• Allmogejakt

Här ska vargar planteras ut

AktuelltPublicerad: 2010-08-23 12:17

Gävleborg, södra Dalarna, Västmanland, Örebro och norra Östergötland pekas ut av vargforskarna som lämpliga platser att släppa ut inflyttade vargar.

Det är Naturvårdsverket som beställt utredningen inför de planerade utplanteringarna av nya vargar som ska ske de närmaste fem åren för att få bukt med inaveln i vargstammen.
Utredningen ska vara klar till slutet av september.

Olof Liberg, koordinator i Skand-ulvprojektet, säger till Svenska Dagbladet att man använt vissa kriterier för att bedöma lämpliga områden:
Vargarna bör släppas långt en bra bit från renskötselområdet och den norska gränsen, de ska relativt lätt kunna hitta en partner, inte släppas för nära områden med många tamdjur och inte i redan etablerade vargrevir.

Acceptansen olika
De lämpligaste djuren att flytta är unga, vuxna vargar som är på jakt efter en partner att bilda revir med.
Olof Liberg säger till SvD att knäckfrågan är vilken acceptans vargutsättningarna får hos lokalbefolkningen.
– En del kommer alltid att vara förbannade och andra kommer att välkomna vargarna. Det är lika illa över hela området som vi pekar ut, säger Liberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

52. Det borde vara en självklarhet.

2010-08-28 15:09

Jag delar Kjell Dahlin åsikter, det är en nödvändighet att vi har en jägarorganisation vi kan lita på. En medlemsorganisation som driver medlemmarnas önskemål och inte Andreas Carlgrens och miljörörelsens fundamentalistiska rovdjursidéer.
Jag har följt denna fråga länge och ännu har inte Jägarnas Riksförbund sagt ifrån på allvar och upplyst regering och folk om vilka oacceptabla konsekvenser dagens galna rovdjurspolitik medför. Det är inte endast jakten som står på spel utan många fler intressen förlorar på nuvarande politik. Jag anser det saknas skäl att försöka kompromissa med en fundamentalistisk ekosofrörelse som saknar verklighetsförankring.
JRF måste bli fullständigt oberoende av statens skiftande intressen och tveklöst i första hand arbeta för sina medlemmar. Det innebär att eventuellt förlora det statliga bidraget, som det f.ö. är oklart om någon miljöminister hux flux efter eget tycke kan dra in. Det går att krympa och effektivisera även denna organisation och det är min fasta övertygelse att medvetna medlemmar också gladeligen betalar en högre medlemsavgift bara vi kan slippa misstanken att vi blir förda bakom ljuset av förbundsledningen. En omröstning bland medlemmarna om vi ska vara fristående eller krypa för raserandegrupperna kan skingra eventuella åsiktsskillnader.
En ordförande som har egen direkt kunskap om rovdjurens fatala konsekvenser på egna jaktmarken är kanske ett måste.

51. Diktatur?

2010-08-27 14:42

Oinsatta luras att tro att det är en överenskommelse mellan regeringen och jägarförbunden att importera/flytta varg direkt.. när det i själva verket hänvisas till ett förslag om att avvakta 5 år och därefter flytta varg inom landet ifall det inte skulle räcka med naturlig invandring. Är detta möjligtvis ett sätt att få folk att tro att vi lever i en demokrati, när vi egentligen verkar bli styrda som i en diktatur?

50. Ännu är inte

2010-08-27 11:08

undrens tid förbi.Polletten har
äntligen trillat ned även hos Dalle.
Trevligt att se att han inte är
sämre människa än att han kan ändra dig när han insett att han haft fel,det hedrar honom.

Näste man till rakning...för att tro att det blir nån av kvinnorna
som brukar skriva här som allt ramlar rätt på är väl att hoppas på för mycket...

49. Kjell Dahlin, Vad har jag fel?

2010-08-26 22:09

Jag håller helt med Dig, men vart är felet?

48. Både rätt och fel Dick!

2010-08-26 16:49

Naturligtvis har du rätt i det Du skriver men också fel.
I förlängningen leder, enligt min mening, mitt resonemang till att förbunden står inför ett val. Att stå för vad man kommit överens om för medlemmarnas bästa och ta konsekvenserna av detta, eller att vika undan och inkassera de villkorade pengarna, till förfång för sina medlemmars intressen.
Från organisationernas sida finns i detta naturligtvis också ett stort demokratiskt frågetecken!

Det finns en stor hake i att förbunden väljer det senare alternativet. Man hamnar nämligen helt i otakt med medlemmarna inom de drabbade områdena av landet. Vilket med säkerhet kommer att orsaka förbunden stora bekymmer i takt med att galenskaperna med vargarna eskalerar.
Utvecklingen hittills visar väl klart vart undfallenhet och kompromisser leder oss.

Och nu ska jag sticka ut hakan och påstå att en från staten fristående organisation, som utan förbehåll kan företräda sina medlemmars intressen, är vad jägarsverige idag behöver mer än någonsin. Jag ska också sticka ut hakan och påstå att Jägarnas Riksförbund genom sin relativa litenhet och sina traditioner med ideellt arbetande lokala funktionärer skulle kunna vara en sådan organisation.
Det gäller förenklat att anpassa verksamheten till den volym och den karaktär som medlemmarna vill betala för.
Nuvarande utveckling kräver en kursändring och att tanken har ett stort stöd ute bland fotfolket finns inget som helst tvivel om!

För SJF med sin överstora kostym och annorlunda kultur skulle det däremot sannolikt vara omöjligt.

47. Vargen har lurat in rödluvan i stugan för att äta upp henne

2010-08-26 16:49

Ulf, inser Du inte ens i nutid att ert regeringsuppdrag att förankra vargflytt som JRF fick som villkor för att beviljas bidrag ur viltvårsfonden.

Är en del av den dolda agendan som är ihopsnickrad av miljörörelsen?

Om JRF inte inser detta så är jakten verkligen i stor fara.

46. Släpp vargen i söder!, del II

2010-08-26 16:49

Det är faktiskt en fördel med att plantera ut vargarna i områden söder om dagens utbredningsområde, utan omedelbar kontakt.

Denna fördel består i att vi då kan fortsätta att beskatta (skjuta av) befintlig vargstam utan att riskera att döda något importerat exemplar. Så ut med skiten i Skåne, Blekinge, Småland, Södermanland etc. och fortsätt minska antalet bland de med inavelsedepression (i första hand i Dalarna och Värmland)!

Men missförstå mig inte som en förespråkare av import. Jag tycker att det är fullkomligt vansinne och inget jag vill lägga en skattekrona på.

45. Solveig Larsons ledare 210-02-15.

2010-08-26 10:47

Citatet nedan är hämtat ur Solveigs ledare och enligt min uppfattnig klargör slutet vad JRF anser om uttalandet, att bidraget ur viltvårdsfonden skulle vara villkorsbaserat i rovdjursfrågan. Och att det skulle finnas någon dold agenda där JRF deltagit är i vart fall för mig okänt.
"Det går inte för regeringen att basera sitt beslut om vargflytt på ett yttrande som gjorts inaktuellt när villkoren för vargflyttandet ändrats. Varken tidsramen för att börja vargflyttandet eller punkten om att eventuellt importera östvargar stämmer med yttrandet som gjordes.
Som demokratisk medlemsorganisation respekterar vi riksdagens beslut. Men i en demokrati är det lika viktigt att det finns mångfald i debatten och att en annan syn på sakfrågan får drivas.
Att tvinga en organisation att ändra uppfattning är ovärdigt en demokrati!"

44. Kjell Dahlin, Du söker svaren på fel ställe

2010-08-25 18:20

Kjell, Du har helt rätt i Dina funderingar men Du söker bara svaren på fel ställe.
Svenska staten och miljöminister Andreas Carlgren har i sina villkor för att få statliga bidrag ur viltvårdfonden dikterat vilken hållning jägarnas intresseorganisationer ska ha i vargfrågan.
Han styr upp jägarorganisationerna med följande villkor för att pengar ur viltvårdsfonden:
- För att få ta del av den årliga dosen av jaktkortspengar skall Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund arbeta med förankring av processer med flytt och införsel av vargar. Arbeta med att få jägarna att acceptera flytt och nyinplantering av varg så att det går att bygga upp en livskraftig vargstam i Sverige. Även lokalt ge stöd åt regeringens planerade åtgärder om nyinplantering för att minska graden av inavel hos vargstammen.
Och när förbunden plockar ut pengarna förbinder de sig också att följa villkoren för bidraget.
Så ser avtalet med staten ut.

Och när en minister i en stat använder skattemedel till att styra jägareförbund.
Då har vi nu också ett statligt ministerstyre av jägarnas medlemsorganisationer. Miljöministern styr jägarnas intressen med en diktators medel på ett sätt som absolut inte får förekomma i en demokrati.

Målet med styrningen för Miljöministern är att det ska bli balans mellan rovdjur och bytesdjur så att jakten kan avvecklas. Vår miljöminister har allierat sig med miljörörelsen.
På lite längre sikt ska rovdjuren komma att ersätta jägarna i skogen

Det är den dolda agendan.

43. Du blir nog inte ensam Dalle

2010-08-25 13:48

om att inse att Sveriges landsbygd är ingen lämplig plats för avel av ryska vargar.
Välkommen in i gänget.

42. Uppgörelse?

2010-08-25 13:48

Man blir minst sagt förvånad när man hör och läser om på vilket sätt företrädare för olika intressegrupper uttalar sig i utplanteringsfrågan och kopplingen till den genomförda licensjakten på varg.
Det som i originalhandlingen, undertecknad av sex stora organisationer, benämns FÖRSLAG, har blivit avtal, uppgörelse eller liknande. Alltså någonting bindande mellan de olika intressena och staten.
Ordföranden för Jägareförbundet i Örebro län, Tomas Andersson, säger i en intervju i NA den 24 augusti:" Det här ingår ju också i den uppgörelse som gjordes i samband med beslutet om jakten i vintras på varg".
Då måste man fråga sig, vilken uppgörelse?
I organisationernas förslag till Miljödepartementet stod nämligen bl.a. följande:" Samstämmigt framhålls att naturlig invandring är att föredra framför aktiva åtgärder. Det råder därför stor enighet om att samhället bör avvakta 5 år innan aktiva åtgärder vidtas. Om det då visar sig att invandringen inte uppfyller behovet för att uppnå gynnsam bevarandestatus, bör redan invandrande vargar till norra Sverige kunna flyttas inom landet. Under samma period skall vargstammen frysas på en tolererbar nivå. Det innebär att vargstammen måste regleras genom förvaltningsjakt under perioden och att den måste inledas omgående".
Det står ingenting om att hämta vargar utanför Sveriges gränser och det står heller inget om att aktivt flytta vargar de närmsta 5 åren. Underförstått fanns naturligtvis en förhoppning hos de 6 förbunden, mot bakgrund av att nya vargar med friska gener den senaste tiden redan tillkommit, att några flyttar aldrig skulle bli nödvändiga.
Om jägarkåren anses ha ingått någon uppgörelse om det som nu är på väg att ske, måste det i så fall finnas en dold agenda, långt över huvudet på medlemmarna. För något annat än det som står i det dokument som i original benämns FÖRSLAG har aldrig redovisats.

41. Utplantering gynnar ingen...

2010-08-25 10:13

Det späder på frustrationer i redan drabbade områden och gör därmed varken vargen eller "vargkramare" någon tjänst.
En utplantering eller flytt fyller helt enkelt inte någon som helst funktion.
Resultatet?
Det blir inte ens i närheten av vad som kanske var tänkt.
Klarar man inte en befintlig vargstam med licens och skyddsjakt, d.v.s. klarar inte djuren sig själva, låt dom då dö ut.

Konstigt sagt för att komma från mig tycker nog många?
Jo, kanske det.
Men jag har hela tiden hävdat att vargen vi har i landet etablerat sig på nuvarande nivå för egen maskin och på sina egna villkor.
Ändrar vi på detta genom att flytta eller importera varg, ändrar vi också mångas syn på hela populationen.
Vi ändrar den från naturlig till konstgjord, från ett "normalt inslag" till något påtvingat och hamnar därmed i ett helt annat läge.
Nej, behåll licensjakten och jobba för att modernisera och utöka §28, har vi inte en vargstam som klarar detta, bör vi inte heller ha någon oavsett vad vi tycker om vargen som djur.

40. Nej Killer instinct

2010-08-25 10:12

Tyvärr inget skämt. Ett "allvarligt" förslag från Peter Eriksson. MP bevisar än en gång att de är ett betongparti utan kunskap om verkligheten med och innebörden av tusentals rovdjur härjande i vår en gång så människovänliga landsbygd.
Sen håller jag nog med om att biotopen inte är hälsosam för varg.
En landsbygdsröst på MP är ett förräderi mot grannarna.

39. gräddfil

2010-08-25 10:12

ja det känns ju kul att man bor mitt i den sk gräddfilen,fast jag tror inte att varken parasiter eller dvärgbandmaskarna som parasiterna bär på har stor chans att klara sig ända till dalarna utan det slutar nog med sudden death i renbeteslandet för de flesta av dessa mördarmaskiner

38. Dieselpower.

2010-08-25 10:11

Centerns ministrar är ju de som styrt skutan med rovdjuren ännu längre åt fel håll. Andreas Carlgren själv som främste rovdjursansvarige har ju i år offentligt sagt angående den endast tillfälliga begränsningen av vargarna till högst 200 st: Självklart ska vi ha flera än två hundra!
Det var också Andreas Carlgren som hotade JRF med indraget stöd om de inte accepterade hans planer. Jag undrar om inte detta är ministerstyre.
Hur kan du blunda för detta?

37. Rösta på pest eller kolera? Men jag har ett alternativ!

2010-08-25 10:11

Det ena blocket vill ha varg i Sverige. Det andra blocket vill ta död på landsbygden och ha jättemånga vargar. Jag har varit C-grön, men när C accepterar varg som de gör och bara nämner landsbygden som valfläsk för att få röster så köper jag inte det. Om något av de etablerade partierna vill göra något åt allmoge-jaktens och landsbygdsbefolkningens bästa, så skulle det partiet krävt ett hårdare beslut ang vargförvaltningen. Beslut ska tas i sept om vart vargarna planteras ut, och det släpps nog inte före valet om var de hamnar. Om jag inte missminner mig så var de etablerade partierna eniga om att skjuta vargfrågan till efter valet. Det är ett spel för galleriet och vi får ta smällen. Men jag blev glad i dag! Det ska bli ett möte i Orsa och jag vill åka dit. Det är långt men man får prioritera om man vill ha till en förändring så vi ska leva kvar med våra traditioner på landsbygden.

36. är det ett skämt calle?

2010-08-24 23:21

gräddfil genom renbeteslandet!?
den kan dom omedelbart döpa till sniper alley.

35. Miljörörelsen har förmodligen även en dold agenda för samerna

2010-08-24 16:54

Anders Hermansson, jag tror att miljörörelsen och Svenska staten även har en dold agenda för samerna och norra Sverige.

Först tänker de göra samerna helt bidragsberoende. Sen kommer speciella villkor ifrån staten, för samerna att underkasta sig, för att få bidragen.

Helt bidragsberoende samer kan sen styras av staten med villkor så det sakta men säkert blir vildren och rovdjur i stället för tamren i norra Sverige.

Jag tror att staten tänker styra samerna på samma sätt som de just nu styr medlemsorganisationer i Sverige.

Genom att diktera villkorade bidrag till våra helt bidragsberoende Jägareförbund styr de jägarna och jakten.
Bidragsberoende förbund är inte fria och oberoende av staten. Staten kan närsomhelst böra att diktera villkor för bidragen.
Det är det vi nu ser i vargfrågan.

34. Rösta

2010-08-24 16:16

Rösta på de kandidater som vill ha jakt och ett någorlunda vargfritt land. Centern är väl de som ligger närmast till hands. Kommunister och muppar faller bort med en gång. Det går ju bra att kryssa för de som man vill ha in.

33. Det är för tidigt att ge upp redan nu

2010-08-24 15:11

2 D Vi kan inte redan nu ge upp kampen för att rädda jakten. Det finns fortfarande lite hopp.
Hjälp till med att informera andra jägare om den dolda agendan så kommer nog opinionen att svänga.

Det är vårt enda hopp.

Men jag håller helt med Dig om att lyckas miljörörelsen sätta stopp för jakten på bytesdjur är det även slutjagat på rovdjur.
Då får staten ta kosekvenserna på att de allierade sig med mijörörelsen.

Staten får då ta hand om sina älskade rovdjur själv. Inte tänker jag lösa statligt jaktkort och offra tid och pengar på att förvalta rovdjuren åt en diktatur.

32. Ur MP´s partiprogram:

2010-08-24 15:11

"Vi vill göra det lönsamt att bedriva ett ekologiskt hållbart jordbruk. Sverige ska vara ledande inom gröna näringar som ekoturism och småskalig livsmedelsförädling. Vi vill skydda jorden från genmanipulerade grödor.
Vi vill värna artrika ängs- och hagmarker och stärka strandskyddet. Värdefulla naturskogar ska skyddas. Sverige ska ha livskraftiga stammar av de stora rovdjuren; varg, lo, björn och järv."
Antalet vargar känner vi till: emellan 2000-5000 st av varg är MP´s mål. Här avlöser verkligen tankevurporna varandra, enligt kännt MP manér. Man vill värna småskalighet, vilket för övrigt alla partier vill, så MP kände sig väl tvungna att ha med det. Ekoturism förstås, och då i uppenbarligen vargturism. Eftersom fäbodbruken och de små djurhållarna, som ju står som praktexempel på ekologiskt hållbara produktionsenheter och småskalig livsmedelsproduktion, förmodligen har lagt av för länge sedan, när vargstammen uppgår till 5000 vargar, så blir det en rejäl vurpa. Så höjer Man diesel och bensinskatten, så transporter blir totalt olönsamma, osv, osv. Man vill ha artrika ängs och hagmarker, öhhh, man kan inte äta kakan och ha den kvar, återigen en finfin vurpa. Vem i herrans namn har kidnappat det en gång så framsynta partiet, vem är det som skriver partiprogrammet?
Skratta eller gråta, ja, välj själv.

31. MP vill ordna gräddfil för parasiten

2010-08-24 15:10

Peter Eriksson vill att det ska finns en kontinuerlig närvaro av varg genom renbetesområdet. Därigenom säkerställs att parasiten alltid har lämpliga värddjur hela vägen från Finland till Mellansverige.
MP = Landsbygdsdöd

30. Knud Jessen, Projekt Varg undervägs

2010-08-24 15:10

Intressant att många i detta forum ojar sig över 2000 vargar, som jag har påpekat så är 2000 vargar ett delmål. Enligt regeringen Persson så skall vi ha MINST 5000 vargar respektive björnar. Inget har framkommit som ändrar detta beslut. För att få plats med 5000 vargar så måste HELA renbetesområdet tas från samerna och bli ett vargområde. Miljöpartiets/Eriksson utspel nu är bara logiskt, mat till vargarna när samerna är borta skall bli vildren och förslag om att plantera in vildren har redan förekommit. De borgerliga partierna lurades grovt 2001, när skall de ha mod att erkänna detta och börja om? Varg är ett fullständigt omöjligt djur att ha frilevande i Sverige. Människorna skall ha trygg tillgång till naturen och då kan vi inte ha varg/dvärgbandmask och björn annat än i hägn/inte alls respektive i nationalpark.

29. Skall man nu...

2010-08-24 15:10

...göra allt rätt och fråga de som verkligen berörs av den innan vargen utplanteras så är utgången ganska given,det blir ingen utplantering, för den skogsägare som i dag med facit i handen arrenderar ut jakten och samtidigt säger ja till varg finns helt enkelt inte.
Alla är inte lika huvudlöst dumma som Liberg och kompani...
Men det har ju satts ut varg i lönndom förr och så kommer säkerligen återigen att ske, lika säkert är att de även kommer att skjutas bort i lönndom...

28. Tvärnitning krävs omgående i rovdjurspolitiken

2010-08-24 12:42

Ingen tror väl att det kommer att flaggas när utplanteringar sker. Allmänheten kommer att få veta det när det redan är ett faktum. det har vi varit med om förr. Ni är flera som säger er vilja vara med och stoppa detta. Slut upp på mötet nu på torsdag kl. 19.30 i Hansjö bygdegård, Orsa. Gör er röst hörd och var med och påverka genom handling. För som du stövarjägare nr 18 skrev, det kanske inte tänkte på att stövarproven påverkas, jodu!!! Jag är allvarlig när jag säger att det faktiskt kanske tom planerar att det skall stoppa dylik verksamhet. För ett antal år sedan uttryckte en då högt uppsatt MP:are att han inte skulle ge sig förrän all jakt i Sverige var stoppad. Denna politik som förs nu ligger helt i linje med det uttalandet. Kom med och visa att landsbygdensfolk är en röst att räkna med till valet.

27. Torbjørn "fast runner"

2010-08-24 12:41

Hur tyckas du MP klarar sig i Sameradioen och partiledarmøtet i Ljusdal? Et klart overgreb på regeringspolitiken, at forslå vargrevirer i Norr- och Vasterbotten. At uttala at samarne får leva met enkelte vargrevirer er sanseløst. Fra samarne kommer inte många røster ind. Om MP kan foreslå detta, vad kan andra manniskor i Sverige inte bli utsatte for?

26. Helt Rätt NR 20!

2010-08-24 12:41

Ring så kommer vi å hjälper dig! Å vi kommer att bli MÅNGA!!

25. SRF o MP...

2010-08-24 12:41

...saknar både kompetens och moral, de kommer aldrig att ställa upp på att möta verkligheten. Det är liksom inte deras grej. De är inte intresserade av vad landsbygdens folk tycker, helt i linje med vad paraplypartiet MP anser. Möjligen någonstans i Stockholm där de kan uppmana alla sina medlemmar och ett antal frimuppar. Jag tror att det är bäst så, misstänker att det kan gå riktigt illa för SRFare ute i bygderna, hatet växer tyvärr lavinartat, jag tycker det är tråkigt och hemskt, men även folket härute börjar leta syndabockar, och det finns idioter som kan hitta på vad som helst, så SRF och MP, stanna i storstäderna, där är ni säkra.

SRF´s roll är att bana mark åt rovdjuren, se till att jakten försvinner, att alla äter gurka, köttätandet bland människor är ett otyg i SRF leden, ändå lär det finnas de som jagar där, märkligt nog, borde inte dom solidariskt avstå från att sno maten från rovdjuren? Kött är i SRFs idealsamhälle endast avsett för huggtänder. Där finns heller inga eller mycket få människor på landsbygden. Fälten är fulla med vegetabilier, ladugårdarna står tomma, robotar skördar fälten. Nya åkrar bryts upp och småbruken får lämna arenan, det finns inte plats för egna initiativ eller val, om hela världen endast ska leva på grönsaker, krävs det en och annan hektar. Djurhållningen försvinner helt, alla lantraser försvinner, eller finns i djurparker istället för vargen. Monokulturer är lösningen i den rödgröna världen, hektar efter hektar med samma gröda. I likriktningens tecken.
Lösningen är den omvända, lösningen är mängder med småskalighet, i Sverige, i Afrika, i hela världen. Det och befolkningskontroll är lösningen. Produktionen kan ALDRIG anpassas till befolkningsökningen vi ser nu och framöver, Vi kan aldrig göra alla kontinenter till stora jätteåkrar, befolkningstillväxten måste hejdas, det är något att slåss för, det är hemligheten. Rovdjurens chans i det vilda är mindre antal människor över hela klotet, det kommer att ta tid att stoppa explosionen, och vi gör det garanterat inte med att odla mer gurkor.

Det paradoxala i det, ska vi kalla det arbete? som SRF och MP gör, är att de är vargens i särklass värsta fiender, tänk att det kan bli så fel. För varje skyddsansökan som avslås, för varje tamdjursattack som försvaras, så faller vargens popularitet. Skulle kostnaderna dessutom redovisas för hela den här cirkusen, ja, då rasar populariteten ytterliggare. Dessutom, ju fler vargar desto mindre antal mänskliga försvarare. Alla är sig själv närmast, gärna massor med varg, men inte här.

24. Nej Freddan

2010-08-24 08:41

Inte ens Carlgren och Liberg är så dumma att de frågar de boende om lov att släppa ut fler vargar.
Slöseri med resurser för de vet vad svaret blir.
Deras största problem är nog i alla fall tjänstemännen på jordbruksverket som inte är beredda att tumma på införselbestämmelser. Oss på landsbygden kan de köra över men inte lagar och förordningar stöttade av omutbara svenska tjänstemän.

23. Inga mer vargar !

2010-08-23 23:34

Det räcker med dom som redan finns, det är redan för många! Vi vill inte ha mer varg här i västmanland.
Man ska kunna gå ut i skogen utan att vara orolig vid löshundsjakt,man måste få utöva sin fritidssysselsättning och inte behöva sluta jaga, men fortsätter det så här så är det slutjagat här i mellansverige inom några år!!!

22. Knäckfrågan

2010-08-23 23:33

som är en ickefråga eftersom dom skiter i vad medborgarna tycker om utsättningen och gör som dom vill ändå.
Och är det nu lika illa överallt så varför i hela världen göra det då?
Ser dom inte problemen eller har dom en dold agenda att verkligen göra vargen oönskad i heela sverige?
Då har dom lurat mig iallafall dom fulingarna...
Och torbjörn,snälla kan du inte åka upp till dalarna eller värmland för att torgföra dina åsikter,då får du ju verkligen sticka ut hakan och debattera med folk som vet hur det är att ha varg! Vem vet,du kanske lyckas få några röster?
Du kan börja i sörsjön och ha eriksgata genom hela dalarna på väg hem sen!
Testa!

21. Till Torbjön Eriksson

2010-08-23 23:33

Vem talar du till?Du talar i alla fall inte till dem landsbygdsbor,jägare och djurhållare som ska bli tvingade att få sin livsstil sargad.Du fiskar röster hos dem som inte påverkas.Vargälskare kanske du är,men människor som blir drabbade verkar du inte hysa samma känslor för.

20. Om

2010-08-23 23:33

det planteras ut varg i mina hemmatrakter ska jag pesronligen höja upprorsfanan. Andra världskriget blir som en söndagspromenad i jämförelse..
Aldrig jag godtar detta.

19. haha

2010-08-23 23:33

när ska dom tröttna på att placera ut gangsters?

18. då kan Dalarnas stövarklubb lägga ner verksamheten

2010-08-23 23:33

Om Liberg får som han vill kommer samtliga provområden för elitprov för stövare att vara oanvändbara och då Garpenberg är den sista någorlunda vargsäkra platsen kan stövarklubben med mer än 100 år på nacken lägga ner sin jaktprovsverksamhet. Fast dom kanske inte tänkte på det?

17. Tack

2010-08-23 23:32

Ja, hur tänker ni nu alla vargjägare, var det ett smart drag att gå ut och frysa. Nej ni blev lurade, mellansverige är död jägarmässigt nu. Bojkottar ni inte nästa jakt, kan ni ha det som det är. Kaos är det rätta, och därefter börja om från början. Vargarna ska vara på skansen.

16. ironi eller okunskap

2010-08-23 23:32

http://www.dalademokraten.se/sida/id/132854/

de damerna är nog inte från dalarna från början

15. Enkel lösning vi ger tusan i att jaga varg !

2010-08-23 23:31

Vi har inget för att vara spring pojkar åt Staten samt varg vänner! Vi har redan förlorat den ordinarie jakten. Man kan undra hur dessa varg vänner, beslutande myndigheter. Skall lösa en sån sits,när vargen ställer till mer och mer. Det låter väl bra Torbjörn E ? Ni kan väl inte be jägar kåren om hjälp ? Vi kan hjälpa till när tillstånd kommer om utrotning av varg.

14. Patrik o calle

2010-08-23 23:30

Håller med Patrik fullt ut!!! och Calle Tror du i din vildaste fantasi att dom kommer att fråga om dom får släppa ut vargarna dom kommer bara att dyka upp en vacker dag för det kan väl inte finnas några viliga mottagare av dom där asen????

13. Visa vad lokalt medbestämmande är i verkligheten

2010-08-23 23:30

Jakten kan räddas men det ingen annan än vi jägare själva som kan göra detta.
Vi får den jakt vi förtjänar!
- Nu måste alla jägare på alla möjliga sätt hjälpas åt med att skapa en opinion för att rädda jakten, jakthundarna, bär- och svampplockningen.
- Vi måste få alla organisationer vi tillhör på lokal nivå och uppåt att säga nej till utplantering av varg på vår mark: börja med jaktlaget, viltvårdsområdet, älgskötselområdet, jakthundsklubbarna, skogs- och markägareorganisationer, ditt politiska parti lokalt, på kommunnivå, på länsnivå, kommunen, och så vidare.
Det är valår, kontrollera vilka politiker Du röstar på. Välj bort politiker som stöder inplantering av varg, när Centerpartiets miljöminister Andreas Carlgren förleder Jägareförbunden för att få legitimitet för sitt arbete med att ersätta jägare i skogen med varg.
Då tycker jag att vi ska statuera ett exempel och skicka Centerpartiet ut ur riksdagen.
Om det trots allt finns någon från landsbygden som jagar, äger hund eller plockar bär och svamp som tänker stödja Centern, välj då åtminstone bort Andreas Carlgren.
- Vi är enligt Sifos mätningar 563 000 jägare och enligt Manmalis mätningar 729 000 hundägare. Det finns uppgifter om att det är ca 5 miljoner som utnyttjar allemansrätten till bär och svampplockning
- Vi måste visa vad lokalt medbestämmande är i verkligheten!

12. Du glömde att svara Torbjörn!

2010-08-23 23:29

Av Larsson Gävleborg 2010-08-19 19:21

Du påstår att de med anonymt namn är mindre trovärdiga! Du som anser dig trovärdig, kan du förklara för oss varför inte MP har utfört någon konsekvensanalys av sin rovdjurspolitik? 2000-5000 vargar vill ni att Sverige skall ha! Är dessa siffror tagna utan en utredning av konsekvenserna det medför till landsbygdsbefolkningen? Är du trovärdig och kan förklara detta för oss väljare Torbjörn?

11. vargen

2010-08-23 16:04

Lyssna politiker.
Vi vill inte ha dessa vargar.Tänk lite längre än vad näsan räcker.

10. Diktatur?

2010-08-23 15:39

Folket som drabbas har ingen talan, medan stadsbor sitter på tionde våningen och bråkar om att bönderna ska anpassa sig till varg. Stadsbor som inte är tillräckligt intresserade av varg för att ens ta reda på det grundläggande om hur varg är och fungerar. De har sett nån disneyfilm och åkt till kolmården och kramat nån varg... och tror att varg är precis lika goa och keliga som en hund. De som drabbas blir totalt överkörda. Det är som att skaffa ett gäng ormar och släppa in dem hos grannen och tvinga honom att ta hand om dem.. Detta liknar mer och mer diktatur.

9. Karta ? var ?

2010-08-23 15:39

Skulle vara intressant att få se exakt var dom ska sätta ut (gosedjuren)...ingen kan väl tro att dom blir kvar i området där dom släpper ut dom ???

8. Till 5.

2010-08-23 15:39

Jag ska stå i valstugan i Örebro och när det gäller vargen i Örebro län kommer jag att framhålla att vi ska ha varg i Örebros omgivningar. Det är inget jag kommer att hymla med. Någon affisch blir det inte. Du kan lita på att jag är inte rädd att framhålla min åsikt när det gäller varg. Jag har kommenterat ditt inlägg i NA också, jag väntar på att det ska komma in.

7. Lagligt?

2010-08-23 15:38

Jag får inte ens fånga kräftor och sätta ut i min bäck, det är inte tillåtet. På Gotland är det ett jäkla liv om rådjuren som har blivit importerade, vilket är förbjudet enl nuvarande lagstiftning. Men att plantera in varg går tydligen bra. Hoppas vi slipper eländet i Västergötand där det fortfarande är vargfritt till största delen

6. Björn

2010-08-23 14:42

Jag släpper mina hundar där risken för att förolyckas är minimal, nu finns dom platserna inte längre sen vargen återintroducerades. Vill härmed skicka ett syrligt TACK till all vargförespråkare.

5. Jag bara undrar hur forskarna tänker

2010-08-23 14:42

Det är ett känt faktum att långvandrare är i allmänhet hannar meden honor stannar inom ett relativt område när de hittat ett lämpligt revir.
Tänk på hur hannarna vid ryska gränsen letade sig fram till tikarna i Värmland.
Hur som helst blir det inte lätt att hitta villiga mottagare.
Rent drastiskt kan det till och med bli farligt eftersom känslorna mot kommer att vara mycket starka hos de som känner sin existens hotad.
Undrar om Torbjörn kommer att ha en stor affisch med texten: "Ja till varg i Örebros omgivningar" i valstugan.

4. släpp

2010-08-23 14:41

ut dom nya vargarna i stockholms län för där finns merparten av dom som vill ha varg på knuten samt att det finns gott om vilt för dom att livnära sig på

3. Östgötarna är inte att leka med

2010-08-23 14:41

Bra att detta kom fram innan valet. Hur många tror ni vill ha varg/dvärgbandmask i Östergötland? Området Askersund-Motala-Linköping-Norrköping är tämligen väl befolkat med många gårdar och småorter. Det är ett län med mycket jakt och även ett län där jakten omsätter stora pengar. Nu lär östgötarna vakna rejält och det varghat som där kommer att visa sig lär nog skrämma även de mest hårdhudade politiker. Östgötarna har inte för vana att finna sig i politiska galenskaper som drabbar dem själva.

2. Stannar den?

2010-08-23 13:43

Är inte det största problemet att få de utplacerade vargarna att stanna där de blir placerade? En vandrande varg kan ta sig många kilometer på ett dygn. Vad är det som säger att de inte "går hem" igen?
Utifrån vargfaran bör man inte släppa jakthunden direkt i eller i anslutning till ett revir, särskilt inte nära någon boplats. I övrigt ganska ofarligt (för varg). Dock inte för andra faror, så som bilvägar, tåg, andra jägare e t c. De utgör en mycket större fara än vad vargen gör för din hund.

1. Lägg av

2010-08-23 13:03

Vad är det för jävla skit ni kommer dragandes med. Hur kan man vara så dum så att man tänker tanken att släppa ut varg där det TACK OCH LOV" inte finns några. Har markägarna, jägarna, samhället sagt att dom/vi vill ha varg springandes runt fötterna på våra jaktmarker och ägor. Ska det inte finnas ett enda ställe där man kan släppa sin hund om 2-3år?
Räcker med missen ni gjort i Riala/Beateberg. Ni ska fråga oss som drabbas negativt av era idiotiska planer. Varg ska finnas i hägn. Inte fritt. Märker ni inte av varghatet????

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB