• Allmogejakt

Han kollar hur USA hanterat vargkonflikten

AktuelltPublicerad: 2012-05-06 22:46

Rovdjursutredare Lars-Erik Liljelund presenterade ingen konsekvensanalys kring hur vargar påverkar människor. Det har han fått kritik för. Kanske kommer frilansjournalist Bertholof Brännström från Umeå att leverera en del av de svar som efterlyses kring konsekvenserna av att leva med vargar. Brännström har fått 25 000 kronor i stipendium för att studera hur amerikanska myndigheter hanterat konflikten varg-människa.

– I Amerika ligger man 10-15 år före oss i Sverige i projektet att restaurera vargstammen. Jag vill studera hur de växande vargstammarna där har tagits emot av olika kategorier av befolkningen. Jag vill se vad som varit bra och vad som varit mindre bra, säger Bertolof Brännström.
Han har tilldelats 25 000 kronor i ett stipendium från Journalistfonden för vidareutbildning. Någonstans i månadsskiftet september-oktober åker han.

30 år som journalist
Bertholof Brännström är journalist sedan 30 år tillbaka och har förflutet som chefredaktör för facktidningen Journalisten och nyhetschef och reporter på Västerbottenskuriren. I dag är han frilansjournalist.
– Som reporter har jag intresserat mig för bevakning av jakt, fiske, naturresurs- och landsbygdsfrågor, eftersom det är viktiga frågor i här i glesbygden. Jag är varken jägare eller medlem i någon av de organisationer som värnar vargen, utan jag är samhällsjournalist, säger Bertholof Brännström.

”I samklang med folkopinionen”
Under sin USA-resa kommer han att försöka söka upp de främsta amerikanska vargforskarna, bland miljösociologen Tom Heberlein.
– Han har tittat väldigt mycket på människors attityder till varg. Heberleins tes är att uppbyggnad av en vargstam måste ske i samklang med folkopinionen, säger Bertholof Brännström.
Heberlein har studerat den svenska vargfrågan ingående och gett ut en rad publikationer tillsammans med svenska forskare. I vetenskapliga artiklar, tillgängliga på nätet, pekar han på att negativa attityder till vargen blommar upp när vargen börjar döda tamdjur och uppträda oskyggt för människan.

En biologisk fråga
En biologisk frågeställning finns dock med i bagaget när Bertholof Brännström åker till USA i höst. Han har fastnat för den ”bomb” Diane Boyd släppte under Vargsymposiet i Vålådalen i år.
– Hon menar att den vilda vargen är anpassad för det vilda livet medan djurparksvargen är anpassad för fångenskap. Boyd hävdar att det finns en skillnad, trots att det är valpar som sätts ut, säger Bertholof Brännström

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Ännu mer...

2012-05-09 18:55

lögner att vänta sig även av denna utredning. Presstödet som journalister får från staten. Vilka krav följer med detta stöd ?? Efter som det aldrig skrivs något vettigt i landets alla dagstidningar. Inte heller något ärligt och rakt reportage i TV då det händer något varje dag där varg är inblandad. Aldrig något om hur hundar och tamboskap blir dödade av varg. Dom drabbade aldrig får säga hur dom känner utan censur. NÅGOT ÄRLIGT !

8. Härkomsten?

2012-05-09 13:20

Hade hellre sett att en "fristående " journalist fördjupats sig och grävt i bakgrunden till etableringen av våra vargar här i Värmland och Dalarna. Den största orsaken till våran negativa inställning till vargen är att den startat på olagliga grunder. De så kallade experterna och de som önskat vargen tillbaka har många gånger hånat våran okunnghet då vi hävdat utplantering som i tiden för händelserna ( slutet av 70-talet) var olagligt.
Nu idag, mer än 30 år efter utsättningen, så kan vi alla se bekymret med inavelsproblematiken. För den intresserade rekommenderar jag Rapport Projekt VARG från 1976, då förstår ni mina påståenden om utplantering.
Som naturälskare med ett starkt rättsmedvetande så känns det "osvenskt" med dagens rovdjursbygge.
En dialog med boende på landsbygden måste ha företräde i alla lägen.

7. Var är de andra...

2012-05-08 12:15

Under min tid som fårhållare mm har jag sett ett otal miljönissar på länsstyrelserna som värnat allt från skalbaggar till orkidéer. Undrar vad som har hänt med dem? Är det precis som med de arter de värnar om? När vargvärnarna stryker runt i korridorerna så gömmer sig kattfotens vänner under skrivbordet på sitt rum. Har det skett en utrensning eller finns de fortfarande på lönelistan men med munkavel?

6. Ja just det, Tysterrier.

2012-05-08 11:01

Frågan är om någon kritiker till aktuell rovdjurspolitik alls fått forskaranslag i ämnet. Skulle inte tro det, lika litet som kritiker fått anställning som rovdjursansvarig på någon Länsstyrelse eller på Naturvårdsverket. Motsatsen får väl anses bevisad när de uttalar så tydligt att rovdjuren är viktigare än människan. Så går det till i slutna stater som står långt på sidan om demokratiska och humanistiska värden. Så är aktuellt läge i vårt Sverige. Dessa personer måste bytas ut innan det blir någon förbättring. Är man personligen fast övertygad om vad som är rätt eller fel har man inget vid makten - över andra - att göra.

5. Bedrövligt

2012-05-08 08:15

Det enda som gjorts i Sverige som i alla fall är i närheten av en konsekvensanalys, har fyra skoltjejer åstadkommit: http://michaelericson.wordpress.com/2012/01/30/sanning-och-konsekvens-del-i/

4. Vad har han där att göra??

2012-05-08 08:13

"Mot detta står framför allt två starka grupperingar: Jakthundsägare och renskötande samer."
Har han inte förstått mer än så av den ständigt växande opinionen mot varg så kommer han inte att förstå nåt i Amerika heller...
Men det är klart, man undrar om han skulle ha fått något stipendium till denna undersökning om han varit antivarg...

3. Suck...

2012-05-07 16:04

... kan bara konstatera att detta är ännu en MP-typ.

http://www.bobmedia.se/2012/03/12/havererad-rovdjurspolitik-drabbar-varg-och-manniska/

"Frågan är om det verkligen är rimligt att särintressen ska tillåtas ha detta inflytande i en fråga där den breda allmänheten har en helt annan inställning. Svenskarnas stöd för livskraftiga rovdjursstammar är starkt."

2. Jim #1

2012-05-07 12:45

Det jag läst av B-O B, tyder på att han inte tillhör lägret, som är kritisk till en vargetablering.
Han verkar ha samma åsikter som majoriteten av journalisterna har.

1. Censur

2012-05-07 08:46

Undrar hur han kommer att tystas när han kommer hem med rapporten?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons