• Allmogejakt

Han vill stoppa hetsen mot älgen

AktuelltPublicerad: 2014-01-20 11:12

Markägaren Evald Hellgren i västerbottniska Örträsk tycker att markägare och skogsbolag hetsar mot älgen. De relativt blygsamma summor som Evald Hellgren får in på jaktarrenden växer till stora belopp, om de investeras i aktier och fonder.
Evald Hellgren har använt en vinstkalkylator som finns på webbadressen http://rakna.net/berakna/aktiesparande/. Den visar att Evald Hellgren drar ihop drykt 23 miljoner kronor på 100 år.
– Det måste man jämföra med vad tallplantor skulle ge i vinst, säger Evald Hellgren i Jakt & Jägares webbradio.


Hör inslaget här


Om länken krånglar, använd direktlänken:
http://jaktreportage.se/Evald.mp3

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. Kokillen

2014-01-25 09:54

Offer dör pga varg, men det är klart att vill man inte se några infekterade sår så finns dom inte. Eller??

20. Skogsbolagen...

2014-01-24 08:25

...har en dubbelmoral när det gäller jakt. Dels tar man hit tyskar, danskar, stockholmare mm. genom annonsering i media. Dom jagar första veckan när det finns några älgar att jaga och det blir åtminstone några kilon i baljan. Sen tycker man tydligen att det är dom lokala jägarna, (som jagar på sina egna marker) som ska nöta i månadsvis för att få ner älgskadorna till 2%. Självklart är ju också det är dom som ska ut mitt i natten för att ta hand om trafikskadade osv. Utan ersättning självklart. Dom ska ju va tacksamma att dom får jaga i sina egna skogar.
Skogsbolag säljer jakt. Jägarna är kunder till skogsbolagen. Man tycker att det vore självklart att skogsbolagen såg till att det finns jaktbart vilt, anlägger viltvatten, stödutfodrar, ser till att viltet trivs, så att man har en fin produkt att sälja, men icke!
Man ser vilt som skadedjur, men vill ändå ha mycket betalt om nån "hjälper" dom att bli av med skadorna. (Vilken annan egenföretagare skulle bete sig så?) Dessutom går dom ut i media och beklagar sig.

19. En del kan....

2014-01-23 10:00

...sköta skogen, viltet och ekonomin tillsammans helt enkelt -andra inte...

18. Dr Åke #16

2014-01-23 09:59

Ja du det är frågan varför orkar jag bry mig om 961L är rik eller inte??
När man läser denna signaturs inlägg får man ju uppfattningen att denne är på ruinens brant flytt från hus och hem och bor i en koja i skogen beväpnad från topp till tå för att försvara sig mot vargarna förmodligen med en dubbelstudsardrilling i varje näve modell Merkel 961L som om man har tur går att köpa för 60 000:- riksdaler.
Och eftersom vargarna enlig samma skribent enbart sprider ond bråd död en massa dödliga sjukdomar och smittor är det ju konstigt att samma skribent fortfarande lever men enligt dom senaste inläggen verkar 961L ha det ganska bra det är ju bara att sitta och vänta på nästa pristopp i skogen.
Och enligt inlägg 17 har 961L gott om vilt på sina marker hur det nu går till eftersom 961L påstår att vargar bara sprider död och sjukdomar då är det ju konstigt att det ens växer ett grönt strå på marken.
En anddamm finns det åxå där det knäpps några rävar undrar om dom är simmande??
Men det är ju klart man får ju tycka vad man vill om vargar,men om man ser sig om runtomkring i världen är ju några vargar ett mycket litet problem för jag förmodar att 961L har en vattenkran inomhus om törsten börjar och det är det inte alla som har utan en del dör av vattenbrist eller orent vatten och då ter sig vargproblemet ganska litet.
Och varje höst sår denne "växtodlingskonstnär" ca 10ha lämplig vintermat till viltet och sår man på hösten har man inte särskilt mycket att välja på i alla fall inte i dom delarna av Sverige jag bor i.

17. #15, Mats Johansson - älgen är inte värst

2014-01-22 08:36

Visst kan älg göra betydande skador i tallungskog, inte ovanligt att nästan samtliga tallar betats. Älg och rena björkbestånd är också en dyr kombination. Men jag har funnit att det går att minska skadorna. För det första skall man inte röja så som Skogsstyrelsen menar är bäst. Tvärtom kan man röja senare, men tätare och låta rätt mycket sly komma upp och nöja sig med att tukta slyet, inte ta död på det, det gäller även barr. På det viset finns där mängder av mat för det vilda. Sedan har jag på för viltet lämpliga ställen bestånd där jag låter skogen bli hur vildvuxen och snårig som helst och har ”hjälpplanterat” med vresros och fruktträd (haft några småkrig med Skogsstyrelsen, men nu verkar de ha gett upp, jag kanske räknas som "besvärlig" alternativt "galen"). Statens ”experter” påstår att jag får sämre tillväxt på mitt vis, som tydligen inte helt stämmer med vad Skogsstyrelsen vill med min skog. Det är möjligt, i så fall tar jag det, sätter det på kontot för ökad trivsel. Men det går inte att visa med statistik, och inte jämfört med min granne som kör klassisk "lydig" skogsskötsel. Vi brukar kolla nettot per hektar för likartade bestånd. Jag har hela tiden haft betydligt mer netto, men även mer volym och för den delen mer arbete. Till en stor del beror mitt höga netto på att jag säljer enbart vid pristoppar. Varför jag har så pass mycket större volym vet jag inte, det kan vara osynliga skillnader i jordmån/klimat, men jag tror det kan ha att göra med att jag har tätare bestånd och har låg utbredd slyväxt och nästan uteslutande blandbestånd. Att sälja till bästa pris kräver inte att man är rik, det kräver planering. Exempelvis björk, som massaved kan man få säg 300 kr/kbm, säljer man den som ved får man minst 1200 kr/kbm. Och resultatet är att man blir något rikare än annars. Sen har jag gott om vilt på mina marker. Detta beror säkerligen på mitt jaktintresse, men kanske också på mitt sly, men troligen mest på att jag varje höst sår lämplig vintermat på drygt 10 hektar åker (högt flikighetstal). Försäljning av gris-, bock-, bäver-, and- och hjortjakt betalar mer än väl omkostnaden, och jag tror att viltåkrarna till en icke ringa del skyddar skogen. Så visst, det är mycket man kan göra, men en förutsättning är nog att markerna ägs av enskilda. Anställda på stora skogsbolag har nog svårt finna samma glädje i skogsarbetet som jag gör, det är enklare att låta vargar riva älgarna i bitar. Jag sår spannmål, ärter, raps, fodermärgkål etc. och har annat som jordärtskockor och potatis mm. samt spetsar vintertid med sockerbetor och ensilage. Jordärtskockornas blast är eftertraktat av älg och rådjur vintertid. Därtill har jag en liten anddamm där jag brukar knäppa rävar, använder även fällor mot räv och grävling. Men att sälja varje sortiment till bästa pris är trots allt det som drar minst svett, men lönar sig bäst.
Mest arbetsamma och mest kostsamma är stormskador, sedan kommer troligen insekts-, röt-, snö- och körskador - fast de sistnämnda är svåra att se och kvantifiera. Vad älgskadorna kostar i slutändan går det inte att svara på. Jag har sett ett antal studier, men det gemensamma är att man nog överskattar den ekonomiska förlusten. Jag har haft obetydliga ”älgförluster” både på gallringar och slutavverkningar. Och älgar verkar ingalunda tycka tall smakar bäst. Och jag tror inte på tjatet om att plantera gran; den är känsligare för torka, blöta, frost, röta, körskador, sjudomar och insekter, den tål storm sämre, och kronhjort och gran är rena katastrofen, och granskog är rena katastrofen för viltet, utom i små bestånd vill säga. Sen måste jag tillstå att även om viltskadorna vore flerdubbelt av vad jag har, så skulle jag ändå välja viltet. För mig är skogen med vilt och jakt livskvalitet och betydligt viktigare än virkeskvalitet. Dessutom hyser jag en misstanke om att efterfrågan på kvalitetsvirke kommer att sjunka i takt med att limträ får allt vidare användning.
Skogsbruk och vilt är ett område där rovdjurspengarna hade gjort mer nytta för samhället. Det behövs verklighetsanknuten forskning riktad mot småskogsbruket - det är något helt annat än bolagsskog.
Men det är tragiskt att allt hotas av en sinnesförvirrad rovdjurspolitik. För skall landsbygden fungera i stort så måste allt även fungera på detaljnivå.

16. Tänk, Kokillen...

2014-01-21 20:16

...ibland tycks ditt största problem vara de människor som väljer att kommentera saker och ting på den här sidan. Hur kan du orka bry dig om 961L är rik eller inte, på vilka sidor han kommenterar eller inte? Tänk, jag misstänker att det är just att vederbörande kommenterar på just Jakt & Jägare som du känner aversion emot. Har jag fel?

15. Hetsen mot älgen

2014-01-21 20:09

Är det inte mest hos skogsbolagen älghetsen finns? Svenska Jägarförbundet gjorde en undersökning hur man såg på älgskadorna och det visade att på bondskogen, de privata skogsägarna, såg inte alls älgen som ett så stort problem.
Har det inte hos bolagen utvecklats en kultur med just älghat. Även om stormar, toppbrott, skadeinsekter ,sork mm. är lika skadliga. En kultur där det inte är deras eget moderna skogsbruk som skapar mycket sly, och mycket sly ger en stor älgstam, utan det är jägarnas fel som inte jagar tillräckligt. En kultur där jägarna ska lösa problemet med älgen som skadedjur, men också betala bolagen stora summor för att få göra det. Många tycker det dubbelmoral.

14. 961L

2014-01-21 20:09

Jag har inte tänkt vänta i 100 år med att ta pengar från skogen,men sen är inte jag så rik som sign. 961L verkar vara,jag har inte råd att vänta på pristopparna utan jag avverkar skog när mitt bankonto skriker.
Men du är bara att gratulera att du är rik på pengar och har skriftens gåva....men gör nåt nyttigt av det i stället för att skriva här så kanske du tjänar pengar på det åxå.

13. #1

2014-01-21 16:27

Hur räknar du egentligen? Du kan väl inte mena att du på 100 ha kan få 225.000 varje år under 100 år. Och älgarna äter väl inte upp hela tillväxten på ett år. Håller till fullo med Evert Hellgren även fast jag själv är skogsägare som dig.

12. Jägarkåren

2014-01-21 13:36

är en av de mest utsatta grupperna i Sverige trots att Jägarkåren bedriver viltvård, skogsvård, naturvård, socialt arbete, utbildning mm.
Dessutom bidrar Jägarkåren med många miljoner till forskning, hundavel, genetik, beskattning av viltsatmmar som ger ett utomordentligt tillskott av kvalitativt värdefull mat.
Vad mer kan svenska folket begära av jägarkåren?
Egentligen är Jägarkåren en samling idioter som ställer upp på allt. Tänk vilken industri jägarkåren genererar, med all jaktlig utrustning.
Vi kan nog också säga att vi är ena riktiga dumskallar som accepterar bolagens diciplar med deras sk älg/skogvård. Vad har en nyutexaminerad jägmästare/förvaltare för erfarenhet när han sätter sig på de höga piedestolarna.
Vi har ett belysande exempel från 2013 års vinterjakt i Örålandet i Lycksele kommun.
Vad vill egentligen dessa herrar med sitt agerande? Jo att visa sin makt, men den makten kommer sannolikt att slå tillbaka hårdast mot dom själva. Att inte känna sig välkommen bland befolkningen i en kommun där man har sin dagliga inkomst, måste vara en undergrävande känsla.

11. Älg eller skog

2014-01-21 13:35

Vad kostade en skogsfastighet för 100 år sedan 1000:-- Vad är den värd i dag, hur många miljoner ?????
Genmanipulera tall. ????
Genmanipulera Älgen så den inte äter tall så är hela problemet ordnat inte sant

10. Till nr1

2014-01-21 09:55

Om jag tar din inkomstkalkyl och ggr den med 100 år så tjänar evald en halv miljon mer. Han har då hela skogen kvar och du har ett kalhygge, du har dessutom på något magiskt sätt fått timmer av hela årstillväxten.

9. Ett önsketänkande

2014-01-21 08:01

Med snabbt förbättrad kunskaper och teknik borde det väl snart vara möjligt att genmanipulera tall, så den inte blir attraktiv som djurmat. Men då får man förstås inte gallra urskiljningslöst, utan lämna kvar lämpliga växter åt det vilda.

8. Kokillen tänker vänta 100 år?

2014-01-21 08:01

Varför tänker kokillen vänta 100 år på att få pengar från skogen?
I juli 2011 skrev jag kontrakt om huvudsakligen första gallring men också lite andra- och tredjegallring av gran och tall, tillsammans ca 40 ha. Drivningsnettot blev drygt 15000 kr/ha, plus att jag tog undan 100 kbm björkved. Nu väntar jag på nästa pristopp. Att sälja vid rätt tillfälle betyder mer än älgskadorna. Men kokillen får alltså ut noll vid gallringar? Inte att undra på att du gillar varg och hatar älg. För mig är det tvärtom - skillnaden verkar ligga i förhandlingsskicklighet. Gå en kurs och lär dig tjäna pengar på skogen, så får vi en till som vill ha noll vargar men gott om älg och gris.

7. 961L

2014-01-20 20:24

Om det är mig du syftar på så gallar jag åxå tre ggr.
Mitt inlägg beskrev aktierna som ska vara i hundra år,men du kanske har tänkt dig bli gammal.
Jag har ingen skog mellan korna jag bedriver ingen fäboddrift.

6. Gallra när priset är på topp

2014-01-20 19:02

Jag brukar gallra när priserna är på topp, så jag behöver inte vänta så länge. Jag gallrar minst tre gånger före slutavverkning. Men det kanske inte växer skog mellan korna?

5. Den här....

2014-01-20 16:53

...uträkningen förutsätter väl att man blir hundra år gammal eftersom pengarna ska förränta sig i hundra år,och då är det inte många som kommer att tjäna nån krona ,jag har i alla fall varit stendöd länge!!

4. Evald efterlyser...

2014-01-20 16:52

...större engagemang hos Jägarkåren, sant och vist.
Men jag skulle vilja ställa frågan till Evald, - hur och på vilket sätt stöttar SJF jägarkåren? Vi kan med tydlighet se SJF underlåtenhet då det gäller vargfrågan. Vi kan se SJF undanglidande ställningstagande i den kraftigt ökande prisfrågan. Det är givet att jägarkåren tappar förtroendet för SJF, när vi ser de ökade administrativa kostnader som SJF drar på sig trots det stora statliga miljonerna, när vi ser de minskade insatserna från SJF sida ute i fält.
Jag är en av dom som mkt väl kommer ihåg Dig, Sture Sjögren, John Ädelgrahn, Hasse Johansson och Per Olov Hofpgarten för ert idoga arbete som SJF jaktvårskonsulenter för jägarkåren. Vart har den andan tagit vägen?
Att SJF stod med mössan i hand, tackade, bugade och tog emot det nya älgförvaltningssystemet, visar den nuvarande inställning SJF har mot sin medlemskår.
Jägarnas Riksförbund protesterade i alla fall genom en skrivelse till regeringen om en längre respit innan systemet skulle träda i kraft.

3. Skogsägaren och matte

2014-01-20 14:45

Skadorna är som #2 skriver betydligt lägre än total ödeläggelse.
Tänk även att skadorna upphör helt så fort skogen har växt ur betningshöjd.
Tycker dock att det hade varit roligt att se en korrekt uträkning och jämförelse av dessa 2 inkomstslag.
Min egen känsla är att skogsproduktion med någorlunda vettig miljöhänsyn (lövinblandning) kopplad med älgförekomst i jaktbar stam borde visa sig vida överlägsen monokultur av tall utan älgförekomst i inkomst sett.

2. till nr 1

2014-01-20 13:27

Hela skogen blir väl inte älgmat. I slutänden kanske det handlar om var tionde rotstock på sin höjd . Duger den inte till timmer så går det ju ta en kort massabit så förlusten blir ju inte så stor som i ditt räkneexempel.

1. Skogen är överlägsen...

2014-01-20 12:54

...jaktens avkastning i förhållande till skogens avkastning.
Evald Hellgren utgår från en årlig avkastning från jakten på 1 500 kr på sina 100 ha stora skogsskifte
i Västerbottens kustland där han bor ligger boniteten på minst 5. vilket betyder att en hektar producerar 5 m³ skog per ha. Hans 100 ha skog ger då en tillväxt på 500 m³ och år. Virkespriserna på en normal avverkning ligger kring 450 kr/m³ . En sammanställning av den årliga produktionen
ser då ut så här : 100 ha skog x årlig tillväxt 5 m³ = 500 m³ x 450 kr = 225.000 kr/ år. Evald s jaktarrende på 1.500 kr ska då ställas mot dessa 225.000 kr. Skogen ger i detta läge 150 ggr. mer än jaktarrendet. Då börjar alla förstå att Evert Hellgrens beräkningar inte har något med verkligheten att göra. Att det tillkommer till kostnader för två röjningar, förändrar skogens överlägsenhet något, men de kostnaderna ska då fördelas på 100 år. I dag kräver ( förordar ) Skogstyrelsen att man deponerar pengar till skogs föryngringen när man gör en slutavverkning.
Det innebär, att kostnaderna för återbeskogning tas i samband med slutavverkning.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere