Den grundliga utvärdering som riksdagen beslutade om 2001, vad vargen kostar landets befolkning, lyser fortfarande med sin frånvaro.

" /> Han leder ”diskussion” om vargproblem
  • Älgskadefondsföreningen

Han leder ”diskussion” om vargproblem

AktuelltPublicerad: 2012-05-30 13:51

Regeringen utökar Vargkommitténs uppdrag. Under ledning av ordförande Peter Egardt ska kommitténs ledamöter "diskutera" hur rovdjuren drabbar människor socialt och ekonomiskt.
Den grundliga utvärdering som riksdagen beslutade om 2001, vad vargen kostar landets befolkning, lyser fortfarande med sin frånvaro.

I den förvaltningsplan för varg som just nu är ute på remiss hos en rad organisationer i landet, påminner Naturvårdsverket vad riksdagen beslutade 2001.
”Etappmålet för vargstammen i Sverige skall vara 20 föryngringar per år, vilket motsvarar totalt ca 200 individer. Då detta etappmål uppnåtts skall en grundlig utvärdering av vargförekomstens effekter genomföras. Därefter beslutas om ett eventuellt nytt etappmål eller en miniminivå.”

Enskilda försöker utreda
I december 2008 uppnåddes det första etappmålet på 200 vargar. Naturvårdsverket meddelade regeringen, men någon grundlig utvärdering är fortfarande inte gjord. Däremot kämpar enskilda, bland annat eftersöksstrejkarna i Svenljungagruppen, med att få fram konsekvensanalyser.
Många förväntade sig att rovdjursutredare Lars-Erik Liljelund skulle presentera en djuplodande socio-ekonomisk utredning. Men i dag säger Liljelund att det aldrig var hans uppdrag.

Motstridiga beräkningar
– Jag skulle ”beakta” de socio-ekonomiska effekterna. Vi gjorde försök med seminarier och expertgrupper. Min enkla fråga var ”vad kostar en varg?”. Glöersen på Jägareförbundet hade uträkningar som visade att vargar åt si och så mycket, som kostade si och så mycket om man tittade på saluvärden i affärer eller på restauranger, säger Lars-Erik Liljelund.
– Jag dömer inte ut sådana beräkningar, men de ”höll inte” i sammanhanget. För samtidigt fanns det andra människor i min expertgrupp som hävdade att det gav två miljarder i vinst att ha rovdjur i skogen, tillägger Lars-Erik Liljelund.

”Kom aldrig i mål”
Han betalade nationalekonomer i Umeå, för att de skulle svara på vad en varg kostar.
– De kom aldrig i mål med sitt arbete, säger Lars-Erik Liljelund.
När Jakt & Jägare kontaktar miljöminister Lena Eks pressekreterare, Erik Bratthall, för att fråga varför ingen utredning gjorts, trots att etappmålet på 200 vargar passerats för länge sedan, berättar han om det kommande regeringsbeslutet på torsdag nästa vecka.
– Regeringen tar beslut om att utöka Vargkommitténs uppdrag, säger Erik Bratthall.
Han hänvisar frågor till miljöminister Lena Eks stabschef, Mattias Johansson.

Ingen utredning
– Vi tycker att det behövs ett forum för samtal om de socioekonomiska effekterna. Det är ingen utredning, utan Vargkommittén ska föra diskussioner om de socio-ekonomiska förutsättningarna för varg, lo, björn och järv i Sverige, säger Mattias Johansson.

• Det har gått tre och ett halvt år sedan etappmålet om 200 vargar uppfylldes. Varför har den grundliga utredning, som riksdagen beslutade om 2001, inte genomförts?
– Det vet jag inte, men den kunskapen finns säkert bland tjänstemän här på departementet, svarar Mattias Johansson.

Uppdraget utökas
Peter Egardts ursprungliga uppdrag var att försöka mäkla fred i den infekterade vargfrågan. Men nu utökas det alltså.
Så här kommer uppdraget till Peter Egardt och Vargkommitén att lyda enligt förslaget till torsdagens regeringsbeslut:

Fnissar till
”Kommittén för hållbar rovdjurspolitik för varg får ett utökat uppdrag att föra en dialog om socioekonomiska förutsättningar för rovdjursförekomster. Med socioekonomiska förutsättningar menas hur rovdjurens närvaro påverkar förutsättningar för näringsliv, rekreation, fäboddrift och jakt och människors vardag.”
31 augusti ska Vargkommittén redovisa utfallet av sina diskussioiner.
Lars-Erik Liljelund fnissar till när han hör om uppdraget och vi ber om en kommentar.
– Jag kan bara konstatera att det är ungefär samma organisationer som sitter i Peter Egardts kommitté, som satt i min utredning. Det är några fler organisationer representerade, men det är i stort sett samma representation, säger Liljelund.

Ska ange miniminivåer
Samtidigt ger regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att ange de minsta möjliga populationerna av varg, lo, björn och järv. De uppgifterna ska ingå i en så kallad sårbarhetsanalys, beräkningar av risken för utdöende, som ska skickas till bland annat EU.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Gynnsam bevarandestatus.

2012-06-01 09:06

En annan vinkling på begreppet än vad jag skrivit i annan tråd kommer här.
Naturvårdsverkets ekosofer bestämmer själva om rovdjuren och därmed även gynnsam bevarande innebär. Svaret blir därför: Ett tillräckligt stort antal rovdjur så forskare, spårare, tjänstemän och chefer i cirkusen har fortsatt fullt arbete decennier framöver. Det är gynnsam bevarandestatus (för anställda i rovdjurscirkusen).

12. Läser artikeln

2012-05-31 20:53

och alla inlägg och förundras av att en del på fullt allvar menar att Alliansen är de man skall rösta på om man vill att det skall tas tag i rovdjursproblematiken...jag gör som Liljelund, fnissar lite hysteriskt när jag tänker på detta...

11. Konsekvensanalysen som försvann.

2012-05-31 15:08

I Rovdjursutredningens delbetänkande 2011 står om Uppdraget i kapitlet Inledning följande:
"Eftersom utredningens uppdrag enbart varit att lägga fram
bedömningar av bevarandestatusen i detta delbetänkande och inte att förslå mål eller åtgärder redovisas inte några samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Utredningen kommer att återkomma till denna fråga i slutbetänkandet."
I slutbetänkandet finns ingen analys. Jag kan tänka mig två anledningar: 1) Man har inte kunnat eller 2)Man har försökt men insett att kostnaderna för varghållningen blir så orimligt stora att de är politiskt omöjliga att redovisa.
De kostnadstabeller som redovisas i slutbetänkandet är fragmentariska och redovisade på ett lömskt sätt. Så tillvida anges bara ökningar i förhållande till nuläget. En okritisk läsare får lätt intrycket av att kostnaderna är låga.
Slutbetänkandet skulle eventuellt duga som ett examensarbete på gymnasiet men inte mer. Att rapporten är ett beställningsarbete lyser alltför väl igenom. En rationell och normalt funtad människa skulle, efter att ha läst rapportens redovisning av alla nackdelar med varg, inse att nollvision är det enda rätta.
Ställ inte stora förhoppningar på nästa utredare!

10. Hallå

2012-05-31 13:38

Men vad gör vargkommittén då? Händer det något överhuvudtaget? Vilka är representerade? Det måste vara fler än jag som är intresserade av att veta hur diskussionerna i denna exklusiva kommitté går, men ingenting finns att hitta. Senaste uppdatering i februari. Finns vargkommittén????

9. Bra dialog

2012-05-31 08:43

Det blir säkert givande och goda samtal eftersom man sett till att bara handplocka organisationer som är entusiastiska över vargar. Som tycker att ju fler desto bättre plus inte har någon som helst förståelse för de problem som uppstår.

8. NYA KALLERERS FÖR UTREDNING?

2012-05-31 08:42

Helt klart står nu vi inför ett faktum att ingen av de så kallade expertisen är att lita på utan nu ska det till en ny. : Vad sysslar LST-NVV Ministrar i rovdjurs delegationen med, har de förstått att deras uträkningar gått fel? Börjar de förstå problemet, eller får de intet det stöd som ministrarna i frågan som de hoppats på, vem hade hoppats på att EK- Erlandsson skulle yttra sig? Om inget händer vem står för följderna av detta problem. Kanske Polismakten som tillsätter stora resurser, när det är var på gång, men när andra brott hänvisas så låter det var god att dröj detta prioriteras inte som nr 1. Vem ska kunna utreda vad och vad i frågan alla instanser flyttar ärrendet till den ena efter den andra. Bättre vore ett sagt besked vi vet inget, kan intet säga någonting. En uppmaning till berörda myndigheter släpp vargen fri inför en enligt jakttabellen en tid då den den är lovlig, detta skulle mildra allas besvär och låt § 28 gälla så klarar vi även denna fråga utan en massa byråkrati. Efter läst igenom lagar och paragrafer.

7. Kompromissa sig till döds.

2012-05-30 19:38

Grunden för en uppgörelse omkring varg skulle vara en socioekonomisk konsekvensutredning. Nu har regeringen devalverat den till ett samtal om de socioekonomiska effekterna. Därmed har regeringen klarlagt att de inte avser att ta fram en beslutsunderlag för ett faktabaserat ställningstagande om hur mycket varg vi kan ha. Orsaken är enkel, de vill pådyvla oss varg oavsett konsekvenser och de är rädda för att resultatet av en sådan utredning motverkar detta.
Känns det igen?
Hur gick det med licensjakten?
Hur gick det med utökad skyddsjakt?
Hur gick det med taket på 210 varg i Sverige/Norge?
Det är upp till våra organisationer att dra slutsatser av detta. Är det framgångsrikt att till varje pris kompromissa fram en uppgörelse om vargförvaltningen?
SJF och är i vargfrågan en "lame duck", det har regeringen konstaterat för länge sedan.

6. Sårbarhetsanalys

2012-05-30 16:49

Det är dax att göra en sårbarhetsanalys på alla djurbönder i vargområden.Vi är snart utdöende vi också.

5. Enormt slöseri.

2012-05-30 16:48

Dessa utredningar är påtagligt bevisat fullständigt värdelösa och att vilja åta sig denna typ av uppdrag förvånar mig, dessutom med namn och allt. Att dessutom ha ett leende på läpparna är mer än skrämmande, det som sker idag med denna naiva rädsla vad EU skall tycka får mig att tänka på nivån när man interjuvar dagisbarn vad dom vill bli när dom blir stora, botten är inte nådd men jag tror att det snart börjar bli markkänning.

4. Av stor vikt

2012-05-30 16:48

jag anser att alla bör få ta del av den länk jag presenterat i inl.Nr2.
En mycket tragisk läsning,med tanke på hur situationen ser ut idag.

3. "Utdöd"

2012-05-30 16:48

Vargen skulle inte vara "utdöd" om varenda varg i Sverige dödades. När skall politikerna fatta att vargen är världens mest spridda och talrikaste större rovdjur?
Om man tittar på en världskarta över vargens utbredning med och utan varg i Sverige är det en obetydlig skillnad i vargens utbredningsområde. Det märks knappt på kartan. Och för detta är vargvännerna beredd att offra mitt livs mening och många med mig.
Har jag något kvar att förlora?

2. Titta på detta.

2012-05-30 16:02

Här är ett kort urklipp från denna länk.

2011 flyttade man på prov mellan djurparker och det fungerade bra. Under 2012 hade man tänkt prova att sätta ut valpar till vilda tikar.

Fullständig läsning på länken nedan.

http://www.jagareforbundet.se/orebro/images/referat_vargsymposiet_i_v_l_dalen_2012.pdf

1. Förhala till vi har 2000 vargar..

2012-05-30 16:02

Det verkar vara strategin att förhala alla faktiska beslut kring vargen så stammen hinner föröka sig till dom 2000 vargar dom vill ha. Sorglig utveckling i Sverige.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons