• Knivar_nu

Här är turnéplanen för permobilbjörnen

AktuelltPublicerad: 2012-04-28 19:40

Aktu­ella datum och plat­ser för anlags­tes­ter och reak­tions­tes­ter på permobilbjörnen.

Orsa Tall­heds plant­skola: 12/5 , 27/5 , 21/7 , 4/8 , 10/8 , 18/8 med bör­jan 08.00 för­u­tom 10/8 då start­tid blir kl.15.00. Kon­takt­man; Gun­nar 070 634 91 58

Svärd­sjö: 19/5 08.00, kon­takt­man: Kent, 070 306 55 76

Sva­bens­verk: 2/6 endast reak­tions­test, Kon­takt­man Göte 070 519 37 62

Bräcke: 16/6 08.00 Kon­takt­man Räv-Per, 073 069 34 78, Richard 070 244 39 98

Älvda­len: 30/6 Kon­takt­man Gun­nar 070 634 91 58

Avrad­tjärn: kult.dagar 28 – 29/7 Kon­takt­man Tomas 070 241 07 15

Tio­milasko­gen 4 mil syd­väst Malung

Idre: 5/8 08.00 Kon­takt­man Jonny 0706676112

Hede­mora: 12/8 08.00 Kon­takt­man Bengt 0702190693

Kost­nad: Anlags­tes­ter: Orsa 300:- Övriga plat­ser 400:

Reak­tions­tes­ter: Orsa 100:- Övriga plat­ser 150:-

OBS. Vid ihål­lande regn instäl­les tes­terna p.g.a. käns­lig­he­ten i elektroniken.

 

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB