• Allmogejakt

Hälften av politikerna vill inte ha varg

AktuelltPublicerad: 2008-02-11 17:31

Västerbottens Folkblad har gjort en rundringning bland alla riskdagsledamöter från Västerbotten. En majoritet av dem säger nej till en fast vargstam i länet. Elva riksdagsledamöter från Västerbotten fick svara på var de står i vargfrågan och varför. Fem av dem tycker att det inte ska finnas någon fast vargstam i Västerbottens län.

Den största anledningen, enligt de fem, är att renskötsel och vargar inte går att kombinera. Fyra ledamöter säger ja till varg eftersom den tillhör faunan. En ledamot är tveksam och en har ingen uppfattning.
Den allmänna åsikten hos ledamöterna är att det är viktigt att man regionalt får bestämma i frågan.
En av dem som inte vill ha varg är s-politikern Helén Pettersson från Umeå. På Västerbottens Folkblads fråga om det ska finnas en fast vargstam i Västerbottens län svarar hon:

”Varg ger ohållbara problem”
– Nej, vi kan inte ha en fast vargstam med föryngringar. Det går inte att kombinera med renskötseln. De problem som vargen ställer till med för renskötseln är ohållbar. Men, det är viktigt att vargarna får passera renskötselområdena. Vi behöver nytt blod söderut.
Den oro och rädsla som finns bland människor som bor i markerna är något som måste hanteras, tycker miljöpartiets Thomas Nihlén.
– Det är klart att man måste ta den på allvar, samtidigt som jag har väldigt svårt att förstå rädslan som trissas upp av vissa krafter, som jägarna till exempel. Vi måste visa att vi klarar av att leva tillsammans. Om vargar blir vanligare försvinner kanske även rädslan och oron, säger Thomas Nihlén till Västerbottens Folkblad.

Vill ha regionala vargbeslut
Karl Gustav Abrahamsson (s) från Vilhelmina tycker att inflytandet på regional nivå är en viktig del i acceptansen kring rovdjur.
– Jag var en av dem som tog fram det jaktpolitiska programmet. Vi tog upp många frågor, om vargen ska accepteras i faunan och om licensjakt på björn. Vad gäller vargen är bestämmanderätten viktig. Den ska vara på regional nivå, så att länsstyrelsen får besluta om exempelvis skyddsjakt. Vi gick till val i dessa frågor och ska följa upp det, berättar Karl Gustav Abrahamsson för Västerbottens Folkblad.
Gunilla Tjernberg (kd) från Sävar, är försiktigt positiv till en vargstam.
– Men vargstammen får inte bli så hög att de blir en fara och människor blir rädda. Men man kan inte avyttra den helt heller. Rädslan måste man ta på allvar. Länsstyrelsen måste hålla koll och ha ett begrepp om när vargen kommer för nära, då måste man avliva den. Vi måste ha ett sådant regelverk, säger Gunilla Tjernberg till Västerbottens Folkblad.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Calle Seleborg

2008-02-25 09:23

Du är ju för rolig! Du tror alltså att stararna gått ner med 40% i Sverige på grund av att det finns ett par hundra vargar i landet. Herregud!
Nedläggningen av landsbygden har skett för öppen ridå sedan 50-talet, det har rationaliserats bort. Det måste du ha hört talas om.
Är det månne även gråben som står bakom att jag blev förkyld häromdan? Vi säger så...

23. Förlåt, Falco

2008-02-23 14:15

Förstod inte att jag måste skriva rödräv för att du skulle förstå vad jag menade. Ursäkta min dumdristighet att tro dig ha så stor fattningsförmåga.

22. Lite mer

2008-02-22 16:07

Nästan tydligt, Falco, men nog är det olämpligt att prata om balans, anser jag, när den sker med fördröjning och beroende på hälsoläget hos predatorerna. Det är väl så att med brist på föda finns stadiet när honorna inte "orkar" med äggproduktion-avkommor innan tillståndet svält med död som följd. Omvänt gäller att först när de är välmående klarar de av att föda många avkommor och mata dem, men allt sker i "fasen" efter (senare) än bytesdjuren.
Det tråkiga är ju att beskrivna cykler slutar med svältdöd för både gnagare och deras predatorer men fakta är att allt styrs av "maten", i grunden våra växter.
Frågan är intressant av det skäl att många tillber ordningen i naturen som "av GUD skapad" och perfekt i alla avséenden. Man tror m.a.o. att predatorerna begränsar bytesdjuren och att de därför är nödvändiga.

21. Till anonym

2008-02-22 15:00

Det är obestridligt så att både rödräv och fjällräv sätter större kullar till världen under gnagarnas toppår. Detta är ett välkänt faktum som du tydligen är obekant med. Fjällräven lär få leta rätt långt innan den hittar ett rådjurskid i reviret.

20. Kenneth

2008-02-22 15:00

Predatorernas främsta uppgift är inte att begränsa bytesdjurens antal. Det är snarare så att bytesdjurens antal begränsar predatorernas föryngringsmöjligheter och livskraft. Bytesdjuren är alltså den styrande faktorn för arter högre upp i närningskedjan. Däri består balansen.

19. Falco

2008-02-22 08:49

Drygt ett ton kött går åt att föda upp en normalstor rävkull. Det är rejält mycket sorkar det.
Nej du, har fel. Stapelfödan för räven under valparnas uppväxt är rådjurskid och annat småvilt.

18. Tor P. och Falco.

2008-02-22 08:46

Jag hade följande mening "på gång" i förra inlägget men avstod. Alltså: Predatorerna hinner inte föröka sig i samma takt som gnagarna (i detta fall) utan sorkarna växer till extrema nivåer utan att predatorerna har någon avgörande begränsande effekt.
Även om predatorerna varierar sina kullstorlekar fyller de inte den (inbillade "fina naturens" sätt) att reglera bytesdjurens antal. Kanske tråkigt för vissa att läsa, men jag hävdar att det är så.
Predatorerna är alltid för sent ute, de kommer inte i fas.
Jag bestrider därmed Falcos sista mening, som då skulle betyda att till exempel björn och varg föder färre ungar om bytet tryter. Fram med bevis i så fall. Vem är predator till just dessa två arter förresten, eller elefant och lejon?
Nej, naturen är inte alls det fantastiskt välfungerade system som vissa tycks tro.

17. Anpassning är nyckeln

2008-02-21 15:03

Ja Kenneth, det är bara det att predatorernas antal mellan åren också svänger med, och regleras av, stapelfödans beståndsstatus.
Vid sorktoppar sätter exempelvis rödräv, fjällräv, vesslor, ugglor och dagrovfåglar stora kullar till världen medan de kan ställa in föryngringen helt svaga år. Allt som en anpassning till eko-systemets bärkraft vad gäller födotillgången och det gäller även våra stora toppredatorer.

16. Tord P.

2008-02-21 13:54

Kort svar på frågan - mat och sjukdomar. Det styr för övrigt storlekarna på de flesta, om inte alla, bestånd.
Ett tydligt exempel på detta såg vi under fjolåret här i mellannorrland när skogssorken förekom överallt (stammen har inte krashat ännu vad jag förstår). Då blev följden att alla predatorer av småviltet koncentrerade sig på dessa lättfångade sorkar, varför samtliga skogsfåglar och även ekorrar förekom i sån mängd vi inte sett på väldigt länge. Omvänt får man då också en insikt i hur hårt predatorerna beskattar småviltet när det råder brist på smågnagare.

15. Fel miljökonsekvensanalys Calle.

2008-02-21 13:53

Din saknad av staren är också delad av oss som håller på med fågelsstudier. Nedgången har varit drastisk sedan 1970-talet över hela utbredningsområdet.
Minskningen anses bero på dels förföljelse på övervintringslokalerna, där det bevisligen skjuts stora mängder i bärodlingar, samt på grund av de stora förändringar som jordbrukslandskapet och jordbruksnäringen genomgått senaste 30 åren med allt mindre kreatursbetad mark i föryngringsområdena.
Att skylla nedgången i Europa på ett antal vargar eller andra stora predatorer är dock inte seriöst.
Likadant är det med kultur- och vildfloran som utarmats svårt på grund av skogsskövling utan miljöhänsyn, nedläggning av småbruk och allmän strukturomvandling av jordbruket.

14. Arters jämlikhet

2008-02-21 08:37

Det är som Orwell sa. "Alla djur är lika, men vissa djur är likare än andra, och allra likast är grisen".
Byt ut grisen mot vargen så verkar det gälla i allra högsta grad.
Den småskaliga djurhållningen är basen för hundratals djur- och växtarter. Varg och björn blir efterhand en alltför stor börda för denna den verkliga biologiska mångfaldens bärare.
Jag har fått vargen och förlorat staren. Att byta ut starens sång en sommardag mot vargyl betraktar jag inte som positivt.

13. Till Kenneth

2008-02-21 08:37

Vilka håller gnagarna stången i vildmarken då? Är det inte predatorer? Sedan kan ju du tala om hur du vill ha det med rovdjur i världen.

12. Inte ens samtliga predatorer...

2008-02-20 08:35

...kan hålla gnagarna stången om de får mat i tillräcklig grad. Och ännu mindre ormarna alltså. Jag tror du missförstått hur det fungerar, det du Tord P kallar "naturens gång".

11. Till helmantel

2008-02-18 08:28

Har aldrig hörts talat om afrikansk tiger, men det kanske du har? Jag vill inte att vi skall "lusa" ner skogarna med varg men jag vill ha en livskraftig vargstam som får jagas för de som tycker det är roligt. Sedan till mamban. Om vi skulle utrota alla giftiga ormar så borde du förstå att det skulle krylla av råttor med mera. Har du inte lärt dig någonting om naturens gång?

10. Tord P

2008-02-15 13:56

Har du tänkt på att våra efterkommande kanske kommer att hata vår generation för att vi lusat ner skogarna med varg? För det är precis det som kommer att ske! Odjuren ynglar av sig ohämmat! Du menar dessutom att det inga tigrar finns i Afrika? Vad tycker du om mamborna då?

9. Till helmantel

2008-02-15 11:42

Jag menade att nedan skrev någon att tigern fanns i Afrika! Vargen är inte globalt utrotningshotad det håller jag med om. Men, den är utrotningshotad i vissa delar av världen och jag menar att man kan inte hålla sig fri från ansvar mot bevarandet av en djurart beroende på att den finns i ett annat land.

8. Tord P

2008-02-15 10:21

Menar du på fullaste allvar att vargen skulle vara utrotningshotad? Tiger i Afrika? Vad menar min herre?

7. Tord P

2008-02-14 16:59

Det du kallar löjligt är för mig blodigaste allvar, och det av principiella och konsekvensskäl. Man kan inte skilja arter åt beroende på storlek eller utseende om man lever med uppfattningen att alla skall finnas och få utvecklas utan mänsklig påverkan. Jag skiljer på arterna och det gör de flesta. Vissa behöver, eller gillar, vi för de "gör oss gott", andra är bara till bekymmer. Så har människan behandlat sin omgivning hela tiden. Vargen tillhör den senare kategorin.

6. Till Helmantel

2008-02-14 14:52

Tiger i Afrika?? Jojo! Har vi inte ett ansvar mot våra barn att bevara alla arter? Sedan att jämföra stora däggdjur med fästingar känns bara löjligt. Snart jämförs väl vargen med ett kvalster!

5. Tord P

2008-02-13 13:46

Hela den räcka av djur som du räknar härstammar väl allihop från Afrika. Troligen finns det några av dessa arter som våra afrikanska vänner gärna skulle vilja decimera till ett minimum. Till exempel den svarta mamban!

4. Nyansera lite, Tord P

2008-02-13 11:02

Idag har vi på radion fått höra att den grissjukdom som drabbade några gårdar i Skåne nu utrotats från landet och det framställdes som något positivt.
En lång lista på arter som borde utrotas kan uppställas och som skulle få gehör, vad säger du om fästingen, och särskilt den röda, till exempel som nämns i artikeln under denna?

3. Ingen vill?

2008-02-13 08:47

Skall vi utrota alla djur som någon inte vill ha i sin närhet då? Skjut då bort tigrar, leoparder, vithaj, hyenor, vildhundar, med mera.
Det är tydligen så vissa vill ha det på den här sidan.

2. Belyser problemet

2008-02-12 12:57

När det gäller vargen så kan den väl få finnas bara inte i mitt närområde, så tycker säkert de flesta. Så artikeln säger egentligen att i Sverige finns ingen plats för frilevande varg. Det är bara våra huliganer i vissa rovdjursföreningar som hävdar att majoriteten av svenska folket vill lära sig älska varg.

1. Helén Pettersson (s)

2008-02-12 08:21

Jaha, där har vi ytteligare en som inte vill ha varg där de bor och verkar. Värna om samerna det går an, finns kanske röstar att hämta där? Hennes lösning verkar klar, skicka ner vargarna med fri lejd till mellansverige. Där behövs nytt blod. Vilket kvalificerat skitsnack! Ett jättebra uttalande för att bättra på politikerföraktet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB