• Älgskadefondsföreningen

Han föreslår 450 vargar

AktuelltPublicerad: 2011-04-11 15:33

• 450 vargar
• 1 800 björnar
• 1 200 lodjur
• 850 järvar
Det är storleken på stammarna som måste finnas i Sverige för att de uppräknade djurarterna ska ha gynnsam bevarandestatus enligt EU:s regler.
Det är ensamutredare Lars-Erik Liljelunds första preliminära bedömning. I dag har han presenterat sina tankar vid Vargsymposiet i Vålådalen för bland andra miljöminister Andreas Carlgren.
Hör Liljelund berätta om sitt utredningsresultat i Jakt & Jägares webbradio.


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

28. ???

2011-04-15 07:54

Ja... Han bor väl i stora stan så han behöver ju inte bry sig om hur vi på glesbyggden har det......J..la betongfolk fy peppar!!

27. Liljelunds fabler

2011-04-13 07:37

Det finns ett begrepp som det råder viss vetenskaplig enighet kring och det är att en djurstam måste bestå av minst 500 reproduktiva individer för att vara långsiktigt livskraftig. Begreppet ”långsiktigt livskraftig” återkommer i när sagt alla rovdjurspropositioner. Olika djurarter har ett varierande antal individer utöver de reproduktiva.
Av propositionen ”En sammanhållen rovdjurspolitik” framgår att minst 500 reproduktiva individer innebär att med marginaler etc. så krävs det för långsiktigt livskraftig stam minst 5000 vargar och björnar, minst 3500 lodjur och örnar samt minst 3000 järvar. Detta är vad som gällde 2001 och det är vad som gäller nu, några nya vetenskapliga upptäckter som ändrar på detta har ej gjorts.
Liljelund vet själv att vad han angivit är bara lite löst tyckande, han säger, citat ”... där har jag angett 450 som ett provisoriskt värde som man nog bör titta närmare på till nästa rapporteringstillfälle”. I stället för "delmål" använder han ”provisoriskt värde”. Sedan kan man laborera med att si och så många vargar vandrar till/från Ryssland per år, men ser man till detta flöde under de gångna 40 åren så har det varit försumbart. Det är ju också så att vi INTE kan tillåta vargar att fritt vandra mellan Sverige och Ryssland med hänsyn till lagens krav på skydd för folk- och djurhälsa, varg är en djurart som mer än andra sprider livsfarliga parasiter och sjukdomar. Därtill kommer att av hänsyn till samernas ställning som minoritetsfolk så kan man heller inte ha fri vandring av varg mellan Ryssland och Sverige.
Det finns bara EN och endast EN slutsats: Vargen saknar förutsättningar att existera som frilevande, långsiktigt livskraftig art i Sverige. Jag kan hålla med Liljelunds uttalande, citat ”Utifrån de forskarsamtal jag haft, både nationellt och internationellt, gör jag bedömningen att det inte är någon mening att bygga på den här vargpopulationen om man inte gör någonting åt det genetiska”. Men utifrån vad jag sagt ovan så är det inte möjligt att "göra någonting åt det genetiska" på ett sätt så att kraven för vad som kan anses vara en frilevande, långsiktig livskraftig art uppfylls. Frilevande varg har i Sverige ingen framtid och det är dags för politiker i såväl Stockholm som Bryssel att inse detta och stoppa den skändliga cirkus som nu pågår med vilda djur. Det är en stor skam för Sverige och för EU.
De av Liljelund angivna värdena är politiskt nys och saknar fullständigt vetenskapligt underlag.

26. Så anser jag mig härlett att våra ”vargar” är illegalt inplanterade.

2011-04-13 07:36

Den utsaga som Calle länkar till, där 4 forskare från Danmark, Finland och USA, skrivit en rekommendation om hur många vargar det behövs, kommenterade vi på J&J här:
http://www.jaktojagare.se/friska-gener-starker-vargstammen I denna artikel, liksom i Andreas Carlgrens och Eskil Erlandssons egen debattartikel finns följande formulering:
”Vargstammen förstärks med vargar obesläktade med de vargar som nu finns i våra skogar. Detta sker genom aktiv flyttning av naturligt invandrade vargar, men också genom utsättning av till exempel valpar från djurparker. De vargar som finns i Sverige är svårt inavlade och det behövs tillförsel av nya vargar icke besläktade med vår vargstam för att på lång sikt trygga dess överlevnad.”

Tydligare går det väl inte att skriva att våra Skandinaviska ”vargar” inte själva kommit den vägen. De är alltså inplanterade, eller har någon av er läsare en förklaring till varifrån de kom? Även om inte Naturvåldsvärket själva direkt utfört handlingen, så torde de omedelbart förstått att vargarna smugglats in i landet. Men de har tydligen i tysk överenskommelse accepterat detta när det var Projekt Vargs målsättning, och därefter fortsatt hantera dessa djur som om de vandrat hit för egen maskin, en lögn som upprepade gånger framförts.

I den Norska DNA undersökningen, som jag skrivit om flera gånger nyligen, påstods samma sak. Den Norsk/Svenska ”vargarna” kommer inte från Finland – Ryssland.

25. Spel för ...

2011-04-13 07:35

...galleriet kan man kalla det här, när vår regering i det demokratiska Sverige tillsätter en enmansutredning, av en f.d generaldirektör på NVV, som sedan många år tillbaka har haft ett finger med i det mesta, som har rört rovdjur och deras återetablering, måhända var A.Bjärvall deras förstaval, men han har visst gått i pension.
Denna utredning, gömd bakom olika EU direktiv är enbart till för att bättre passa de rovdjurspopulationer vi redan har, en typ av legalisering av de nivåer som en medveten rovdjurspolitik har skapat, långt över de, som Riksdagen har tagit beslut om, vilket skänker hela utredningen ett dunkelt skimmer med en frän doft av enväldesmakt.
Som sagt utredningen är långt i från klar, det saknas flera bitar bl.a acceptans från närboende och potentiella nytillkomna som blir drabbade. Detta är den mest skrämmande delen, är att mer än fördubbla vargförekommsten och sedan prata om acceptans från den drabbade lokalbefolkningen, som vars åsikter ingen hitills har velat att hörsamma, det är inget annat än hyckleri och ett bevis på att de kommer fortsättningsvis köra över allt och alla i sin väg.
En dag kommer denna utredning att ligga på våra Riksdagspolitikers bord för beslut, då gäller det att våra förtroendevalda är mer pålästa om innebörden och folkets stöd än vid tidigare beslut i rovdjursfrågor. Den troliga hemvisten för dessa nya vargar kommer att vara söder om, aldrig norr om de nuvarande varglänen, så tänk till ni som hitills är förskonade från vargetableringar.

24. Jajamen, Calle

2011-04-12 14:54

Därifrån är allt tagit. Vår statlige utredare har köpt (koipierat) deras förslag rent av. Ska sådant arbete ersättas? Var finns opponenterna? Dessa, som framställer sig som vetenskapsmän, föreslår just 500 st. ("effektiva", som de själva skriver betyder 1250-5000st.): "..initial suggestion of a minimum effective population size of 500 is accepted, then this would correspond to 1,250-5,000 individuals. Taken together, demographic and evolutionary MVPs converge on numbers around 3,000-5,000." Det har bl.a. Anders Hermansson gång på gång upprepat är vårt riksdagsbeslut från 2000/2001, vilket det senaste endast är en förlängning av..

Seriöst? --- Skojar du? Detta är svensk rovdjursförvaltnings signum, slarv, fusk, lögner och ovetenskap.

23. Vart har han fått detta ifrån?

2011-04-12 13:58

Studera denna artikel och ni förstår. Ett typiskt beställningsarbete. http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/48/25/70d64c79.pdf
Valerius Geist skickade det vidare till några kollegor med följande kommentar.
Dear Friends,
If you want to know what's wrong with "Science" in the wolf debate, look no further! Open up the attached document and see for yourself. Here is an example of a study, done by scientists, that has no relation to the reality of Scandinavia, speaking as if wolves were free to colonize a land devoid of humans, of reindeer industries, livestock grazed freely, villagers etc, in short, a settled landscape.
This study, will no doubt be used by environmental groups to claim that "science" is on their side.

Live and learn!
Sincerely,
Valerius Geist
Kortfattat
"Vill ni veta vad som är fel med "vetenskap" i vargfrågan då behöver ni inte leta längre. En studie av vetenskapsmän utan någon förankring till att Sverige är ett koloniserat land med människor och betande tamboskap.
Denna studie kommer tvivelsamt att används av grupper som hävdar att "vetenskapen" stöder dem.
Tag lärdom."

22. Alla Nordens rovdjur får plats i ett Nordiskt Rovdjurspark

2011-04-12 09:36

Siffrorna på antalet rovdjur får mig att bekräfta att samtliga får gott och väl plats i ett gemensamt Nordiskt Rovdjurpark. Yellowstone inrymmer många fler än nu nämns för bevarandestatus i Sverige. Man kan plussa på Norge,s och Finland,s
åtagande och inrätta en park tillsammans i vildmarken runt Treriksröset. Då får vi klart ner kostnaderna och full kontroll på smittor och skydd för människorna, deras djur och näringar. Förvaltningen av rovdjur är idag ett hemlighetsmakeri av sällan skådat slag, som borde väcka Riksrevisionen, Riksåklagaren och JO. Obekräftade uppgifter gör bl.a gällande idag att Gällivarevargen och Jämntlandsvargen som flyttades har kostat hittills, med hkp, bevakning, veterinärer, flygbolag, provtagning DNA mm, ca. 2 miljoner.

21. Är svensk rovdjursförvaltning vetenskapligt seriös?

2011-04-12 09:17

Ja det måste vi fråga oss. Som jag försökt visa kommer inte den Norsk/Svenska vargpopulationen ifrån Finland – Ryssland. Det är min tolkning efter att ha läst den Norska DNA och Y-kromosomundersökningen efter tre ”vargar” 1999. Är det kanske Kanadensiska vargar som nämndes av Eilert Gezelius som sade sig ha varit med och planterat ut vargar i Norrbotten på 70-talet, eller varifrån kom de? Läs: http://www.jaktojagare.se/jag-planterade-ut-varg-i-sverige
Den skandinaviska stammen sägs också ha grav inavelsgrad, och det vill myndigheterna försöka råda bot på. Men den viktiga frågan är följande. Om den Skandinaviska stammen idag inte har Finskt eller Ryskt ursprung, som den bör ha när den tidigare gjorde det, är det då rätt att idag blanda den med Finsk/Ryska vargar, som f.ö. innehåller hundinblandning av okänd uppfattning? Det skapas ju då en ny ras, är det avsikten?
Det vore ju ungefär som att inseminera sydsvenska älgkor med sperma från Alaskas älgtjurar. Skulle detta anses vetenskapligt seriöst? Är det förenligt med Bernkonventionen och EU-s Art och Habitatdirektiv?

20. Ställ dom mot väggen.

2011-04-12 08:48

Mikael Moilanen,glömde du fråga Liljelund var i Sverige det är tänkt att vargarna skall finnas?Det är en oerhört viktig fråga för oss i västra mellansverige.Det är nog redan bestämt att det är här reviren ska finnas,så skrevs det in i Projekt varg och den linjen gäller fortfarande,men det hålls det ganska tyst om.Därför ska beslutsfattarna tvingas svara öppet och konkret var i sverige vargen ska finnas.Har de inte klara besked att lämna borde vargprojektet läggas ner för det här måste ju vara en grundläggande fråga som måste redovias offentligt.

Svar:
Du har en poäng, Gifting, jag ska ställa frågan till Liljelund. Återkommer.

Mikael Moilanen, reporter

19. Vargen

2011-04-12 08:47

Jag gråter när jag inser att vargen snart ätit upp vårt vackraste vilda djur-Älgen.

18. Redan uppnått

2011-04-12 07:53

450 Vargar det "målet" är redan uppnått, när tänker forskare, naturvårdsverket med flera sluta mörka antalet vargar i Sverige och börja tala sanning? att det bara finns ca 220 vargar i Sverige är en stor lögn.

17. lögnare

2011-04-12 07:53

nu ser man va trovärdiga staten är. tur man laddar själv så man kan övningsskjuta på levande varg i framtiden. för det kommer man o få göra för o kunna skydda sin hund.

16. ATT KONSTARERA?

2011-04-12 07:52

Denna utredare som nu har framlagt sin syn på vad vi ska bära, är en ren noja, han har inte det minsta inblick i vad som rör sig i den svenska naturen, utan följer troligen vad han läser på det manuskript som ligger framför honom! Antalet av varg är sedan länge överskridit den norm som en så kallad miljöminister Calgren föreslagit 210 vargar, är man dum och även han att det endast skulle var detta mannen ifråga som har kartlagt utredningen, garanterar jag ej har lyft sin stjärt och varit ute i skog och mark, för att själv åse , eller lyssnat på de berörda som dels har och dels drabbats av vargen, samt de som nu blivit av med sina hundar, inte ska vi acceptera att man inte längre ska kunna rasta sina hundar vid sin egen gårds plan, utan då är vargen där. Denna utredare ska med omedelbart åtagande ledighets förklarande av den tjänst han innehar, han är inte subjektiv att bedöma vad som är verklighet?
480 vargar det är vad vi nu har. Alla som kan räkna att ett + ett är 2 vad säger det i utredarens analys vad vi har inom 2 år? Hur kan minister Calgren och regeringen se en sådan utveckling utan att ta tag i detta vår an Statsminister sitter han overksam, har inte hört ett ord från honom i denna debatt? Sitter han ovetande eller låter han Calgren spela sitt spel. Säger som alla andra det är dags att vara Åsa-Nisse ett tag och skulle de som företrädde oss i tidigt stadium på 18-1900 tal känna av detta så mon de de vända sig i sina gravar.

15. Börja om och börja bygg förtroende

2011-04-12 07:51

Liljelunds rapport mig att tänka på två opinionsundersökningar som nyligen gjordes i Norge, i december respektive februari. Den ene beställde Direktoratet for naturforvaltning (ung. norska naturvårdsverket) av NINA (ung. som Grimsö) och den andre beställde Glommen Skog AS av Synovate därför att bolaget betvivlade NINA:s märkliga resultat. NINA kom fram till att 81 % av norrmännen vill ha varg och mest märkligt var att de boende i vargreviren var mer positiva till varg än övriga. Synovate å andra sidan kom fram till att 63 % av befolkningen INTE ville ha varg. Inte ens i Oslo vill man ha varg, där utgör motståndarna 71 %!
Det är dags att även synfara alla märkliga opinionsundersökningar som redovisats i Sverige, resultaten kanske lider av syndromet ”vi ljuger inte, vi säger bara att ...”
http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/41845016.PDF
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=98677904&displaypage=TRUE

Varenda rapport som kommer från myndigheter när det gäller rovdjur måste granskas av OBEROENDE, både av sådana med praktisk erfarenhet/kunskap och av sådana med vetenskapligt relevanta meriter. Svensk rovdjurspolitik inte bara saknar förtroende hos de som berörs, förtroendet är negativt. Folk utgår på goda grunder ifrån att i stort sett allt som sägs från officiellt håll är lögn och båg.
Om vi tar till exempel föreliggande rapport så inte visar den på ett rimligt sätt hur många vargar som krävs för att uppfylla krav som man inte ens kan visa att vi behöver uppfylla. Ett märkligt dokument - det ingår med lätthet i serien "vi ljuger inte - vi bara säger".

14. Yellowstone-området är före oss.

2011-04-12 07:51

Klövviltsstammarna är på väg att dö ut. Älgen är nu under bevarandestatus. För atrt citera några verkliga vargkännare - Will Graves. "Wolves cannot be managed - they have to be controlled." David Meech säger "För att hålla en vargpopulation konstant måste 28-50% skjutas varje år. En stam på 450 vargar kräver alltså att 150-225 skjuts varje år. Tänk om inte jägarna ställer upp på detta? Man kan nog räkna med att utan jägarnas gratisarbete kommer kostnaden för vår vargpopulation att 50-dubblas.
Man har de facto skjutit sig själv i foten. Först ett beställningsarbete av genetiker för att rättfärdiga 4-500 vargar. Sedan kommer uppvaknandet när man inser att landsbygdens människor ställer inte upp.

13. Min röst

2011-04-12 07:50

har du inte men det spelar ingen roll för det du har sagt har ännu ingen politisk betydelse förrän våra riksdagsmän har sagt sitt. Hursomhelst så har varken dom eller jägarförbunden min röst eftersom Ni inte tillmötesgår jägarnas intressen. Alla säger att dom gör det men i praktiken inte. Stadsbidrag, EU och andra intressen går före.
Min röst och ev. medlemspengar står nu till förfogande till dom som på allvar tar för fram jägarnas röst!

12. Vad föreslår du/ni?

2011-04-12 07:50

Jag föreslår fri jakt på frilevande svenska vargar. Varg i hägn och djurparker kan vi ha, det borde stilla allas intressen i Vargfrågan.
I övrigt anser jag: Fri jakt på övriga rovdjur under begränsad tid.
De som vill leva med varg kan flytta dit vargen lever och har en stark befintlig stam.

11. Nu är det nog

2011-04-12 07:50

Smärtgränsen är redan nådd med det antal vargar vi har idag. Blir det fler så kan vi sluta jaga helt. Jag har jagat i 30 år men nu börjar det spåra ur totalt. Kan vi inte göra en gemensam bojkott? Eller en gemensam resa till Stockholm för att visa vad vi tycker ?

10. Framtiden

2011-04-12 07:50

Länge leve Landsbygden! Bensinen kostar tjugo kronor och 6 mil till Konsum. Fyrahundrafemtio Vargar och jakten är ett minne blott. Elpriset har stigit med hundra procent och Maud Olofsson har fått avgångsvederlag. De renägande Samerna äger Sameland och inbördeskrig råder.

9. Jaha!

2011-04-11 19:01

Carlgren och Nvv fyller säkert på rejält med varg.Dom håller med dessa experter.Vi på landsbygden skall ta emot och hålla käften.Det är nog f-n mer än vargarna som har ryskt blod i ådrorna.Detta är ju rena diktaturen.

8. Nytt delmål för varghybriderna

2011-04-11 17:59

Jaha, då fick vi reda på att nästa delmål är 450 varghybrider, med stor säkerhetsmarginal uppåt så blir det vad som helst. Detta innebär bara att det inte blir någon jakt innan man har "kvalitetssäkrat" så många varghybrider att man kan tillåta en jakt på sisådär 15 styck.
Fortfarande gäller att skall vi ha en BEGRÄNSAD vargstam så måste den vara en integrerad del av den ryska vargstammen. Detta är INTE möjligt med hänsyn till vargens egenskap att sprida livsfarliga parasiter och smittor samt med hänsyn till FNs konventioner om mänskliga rättigheter och skydd för minoritetsfolk.
Skall vi ha en egen livkraftig vargstam så gäller alltjämt att slutmålet är minst 5000 vargar. Detta är ett antal som allmänheten inte kan tänkas acceptera.
Det saknas således förutsättningar för att varg skall kunna vara en livskraftig dvs. självgående, frilevande art i Skandinavien. Därför bör alla nu i Skandinavien levande varghybrider avlivas. Skulle det sedan visa sig att det även finns vargar, så får man fånga in dem och sätta dem i hägn.

För inte LJUGER vi, utan vi SÄGER att det är vargar och att det endast finns 210 "vargar"!

Tack MM, uttrycket "Vi skall inte ljuga alls, vi säger att ..." har alla förutsättningar för att bli bevingat. Herrejösses!

7. Antalet rovdjur

2011-04-11 17:56

Många av rovdjursstammarna är redan i taket. Jag tackar för kvoten björn, vi bör alltså kunna få en tilldelning på ett par tusen björnar nästa jakt, tackar och bugar i förtid.

6. När antal nämns.

2011-04-11 17:56

Kom då ihåg att våra rovdjursuppfödare använder två sätt att ange antalet. Det som brukar nämnas är det lägre talet, men då menar man "effektiva" individer vilket sägs vara de som fortplantar sig. Det antalet ska multipliceras med ung. 4 för att spegla det verkliga antalet. Vad utredaren menar med dessa siffror är antagligen de som parar sig, alltså den låga siffran.
Tragiskt ändå att uppleva hur det kryps för EU och att några direktiv formulerade av några fundamentalistiska biologer tas som om de vore skriva av gud. Vem tror att dessa direktiv följs om 300 år, eller 30?

5. Antalet

2011-04-11 16:46

I nordvästra USA skulle man ha 700 för "bevarandestatus". Nu finns där minst 1700. Ska vi räkna med samma multiplikationsfaktor alltså 2,5 då blir det 1125. Det låter faktiskt troligt att vi kommer dit, med alla lögner och all felräkning som förekommer i branchen. För vem tror att vi innom rimlig tid - tre till fyra år - kommer att skjuta av hundratals vargar per år för att hålla stammen under kontroll. Men kanske lika bra det så "upplevelsen" av eländet blir maximal.

4. Hur många idag?

2011-04-11 16:46

Mikael Moilanen, du glömde att fråga Liljelund hur många vargar har anser vi har idag: Men det kan du väl återkomma till. Skulle va intressant att höra hans uppfattning.

Svar:
Det klipptes bort i redigeringen. Liljelunds bedömning är att landet har 250 plus minus 20-30 vargar. Kunde kanske ha tagits med i inslaget. Nu är det i alla fall känt.

Mikael Moilanen, reporter

3. Gynnsam bevarandestatus för homo sapiens

2011-04-11 15:56

Hur många bör det vara i varglän månne.
Det borde utredas.
Tre skattefinansierade tjänstemän för varje tretal vargar blir 150 st.
Idag finns "bara 70"........
Heja Sverige

2. Skall bli

2011-04-11 15:55

väldigt intressant vem som skall stå för räkningen av vargar. Lst+NVV:s beräkningar är det ingen som tror på. Deras försiktighetsprincip gör att vi förmodligen redan idag har uppnått antalet. Kommer jakttabellen att uppta jakt på varg? Generellt eller licensjakt? Skall NVV bestämma avskjutningen lär det gå väldigt fort upp mot de 750 man snackade om förut. Få se nu om Carlgren tar till sig detta eller om ekosoferna hjälper honom att besluta i annan riktning.

1. redan uppnått sedan några år

2011-04-11 15:42

bara tidsfråga innan varg således då ska jagas året om

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB