• Älgskadefondsföreningen

Han fick rätt om björnåtlar

AktuelltPublicerad: 2012-08-16 08:59

Naturvårdsverket ger länsstyrelsen i Dalarna bakläxa. Länsstyrelsens beslut att rapporteringen av björnjaktsåtlar ska ske till Jägareförbundet var fel, anser verket.

– Det var roligt att man någon gång kan få rätt mot länsstyrelsen i Dalarna, säger Gunnar Håkansson i Orsa.

Inför björnjakten vid åtel, som bedrivs på försök i Dalarna, tog länsstyrelsen fram mycket detaljerade regler för hur åteljakten ska genomföras. I ett fyra sidor långt beslut skriver länsstyrelsen bland annat att åteln ska anmälas till Jägareförbundet i Dalarna.

Jägareförbundet ska ha en anmäla senast sju dagar innan åtelmaterial börjar läggas ut. Dessutom behövs namn och kontaktuppgifter för åtelns ansvariga samt exakta koordinater för åtelplatsen eller en kartangivelse och datum när åtlingen börjar.

Det här var något som Gunnar Håkansson reagerade mot. Därför överklagade han länsstyrelsens beslut.


”Fel att anmäla till intresseorganisation”
– Det är fel att jag ska anmäla min åtel till en intresseorganisation istället för till myndigheten. Om jag ska anmäla till en intresseorganisation ska jag väl anmäla till den jag själv är medlem i och inte en annan, säger han.

Men eftersom Gunnar Håkansson överklagade i egenskap av företrädare för Jägarnas Riksförbund i Dalarna ansåg länsstyrelsen att han inte hade rätt att överklaga.

Gunnar Håkansson gjorde då en ny anmälan, nu i egenskap av delägare i Slättbergs viltvårdsområde i Orsa. Han skrev följande:

”När det gäller åtelregistreringen måste den personliga integriteten respekteras och handhas av en statlig myndighet och inte av en intresseorganisation.”

 

”Strikta villkor behövs”
Nyligen kom beslutet från Naturvårdsverket, där Gunnar Håkansson får rätt.

Naturvårdsverket skriver: ”För att undvika negativa konsekvenser och för att möjliggöra en noggrann utvärdering av jaken är strikta villkor nödvändiga.”

Om rapporteringen ska ske till Jägareförbundet uppfylls inte kravet på att jakten ska vara strikt reglerad, anser Naturvårdsverket.

Inte heller säkerställs möjligheten till en noggrann utvärdering av jakten och därför ska rapporteringen istället ske till länsstyrelsen.

– Det var skönt att få rätt mot länsstyrelsen i Dalarna för någon jävla ordning måste det vara även där. Vi är så trötta på den här lekstugan där man gör allt för att jävlas med jägarna, kommenterar Gunnar Håkansson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Notera också

2012-08-17 15:36

att människan säkert i tusentals år använt sig av åtlar utan att LST i Dalarna gett tillstånd. Hur kunde blivit så korkat?

7. Förtroende

2012-08-17 08:21

Hade Jägarförbundet och Länsstyrelsen haft jägarnas förtroende så hade beslutet säkert inte ifrågasatts. Tillsammans har dom genom åren trampat alldeles för många på tårna.

6. Mycket bra Gunnar!

2012-08-17 08:21

Länstyrelsen Dalarna vill nog helst gömma sig bakom papperstravarna. Jag har själv bjudit in dom till ett rovdjursmöte som blir i Älvdalen den 30 sept.
Men fortfarande inget svar på inbjudan som gick ut i juni.
Ps, det var långt innan dom fick björnåtlarna på sitt bord.

5. Animaliska biprodukter från tamdjur

2012-08-17 08:21

Hur räknas honung?Att det är en biprodukt står ju klart, men är dom tamdjur?

4. Nja..3:an

2012-08-16 16:24

Det är väl lika bra dom sitter vid skrivbordet, så man slipper ha dom rännandes på skogen

3. Att välja sina strider...

2012-08-16 15:32

Anledningen att Lst ville att Jägareförbundet skulle administrera detta var att man man bara skulle behöva diarieföra ett (1) ärende, d.v.s. sammanställningen från SJF. Nu måste man återigen diarieföra alla åtlar som ett enskilt ärende med allt pappersarbete det innebär.

Vad innebär då detta? Jo, Lst måste lägga ännu mer tid framför datorn och mindre tid för kontakt med omvärlden. Vad har jägarkåren vunnit på det?

2. Noterbart!

2012-08-16 13:54

Observera att det gäller registrering av åtlar avsedda för björnjakt. För andra åtlar, som för t.ex. räv och vildsvin, krävs inga tillstånd eller registreringar så länge man nyttjar godkänt åtelmaterial.
Man får t.ex. inte använda tamdjur eller animaliska biprodukter från tamdjur utan tillstånd. Däremot fallvilt eller animaliska biprodukter från vilt får användas, föörutsatt att det ursprungligen kommer från den aktuella eller närliggande kommuner.

1. Grattis!

2012-08-16 09:18

Härligt att höra att LS Dalarna fått sig en välbehövlig knäpp på sin arroganta näsa, hoppas att det blir många fler sådana också, det behöver dem så att de kommer ner på jorden igen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB