• Pinewood

Här avslöjas bevakarens lösa hund

AktuelltPublicerad: 2012-05-24 15:39

Naturbevakaren från länsstyrelsen lät sin hund springa lös i skogen, fast det normalt sett kräver tillstånd. När en åtelkamera tog en bild av den lösspringande hunden var det istället naturbevakaren som polisanmälde jägaren, som saknade tillstånd för åtelkameran.

Jakt & Jägare berättade nyligen om en 24-årig jägare som åtalats vid Falu tingsrätt för brott mot lagen om kameraövervakning.
Artikeln kan läsas här:

Anledningen till att naturbevakaren upptäckte kameran var att han lät sin hund springa lös på jägarens mark.

Den lösa hunden passerade även den jägarens åtelplats. När hunden sprang in på åteln tog kameran en bild som skickades till jägarens telefon.

Bilden från åtelkameran finns med i förundersökningen mot 24-åringen.


Såg bilden i mobilen
– Jag fick se i telefonen att det var en lös hund vid åteln. Hunden hade ett orange täcke med länsstyrelsen logga. Då åkte jag till åteln, berättar 24-åringen,

När jägaren kom till platsen berättade han för naturbevakaren att kameran hade tagit en bild av hans lösspringande hund vid åteln. Det resulterade i att naturbevakaren anmälde honom för brott mot lagen om kameraövervakning.

Jakt & Jägare har varit i kontakt med naturbevakaren Mats Hallin.

Han bekräftar att hunden, en sibirien husky, var lös i skogen.


”Vad har det för nyhetsvärde?”
– Ja den var lös. Men jag förstår inte vad det har för nyhetsvärde, säger han.

Hunden har också på sig ett tjänstetäcke med länsstyrelsens logga. Är det en tjänstehund?

– Nej, det är min privata. Det var tänkt att den skulle bli besiktningshund men vi har avbrutit utbildningen, svarar Mats Hallin.

• Får du ha hunden lös?

– Ja det får jag. Är hunden i tjänst med länsstyrelsens tjänstetäcke på sig får den vara lös. Det är som inom brukshundklubben. Där får hunden vara lös om den har tjänstetecken på sig.

• Men hunden var ju ingen tjänstehund, sa du förut?

– Då, vid det här tillfället var den tjänstehund.

• Men du sa ju att den var under utbildning?

– Jag vet inte var du vill komma. Jag får väl hänvisa till min chef.

• Men jag undrar bara varför du hade hunden lös och om då får ha det på annans mark och vid en åtel?

– Min hund drar inte. Hon är hundraprocentig eller i alla fall 99 på att inte sticka. Hon var tjänstehund vid det här tillfället. Som jakttillsyningsman och naturbevakare har jag den rätten, hävdar Mats Hallin.

Jakt & Jägare har kollat Mats Hallins påstående om att hundar inom Svenska brukshundklubben, SBK, får vara lösa bara de har tjänstetecken på sig.


”Tjänstetecken räcker inte”
Jöran Wikbladh är produktionsledare för SBK:s tjänstehundsverksamhet.

– Nej, det är inte så att man kan sätta på hunden ett tjänstetecken och sedan ha den lös i skogen. Om hunden har tjänstetecken får den vara lös vid tävling eller organiserad träning. Då ska det finna auktoriserad instruktör eller tävlingsledare med. Dessutom ska man ha tillstånd av markägaren, säger Jöran Wikbladh.

Det är alltså inte tillåtet att utan uppsikt ha en lös hund på en jaktmark utan jakträtthavarens eller markägarens tillstånd. Annars finns risk att det bryts mot paragraf 5 i Jaktlagen, där det står att viltet inte får ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt. 

Lagen om tillsyn av hund och katt säger att hundar alltid skall hållas under den tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.


Bör vara kopplad
Hunden får följa med ut i naturen, men bör då vara kopplad för att brott mot hundbestämmelserna inte skall inträffa. Det kan vara svårt för hundägaren att hävda att det går att kalla in den lösspringande hunden innan något hinner gå snett.

Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund, är kritisk till att en naturbevakare går med sin hund lös på annans mark och att hunden springer runt på en åtel.

– Som naturbevakare är det oerhört noga att man följer de lagar och regler som finns, säger han.

– Enligt lagen ska hunden vara kopplad eller under uppsikt, vilket enligt min mening betyder att den i princip ska gå fot hela tiden om den inte är kopplad, fortsätter Ulf Kallin,

– Far det exempelvis upp ett kid framför hunden går det blixtsnabbt att den ta det. Dessutom stör han åtelplatsen genom att låta hunden springa runt och sprida sin vittring över åteln, tillägger Ulf Kallin.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

32. Tobbe

2012-05-29 08:38

Enligt lagen så har inte bevakaren begått något brott mot den generella hundlagen. Däremot kan man ifrågasätta Lst logg på den här hunden. Ska vi värna om fåglar och deras ägg så bör vi främst ifrågasätta skogsbruket och rovdjur.

31. Föregivande av allmän ställning?

2012-05-29 08:38

"Giver någon sig obehörigen ut för att utöva myndighet, dömes för föregivande av allmän ställning till böter eller fängelse i högst sex månader". Så lyder texten i BrB 17:15.
Det är väl detta brott som skulle kunna ligga närmast till för den som oriktigt hävdar myndighetsutövning för hunden. Det yttre tecknet skulle då vara den här västen?
En "merit" som verkligeen borde få prövas av åklagaren. Det räcker inte att hänvisa till någon chef, likhet inför lagen är det som gäller?

30. Brott mot generella hundförbudet !

2012-05-28 08:53

Blir ju intressant att se om den mycket entusiastiska miljöåklagaren vill driva ett fall där hon har tydliga bevis på ett brott. Men som vanligt är väl lagen bara tillämplig när det passar de egna syftena.

29. Grund för avsked..

2012-05-28 08:52

Visar man sån bristande kunskap om vilken skada en lös hund kan göra även inom synhåll på fågelägg mm. Då har man uppenbarligen ett så dåligt omdöme att man är olämplig för myndighetsutövning.

28. Hund

2012-05-27 12:15

Herr Hallin har visst varit på vargjakt när han lät hunden springa lös och spåra. Och det på annans mark. Och han försöker sätta dit andra som har lagen på sin sida.
Inte bra. Hur långt kan en "tjänsteman gå".

27. Håller med 24.an

2012-05-27 12:15

en naturbevakare som inte följer regler men tydligen farit med samma oskick att anmäla folk som inte bryter mot lagen bör anmälas så att hans chefer förstår att han ej är lämplig till tjänsten. detta är givetvis upp till dig som drabbats, men som du ser finns hjälp och juridisk kunskap i våra led .

26. Tjänstetecken

2012-05-26 16:58

Jag är ganska säker på att det finns en lag som säger att man inte får utge sig som myndighetsperson, tex en privatperson får inte klä sig i polisuniform och utge sig att vara polis. Frågan är om samma lag kan tillämpas på en hunds tjänstetecken vilket visar att den utför en myndighetsuppgift, trots att den inte är godkänd etc etc. Det kan vara en intressant vinkel, vilken kan vara helt fel också.

25. Varför?

2012-05-26 16:58

Har den där mannen någonstans berättat varför han hade hunden lös på mark som han inte hade jakträtt på?

24. Den åtalade 24-åringen.

2012-05-26 16:58

Om du inte redan har fått hjälp så tycker jag att du skall kontakta JRF's tidigare jurist Bernt Lindqvist. Han har bland annat hjälpt en kamrat till mig när denne anmälde en skjuten björn försent.

www.jaktojagare.se/se/article_print.php?id=478780

23. He, he!

2012-05-25 16:47

100% koll på en siberian husky? Jo tjena! Troligen den hundras som ligger bakom mest angrepp på exempelvis får, som sedan jakthundar får skulden för. Man blir så sjukt trött på dessa vargkramare så man vill spy snart.

22. tidigare dom i liknande fall

2012-05-25 15:20

Här finns en länk till ett tidigare fall:

http://z-aim.com/getpage.asp?do=29&lang=sv

21. Lars Be

2012-05-25 15:19

Om du inte har hunden under TILLSYN så måste du ha markägarens tillstånd svar ja. Finns inget koppeltvång eller hundförbud.

20. Hjälp

2012-05-25 13:08

Om det är någon juridisk person som läser det här eller kan mkt om lagarna så får ni gärna hjälpa till. Tysk du har träffat mig den dagen du sköt björnen i rocka.

19. Men likförbannat

2012-05-25 09:46

Ska man ha tillåtelse av markägaren att ha hunden lös om jag förstått saken rätt enl. jaktlagen och nyttjanderätten?

18. Motanmälan

2012-05-25 09:46

Om ägaren av åtel och åtelkamera av någon outgrundlig anledning ännu inte polisanmält naturbevakaren för att han haft sin hund lös på annans jaktmark och stört jakten vid åtelplatsen, kan vem som helst göra en sådan polisanmälan, företrädesvis av någon med lokal anknytning. Kolla gärna upp med juridisk expertis t ex JRFs förre förbundsjurist Bernt Lindkvist vilka åtalpunkter som kan vara aktuella.

17. Åtelkamera åtal

2012-05-25 09:45

Jag blev själv anmäld av herr Hallin för kameror jag har uppe men eftersom det inte är olagligt fick jag tillbaka kamerorna direkt av polisen. Jag satte upp kamerorna (2st) igen och meddelade detta givetvis för Hallin. Då med sin goda chefs hjälp överklagade länstyrelsen ärendet, men även då lades målet ner eftersom en åklagare inte får driva en sak som inte är olaglig till domstol. Så min gode jaktkamrat 24-åring du behöver inte vara orolig. Stå på dig bara och läs på lite på de domar som fallit i likvärdiga mål. Du får gärna höra av dig om jag kan vara till nån hjälp. Jag finns i enviken.

16. Ännu en myndighetsperson

2012-05-25 09:44

...med hybris, utförande ett "arbete", avlönad av skattebetalare. HUR kan de somna om kvällarna med insikt om att ha utfört ett gott dagsverke? Friställ dessa, de är inte nödvändiga, och lägg besparingarna på skola, äldrevård och annan omsorg. Tvi sånt folk det finns...

15. Motanmälan

2012-05-25 09:44

Jag hoppas verkligen att den åtalade gör en motanmälan mot naturbevakaren. Har han anmält jägaren för en sådan bagatell så ska han få samma sak tillbaka.

14. "Vargbevakare"

2012-05-25 09:44

Mycket bra artikel, sådant här måste komma fram. Den attityd många av dessa natur(varg)bevakare uppträder med retar mig. Att med hjälp av lögner och arrogans vinna framgång för personliga intressen är förjävligt. Särskilt som anställd av länsstyrelsen. Istället bör man visa respekt för naturens riktiga bevakare, jägarna, finns det någon som kan skogarna så bra som denna grupp?

13. Dåligt omdöme!

2012-05-25 09:43

Att ha en sibirian Husky lös denna tid på året tyder på väldigt dåligt omdöme och okunskap. I dessa dagar finns nyfödda älgkalvar i markerna som inte skulle ha en chans om de stötte på denna hundras. Detta har jag sett med egna ögon och den hundägaren var också 100% säker på sin hund. Löjligt att ha lst logga på hunden. Tyder på smitta från APU.

12. Motanmälan?

2012-05-25 09:43

En motanmälan skulle knappast leda någonstans eftersom "du tillhör fel sida". Nej, stäng alla privata vägar med tydliga skyltar så dessa miljönissar inte kommer fram. Skulle dom ändå hamna på kameran så anmäl dom omgående för privat intrång.

11. #7 Anmäl oavsett utsikt till dom.

2012-05-25 09:42

Även om utsikten för att anmälan skulle leda till en dom är minimal hade jag anmält honom för jaktbrott. Hunden är bevisligen ute på en sökrunda när bilden togs. Klarade hunden inte av utbildningen ska den inte användas i tjänsteutövningen. Att han sedan har tjänstetäcke på en sin privata outbildade hund är även det olämpligt.
Anmäl om inte annat än för att han ska hamna i registret vilket kan vara bra vid eventuella framtida överträdelser.

10. Tack för rättelse!

2012-05-25 09:41

Och jag ber om ursäkt om jag hade för bråttom att skriva min andra kommentar... (som självklart inte bör publiceras). Tyckte väl det var lite konstigt att det först hänvisades till en lagparagraf som upphävts. För mig är det en självklarhet att inte ha hundarna lösa eller under sådan uppsikt att de inte förföljer vilt, och jag blev när jag läste första versionen av artikeln orolig att jag inte skulle kunna ha dem lösa överhuvudtaget i fortsättningen.
Men vad har då naturbevakaren gjort för fel? Hade han inte hunden under uppsikt eller tilläts den förfölja vilt?

9. Hmm

2012-05-25 08:37

Jakt lagen är väldigt tydlig när man får ha hundar lösa i skogen.........

8. haha

2012-05-24 18:17

Jag kan inte låta bli att kommentera. Ingenstans i lagen står det om något hundförbund eller att hundar inte får vara lösa. Allt som sägs handlar om tillsyn. Det är en tolkningsfråga som borde resultera i varför lagen tillkommit. Dvs hundar ska inte orsaka något negativt. Lagtexterna kunde vara bättre formulerade då det kan uppstå komplikationer vid ex omhändertaganden. Enligt lagen kan en hundägare vara fullt laglig men ändå få hunden omhändertagen av en markägare. Fånigt av en bevakare att vara avundsjuk på en åtelkamera.

7. Anmälan

2012-05-24 18:17

Tror ni en motanmälan skulle leda någonstans?

6. Att föregå med...

2012-05-24 18:17

...gott exempel är steg ett för att vinna respekt och förtroende.
Men det tycks enligt artikeln INTE vara ambitionen och målsättningen för LST:s anställda.
En polisanmälan är förhopningsvis att vänta !

5. Jag förstår inte...

2012-05-24 18:16

Såhär lyder jaktlagstiftelsen paragraf 6 som artikelförfattaren hänvisar till:
6 § Under tiden den 1 mars - den 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.
Jag kan då inte se att det står någonstans att man måste ha jakträttshavandes tillstånd. Enda kravet för att ha den lös verkar vara att hunden inte får driva eller förfölja vilt. Vad är det jag missar som artikelförfattaren tydligen upptäckt?

Redaktionell kommentar:
Paragraf 6 i Jaktlagen har upphävts. Artikeln är ändrad för att förtydliga vad som gäller. När det gäller Jaktlagen är det paragraf 5 som gäller. ”Viltet får inte ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt.” Det gäller alltså för hundägaren att visa att vederbörande har sådan kontroll över hunden att den inte sätter efter viltet, vilket också Kallin förklarar i artikeln.
Ska hundar släppas lösa för någon sorts organiserad aktivitet krävs tillstånd, som Jöran Wikbladh påpekar.

4. Attityd och okunnighet

2012-05-24 17:27

Bevakaren i fråga har uppenbarligen dåligt omdöme och en taskig attityd till jägare. Han är uppenbarligen okunnig om vilken störning en hund innebär på en åtel.
Det finns anledning för landshövdingen att förklara ett och annat för sin personal.
Om inte annat att en god relation med befolkningen är eftersträvansvärt.

3. Sicken soppa!

2012-05-24 17:27

Dom bara snärjer in sig mer och mer.
Det är rimligt att dessa människor får det lite motigt i kontakten med jägare/markägare eftersom de tar första bästa tillfälle att anmäla eller t.o.m se till så att människor frihetsberövas.

2. Som man bäddar...

2012-05-24 17:26

Mycket bra artikel!
Riktigt bra att det här kom fram.
Motanmälan vore på sin plats.

1. Motanmälan

2012-05-24 16:09

Bara göra motanmälan.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere