina renar. Det skulle gynna många: renägarna skulle ha fler renar kvar, fordonsägare skulle slippa stora skador på bilar och sig själva, markägare skulle slippa renar som förstör deras mark, mångfalden skulle återupptas och renarna skulle slippa lida av sjukdomar, svält, skador, bli påkörda, vilket säkerligen inte upptäcks i samma utsträckning när de driver omkring utan skydd och kontroll. Ingen dum ide alls....

3. Kostnad?

2014-01-29 13:31

Vore det inte bättre att hägna in vargarna?

2. Och kostnaden för den stängslingen...?

2014-01-29 13:31

... den tycker jag vargkramarna kan ta.

1. Glöm inte att....

2014-01-29 13:31

...fakturera ALLA tillkommande kostnader, som uppstår pga rovdjur till NVV och LST !

Enligt EU:s habitatdirektiv får bl.a rovdjur INTE innebära en negativ inverkan på människors ekonomiska verksamheter.

NVV kanske får svårt att motivera den ohämmade rovdjurstillväxten när årets budget spricker redan i februari !

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB