• Allmogejakt

Hälften av vargtjänstemännen hotade

AktuelltPublicerad: 2010-04-30 10:00

P1-programmet Kaliber i Sveriges Radio har gjort en undersökning som visar att hälften av tjänstemännen på länsstyrelserna i varglänen som jobbar med rovdjursfrågor har hotats eller trakasserats.

Kaliber har kontaktat 52 tjänstemän som arbetar med rovdjursfrågor i de fem län där licensjakten på varg genomfördes. Av de 45 som arbetat mer än ett år har mer än hälften, 24 personer, hotats eller trakasserats på något sätt.
Mest utsatta är tjänstemännen i Dalarna, där åtta av tolv personer varit med om obehagliga situationer.

Sönderskurna däck
Per Johansson, naturbevakare på länsstyrelsen i Dalarna, berättar att han bland annat fått bildäcken sönderskurna hemma på gården.
Kollegan Mats Hallin berättar i sin tur att han vid flera gånger varit med om att skott avlossats sedan bilförare passerat honom på skogsvägar.
Länsstyrelsen i Dalarna har som policy att polisanmäla alla hot och trakasserier 

Ingen har åtalats
– Vi har genomfört ett antal förundersökningar som gäller hot mot länsstyrelsens tjänstemän. Men vad jag känner till har inget lett till åtal och fällande dom. Ofta står uppgift mot uppgift. Det finns inga vittnen till det hela. Det är det som är dilemmat för rättsväsendet, säger Sten-Olof Hellberg, länspolismästare i Dalarna, till Sveriges Radio.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Ett relevant exempel.

2010-05-13 10:28

Här har en statens tjänsteman hotats, läs Hovrättens dom: http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.2023595-dodshotad-socialchef-tvingas-betala-for-rattegang

15. Lo.

2010-05-03 00:30

Om du inte förstått det så vill jag förklara för dig att det är många jägare och landsortbor som är kritiska till nuvarande rovdjurspolitik, några av dessa skriver på denna webbsida, det är vi. Jag har också kunnat använda följande rubrik: Till slut kommer sanningen fram. Det är ju så att "vi" menar att svenska folket, ja inte ens politikerkåren är tillräckligt insatta i konsekvenserna av förd politik.
Är det några som verkligen tar våra barnbarns framtid på största allvar är det "vi".

14. Vilka är

2010-05-02 21:20

vi som vinner Kenneth E? Det handlar väl inte om en tävling? Trodde varje svensk ville arbeta för bevarande, samklang, livcykel, mångfald, biotop, ekologi, etoligi mm mm???? Om inte annat så för att våra barnbarn ska kunna leva ett drägligt liv efter oss. Det gäller att se framåt!!
A.K.A.R... vem känner sig mest hotad? 1 st människa mot en flock människor ute i skogen? I samma veva, vem känner sig tuffast? Flocken givetvis!! Så om dessa rovdjurshatare vågar möta ex en tjänsteman ensam ute i skogen utan även tillbehör då är man på samma vågläng!!
Kanske för enkel ekvation att räkna ut!!

13. Anna-Clara

2010-05-02 21:20

Efter vargjakten förekom hotelser mot jägare, detta beskrevs också i media.
Men hur vet du att hot är vanligare mot jägare än oss på bevarandesidan.
Kan du redovisa var du fått uppgifterna ifrån?
Du liksom de flesta i detta forum tycks också ha missat att jag själv med flera, fördömde hoten mot vargjägarna.
Det är enkelt att förstå att sådana tilltag inte gynnar ens egen sak. Eller hur!

12. Det spelar väl ingen roll

2010-05-02 12:13

Det spelar väl ingen roll om det är jägare eller tjänstemänn som blir hotade, det är väl lika förjävligt åt båda hållen ?

Men Anna-Clara kan väl ändå publicera lite siffror om sitt påstående, för enligt Ragnar så har ju ingen någon aning, ja förutom Anna-Clara då kanske.. Eller ?

mvh // johannes

11. Hotet mot jägare

2010-05-02 09:52

Varför yppas det inget i media om hotet mot jägare. Det är långt fler jägare (både manliga och kvinnliga) som får hotbrev och hotelser riktade mot sig.

10. Svensk medieröta

2010-05-01 10:37

Ta bort det statliga underhållsbidraget till alla tidningar och lägg ned SVT. Det är en förutsättning för att massmedia skall börja redovisa alla lögner som styr klimatpolitiken och redovisa rovdjurspolitikens baksida. Det finns ingen anledning för skattebetalarna att lägga ned miljarder kronor varje år i stöd till tidningar och SVT. Ingen har en aning om vilken andel av "vargtjänstemännen" som är hotade, ingen har en aning om hur många jägare, markägare och andra som har hotats av "vargtjänstemänn" och av diverse rovdjursorganisationer. Varför finns det inte en enda ärlig redaktör som redovisar detta? Allt är ju bara mun mot mun, eller hur?

9. Sattebetalare

2010-04-30 22:48

Vad är det du vet,som borde synas genom sömmarna?
Berätta gärna.

8. VARGTJÄNSTEMÄNNEN.

2010-04-30 22:14

Vad hände om dessa tjänstemän blev synade genom sömmarna.
HUR STOR SKULLE TROVÄRDIGHETEN VARA
EFTER DET?

7. HOTANDE!

2010-04-30 22:14

Kan man tolka det som den LST tjänste mannen som hade ringt och ifråga satt en jägares berättelse angående en tviste fråga dem i mellan, av en varg dödad hund, är det att betrakta som hot, (tjänstemannen blev ju avsatt från sin uppgift). Nu är det så att ett flertal av LSTs så kallade vargspårare och rovdjursbevakare, besiktnings män, har vid tillfällen uppträtt ganska bryskt i sina tillväga gångs sätt att förklara och förmedla vem de är och vad de har för ärenden i markerna, därav attityden och till följd av den nu så omtalade hotbilden. När vi vargjägare och jägare har blivit hotade, fått vissa saker som jakt torn halvt genomsågade, (när en pass skytt har äntrat detta så har det brakat ihop), telefonsamtal i sena nätter, detta är inget att granska trots anmälan om sabotage, bilburna personer som vid upptäckt vänder sina fordon så fort det går och försvinner. Så hotbilder är många gånger även riktade mot oss jägare, djur och skogsägare och även sabotage, detta har alldrig upptagits för granskning. Men som jag sagt förut denna infekterade vargfråga och vargen i sig själv, är och kommer att skapa stora och mycket stora bekymmer. Ju fler vargar mera personal för att vakta och hålla koll på dem och då även flera kontroverser mellan de berörda parterna.

6. Fel, kokillen

2010-04-30 22:13

Lagar beslutas av riksdagen, men regeringen (icke folkvald) skriver förordningar och tjänstemän på myndigheter skriver föreskrifter. För allmänheten gäller att man kan bli straffad för att bryta mot såväl förordning som föreskrift, fast dessa är inte beslutade av våra folkvalda men gäller som lagar.

5. Ragnar Hermansson

2010-04-30 17:39

Oavsett vad det står i lagen så är det dom som sitter i riksdagsbänkarna som trycker på knapparna och dom har vi valt....

4. Fel, kokillen

2010-04-30 14:35

Svenska riksdagen kan inte stifta vilka lagar de vill, bland annat är de skyldiga att lyda grundlagen, citat regeringsformen 2 § "Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person".
Rovdjurspolitiken strider flagrant mot detta. Sverige behöver en konstitutionsdomstol.
Att ord står mot ord i hotfallen säger det mesta om kvaliteten på dessa anklagelser.

3. Politik

2010-04-30 13:35

Rovdjurspolitiken bestämms av riksdagen, dom som sitter i riksdagen bestäms genom val och det är vi svenska folket som väljer dom... med andra ord som man bäddar får man ligga.

2. Här bör min kommentar vara

2010-04-30 13:01

Den sista striden vinner vi.

Ännu mer otrevliga påståenden idag via ekosändningarna. Där påstås att hälften av de anställda tjänstemännen inom rovdjursförvaltningen på länsstyrelserna i rovdjurslänen blivit utsatta för hot och trakasserier. Hot är fel, hot är fegt, hot är ett bevis på att argumenten tryter och hot ska fördömas.
Men, hot behöver inte vara allvarligt menade och sådant tillsammans med trakasserier vill jag påstå är en del av livet, hur dumt det nu än är. Nu påstås en rovdjursbevakare ha fått däcken på bilen sönderskurna och det är för mycket. Men finns någon häktad eller fälld för dessa hot? Hur står sig dessa företeelser jämfört med övrigt i landet? Jag vill påstå att detta framstår som att göra en höna av en fjäder. Jag tror socialsekreterarna i landets samtliga kommuner har blivit utsatta för värre, många även för fysiskt våld. Våra åklagare har länge legat illa till och i mitt län blev en sådan statens tjänsteman allvarligt knivskuren inom Tingsrättens dörrar. En annan i sydsverige fick sitt hem utsatt för en bomb. Och poliserna, de får knytnävar och spott i ansiktet, slagen med järnrör i bakhuvudet och på dem kastas gatstenar och bensinbomber. Alla blir vi utsatta för otrevligheter, jag tror inte rovdjurstjänstemännen har det avsevärt sämre än andra. Att byta jobb är en möjlighet.

Men min direkta kommentar blir också denna: Vad hade de förväntat sig? De medverkar i en politik som ska tvinga rovdjur på människor som inte önskat dem, som inte vill ha dem. Tjänstemännen arbetar med något emot folks vilja. Ytterst ansvariga för dessa otrevligheter för de boende på landet och statens tjänstemän är lätta att utpeka. Det är nuvarande och pensionerade tjänstemän på Naturvårdsverkets rovdjursförvaltning och i slutändan vår regering och riksdag som givit de förstnämnda fria händer.

Kommer denna upplysning om rovdjursanställdas arbetssituation helt utan anledning just nu? Jag tror inte det. Programmet Kaliber blir säkert liksom Uppdrag Granskning tipsade. Jag tror mig kunna påstå att det är inte vi, rovdjurskritiker, som tipsat Kaliber. Tipset, eller idén, kommer från annat håll. Kanske från samma håll som initierat att visa en film om påstådda nätverk för utrotning av varg.

Det är tragiskt att uppleva att det verkar gå till på samma sätt i vårt land som det vi förfasas över i vissa andra länder, det förs en politik emot folkets vilja och oppositionen tystas, som i slutna länder.

Jag får upprepa en fri översättning av Mahatma Gandhis ord om våra motståndare: Först bryr de sig inte, sedan skrattar de åt oss, sedan bekämpar de oss, sedan vinner vi.
Av allt att döma befinner vi oss nu i det tredje stadiet.

1. Medias ensidighet fortsätter

2010-04-30 11:04

Alla hot och jaktbrott är förkastliga och ska polisanmälas.
Skillnaden är hur dessa händelser kommenteras i media.
Den lagliga, av Sveriges regering beslutade, utförda begränsningen av vargstammens tillväxt möttes av en mediastorm där alla tävlade i att racka ned på jakten och jägarna. Visst nämnde man att jägare som deltagit blivit utsatta för hot och trakasserier nu liksom vid tidigare skyddsjakter. Men något fördömande av dessa olagligheter gjordes inte. Inte var det någon tidning som sa åt Rovdjursföreningen att ta sina medlemmar under upptuktelse eller ta avstånd. Jag såg inget avståndstagande på Svenska Rovdjursförenings hemsida.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB