• Allmogejakt

Hård LRF-kritik mot ”vargdomstolar”

AktuelltPublicerad: 2016-02-25 17:05

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, riktar hård kritik mot regeringens beslut att jakt på stora rovdjur ska kunna överklagas till förvaltningsdomstolarna, vilket innebär prövning i tre instanser.

– LRF:s uppfattning är att dagens beslut kan innebära mycket stora svårigheter att genomföra den rovdjurspolitik som riksdagen beslutat om. I den mån länsstyrelserna gör en kraftansträngning och beslutar om licensjakt på varg under tidig höst, skulle man möjligen hinna med överprövningar i domstolarna innan jaktstarten i januari, säger Helena Jonsson, förbundsordförande för LRF, i ett pressmeddelande.
– Förvaltningsdomstolarnas domar om att upphäva besluten om den licensjakt som skulle ha genomförts i några län i januari 2016 beror på att licensjakten, enligt deras uppfattning, är olaglig. Då hjälper det inte med vare sig tidiga beslut på länsstyrelserna eller krav om skyndsam handläggning, fortsätter Helena Jonsson.

Ännu värre när det gäller skyddsjakter

När det gäller skyddsjakt är det ännu värre, resonerar hon.
– Skyddsjakt kan i de allra flesta fall inte planeras innan skada har skett. Om skyddsjakt ska fungera som ett förvaltningsverktyg måste jakten både beslutas och genomföras snabbt. Besluten får inte fastna i domstolarnas långbänkar. Det kommer de att göra, så länge de får överklagas i tre instanser som saknar insikter i rovdjursförvaltning, befarar LRF-basen.
– Med andra ord är regeringens besked till djurägarna i dag: ”skyddsjakt – var god dröj”, tillägger Helena Jonsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. KJELL LENNARTSSON

2016-02-26 13:48

Just av den anledningen står jag utanför LRF.
Deras slapphet gentemot oss djurägare, och den nonchalans som jag upplevde när jag bad om hjälp och råd vid angrepp på mina djur.
Som man bäddar får man ligga, som bekant.

5. Borde vi inte verka för nedanstående förslag

2016-02-26 09:25

Borde vi inte tillsammans verka för att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht aktivt verkar för nedanstående förslag?
Att Sven-Erik Bucht aktivt verkar för att vi får regeringsutredning vad varje län skall förvalta och beslut om regionala, länsvisa maxantal, tak, utifrån länets landareal och de politiska beslut om totala maxantal vargar, björnar, lodjur och järvar som vi skall förvalta i hela landet och licensjakt beslutas LÄNSVIS, utan krav på samtidig heltäckande nationell inventering och därmed utan krav på nationella nivåer nås vid LÄNSVISA beslut MEN den länsvisa förvaltningen utgått från de nationella nivåerna.
Att Sven-Erik Bucht aktivt verkar för att länsvis inventering räcker för länsvis beslut om licens eller skyddsjakt på varg, björn, lodjur och järv. Utan krav på att nationella nivån nås. Att man inte behöver inventera samtidigt i flera län. Räcker med länsvis inventering för Länsvist beslut.
Ingen domstol stoppar väl det som då är en länsvis förvaltning som utgår ifrån ett regerings/riksdagsbeslut?
Att Sven-Erik Bucht aktivt verkar för att vi får minskat antal vargar, björnar, lodjur och järvar som, förutom järv, spridit sig i hela landet, ja till Skåne. Så samtidig förvaltning av de stora rovdjuren som därför bör minskas med 50 %. Att DNA analys görs i minst 10 led, tillbaka till 1970-talet för att se om våra ursprungliga vargar kommer från djurparker och om en del vargar är hybrider.
Att Sven-Erik Bucht aktivt verkar för förenklad § 28 jaktförordningen. Att stora rovdjur får skjutas utanför bodstäder och utanför djurstängsel/hagar med angripna betande djur får efter angrepp skjuta rovdjur 200 meter utanför beteshagar under minst 48 timmar. 48 timmars tillstånd att skjuta rovdjur utanför beteshagar när det är fastställt att stora rovdjur varit in och angripit betesdjur.
Att Sven-Erik Bucht aktivt verkar för att de stora rovdjuren är statens rovdjur och därför bör sätta upp rovdjursstängsel. Att det i dagsläget och i framtiden inte skall finnas någon möjlighet att kräva att fårägare, ja alla djurägare, att sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Att djurhållare får 100 % statligt bidrag när man hjälper till och sätter upp rovdjursstängsel. Att staten underhåller rovdjursstängsel och Lantbrukaren får 100% bidrag för underhåll av stängslet.
Att Sven-Erik Bucht aktivt verkar 100% statlig ersättning för alla kostnader när djur blir skrämda av rovdjur och springer ut från betesstängsel/beteshagar och måste samlas in.
Att Sven-Erik Bucht aktivt verkar för att statens står för alla kostnader (inte djurägaren eller den som ansökt om skyddsjakten) när det ansöks om/ beslutats om skyddsjakt.
Att Sven-Erik Bucht aktivt verkar för att nuvarande handläggning och beslut och överklagande av vargjaktsbeslut och skyddsjaktbeslut beslutas av Naturvårdsverket, inte av domstolar. Om beslut kan överklagas till domstolar så borde domstolens handläggningstid och därmed beslut vara begränsad till högst 12 dagar och slutliga beslut senast i oktober månad så licensjakt kan börja från senast december månad.
Vid överklagande till domstol så kan organisationer som känner sig som motarbetade organisationer i helt andra ärenden mm, som missnöjesyttring, via medlemmar eller bildade föreningar, överklaga beslut som inte berör organisationen men blir en bestraffning för landsbygden, lantbrukare och djurägare = överklagande i det oändliga och troligen domstolsbeslut att beslut inhiberas och när beslut kommer så är jakttiden slut = fri tillväxt för varg, ja alla de stora rovdjuren.

4. Nu kommer verkligheten i kapp LRF.

2016-02-26 08:13

När vi gjorde brukardokumentet som överlämnades till Lena Ek så var LRF den enda brukarorganisationen som inte skrev på. Motiveringen var att man tyckte att det räckte med skyddsjakt på varg. Är det inte dags att alla brukarorganisationer nu tar ett krafttag tillsammans? LRF, samerna, de båda jägarorganisationerna, SKK, mm har miljoner medlemmar tillsammans och borde kunna få gehör för en bättre rovdjurspolitik.

3. Bara prat

2016-02-26 08:13

Lrf, jägareförbundet,och alla andra organisationer bara vädra sitt missnöje över rovdjurspolitiken men varför kommer de inte till skott och tar i tu med problemet ,men det är så att man inte biter den hand som föder en.

2. Terror

2016-02-26 08:12

MP och S ser ut att njuta av att terrorisera folk som bor och verkar i glesbygd. Något annat kan man inte utläsa av den politik som förs i dag. Men sanna mina ord , detta kommer att slå tillbaka med full kraft en dag. För varje dag som går blir lands och glesbygdens folk mer och mer inträngda i ett hörn. Vad händer när det inte går att backa mer? Frustrationen uti bygderna närmar sig kokpunkten.

1. Politiker

2016-02-25 18:02

Nu har sossar och miljöpartiet fixat rovdjuren, nu återstår det att förbjuda civilt vapeninnehav.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB